söndag, maj 20, 2012

FPs dubbla försvarsbudskap, ibland

Min kollega i försvarsutskottet, den kunnige Allan Widman (FP) har idag gjort ett nytt försvarspolitiskt utspel som toppnyhet i både Rapport och Aktuellt. Verkligen inte illa.

Vad är då budskapet? Jo, FP och Widman (eller bara Widman?) vill att utvecklingen av Visbykorvetterna ska avbrytas.

Jag kan inte överblicka effekterna av ett sådant beslut, som möjligen FP nu ska driva i regeringen. Med den information jag har så står jag fast vid regeringens och försvarets linje, att de moderna korvetterna snarare ska utrustas bättre än nuvarande begränsade beväpning.

Varför tvekar jag då lite om hur kraftfullt FP kommer att driva detta i regeringen?

Jo, flera tidigare exempel visar att FP bullrar mycket om försvaret trots att man har varit med och fattat de beslut man senare - eller tidigare - samtidigt kritiserar.

Jag har skrivit om det flera gånger, t ex här och här och här.

Två tydliga exempel. Widman krävde att Helikopter 4 (från 1970-talet) skulle vara kvar i försvaret. Den är nu utmönstrad.,
Och Widman krävde att den nya Helikopter 14 - som var betald och skulle levereras - inte skulle tas emot av försvaret. Den är nu under leverans.

I båda fallen står en enig regering - inklusive FP - bakom besluten.

Bloggaren "Skipper" skriver initierat i frågan.