söndag, mars 02, 2008

Vargavinter i Asien...

Sveriges vinter har i år varit höst, mildast på 250 år eller så. Och jag tror helt och fullt på allvaret i uppvärmningen.

Men bilden är inte entydig över jordklotet varje vinter. Vi har hört om snöstorm och elavbrott i Kina. Och så här skriver FAO om vintern i det på flera sätt mycket utsatta Afghanistan:

"Boskap dör - höga spannmåls- och bränslepriser gör det svårt för de fattiga att få tillgång till mat

Extrem kyla har allvarligt skadat den afghanska boskapssektorn. Över 300 000 djur har avlidit sedan slutet av december, vilket allvarligt påverkat människors livsuppehälle. Höga priser på bränsle, vegetabilisk olja och spannmål samverkar för att drabba de mest utsatta och fattiga hushållen och leder till att de får minskad tillgång till mat.

Detta är den svåraste vintern på nästan 30 år och har medfört att över 800 människor avlidit medan många andra, i synnerhet herdar och deras familjer, har drabbats svårt av förfrysning med amputering som följd, enligt en ny rapport från FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

Livsmedels- och medicinförråd har sinat på grund av att vägar i avlägsna områden varit blockerade av kraftigt snöfall. Vintergrödor i de värst drabbade områdena har skadats svårt, framförallt grönsaker som är huvudkällan till näring för befolkningen under vintermånaderna."