fredag, augusti 28, 2009

Bra, jordbruksminister Eskil Erlandsson!

Och bra hela regeringen!

Som denna bloggs läsare nog minns var jag mycket kritisk i våras till att regeringen ville höja det svenska jordbrukets dieselskatter så de fram till 2015 skulle bli dubbelt så höga som idag, och dubbelt så höga som nästföljande EU-lands nivå på dieselskatten (ca 4 kr skatt per liter dieselolja i Sverige mot 2 kr skatt per liter för nästföljande Eu-land och under en krona per liter för de flesta EU-länder).

LRF utfärdade en "krigsförklaring", och beräknade de ökade skattekostnaderna till uppåt en miljard kronor. Detta är självfallet mycket allvarligt - både i sak och genom bristen på förtroende mellan näring och regering - och i dagsläget är därtill det svenska jordbrukets lönsamhet mycket pressad av låga priser på t ex mjölk och spannmål samtidigt som kostnaderna är högre än i andra länder.

Produktionen av världens bästa mjölk (liksom av vårt utmärkta gris- och nötkött mm) från miljö- och djurskyddssynpunkt minskar tyvärr successivt sedan flera decennier här i Sverige, vilket är mycket allvarligt. Denna trend behöver snarast brytas, och nyckeln till detta är att lönsamheten och konkurrenskraften måste förbättras i det svenska jordbruket. Snarast!!

Jag har med stort allvar kritiserat den av riksdagen beslutade skattechocken för jordbruket, och krävt att denna neutraliseras genom kompenserande skattesänkningar och genom en kontrollstation ca 2013 inför den eventuella sista stora skattehöjningen 2015. För att avgöra utvecklingen på skattesidan i övriga EU-länder och om det svenska jordbrukets konkurrenskraft tål den aviserade skattehöjningen.

Regeringen och jordbruksminister Eskil Erlandsson har försvarat skattehöjningarna på dieseloljan med klimat- och miljöargument och med drivkrafter för att kunna ställa om även jordbrukets traktorer till förnybara drivmedel på sikt. Det är också uppenbart att finansdepartementet varit starkt pådrivande för att det svenska jordbruket ska betala lika hög dieselskatt som andra samhällssektorer, alldeles oavsett om alla andra EU-länder har en mycket lägre dieselskattebelastning för sina jordbruk.

Jag delar självfallet fullt ut regeringens långsiktiga klimat- och miljöambitioner, det kritiken har gällt är om dessa kan förenas med en bibehållen och ökad konkurrenskraft för det svenska jordbruket vilket är en tvingande nödvändighet om inte produktionen ska flytta utomlands.

Det ska sägas att regeringen och riksdagen har villkorat skattehöjningarna med att de ska kompenseras genom att andra skatter sänks, och centerpartiets stämma i maj slog också fast detta mycket tydligt. Liksom även centerpartiets stämma i Östergötland i april!

(Puh, detta var en lång inledning...).

Nu på fredagsmorgonen läser jag med glädje en intervju med Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson i lantbrukstidningen ATL, där han för regeringens räkning ger det mycket glädjande beskedet att höstens budgetproposition kommer att föreslå att den unika svenska skatten på handelsgödsel avskaffas från årsskiftet!!

Denna skatt infördes i samband med Sveriges EU-inträde av den socialdemokratiska regeringen för att jordbruket skulle betala en del av Sveriges EU-avgift. Skatten har endast marginella miljöeffekter och finns inte i övriga EU-länder utan var en svensk uppfinning för att krama pengar ur det svenska jordbruket.

Den har årligen inbringat 330 miljoner kronor till statskassan.

Det är ett mycket glädjande besked för idag hårt pressade lantbruksföretagare, och det är också mycket bra att skatten tas bort i sin helhet och att det sker redan vid årsskiftet!

Bra jobbat, Regeringen! Och bra jobbat, centerpartiets statsråd i regeringen!

Det här är ett mycket viktigt beslut för att visa att regeringen menar allvar med både sina miljöambitioner och med att förbättra det svenska jordbrukets konkurrenskraft!

Det ger trovärdighet inför de ytterligare besked som också måste komma om hur resterande planerade skattehöjningar ska kompenseras genom t ex sänkta arbetsgivaravgifter riktade mot småföretag och jordbruk.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om