torsdag, juli 18, 2013

C står upp för svensk livsmedelsproduktion!

Centerpartiet är det moderna miljöpartiet. Vi står upp för resurshushållning och för att sluta kretsloppen. Vi inser vad jordbruk och livsmedelsproduktion betyder globalt i världen och i Sverige, för att mätta världsmedborgarna och för miljö, kretslopp, levande landsbygd och biologisk mångfald.

Medan andra partier vill öka just det svenska jordbrukets skatter och försämra konkurrenskraften samt sätter upp mål att kraftigt sänka skördarna och höja priserna genom en ensidig ekofokusering ser Centerpartiet till helheten och tar strid för att utveckla svensk livsmedelsproduktion i sin helhet inklusive den viktiga ekonischen.

Detta är högaktuellt eftersom den viktiga mjölk- och köttproduktionen trots olika insatser som Centerpartiet drivit fram i alliansen fortfarande backar. Sverige är idag det land i Europa som är mest importberoende, en utveckling som måste vändas.

Därför är det utmärkt att landsbygdsminister Eskil Erlandsson på DN debatt lanserar en 4-punktsstrategi för att stärka den svenska matproduktionen med konkreta förslag om offentlig upphandling, ursprungsmärkning, satsning på mjölk och nötproduktion samt på landsbygdsprogrammet.

I en tid när orealistiska förslag om att världsjordbruket i sin helhet skulle avstå från modern teknik i viktiga avseenden frekvent förs fram, samt att nya skatter ska införas på jordbruker och på mat och att en satsning på broccoli och brysselkål är ett realistiskt framtidsalternativ för det svenska jordbruket är det också viktigt att Centerpartiet står upp för sans och måtta och verklighetsförankring i jordbruksdebatten. Detta gör centerpartisterna Ola Johansson och Harald Lagerstedt på ett utmärkt sätt i Göteborgsposten.

Centerpartiet har en god politik för hur hela Sverige ska utvecklas och i den är satsningen på landsbygden och de gröna näringarna en viktig del. Detta gagnar också hela Sverige, både ekonomiskt och ekologiskt. Det har ibland påståtts att Centerpartiets engagemang i dessa frågor har minskat vilket är fullständigt grundlöst.

Därför är det ändå mycket bra att ledande företrädare för Centerpartiet nu flyttar fram positionerna med goda förslag och debattinlägg. Det ger en nödvändig tydlighet i hur viktiga Centerpartiet anser att landsbygdens och de gröna näringarnas frågor är, och hur vi genom våra förslag driver på för att utveckla dem.

Landsbygdsministerns initiativ för att genom en utredning få fram förslag på förbättrad konkurrenskraft är också ett viktigt exempel på detta.

Mitt eget åtgärdspaket ser jag också som en del i denna centeroffensiv, som är en grundpelare i att i kommande riksdagsval kunna få ett större väljarstöd än i valet 2010!

Barometern skriver idag en tänkvärd huvudledare om livsmedelsfrågornas aktualitet och vikt ur olika aspekter, utan att ens beröra den enorma globala dimensionen och livsmedelsfrågornas koppling till energifrågorna.