lördag, januari 18, 2014

GMO- Genteknik-mjölkkor på bete-Svenskt jordbruk

(Vill du diskutera detta så modererar jag två debattforum på facebook, välkommen med: Svensk lantbruks- och livsmedelsdebatt, https://www.facebook.com/#!/groups/lantbruksdebatt/, och Politisk Centerdebatt: https://www.facebook.com/#!/groups/politisk.centerdebatt/)


Svensk animalieproduktion (frånsett fågel) backar stadigt sedan 25 år. Importmaten har fördubblats och står för över hälften av konsumtionen i Sverige, typ mest i Europa. Mycket illa och allvarligt.

Centerpartiet driver i regering och riksdag på för att vända utvecklingen, och en hel del har genomförts. Mer är på gång, bl a har regeringen (landsbygdsministern) tilsatt en utredning om hur jordbrukets konkurrenskraft kan förbättrats.

Mitt eget recept för hur den negativa utvecklingen ska kunna vändas framgår av detta åtgärdspaket, samt av denna summering av mina ståndpunkter i lantbruks- och livsmedelsfrågorna.

Jag efterlyser alltså nya riksdagsmål, en offensiv livsmedelsstrategi, en livsmedelsberedning med de politiska partierna, en bred kraftsamling av alla goda krafter, en översyn av regelverk och skatter osv osv. Utan detta blir det mycket svårt för näringen att vända utvecklingen, enligt min uppfattning.

Det radikala ekokonceptet ska naturligtvis fortsätta att säga blankt nej till mineralgödsel och bekämpningsmedel och växtsorter som förädlats med genteknik och kräva betesdrift för korna med mera, och söka öka sina försäljning till engagerade och kapitalstarka konsumenter och kommuner. Det dominerande jordbruket, som står för 95 % av livsmedelsproduktionen i Sverige, måste dock ha en mer realistisk inställning i konkurrensen med den växande importmaten, anser jag.

Ett exempel på detta är lagkravet på att alla mjölkkor måste ut på sommarbete minst 6 timmar om dagen i två eller 3 månader, även om de rör sig lösa året om i en modern lösdriftslagård. Detta lagkrav finns bara i Sverige och som framgår är effekten starkt begränsad i tid. Naturligtvis ska kor som står uppbundna i båsladugårdar ut på bete, men kravet borde tas bort för moderna lösdriftslagårdar, vilket jag utvecklat i detta blogginlägg.

Ett annat exempel är den aktuella debatten om svenskt lantbruk (LRF och Svensk Mjölk m fl)  ska fortsätta att kräva att lantbrukarna endast ska inköpa fodersoja som inte kommer från växtsorter som förädlats med hjälp av genteknik. Detta blir nu allt dyrare eftersom huvuddelen av av sojaodlingen i USA och Sydamerika kommer från växtsorter där gentekniken använts.

Jag har diskuterat kring detta i ett blogginlägg och på SvD Brännpunkt.

Starka röster från ekoodlarna, Naturskyddsföreningen, MP, V och inom många partier talar för att EU, och Sverige, ska säga blankt nej till gentekniken. Även LRF och Svensk Mjölk m fl har ålagt sig ett frivilligt stopp för t ex soja och majs som producerats av sorter som förädlats med hjälp av genteknik och Svensk Mjölk tog nyligen ställning för att fortsätta med detta.

Verkligheten förändras dock, och merkostnaden för att köpa "GMO-fritt" foder på världsmarknaden stiger nu rejält, samtidigt som konsumenternas betalningsvilja för detta på marknaden sviktar.

Land Lantbruk skriver nu att LRF Mjölk nu överväger att släppa kravet. LRFs erfarne miljöexpert Jan Eksvärd ställer sig bakom detta, liksom även LRFs v ordförande Thomas Magnusson.