söndag, februari 22, 2009

Fp vill lyfta försvaret, kräver SvD...

Allan Widman är en skicklig och sympatisk försvarspolitiker, med goda kunskaper, med kontakter i försvaret och är uppskattad i media, inte minst hos SvD.

SvD är en obunden moderat tidning med stor försvarsdebatt, kritiserar starkt alliansens försvarspolitik och låter Fp formulera sina försvarskrav på ledarplats, en innovation.

Alliansen består av 4 borgerliga partier som är överens om försvarspolitiken.

I arbetet med den kommande försvarspropositionen finns en bred enighet i Försvarsberedningens rapporter, regeringens planeringsanvisningar till försvaret bygger på detta och propositionsarbetet utifrån denna grund är i full gång i regeringen med sedvanlig dialog mellan de 4 partierna vilket försvarsministern redovisar på sin blogg.

Folkpartiets utspel sker också via media, i Sälen i januari och nu i SvD.

Vilka är då kraven från Fp/SvD (lite svårt att hålla isär dem) Låt mig summera och kommentera.

* "Fp utesluter inte att mer pengar kan behövas till försvaret. Först bör man dock se över försvarsbyråkratin.."
Instämmer. Bra med återförda besparingar och realt oförändrad budget till 2014. Jag har kommenterat budgetens storlek tidigare här på bloggen.

* "Fler förband behövs. Organisera brigader."
Hur bataljonsstridsgrupper organiseras går ju att diskutera. Om fler förband och materiel kan rymmas inom uppdragna ramar, vi får se.

* "Avveckla inte stridsvagnar och artilleripjäser".
Se ovan.

* "Se till att JAS har beväpning och ledning".
Givetvis. Här har vissa besparingar gjorts av genomförandegruppen, försvarsmakten har gjort sina prioriteringar.

* Pliktlagen kommer att finnas kvar. Andelen heltidsanställd respektive kontrakterad personal återstår att bestämma".
Just det.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,