torsdag, juni 11, 2015

Mina minnen i bokform

Jag har skrivit massor genom åren, men knappast medverkat i någon bok.

Därför lite mer info till er som kanske vill införskaffa en prisvärd pocketbok för sommarläsning. 8 intressanta skribenter medverkar i antalogin "Kluvet land" där mina "minnen" är ett bidrag.

Här länk till vad boken innehåller, samt hur man enkelt beställer den. Den lär komma från trycket nästa vecka.

Och här lite mera kött på benen om vad jag bl a skriver om;

Om 1990 års förödande jordbrukspolitiska beslut, möjliggjort genom LRFs spårbyte.

LRFs goda utväxling när föreningsbanken räddades.

Landshypoteks sjunkande marknadsandelar, dags för ägarna att sälja?

LRFs framgångsrika affärer för 20 år sedan, och fiaskot med SPIRA.

Skandalöst höga LRF-pensioner beslutade i skumrask.

Valberedningens förslag till LRF-ordförande, men "Juholtsvarning" fällde mig. No hard feelings, dock.

Riksdagslistan i Östergötland under 20 år, omväxlande etta och två men i skuggan av Lena Ek.

Min värsta stund i riksdagsgruppen, Reinfeldt/Borg fick C att acceptera att jordbrukets dieselskatteryggsäck återinfördes, 600 mkr i höjd skatt...

Göran Persson en kompetent statsminister med god vilja för lantbruket, till skillnad från sin efterträdare vad gäller lantbruket.

Det stora livsmedelshyckleriet och fiaskot för den svenska modellens jordbruk.

Välj Närodlat före organiskt/"ekologiskt" från hela världen.

Något "ekologiskt" jordbruk finns ej, fel att ett certifieringssystem får ta monopol på ett vetenskapligt begrepp och missbruka det genom att tillvita annat jordbruk som "oekologiskt".

Väldigt mycket talar för det odramatiska att Sverige går från mycket nära samarbete till medlemskap i Nato.

Låg takhöjd i riksdagsgruppen för att driva frågor utanför partilinjen, kanske förståeligt till en del i regeringsställning men öppenhet för debatt ett liberalt partis signum.

Om FRA-striden och uppskattning för Annie Lööf och Fredrick Federley, som stod för sin uppfattning och fick gehör för mycket.

Om Nybyggarlandet Sverige, ideprogrammet och östgötacenterns betydelse.

Om migration och asyl och om vikten av ett öppnare debattklimat, och att svenska asylregler inte kan ligga alltför långt före övriga EU-länders.

Om vikten av att individens vilja respekteras vid svåra lidanden i livets slutskede, Staten ska inte bestämma allt.

Körkortsproven är alltför komplicerade och körkorten alltför dyra. Och Sveriges rigida stränga regler för de med brister i sina synfält bör bli humanare och mer likt andra länders.

Statens och länsstyrelsernas, djurskyddsinspektörernas, övermakt i tillsynen av lantbrukets husdjur måste ses över och balanseras, tvångsomhändertagning och djurförbud ska prövas i domstol i förväg och inte i förvaltningsdomstol i efterhand.

Allemansrättens skyldigheter måste stärkas, och lagändring ske så att en markägare som vill avhysa vildcampare kan få omedelbar hjälp av Polisen, orimligt att som nu behöva bedriva polisarbete med identifiering och vända sig till kronofogden.