torsdag, december 29, 2011

Exklusiv vargfilm från Dala-Floda.

Här rullar sig vargen framför kameran - DN.SE
www.dn.se
En livs levande varg – precis utanför vardagsrumsfönstret. Det fick Inga Thunberg att springa efter kameran. ”Jag var lite nervös och darrade på handen”, säger hon till DN.se...


Jag härstammar liksom väl de allra flesta från bönder och torpare som levt nära naturen och i hård kamp för födan genom att odla mark och hålla husdjur. Våra förfäder hade stora problem med vargen som konkurrerade om både vilt och tog ihjäl husdjur. Under 1800-talet utrotades vargen genom varggropar, vargdrev med mera. Nu återkommer den och orsakar stora känslor, där stadsbor ofta gillar varg på landsbygden men där lokalbefolkningen ofta inte gör det. Frågan är svår, jag har en restriktiv hållning, vargen bör i första hand finnas i de stora vidderna i Norrlands inland. Detta kolliderar dock med renskötseln och därför pressas vargen ner till Dalarna, Värmland, Stockholm och i riktning Götaland. Här en fin film på en avspänd varg i bebodda trakter....

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


..

söndag, december 25, 2011

Försvar, flygfält och vindkraft

Försvarsmakten accepterade länge inte bara att allehanda mobilmaster uppfördes i landet utan även att vindkraftverk byggdes, även rätt nära militära flygplatser och anläggningar.

Över en natt, den 1 april, 2010, bytte man strategi, och från den dagen kräver militära flyg- och säkerhetsskäl plötsligt att inga vindkraftverk uppföres inom 30-40 km runt flygfälten. När detta ifrågasätts hänvisar man - till skillnad från före 1 april 2010- till elementära militära fakta , det behövs en radie av den här storleksordningen. Punkt.

Tillåt mig tvivla.En studie från FOI jämför nu hur många vindkraftverk som finns i Tyskland (21.607) med en landyta på 357.000 km2, i Danmark (5.500) med en landyta på 43.094 km2, och i Sverige ((1.655) med en landyta på 450.295 km2....

Och vilket land har sedan den 1 april 2010 de i särklas strängaste regelverken för att förbjuda vindkraftverk? Just det, Sverige.

FOI-rapporten - där 3 försvarsmyndigheter och energimyndigheten varit inblandade - föreslår en del åtgärder, t ex att i första hand förtäta befintliga vindkraftsparker (!) och att länsstyrelserna tar en mer aktiv roll i att förklara totalförsvarets intressen (!)... Det förefaller som om försvarsmyndigheternas synpunkter fått stort genomslag.

Utredaren Fredrik Lindgren på FOI har alltså sökt jämföra försvar och vindkraft i några olika länder. Han redovisar också det svenska försvarets argument för att just i Sverige ha större "stoppzoner" på ca 10 procent av Sveriges yta (motsvarande hela Danmark!).

Men han har inte sökt bedöma om försvarets krav är berättigade: "Men om de svenska kraven är motiverade i antal km räknat eller inte kan jag inte bedöma".

Regeringen prövar nu som högsta instans ett antal ärenden om detta, med koppling till miljöbalken och plan- och bygglagen. Jag utgår ifrån att regeringen noga granskar försvarets argument för sin "stoppzon" och bedömer hur stor en sådan rimligen bör vara i den avvägning mellan de både riksintressena försvar och energi som måste göras.

Jag beställde tidigare en RUT-undersökning (riksdagens utredningstjänst) om dessa förhållanden i andra länder, och den verkar ge rätt mycket information som jag inte hittar i FOI-studien! Här också från en interpellationsdebatt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

lördag, december 24, 2011

GJ&GNY!

Jag kortade på facebook ner jul- och nyårshälsningen till denna rebus...

Fast det blev fel, skulle stått GJ&GNÅ!

Fast jag tycker att GJ&GNY låtter bättre så jag ska hålla mig till det!

God Jul & Gott Nytt Year, alltså!

Eller, om det passar bättre:

MC&HNÅ!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

onsdag, december 21, 2011

Barnläkarens behandling fruktansvärd,rättsskandal?

En erfaren barnläkare i Stockholm avdelades på heltid för att vårda en för tidigt född, dödsdömd flicka. Flickan dog. Efter ett halvår kom 4 poliser till sjukhuset och anhöll barnläkaren för barmhärtighetsmord, dvs för att ha förkortat barnets liv med några dagar.

Efter 2 år och åtta månader frikändes barnläkaren, och åklagaren överklagade inte domen.

Barnläkarens straff för något hon inte gjort är ändå exempellöst hårt. Hon skriver här om hur han behandlades av polis och rättsväsende, och har antecknat många ordagranna repliker och hur hon hanterades av polisen.

Jag blir mörkrädd, är det så här som det bästa rättssystemet i världen fungera. Ja, om det nu är det, men jag lever ju lite i den tron.

Läs artikeln i läkartidningen!

Jag är lite oklar på om den behandling som hon fick genom åklagarens övervåld och genom hur hon behandlades i häktat är JO-anmäld. Jag antar det, men annars är jag beredd att göra det.

Inga skadestånd i världen kan ju gottgöra för en enorma process som rättvisans tjänare drog igång på märkligt svaga grunder, men jag antar att ett högt sådant kommer att utdömas. I Sverige är ju några hundra tusen kronor högt...

Blir det någon påföljd för rättsväsendet självt? ´Finns det någon påföljd för "okynnesåtal"?

Jag är ingen jurist men jag förväntar mig en allvarlig diskussion bland dessa och bredare i politik och media. Det ska bli intressant att se hur t ex justitieutskottets voce ordförande, Johan Linander (C), som jag har stor respekt för, kommenterar barnläkarens precisa uppgifter hur det kan gå till i ett svenskt häkte där som sagt inga fällda brottslingar sitter, endast mänskor som är misstänkat för brott men inte dömda.

Men ska man lita på barnläkarens uppgifter om hur hon hanterades och vad poliser sa? Ja, jag tror att hon är anmärkningsvärt god på att observera och förtjänar tilltro. Men OK, ord kommer ju sannolikt att stå mot ord och frågan är vem som är mest trovärdig. Men att bevisa något torde vara lika svårt som att få barnläkaren fälld för barmhärtighetsmord..

Tillägg 23 dec. Ingvar Ericson,pensionerad kemiingenjör, har lagt ner mycket tid på att analysera åklagarens agerande och på fakta i sin helhet och har även anmält åklagarens agerande till JK. Hans resonemang är intressanta och övertygar, och jag avser att skriva till JK och även koppla till Ericsons inlaga.

Tillägg 24 dec, Expressen, Sven-Erik Alhem.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

tisdag, december 20, 2011

Livlig jordbruksdebatt i riksdagen!

Riksdagen debatterade igår (scrolla ner en bra bit) viktiga frågor om världens och Sveriges matförsörjning, och hur den allvarliga nedgången av svensk livsmedelsproduktionen ska kunna brytas.

Jag har i tidigare inlägg här på bloggen och på andra sätt lyft dessa frågor tidigare. Några ytterligare blogglänkar här och här.

Jag visade på hur alliansen med jordbruksminister Eskil Erlandsson i spetsen målmedvetet arbetar för att öka konkurrenskraften hos det svenska jordbruket, världsledande på miljöhänsyn och god djuromsorg. Handelsgödselskatten har tagits bort och i årets budget föreslås 90 mkr i kostnadssänkning av kontrollkostnader vid slakterierna samt 90 mkr i en djurvälfärdsersättning till grisnäringen. Regeringen för en ständig kamp för att minska byråkratin och förenkla regelverken.

Ändå har utvecklingen ännu inte vänt utan Sverige är tillsammans med åkerfattiga Norge nu bland de länder i Europa som importerar mest mat, dvs har lägst andel självförsörjningsgrad på bara drygt 50 procent.Detta är djupt allvarligt med bäring på både miljö, resurshushållning,sysselsättning och sårbarhet.

Regeringen föreslår ett nytt mål för jordbruket, att de gröna näringarna bidrar till en globalt hållbar utveckling. Det är alldeles utmärkt och gör det självfallet helt nödvändigt att bryta Sveriges ökande importberoende på mat. Jag menade att detta borde föranleda en förnyelse av riksdagens mål för jordbruket, där fokus flyttas från den viktiga ekonischen till den moderna miljövänliga "konventionella" produktionen.

Jag riktade också stark kritik mot de f.d. rödgrönas gemensamma linje att införa en handelsgödselskatt på 300 mkr, trots att handelsgödselns pris stigit med 40 procent sedan 2005, långt mer än den föreslagna skatten. Och trots att skatten har endast marginella miljöeffekter och inte finns i något annat land.

Det är också beklämmande att S och V motsätter sig att jordbrukets kontrollkostnader i slakterierna sänks med 90 milj kr. Inser inte det gamla industripartiet Socialdemokraterna att dessa förslag bidrar till att flytta mer livsmedelsproduktion och fler jobb i livsmedelsindustrin utomlands?

Tillsammans med den kommande CO2-skattehöjningen på dieselolja för lantbruket på 500 mkr vill alltså de rödgröna ge jordbruket en skattechock på ca 900 mkr, och i ett slag ta bort ca 20 procent av jordbrukets samlade nettoinkomst på 4-5 miljarder kronor. Detta kan endast accelerera den minskning av svensk livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri som skett de senaste decennierna.

Miljöpartiet är trots sitt namn ett hot mot både världens och Sveriges livsmedelsförsörjning. Man förespråkar endast en helt orealistisk övergång till ett jordbruk utan tillförsel av växtnäring genom handelsgödsel, trots att över 900 milj människor idag hungrar i världen och trots att jordbruket i världen enligt FAO behöver öka sin produktion med 70 procent fram till 2050.

Afrikas livsmedelsproduktion har stått och stampat i många decennier och det är uppenbart att Afrikas magra jordar oftast behöver tillförsel av växtnäring för att kunnna fördubbla sin produktion och mer.

Och Miljöpartiet, liksom V och märkligt nog S, inriktar sina förslag om svenskt jordbruk mest på att minska konkurrenskraften i den helt dominerande delen (95 procent) med modern miljövänlig produktion för att flytta pengar till stöd för den viktiga ekonischen, all respekt, som står för 5 procent. Ekoandelen kanske ökar eller dubblas, men totalproduktionen kommer att minska till kanske bara 30-40 procent av vår livsmedelskonsumtion. Så sviker idag de f.d rödgröna både svensk och därmed global livsmedelsförsörjning.

Matilda Ernkrans (S) uttryckte respekt - tack för det! - och menade att jag var frustrerad. Javisst, när man ser en sådan här negativ utveckling som måste vändas, när regeringen är på rätt väg men det behövs mer, och då lägger oppositionen helt huvudlösa förslag!

Socialdemokraterna har ändå goda ansatser, de vill vända utvecklingen i Sverige (!), de vill ha en parlamentarisk livsmedelskommitté och de har insett Sveriges ökade sårbarhet. Det är bra, men därför är de förslag jag kritiserat helt contraproduktiva och gåtfulla.

Jag hann inte svara om min syn på behovet av en svensk livsmedelsstrategi, men har diskuterat det tidigare här på bloggen. Den behövs, och jordbruksministern arbetar med att ta fram en sådan inom ramen för satsningen på Matlandet Sverige. Jag ser en poäng med att det skulle ske i form av en parlamentarisk kommitté, för att få en allmän kraftsamling, för att verkligen få fram den alarmerande situationen och för att få oppositionen att inse att man lägger contraproduktiva förslag!

Här länkar till web-TV från debatten, mitt inlägg och replikväxlingen med Kew Nordqvist och Matilda Ernkrans.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

lördag, december 17, 2011

Givande försvarsdebatt i riksdagen!

I veckan debatterades Sveriges försvar, utifrån förslagen i budgetpropositionen. Debatten spann som vanligt över både budget och försvarsfrågor i stort, och var riktigt intressant.

Jag uppmärksammade i mitt inlägg socialdemokraternas stordåd att i ett slag höja sin försvarsbudget med hela 2 miljarder kronor jämfört med de rödgrönas budget från i fjol. (Inte ens MP och V står faktiskt fast vid 2-miljardersbesparingen, utan ligger på 1,7-1,8 miljarder i besparing..Det är inte alltid samarbete förädlar, uppenbarligen).

Jag anar Håkan Juholts ande bakom detta, och även bakom socialdemokraternas nya konstruktivitet vad gäller den stora och svåra personalförsörjningsreformen, där S nu ska medverka till att följa upp den noga och inte riva upp den!

Jag gladde mig också åt uppgörelserna mellan alliansen och S och MP vad gäller vårt deltagande i FNs fredsskapande insats i Afghanistan, samt åt att vi i utskottsbetänkandet även gjort upp om att Sverige ska kunna leda en Battle Group tidigast 2015 (och delta innan i andras grupper) samt att en luftförsvarsutredning ska tillsättas för att diskutera mycket långsiktiga frågor (tiden efter 2040).

Det är bra att regeringen i närtid kan återkomma till riksdagen med JAS Gripens uppgradering, och att detta beslut ska ligga som en förutsättning i utredningen.

Vidare tog jag upp vikten av att regeringen snart ger försvarsberedningen i uppdrag att göra en omvärldsanalys mm. inför nästa försvarsbeslut, vilket även Peter Rådberg senare explicit frågade försvarsministern om. Och försvarsministern gav ett positivt svar, försvarsberedningen ska få uppdraget givet att det finns ett intresse från riksdagens partier.

Jag diskuterade också synen på Ryssland och dess utveckling och på säkerhetssituationen i Östersjön med anledning av de väldiga energiflödena där på framförallt fartyg, samt om Gotland behöver en ökad militär närvaro. Jag nämnde Folkpartiets oerhört långtgående krav på att återupprätta Pansarregemente 18 och lokalisera en brigad på kanske 5.000 personer där. Vad kommer det i så fall att kosta och vilka enheter på fastlandet ska då läggas ned?

Peter Hultkvist (S) ställde frågor till Allan Widman på samma tema, och angav de mindre långtgående förslag som socialdemokraterna har aktualiserat och som jag ställde mig positiv till.

Och jag diskuterade i vanlig ordning vikten av att analysera Sveriges militära allianser och hur nära vi kan och ska samarbeta med andra västliga demokratier, vilket utöver många faktorer också har en allt tyngre ekonomisk aspekt.

Se även mitt inlägg i web-TV, där alla inlägg och repliker finns att se och lyssna till. Länk också till min kollega i försvarsutskottet Johan Forsell, som också deltog i debatten.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag, december 16, 2011

Kissblöjor vägs på kommunala äldreboenden!

Det pågår ett "mediadrev" mot kvaliteten på svenska äldreboenden, främst de som drivs i privat regi.

Är den svenska äldreomsorgen bra i ett internationellt perspektiv?

Är den bättre på kommunalt drivna boenden?

Är det fel med mångfald, konkurrens och satsat privat kapital i äldreomsorgen. Och är det fel att det privata företaget drivs så att det ger en vinst som täcker bl a ränta på det satsade kapitalet?

Om privata företag gör "för stor" vinst på sina äldreboenden, är det deras fel eller ligger i felet i en dålig upphandling med för låga eller få krav, eller för dåliga kontroller av att avtalet följs? För det kan väl inte vara tidigare ineffektivitet i den kommunala driften som möjliggjort att klara uppställda kvalitetskrav på ett effektivare sätt?

Missförstå mig inte, visst ska äldreomsorgen granskas och diskuteras, och visst ska fel och brister i både upphandling, kontroll och drift förebyggas och rättas till.

Men nog känns det ibland som om medialogiken bränner till utifrån den vänsterståndpunkt som många i branschen lutar åt.

Den här artikel i tidningen Journalisten av Håkan Tunelius, näringspolitisk chef på vårdföretagarna, påstår att begreppen "kissblöjor", "lämnas att dö" och "tvingas sova på madrass på golvet" är skrönor och fel i sak.

Jag läser det nästan först i hans debattartikel, och har endast svagt nåtts av dessa fakta i min vanliga mediakonsumtion.

Har han fel, så återför mig till ordningen. Intill dess är min uppfattning att han beskriver verkligheten och inte de braskande rubriker som ger den bild som nästan alla svenskar nu har.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

söndag, december 11, 2011

Mikael Wiehe på gott och ont

Mikael Wiehe är en lysande artist och låtskrivare, men politiskt är han en revolutionsromantiker från det glada 1960-talet, socialist eller då kanske kommunist. Han hyllar alltid Cuba och han skrev i en ny låt 2010 så här:

"Hatar du dom jävlarna
som köper upp och lägger ner
Vill du skära dom i bitar
och slå in dom i paket
Drömmer du om huvuden
som ligger i en korg
Vill du sätta upp en galge
på närmsta stora torg"

Han syftade på direktör i Sverige, och han uppmanar i refrängen att "är det nå`t du måste göra.."

Jag kritiserade dessa hans textrader i ett blogginlägg från maj 2010.

Nu har Wiehe varit med i ett TV-program där han och andra artister sjunger varandras låtar. Han har fått kritik från Aaron Modig i KDU för sin text i en brännpunktsartikel.

Den socialdemokratiske bloggaren Johan Westerholm sågar kritiken mot Wiehe i ett blogginlägg, där han tydligen menar att det inte är problematiskt att en artist som många har som idol uppmanar till våld och ond bråd död. Eller vad är det han uppmanar till?

Westerholm brukar vara snabb att kalla andra fascister, så även denna gång. Tydligen menar han att Wiehes sång text är helt OK. Jag tycker precis tvärtom.

Han sa i TV-programmet att kanske hade han mjuknat något i kanterna politiskt.Jag hoppas det, men den text jag kritiserar skrevs 2010..

Nicke Bremer försvarar Wiehe på sin blogg, texten ryms inom den konstnärliga friheten..

13 dec tillägg: Wiehe har svarat i SvD, han håller Cuba högt och han går inte i svaromål på de aktuella textraderna som uppmanar till ..,ja vadå? Nog påminner hans språk tyvärr om Pol Pots metoder och andra "upprensningar" som alltid följt i kommunismens spår. Frågan är också rimlig, hur hade det mottagits om extrema högerkrafter sjungit på liknande sätt?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

lördag, december 10, 2011

Viktigt med telekommunikationer i hela landet!

Eva Bofride skriver väl i Gotlands Tidningar om vikten av en god infrastruktur och goda telekommunikationer i hela landet, mot bakgrund av Håkan Juholts utspel i DN som nog var rätt tänkt men som också blev lite fel.


Gotlands Tidningar - 2011-12-10 - Sida: 11

Författare: Eva Bofride
När Håkan Juholt rasade över hur människor i Sverige 2011 inte kan ringa efter ambulans eller aktivera trygghetslarm för att det saknas täckning tog han upp en mycket viktig fråga.
Tyvärr försvann kärnfrågan i dammolnet efter det orimliga kravet att mobiloperatörerna ska tvingas ha full täckning i varje skrymsle av Sverige. En insats som skulle kosta cirka 30 miljarder att genomföra, vilket förmodligen skulle leda till så höga abonnemangskostnader att berörda personer inte skulle ha råd att ha någon telefon överhuvudtaget.

Men ändå.
Frågan och problemet är högst relevant.
Ska vissa landsändar bli svarta hål för infrastrukturell service? Vem ska i så fall bestämma var man får bo och samtidigt ställa krav på tillgång till telefon, vägar, skolor och sjukvård?

Centerpartiet beslutade på sin stämma i Åre i september med stor majoritet att jobba för en servicegaranti i hela landet. Riktigt vad denna garanti ska innehålla är oklart men det är en enormt viktig utgångspunkt och markering av landsbygdens betydelse.
Värnandet om landsbygden har alltid varit Centerpartiets paradfråga, nu måste partiet återta kommandot för landsbygdens röst.
Ta emot Juholts passning med konkreta och skarpa förslag!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

onsdag, december 07, 2011

Upprörande gruppvåldtäkt

En brutal gruppvåldtäkt har inträffat på en flyktingförläggning i Mariannelund i Småland. Ett antal unga män har uppenbarligen tillsammans våldtagit en kvinna, enligt uppgifter i media.

Detta är som vid alla våldtäkter fruktansvärt och upprörande. Våldtäkter är lika avskyvärda vem som än begår dem, och alla ansträngningar måste göras för att få ett samhälle med en nollvision för våldtäkter.

Det är också oerhört trist när människor som flyr till Sverige för att få en fristad begår brott, av vad slag det vara månde. Samtidigt är det naturligtvis en mycket liten minoritet det handlar om.

Aftonbladet kommenterar händelsen så här.

Kolumnisten Oisin Cantwell skriver bl a följande:

"Rätt är att invandrare är över­representerade i brotts­statistiken och att det inte finns någon brottskategori där detta är så ­tydligt som när det gäller den här typen av sexbrott.
Närmare 40 procent av våldtäktsmännen är invandrare. Risken att en person ska misstänkas för våldtäkt är fem gånger så stor bland utlandsfödda som bland svenskar.
Men rasisterna har fel då de använder siffrorna till att beskriva ett Sverige där lömska svartskallar ­ligger i var och varannan buske och lurpassar på lämpliga svenska kvinnor att förgripa sig på.

För en inte oväsentlig information i sammanhanget är att det är en mycket liten grupp invandrare som varje år misstänks för våldtäkt, runt 500.
Statistiken kan lika gärna användas till att berätta följande: 99,78 procent av dem som fötts utomlands har aldrig misstänkts för sexbrott. Av dem som är födda i Sverige med svenska föräldrar är motsvarande siffra 99,96 procent.
Den enda hederliga slutsatsen är att det bland invandrare, som i vilken del av populationen som helst, finns en promilleandel rötägg."

Jag delar i grunden hans analys. Samtidigt är det mycket beklagligt med den här överrepresentationen, och varje våldtäkt som drabbar en kvinna - där gruppvåldtäkter är särskilt vidriga - är ett mycket allvarligt övergrepp som på både kort och lång (livslång) sikt för med sig skador och trauman av olika slag för brottsoffret.

Det är precis lika illa med våldtäkt vem som än begår den, och målet måste vara en nollvision. Det är ändå mycket trist när unga män som söker en fristad i Sverige, med internationellt sett generösa regelverk, begår våldtäkter och andra brott.

tillagt 8 dec: Enligt DN är endast en av de häktade inskriven som asylsökande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

tisdag, december 06, 2011

FB-dialog om svenskt jordbruks utflyttning

Varför inte lite interaction mellan Facebook och blogg?! Mitt inlägg om att nya riksdagsmål måste till gav en spänstig debatt på min facebook. Jag bedömer att de som deltog där också tål att den läggs ut på bloggen, varså goda!


Synpunkten | ATL - Lantbrukets Affärstidning
www.atl.nu
Om det svenska jordbruket ska kunna öka sin konkurrenskraft och produktion måste riksdagens mål för jordbruket omarbetas, skriver Staffan Danielsson, C...


Roland Appelskog, Dick Pettersson, Ethel Susanne Danielsson och 28 andra gillar detta..

Annika Bergman Genant när vi har resurser i mark, vatten och klimat. Samt välutbildade lantbruksföretagare.
för 18 timmar sedan · Gilla · 4.

Laila Lindahl Ett land utan egen matproduktion=Uland, tyvärr...är det inget en mätt svensk har förmågan att inse. Vem uti världen känner ett ansvar för att mätta oss om maten tryter. Kina,Arabvärlden, Indien köper jordbruksmark utanför sina gränser, och inte är det för att förse svenskar med mat....
för 17 timmar sedan · Gilla · 5.

Karl Malmqvist · Vän med Annie Lööf och 91 andra
Vi importerar nästan alla våra kläder. Ska också detta fundamentala behov garanteras nationellt genom parlamentariska kommittéer och dylikt? Nej, jordbruksprodukter är som vilka andra produkter som helst och bör produceras där det kan ske effektivast. Och hur bestämmer vi det? Marknaden.
för 17 timmar sedan · Gilla · 2.

Staffan Danielsson Nu är mat mat som vi behöver varje dag, och som utnyttjar Sveriges naturgivna resurser och ger öppna landskap, betesmarker och en god djuromsorg. Det är ett hyckleri när Sverige ställer så höga krav på djuromsorg och miljö att importen istället väller in från länder där miljö- och djuromsorg inte uppfyller våra krav.
för 17 timmar sedan · Gilla · 6.

Karl Malmqvist · Vän med Annie Lööf och 91 andra
Detsamma gäller även andra branscher. Återigen: Kläder, leksaker och annat som vi importerar produceras i länder som ofta här lägre krav än vad vi har. Det är en avvägning som gjorts. Jag säger inte att jag är för det - jag har gärna relati...Visa mer

Karin Ceder
Jag måste dock säga att det är värre att idag inte ha en högre självförsörjningsgrad, än vad vi har, på mat än på kläder och leksaker. De båda sistnämnda är något som både kan ärvas och ändras. Mat klarar vi oss inte utan! Varken för männis...Visa mer

Staffan Danielsson
Jag är för marknadsekonomi och frihandel, Karl. Men mat är mat och liberala (?) länder som USA, England, Tyskland och Frankrike med många fler anstränger sig för att ge sitt jordbruk förutsättningar och konkurrenskraft så att det upprätthå...Visa mer

för 17 timmar sedan · Gilla · 6.

Marie von Rietberg förmodligen har du rätt i vad du skriver
för 15 timmar sedan · Gilla.

Patrik Ohlsson Deltog i en workshop i fredags, dagens kommentar kom från representanten från Svensk Dagligvaruhandel: "Franska bönder kommer säkert protestera på gatorna i Paris om femton år också, men inte för att de får dåligt betalt, utan för att de inte får sälja till Kina."
Man undrar lite vad han förväntar sig europeisk inställning till frihandel på några års sikt. Tänkvärt....
för 13 timmar sedan · Sluta gilla · 1.

Micael Wendell
Fast skillnaden mot Norge ær stor. Dvs. gemene svensk æter en mer varierad kost och vi har ett mer internationellt køk. Dessutom ær det inte stød som ger en egenproduktion se LEX NORWAY ;). FRågan bør inte riktas till hur vi ska ge stød uta...Visa mer

Staffan Danielsson Eko nischen har mångdubblats, en succé, men jordbruket i övrigt har rasat en tredjedel, ett fiasko.., eller vad ska man kalla det?
för 13 timmar sedan · Gilla · 1.

Micael Wendell Ja du har rætt. Men hur ska vi få in nytt blod med de kostnader som det innebær. Hær kanske vi kan driva ett riktat stød till nyføretagare ;)
för 13 timmar sedan · Gilla.

Staffan Danielsson Hårt jobb på flera fronter är nödvändigt, nya mål, kraftsamling via parl kommitte, regelförenkl, sänkta skatter, riktat stöd, osv
för 12 timmar sedan · Gilla · 3.

Staffan Danielsson Och självklart starkt fokus på marknad och livsmedelsindustri...,men det har ju jordbruket alltid haft...
för 11 timmar sedan · Gilla · 1.

Karl Malmqvist · Vän med Annie Lööf och 91 andra
Det finns många saker vi inte klarar oss utan. Särskilt i tider av kris. Bostäder, maskiner, kläder, vapen(?) etc. Ska vi ha parlamentariska kommittéer som övervakar vår förmåga till självförsörjning även på dessa områden i tider av kris?

Staffan Danielsson
Men Karl, ser du inte skillnaden mellan att ha brist på maskiner och vapen , eller brist på mat..? Jag är för frihandel och accepterar WTOs och EUs regelverk, och dessa förbjuder ingen nation att inom givna ramar stärka konkurrenskraften in...Visa mer

Roland Appelskog Jag brukar inte ge mig in i politiska debatter, men Du har mitt stöd Staffan i det arbete Du gör för att säkra svensk mat till oss svenskar! Jag har svårt att förstå varför vi ska frakta mat över halva jordklotet, när vi kan producera det själva!
för 11 timmar sedan · Sluta gilla · 1.

Micael Wendell
samtidigt har de områden som Karl tar upp alltid fått olika typer av stød. Tex. så støder vi idag renovering/ombygnation av bostæder via ROT avdrag, vii stødjer dærmed ocksså byggføretagare. vi stødjer också vapenindustrin (hur dumt det æn ...Visa mer

Ronnie Johansson
Efter 36 år i bonde yrket kan man konstatera att det är ett kärt disk. område. jag tror att vi kommer aldrig ur detta förän allt rasar samman. Visst kan man skylla på ekoodling men den kan väll inte rå för att andra slutar. Nej säg som det ...Visa mer

Staffan Danielsson Jag skyller inte ekoodling annat än att den har givits ett mycket stort fokus som har har gjort att det moderna miljövänliga jordbrukets kraftiga tillbakagång med en tredjedel inte har uppmärksammats, trots att det står för 95 procent av den sjunkande produktionen.
för 11 timmar sedan · Sluta gilla · 1.

Patrik Ohlsson Att låta flera hundra tusen hektar mark ligga för fäfot och samtidigt flyga in färska sockerärtor och brytbönor från en region där människor svälter är inte värdigt. Hindra ingen handel men gör det attraktivare, lönsammare och enklare att bruka mark i Sverige än att ligga på soffan.
för 3 timmar sedan · Gilla

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag, december 05, 2011

Nya riksdagsmål för jordbruket ett måste!

För cirka 25 år sedan valde politik och näring väg för det svenska jordbruket. Det skulle bli renast och djurvänligast, och dyrast. Jag skriver i ATL att en förutsättning för att det svenska jordbruket ska kunna vända decenniers av krympning (och ökad import) till att åter börja växa är att nya riksdagsmål för jordbruket beslutas. Huvudfokus måste nu flyttas från den viktiga ekonischen och till det moderna miljövänliga ("konventionella") jordbruket som står för 95 procent av produktionen. Dessutom behöver en parlamentarisk livsmedelskommitté tillsättas för att enas om riksdagsmål och om en kraftsamling för att av resurs-, djuromsorgs- och miljöskäl lyfta fram närproducerad mat från Sverige.


För cirka 25 år sedan valde politik och näring väg för det svenska jordbruket. Det skulle bli renast och djurvänligast, och dyrast.

Astrid Lindgren fick världens strängaste djurskyddslag i present. Näringen talade om fördubbling och att ta 2 procent av EU:s matmarknad.

Så blev det tyvärr inte. Sverige är tillsammans med åkerfattiga Norge bland de länder i Europa som nu har lägst självförsörjningsgrad, snart under 50 procent. Detta är en dramatisk utveckling, att jordbruk och livsmedelsindustri läggs ned för att konsumenter och kommuner köper billigare importmat i stället för den dyrare svenska maten.

Utvecklingen strider dock inte mot något politiskt uppsatt mål, helt enkelt därför att riksdagen inte har något mål om hur det svenska jordbruket i sin helhet ska utvecklas.

Huvudfokus riktas i stället ständigt mot hur just det ekologiska jordbrukets andel av den krympande produktionen ska kunna nå uppsatta mål, och hur den offentliga sektorn ska förmås att köpa 25 procent ekologiskt mat, var den än är producerad.

Riksdagens mål om och huvudfokus på ekojordbrukets utveckling har varit framgångsrik, eftersom ekoproduktionen med rejäla stöd till rådgivning, marknadsföring och miljö samt med växande efterfrågan och merpriser har mångdubblats under 25 år så att den nu svarar för 4 – 5 procent av produktionen och är en viktig nisch.

Det är samtidigt lika uppenbart att detta inte på något vis har stärkt jordbrukets konkurrenskraft i sin helhet mot importen, utan världens mest djur- och miljövänliga jordbruksproduktion i Sverige har i stället minskat med en tredjedel på några decennier.

Fokus i jordbruksdebatten måste nu flyttas till hur den dominerande miljövänliga produktionen - den "konventionella" - ska kunna öka sin konkurrenskraft och vända utvecklingen.

För att detta ska kunna ske måste riksdagens mål för jordbruket omarbetas och fokus riktas på att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft i sin helhet. Mål styr och har betydelse!

Utöver detta är en bred kraftsamling från näringen, med stöd av politiker, konsumenter, industri och handel med flera helt nödvändig för att jordbruket åter ska börja växa. Sveriges växande sårbarhet vid allvarliga kriser måste också analyseras.

Jordbrukets konkurrenskraft måste ses över i ett EU-perspektiv vad gäller skatter, kontrollkostnader och ersättningssystem. Eftersom jordbruket krymper bör den beslutade dieselskattehöjningen på över 500 miljoner kronor ses över i en kontrollstation.

För att dessa genomgripande åtgärder ska kunna förverkligas i en samlad livsmedelsstrategi behöver enligt min uppfattning en parlamentarisk kommitté tillsättas.

Lägets allvar kräver detta, och utan en bred samsyn om nya mål och åtgärder torde den negativa utvecklingen vara mycket svår att vända för näringen.

Staffan Danielsson,
riksdagsledamot (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Respektera lagen, Jens Holm!

Riksdagsledamoten Jens Holm (V) vill inte låta sig sammankopplas med de djurrättsfanatiker som förföljer och skadar personer. Det är bra.

Men det är illa att samme Jens Holm, med en lång bakgrund i djurrättsrörelsen, stöder de olaga intrång som har gjorts och görs i svenska grisstallar, där sannolikhet kan finnas att de som gjort detta även har kopplingar till de som går ännu längre.

”De har tagit sina straff”, menar Jens Holm i ett inlägg på Brännpunkt. Någon enstaka, möjligen, övriga smiter ifrån vad de gjort.

De har dokumenterat ”extremt grava missförhållanden”, menar Jens Holm. Svenska grisar har en internationellt sett god djuromsorg och den enda grisgård som åtalades frikändes helt och fullt. Uppståndelsen leder däremot till att svensk grisköttsproduktion minskar och importen ökar från länder där djuromsorgen är sämre. Hur detta gör att världens grisar får det bättre är en gåta.

Det är mycket anmärkningsvärt att en ledamot av Sveriges riksdag försvarar brott mot landets lagar eftersom någon enstaka ”tagit sitt straff”. De olagliga intrången fortsätter i Sveriges grisstallar - med djuromsorg i internationell toppklass - som noga kontrolleras av djurhälsa och djurskydd, och Jens Holm bär ett delansvar för att så sker.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

torsdag, december 01, 2011

JAS-debatt med Svenska Freds i P1

Scheiz beslut att välja 22 st JAS Gripen stridsflygplan till sitt flygvapen är en stor fjäder i hatten för Saab och för svenskt ingenjörskunnande och hög teknologisk kompetens.

Det är en bra affär för Schweiz som får ett avancerat och mångsidigt och mycket prisvärt plan. Och det är bra även för Sverige inför kommande beslut om att utveckla JAS Gripen vidare, eftersom fler flygplan berörs.

Detta debatterade jag med Anna Ek från Svenska Freds i P1 Morgon i morse, här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Bred samsyn i försvarspolitiken - Bra för Sverige!

Förra mandat perioden var debattklimatet dåligt mellan alliansen och socialdemokraterna (som höll ihop med V och MP). S gick ifrån enigheten i Försvarsberedningen om en personalförsörjning i försvaret på frivilligheten grund, och gjorde mycket väsen av att man ville ha en viss värnplikt för den första tre månadersutbildningen för soldater. Och man anslöt sig till Vänsterpartiets och Miljöpartiets besparingsraseri på försvaret och ville minska försvarsanslaget med 2.000 miljoner kronor...

Håkan Juholt var då ute i kylan och säkert bekymrad.

Nu har hans inflytande ökat, och det är mycket positivt att Socialdemokraterna nu accepterar en personolförsörjning på frivillighetens grund och är med och följer och påverkar hur denna stora reform på bästa sätt ska genomföras. Det är många svårigheter som behöver lösas på vägen även om riktningen är rätt, och det är bra att en bred riksdagsmajoritet nära kan följa och ta ansvar för hur den på bästa sätt ska genomföras.

Det är också anmärkningsvärt hur radikalt olika de rödgröna partierna har tagit ställning till kommande års försvarsbudget. Socialdemokraterna har ökat sitt budgetalternativ med hela 2 miljarder kronor och är i nivå med Alliansen! Medan V och MP ligger kvar på knappt (Obs!) 2 miljarder i nedskärning.

Självfallet innebär socialdemokraternas positionsförflyttningar att det kan möjliggöra en bredare samsyn om det svenska försvaret, vilket Centerpartiet alltid sett som positivt. Detta är också vad som nu sker, vilket jag hälsar med tillfredsställelse!

Idag har således allianspartierna kommit överens med både Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att Sverige ska fortsatt leda den nordiska stridsgruppen (NBG) fast inte 2014, som var planerat, utan tidigast 2015. Se också Sten Tolgfors blogg.

De 6 partierna är också överens om att en luftförsvarsutredning ska tillsättas som utifrån den grund som snart läggs om hur JAS Gripen ska uppgraderas ska analysera luftförsvaret efter år 2040. Oppositionen inklusive SD har ju krävt en luftförsvarsutredning medan alliansen menat att det skulle kunna försena nödvändiga beslut om uppgraderingen av JAS Gripen. Jag har för Centerpartiets del inte uteslutit att det tid efter annan kan finnas behov av en stor försvarsutredning eller luftförsvarsutredning.

Den träffade uppgörelsen är bra eftersom kommande beslut om uppgradering och vidareutveckling av JAS Gripen tillförs som en förutsättning för utredningen. Och även om 2040 ligger mycket långt fram i tiden kanske utredningen kan hitta några bärande principer som kan komma till nytta i den fortsatta utvecklingen av Sveriges luftförsvar.

De sex partierna är också sedan tidigare överens om Sveriges deltagande i FNs fredsinsats i Afghanistan, under ledning av Nato.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Debatt om JAS Gripen med Svenska Freds i P1

JAS Gripenprojektet är en stor framgång för svenska ingenjörskunnande och högteknologisk kompetens! Hävdade jag i en debatt med Svenska Freds i P1s nyhetsmorgon idag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,