lördag, augusti 10, 2019

Kommuner! Prioritera svensk mat före ekomat från hela världen!


Affärsområdeschef Jonas Carlberg på Krav framförde i Corren den 6 augusti att kommuner och konsumenter borde handla mer ekomat. Jag replikerar. 

Det finns inget ”Ekologiskt jordbruk”. Allt jordbruk innebär stora ingrepp i naturen genom uppodling, plöjning och jordbearbetning, tillförsel och bortförsel av näringsämnen, olika bekämpningsmetoder osv. Det är obegripligt att EU tillåtit ett certifieringskoncept att ta patent på begreppet ”ekologi”.
Sveriges jordbruk är bland det mest hållbara och miljö- och djurskyddsvänliga i världen, oavsett odlingskoncept. Det ”ekologiska” använder inte mineralgödsel medan det vanliga miljövänliga jordbruket är bättre från klimatsynpunkt.
Jonas Carlberg på Krav kräver nu att kommuner och konsumenter i Östergötland köper mer ekocertifierad mat, från Sverige och världen.
Samtidigt står kommuner och regioner inför tuffa tider, besparingar och skattehöjningar aviseras på många håll. De redan höga ekomatsmålen gör redan de kommunala matinköpen i Sverige flera miljarder dyrare eftersom ekomaten är 25-65 % dyrare.
Därtill efterfrågar t ex de äldre i kommunerna allsidig mat från Sverige och inte ekomat från hela världen.
De vill hellre ha mer husmanskost än dyrare ekomat. Det är politikerna som över deras huvuden beslutar om vilken mat de ska få äta, och det är respektlöst mot både de i äldreboenden och i det vanliga miljövänliga svenska jordbruket att ha en målsättning för ekomaten i offentlig sektor som innebär att man köper in ytterst lite mat från det dominerande miljövänliga vanliga svenska jordbruket. 
Regeringens mål på 60 % ekomat i kommunerna innebär att nästan inget ska köpas in från det fina jordbruk som de flesta svenska bönder bedriver. Detta mål har ingen förankring i riksdagen.
Målet för kommuner och regioner borde givetvis vara att köpa närodlad mat som uppfyller de höga svenska miljö- och djurskyddskraven, kanske 75 %. En del import är ofrånkomlig av främst grönsaker och frukt och kaffe och fisk osv. Vill man ha ett ekomål ovanpå detta skulle detta kunna motsvara ekomatens andel av maten i Sverige, ca 10-15 %, eller kanske lite mer.

När kommunerna ska mäta hur man uppfyller olika samhällsmål får den som köper in mycket ekomat, varav en del från hela världen, med beröm godkänt, medan den som köper 75 % närodlat från Sverige får underkänt. Så här kan det inte vara, det måste snarast ändras. 
Staffan Danielsson
agronom och samhällsdebattör

Jag har skrivit så mycket om jordbruk och ekomat genom åren, här några länkar; Här till Kära Sveriges ekologiska lqantbrukare, här med professor Torbjörn Fagerström i Dagens Samhälle, här om hur kommunerna borde upphandla sin mat, här kritiserar jag i Aftonbladet Naturskyddsföreningens svartmålning av Sveriges miljövänliga jordbruk, här skriver jag i DN med professor Torbjörn Fagerström om de grönas smutskastning av svensk jordbruk (tyvärr bakom betalvägg, här kritiserar jag i SvD Miljöpartiets ensidiga fokus på ekojordbruket.

Det är faktiskt ofattbart att Sveriges riksdag först beslutar om världens strängaste miljö- och djurskyddslagar för hela det svenska jordbruket, och att sedan regeringen uppmanar kommunerna att inte köpa in knappt någon sådan mat från det dominerande miljövänliga svenska jordbruket. 60 % av den mat som kommunerna köper in ska istället vara ekomat från Sverige och hela världen, vilket ger utrymme för endast mycket lite mat från det jordbruk som står för 90 % av matproduktionen i Sverige. Det är naturligtvis ett knivhugg i ryggen på det svenska jordbruket och det är en ren och skär skandal att först stifta lagar och sedan kräva att maten inte ska köpas från de bönder som följer reglerna men in te är ekocertifierade.
Göteborgs kommun tog t o m beslut att bara köpa in ekomat, vilket innebar att istället för att köpa den mat som producerades av de vanliga bönderna i Västsverige och Sverige så köptes maten från ekobönder i Sverige men även i stor utsträckning i Europas och andra världsdelar. Att inte detta ledde till uppror från böndernas organisationer och oppositionella politiska partier är obegripligt. 

Tillagt 12 augusti:
Krav och ekologiska lantbrukarna, medlemmar i LRF, försvarar att Göteborg borde ha kvar målet att endast köpa in ekokött från Sverige och utlandet till sina kommunala verksamheter, och alltså inte ett kg kött från det miljö- och djurskyddsvänliga jordbruk som 90 % av Sveriges bönder bedriver, utan att vara ekocertifierade. Krav och ekojordbrukare försvarar också regeringens och framförallt MPs mål (OBS inte riksdagens) att kommunerna borde köpa in 60 % av sin mat ekocertifierad, dvs 25-65 % dyrare. Efter den import som sker blir det heller nästan inget kött från det vanliga miljövänliga svenska jordbruket som följer världens strängaste miljö- och djurskyddslagar. Politiker som agera så visar det svenska jordbruket ingen respekt, bara om det är ekocertifierat. Och jag tycker det är oerhört utmanande att Krav och ekojordbrukarna aktivt förespråkar att Sveriges kommuner och regioner inte ska köpa in någon mat från det miljövänliga jordbruk i Sverige som står för 90 % av matproduktionen.