söndag, januari 28, 2007

Kommunikationerna Linköping-Västervik

En sen tisdagskväll i veckan diskuterade jag och s-riksdagsmannen Krister Örnfjäder - från Västervik - främst järnvägen mellan Linköping och Västervik - Tjustbanan - med infrastrukturminister Åsa Torstensson. Även europaväg E22 längs ostkusten diskuterades.

Järnvägen Linköping-Åtvidaberg-Västervik är viktig för hela Östgöta-Kalmarregionen, som blir större, och särskilt för Västervik som idag är sin egen arbetsmarknad. Järnvägen är skraltig och utan en större upprustning kan det gå som banverket egentligen föreslår, nedläggning.

Banverkets utredning om Tjustbanans framtid - på uppdrag av förra regeringen - kom fram till att det enda rimliga var en storsatsning på 3.600 milj.kr. till en modern snabbjärnväg som halverar dagens restid på 1 och en halv timme mellan städerna. Efter att ha kommit fram till detta säger banverket sedan att bara ca hälften är samhällsekonomiskt motiverat, och föreslår istället att man avbryter den upprustning på 250 mkr som är beslutad på delen Linköping-Åtvidaberg...!
´
Ska man gå vidare för att utveckla Tjustbanan vill banverket att regeringen tydligt signalerar att banan ska utvecklas, och att en konkret järnvägsutredning inleds.

Statsrådet Torstensson hänvisade till den samlade översyn som regeringen ska göra över landets vägar och järnvägar, men lät ändå tydligt förstå att 3,6 miljarder kr är väldigt mycket pengar. Jag instämmer, Ostlänkens utbyggnad mellan Linköping och Stockholm - med väldigt många fler resande - kostar uppåt 15 miljarder kr.

Min slutsats var och är att det viktiga är att regeringen kommer att signalera att Tjustbanan ska finnas kvar och utvecklas, sedan kommer man säkert långt även med en upprustning på t ex 1,5 eller 2/2.5 miljarder kr.
Även väg 35 mellan Överum och Linköping är också i skriande behov av förbättringar.

Och den här delen av landet står på tur för infrastrukturinvesteringar!