söndag, december 02, 2012

Några regelverk för migrationen behöver diskuteras

Jag skriver idag en debattartikel på SvD Brännpunkt om vikten av en fortsatt öppen och generös migrationspolitik, där huvudfokus ska vara att förbättra integrationen och få människor i arbete.

Men där det också behöver vara lite högre tak i debatten där relevanta frågor som medborgare funderar över måste kunna diskuteras av de etablerade partierna och rätas ut eller föranleda justeringar av gällande regelverk på någon punkt vid behov. Jag är där av samma uppfattning som Erik Ullenhags statssekreterare Jasenko Selimovic och har berört dessa frågor också i detta blogginlägg och detta.

Jag tar upp två sådana exempel, dels att åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn kan behöva anpassas till praxis i andra länder (se min DN debattartikel från i våras, och detta), dels att det är relevant att diskutera hur stor andel av flyktingströmmen till EU som Sverige uthålligt kan ta emot, integrera och få i arbete. Det kan vara fler än idag men kanske också färre, beroende på hur våra regelverk utformas i förhållande till regelverken i våra grannländer och andra EU-länder.

Jag är mycket medveten om att det finns två uppfattningar om vilken strategi som är bäst för att slå vakt om en fortsatt generös migrationspolitik. Den helt dominerande förespråkar att lägga all kraft på att få integrationen att fungera och att människor kommer i arbete, och att inte diskutera t ex de två frågor jag tar upp.

Enstaka röster i debatten menar liksom jag att om inte de frågor som människor ställer kan diskuteras och besvaras och rätas ut, så riskerar på sikt extrema krafter att gynnas och t o m kan det finnas en risk att opinionen i dessa frågor kan börja svänga. För att förhindra detta har jag skrivit min artikel, jag är medveten om att jag kommer att få kritik för den och jag inbjuder er med kritik och synpunkter att kommentera på min blogg, jag ska lyssna och diskutera.


Tillagt den 4 dec:
Två tunga centerpartister replikerar snabbt idag på min debattartikel. Ok att de flesta har analysen att migrationsfrågan endast handlar om bättre integration och fler i arbete. Men naturligtvis sårar det mig djupt att två kamrater i en replik på Brännpunkt anser min artikel för "märklig och för oss främmande hållning".