onsdag, mars 12, 2014

Avgrundsdjup klyfta i regeringen om jordbruket

Jag har i några blogginlägg reagerat mycket starktden syn på det svenska jordbruket, som finansminister Anders Borg har givit uttryck för i flera intervjuer i tidningen Land och Land Lantbruk.

Jag har gjort det mot bakgrund av att det ju är en hjärtefråga för mig - och för Centerpartiet - med en levande landsbygd med livskraftiga och starka gröna näringar där livsmedelsproduktionen är en grundbult.

Den syn finansministern ger uttryck för går tyvärr helt på tvärs mot detta, vilket är mycket allvarligt.

Han tror inte att jordbruksindustrin har någon framtid, han tycker det är viktigt med billig importmat för att pressa den dyrare svenska maten och han ser inga bekymmer med att 1.000-tals hektar åkerjord asfalteras.
 
Jag har sagt att finansministern uttrycker sig slarvigt och illa, samt att han hycklar och är ute och cyklar. Det är inte roligt att säga så om en mycket kompetent finansminister som jag annars har stor respekt för.
 
 
Finansministerns uttalanden, tillsammans med de svårigheter som Centerpartiet haft att komma överens med moderaterna i viktiga jordbruks- och landsbygdsfrågor, frestar hårt på samarbetet i regeringen inom ett av Centerpartiets kärnområden, som betyder mycket för livskraften i hela Sverige.

Reaktionerna inom centerrörelsen, och från jordbrukshåll,  är mycket starka, liksom även från andra. Livsmedelsindustrin är Sveriges 4:e största industrigren och svarar för ca 50.000 jobb. Finansministern marginaliserar dessa samtidigt som han prisar importmaten från djur som fötts upp under i Sverige olagliga förhållanden.

Om finansministerns uttalanden beskriver moderaternas syn på det svenska jordbrukets och livsmedelsproduktionens framtidsutsikter så har en avgrundsdjup klyfta uppkommit i regeringen. Detta är mycket beklagligt för alla vänner av ett fortsatt förtroendefullt allianssamarbete.

Tillagt den 13 mars. Östgöta Corren stöder i en mycket liberal ledare Anders Borg. Jag håller inte med. Maria Björk Hummelgren är normalt en läsvärd ledarskribent. Här kommer hon dock liksom Borg ut på tunn is. Deras ensidigt liberala linje skulle reducera världens mest miljö- och djuromsorgsvänliga livsmedelsproduktion - den svenska - till en nisch på kanske 10-20 % av konsumtionen,medan 80-90 % skulle importeras. Visst är marknadstänkandet viktigt liksom handel, men matproduktion kommer alltid att omgärdas av regler på olika sätt vilket kräver insatser av stat och myndigheter och kommuner och miljöorganisationer och handel och konsumenter och andra för bra konkurrenskraftsförutsättningar med mera.

Tillagt den 17 mars. Lantbrukspressen har tyvärr inte ansett det ha nyhetsvärde med en stor klyfta i regeringen om det svenska jordbruket, inte ens Land som gjorde scoopet. Bra att Rapport ikväll satt fokus finansministerns uttalande, star 14 minuter in.

Tillagt 23 mars. Finansministerns intervju i Land och min reaktion uppmärksammades faktiskt också i programmet Tankesmedjan i P3.