söndag, oktober 04, 2009

Tydliga gränser för burka och nikab

Tydliga gränser för burka och nikab

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda och återkomma med förslag om tydliga gränser för användningen av burka eller nikaber i Sverige.

Motivering

Vi föreslår i en annan motion att det inte ska vara tillåtet att maskera sig vid demonstrationer.

Överhuvudtaget känns det märkligt om människor maskerar sig eller helt täcker sina ansikten och kroppar i möten med andra människor på annat sätt genom t ex s k burkor eller nikaber.

Detta förekommer som bekant i vissa extremt religiösa länder, t ex i Afghanistan och i vissa arabländer. Där är många kvinnors ansikten ständigt dolda när de rör sig utanför sina hem.

Det förs också, t ex i Danmark, en diskussion om bruket att bära slöja, dvs täcka sitt hår. Även denna sed rör främst kvinnor, inte män.

Att bära speciella kläder, ha på sig symboler för saker som man vill stödja, eller att bära särskilda huvudbonader eller slöja är i grunden – menar vi – naturliga inslag i ett fritt och demokratiskt samhälle med yttrandefrihet och religionsfrihet och demokrati.. Gränser för detta kan endast behöva sättas av t ex säkerhets- eller andra skäl i t ex arbetslivet.

Den märkliga seden att låta kvinnor bära eller acceptera att kvinnor ständigt döljer sina ansikten i s.k burkor eller heltäckande nikaber är däremot bekymmersam. Deltar man t ex i en demonstration iklädd dessa fungerar de i praktiken som en maskering, och skulle då ju omfattas av ett tilltänkt maskeringsförbud.

Det känns överhuvudtaget svårt i ett öppet samhälle som Sverige att acceptera en sedvänja där kvinnor åläggs eller själva accepterar eller vill bära burka eller nikaber utanför sina hem. Människans ansikte – ögon, näsa, mun – är hennes kontaktyta mot omvärlden och mot andra människor, och att tänka sig ett öppet samhälle där alltfler människor döljer ansiktet för varandra i t ex offentliga miljöer samt på sina arbeten och i skolor känns inte som en framtidsväg.

Religionsfrihet är en oerhört viktig grundlagsskyddad rättighet, men det finns gränser även för denna. Vi menar att en gräns rimligen går vid att vilja eller åläggas att dölja sitt ansikte i t ex offentliga miljöer och på sitt arbete. Här bör ett öppet demokratiskt samhälle överväga att sätta en gräns, och vi föreslår att regeringen låter utreda denna fråga.

Stockholm den

Staffan Danielsson (C)

Lennart Pettersson (C)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,