söndag, september 09, 2012

Twitterstorm från Mikael Karlsson, SNF, jag debattutmanar!


Jag kan inte stå vid sidan om och titta på medan importmaten väller in över Sverige och världens mest miljö- och djurvänliga jordbruk tappar mark.

Tyvärr kan Svenska Naturskyddsföreningen det, och har ett alltför snävt fokus i sin opinionsbildning på jordbruksområdet. Jag skulle gärna vara medlem i SNF men vill först se att SNF t ex kan vara med på barrikaderna för att stå upp för hela det svenska jordbruket och för närproducerad mat från Sverige.

Mina debattinlägg har nu föranlett svar från SNFs vice ordförande Johanna Sandahl, och i en twitterstorm enligt nedan nu på söndagskvällen har SNFs ordförande Mikael Karlsson reagerat med frustration. Jag har kort replikerat.

Jag ser fram mot fortsatt dialog med SNF i dessa oerhört viktiga frågor - Sveriges och världens livsmedelsförsörjning - och ställer gärna upp på debatter och möten och träffar var och när som helst!

Linköping den 9 september 2012

Staffan DanielssonCentern har riksdagsledamöter som blundar för erfarenhet och forskning. Det behöver ingen tro. Det räcker med att läsa Staffan Danielsson.

Centerpartiet hycklar och lurar konsumenter. I alla fall om man om får tro dess riksdagsman Staffan Danielsson och kör hans retoriska stil.

Centern tror inte på forskning. I alla fall inte om man om får tro dess riksdagsman Staffan Danielsson och kör hans retoriska stil.

Centern gillar övergödning av haven. I alla fall om man om får tro dess riksdagsman Staffan Danielsson och kör hans retoriska stil.

Centern tycker illa om ekologiskt lantbruk. I alla fall om man om får tro dess riksdagsman Staffan Danielsson och kör hans retoriska stil.

Centern tycker gifter i jordbruket är bra. I alla fall om man om får tro dess riksdagsman Staffan Danielsson och kör hans retoriska stil.

Om nån undrar tröttnade jag på en riksdagsman som medvetet förvrider budskap för att få lite media. Centern är långt klokare än Danielsson.

Staffan Danielsson:


@OrdfNaturskydd , centern vill ha ett hållbart och miljövänligt jordbruk som kan stå emot importen, vad vill SNF?#svpol,#centerpartiet,#SNF

@OrdfNaturskydd ,Ekojordbruket är en viktig nisch och spjutspets: Men mätta världen kräver även modern teknik,#jordbruk. #centerpartiet,#SNF

@OrdfNaturskydd , Att ställa höga krav på svenskt jordbruk och sedan gynna importmat, är inte det hyckleri?#jordbruk,#centerpartiet,#SNF

@OrdfNaturskydd , SNF slåss för eko i Sv och världen. OK. Men varför inte också stå upp för bästa konv. jordbruket, det svenska?;jordbruk

@OrdfNaturskydd , vilket jordbruk läcker mest till haven, vet SNF vad forskningen säger?#jordbruk,#centerpartiet,#SNF

, till sist, menar SNF verkligen att det är bättre med ekomat från Sydamerika och Tyskland än mat från svenska åkrar och beten?

..........................................................

Tillagt senare samma kväll:

Ordf Naturskydd: Du fick svar när vi träffades i vintras. Synd att du inte lyssnade. Eller fabulerar du för att få lite media? Vilken besvikelse.

Staffan Danielsson: ,Jag fick inte svar.Jag ser inte SNF på barrikaderna för mat från svenska åkrar och beten,utan endast för ekologiska sådana.

Ordf Naturskydd: Du förvrider, förvirrar och förenklar men rid du själv din barrikad och veva mot väderkvarnar, så pratar vi med andra i centern.

Tillagt tisdag 11/9. Mikael Karlsson är fortfarande arg på mig:
Dagens Danielsson: är emot frihandel och för jordbruksprotektionism, särskilt när det gynnar bönder som anväder gifter.

Mikael Karlsson@OrdfNaturskydd
Dagens Danielsson: Centern föredrar giftbesprutning i Sverige före stöd till kvinnor som odlar ekologiskt i fattiga länder.

Tillagt onsdag 12/9:
Mikael Karlsson@OrdfNaturskydd
Dagens Danielsson: Jag är oense med och men det är kul att hitta på saker i medier, då syns man.
Mikael Karlsson@OrdfNaturskydd
Alternativ Danielsson: Jag fick att backa från miljöanpassat jordbruk, det är därför de tiger när jag driver intensifiering.
Mikael Karlsson@OrdfNaturskydd
Dagens Staffan Danielsson: tycker bra om jordbruk med kemiska bekämpningsmedel, inte sånt där ekologiskt hyckleri...

Tillagt fredag 14/9:
Mikael Karlsson@OrdfNaturskydd
Dagens Danielsson. tror Sveriges bönder vinner på mer miljöskadligt intensivt lantbruk. Så vinner man konsumenter.

tillagt lördag 15/9:
Mikael Karlsson@OrdfNaturskydd
Dagens Danielsson: gillar industriländers giftjordbruk mer än ekologiska produkter från fattiga bönder i Syd.

Tillagt söndag 16/9:
Mikael Karlsson@OrdfNaturskydd
Dagens Danielsson. På förekommen anledning: Ja, han är på riktigt. I riksdagen för C. Driver egen kampanj för mer miljöskadligt jordbruk.
Mikael Karlsson@OrdfNaturskydd
Staffan Danielsson (C) säger sig tala för . Håller verkligen med om det?

Tillagt måndag 17/9:
Lars Ohly@OhlyLars
: Dagens Danielsson: C tycker miljörörelsen hycklar. Håller med om det? Eller gör åter C svarslös?

Tillagt 18/9:
Mikael Karlsson@OrdfNaturskydd
Dagens Danielsson: Yes, 3,3%. Nu ska jag kräva ännu mer giftjordbruk så kanske vi ror hem 3,5% av opinionen för .
 

Debattera vår livsmedelsförsörjning på Newsmill!

Jag vill ju diskutera det faktum att Sveriges jordbruk och livsmedelsproduktion minskar medan matimporten bara ökar, i bla denna debattartikel på Newsmill.

Jag har ju mitt recept klart för hur vi tillsammans ska kunna vända på denna negativa utveckling, i mämgder av blogginlägg och debattartiklar, några länkar här och här.

För att kunna ge jordbruket förutsättningar för att stå emot matimporten och börja tillväxa igen är en bred kraftsamling nödvändig, där alla goda krafter deltar. Näring, regering och riksdag, handel, industri, konsumenter osv. Och organisationer, där självfallet Svenska Naturskyddsföreningen borde vara med på barrrikaderna.

Tyvärr är varken de eller Miljöpartiet eller delvis socialdemokraterna riktigt det, eftersom deras fokus är välment men alltför snävt.

På min Newsmillartikel har Naturskyddsföreningen vice ordförande replikerat och jag har missnöjt konsterat att hon vidhåller linje att alla bönder bör säga blankt nej till modern teknik som mineralgödsling mm.

Hennes svar har rubricerats så här i olika media; "Svensk jordbruk utarmar jordens resurser" respektive "Konventionellt jordbruk ohållbart för framtiden". Jag anser att hon har fel. Visst ska jordbruket använda insatta resurser försiktigt och uthålligt, och växtnäringstillförseln ska avvägas noga mot vad grödan kan ta upp. Likaså ska ev. kemisk bekämpning ske försiktigt vid behov och med mildast möjliga preparat.

Visst är ekojordbruket en viktig nisch, och en spjutspets i teknikutvecklingen. Men att jordbruket i sin helhet under överskådlig tid skulle drivas utan mineralgödsling och utan varje bekämpningsmedel vid t ex svåra angrepp är inte realistiskt och skulle öka hungern och driva upp livsmedelspriserna kraftigt.

Hur försvarar hon då att matimporten har fördubblats? Det berör i princip aldrig SNF i sina uttalanden och i sin opinionsbildning, inte heller verkar man beklaga det faktum att det mest miljö- och djurskyddsvänliga vanliga jordbruket i världen  - det svenska - har minskat med nära en tredjedel på 25 år. Man kanske inte bryr sig? Eftersom det helt övergripande verkar vara att den ekologiska jordbruksnischen ska bli större, I Sverige och i världen.

SNFs generalsekreterare Svante Axelsson fick frågan om han skulle köpa svenskproducerad mat, eller ekologisk, om han ställdes inför de alternativen. Han skulle köpa ekologiskt. Helt OK, tycker jag, om den är närproducerad i Sverige, men tvivelaktigt om den importeras från Asien, Brasilien, Polen eller Danmark, t ex.

Min kollega i Miljö- och jordbruksutskottet Kew Nordqvist brinner också främst för det ekologiska och har liksom Naturskyddsföreningen visionen att allt jordbruk ska säga nej till all användning av mineralgödsel, kemiska bekämpningsmedel och varje växtsort som förädlats fram med hjälp av genteknik. Även han har replikerat på Newsmill.

Han menar bl a att ökad jämställdhet och ett minskat köttätande skulle klara världens matförsörjning med ett jordbruk som avstår från insatsmedel som möjliggör högre och stabilare avkastning. Jag är positiv till jämställdhet och även till att diskutera hur mycket och vilket kött som är att föredra ifrån olika avseenden, men han spelar faktiskt rysk roulette med livsmedelsförsörjningen när han argumenterar så.

Han frågar om Centerpartiet vill försämra för djur och miljö. Naturligtvis inte, vi slåss för ett hållbart och miljövänligt jordbruk som ska kunna ta tillvara produktionskraften hos svenska åkrar och betesmarker inom ramen för världens strängaste miljö- och djurskyddsregler med hjälp av vårt kalla klimat och goda etik.

Men vi ser verkligheten som den är och vi ser effekterna för djurvälfärd och miljö när matimporten ökar så starkt till Sverige från länder där miljöhänsyn och djuromsorg är sämre än i Sverige. Detta gagnar verkligen vare sig djur och miljö, och Centerpartiet kämpar av all kraft för att hejda den växande matimporten och stärka hela det svenska jordbrukets konkurrenskraft, såväl det miljövänliga vanliga som det ekologiska.

Vad gör Miljöpartiet, mer än att vilja kraftigt öka det redan rätt generösa stödet till ekoodlingen. Och med  den risk för prispressande överskottsproduktion som kan uppstå, som vi nu ser på de sänkta ekomjölkspriserna och som drabbar just de ekologiska lantbrukarna?
 

Tar Sverige emot för få flyktingar?

Anna Dahlberg på Expressens ledarsida skriver idag en tänkvärd krönika, tycker jag, "Vi måste välja väg i flyktingpolitiken".

Jag tänker ungefär som hon. Och jag har debatterat det i några debattartiklar tidigare, t ex denna i DN om ålderstest av ensamkommande flyktingbarn, samt på Newsmill.

Mediadebatten i Sverige har bara en växel i denna fråga. Sverige har för stränga regler och många fler borde beviljas asyl än som sker.

Just nu skärskådar Sveriges radio i återkommande reportage frågan om ifall tonåringen Ali, som flytt från Afghanistan till Iran och till Italien och nu till Sverige, ska sändas tillbaka till Italien i enlighet med EUs regelverk. Ali har uppgivit att han behandlats illa av italiensk polis och att han våldtagits i ett flyktingboende där. Han är traumatiserad och bedöms av expertis inte klara den avvisning, som är beslutad.
Finalnd och Danmark som tar emot några hundra ensamkommande flyktingungdomar per år till skillnad från Sveriges flera tusen, utmålas nu som föredömen.

Aftonbladets Anders Lindberg anser att Sverige liksom Finland och Danmark ska stoppa avvisningar till Italien i nuvarande läge, vilket kan vara rimligt. Han kritiserar Sveriges flyktingpolitik och kritiserar Miljöpartiet för att man genom uppgörelserna med regeringen bl a om att flera 10.000-tals somialiska anhöriga ska få uppehållstillstånd och genom uppgörelsen om vård av papperslösa nu är medansvariga för en "inhuman" flyktingpolitik.

Detta exempel visar på debattklimatet. Trots att Sverige har en internationellt sett generös invandrings- och flyktingpolitik, och trots att Miljöpartiet alldeles uppenbart är det parti som allra mest vill göra den ännu generösare, angrips man nu från Aftonbladet (S) för att ha en alldeles för restriktiv inställning. Detta är anmärkningsvärt.

En läkare skriver på SvD Brännpunkt och stödjer att  flyktingar med traumatiska uppleverlser bakom sig bör få stanna i Sverige. Han uppger att av vårdplatserna på Malmös ungdomspsykiatriska akutklinik är 25 procent hänförliga till ensamkommande flyktingungdomar.

Jag inser och förstår och känner självklart också starkt för alla de ömmande skäl som talar för att flyktingar ska få stanna i Sverige.

Samtidigt är det uppenbart att Sverige, som är ett rätt litet land, inte kan ta emot de tiotals miljoner människor som är på flykt i världen. Vi måste därför ha regelverk för att ge asyl som relaterar till t ex övriga EU-länders.

Uppenbarligen anser flyktingar till EU att Sverige har de bästa regelverken, eftersom en så oproportionerligt stor andel av t ex ensamkommande flyktingungdomar väljer att ta sig till Sverige, ca 25-30 procent.

Menar Anders Lindberg, Aftonbladet, och menar Miljöpartiet att detta är en alldeles för låg andel och att Sverige istället borde sträva efter att ta emot 50 eller 75 procent av flyktingungdomarna? Min uppfattning är att Sverige ska ha en öppen och generös linje i dessa frågor, men att det finns gränser för hur stor andel Sverige kan klara att ta emot. Barnfattigdomens ökning och den höga arbetslösheten i många invandrargrupper liksom problem med att klara integrationen i det svenska samhället  är indicier på att vi redan ligger högt i vår migrationspolitik.

Därför är det bra att Anna Dahlberg tar upp dessa viktiga frågor till debatt.

Jag är också tacksam för kommentarer till detta blogginlägg och ser fram mot en dialog i frågan, inte minst från de som valt in mig i Sveriges riksdag, östgötar som valde Centerpartiets valsedel i valet 2010 och där över 9 procent kryssade mitt namn.