onsdag, november 28, 2012

Brännpunkt: Olaglig skolmat slår ut svensk produktion

Jag har, som oss alla, några olika roller här i livet. Vi är ju alla människor, jag är också lantbrukare och riksdagsledamot.

Jag är också ordförande i Östergötlands Hushållningssällskap, en 200-åring anrik organisation med samhällets och medlemmarnas uppdrag att utveckla landsbygden och de gröna näringarna på olika sätt, främst genom kunskapsförmedling och rådgivning.

Hushållningssällskapet i länet finns på Vreta Kluster utanför Linköping, där ett antal mycket kunniga rådgivare bedriver en utmärkt rådgiving på bl a jordbruksområdet men också vad gäller mat och hälsa.

Tillsammans med Christina Enudd Nordström - som fört pennan - skriver jag idag en debattartikel på SvD Brännpunkt med den träffande rubriken enligt ovan. Den ligger väl i linje med det jag driver som politiker.

Upp till bevis, Sveriges kommuner, landsting, regioner och myndigheter! Vid Er upphandling av mat så gör ert yttersta för att ställa miljö- och kvalitetskrav i nivå med vad som åläggs livsmedelsproduktionen i vårt land. Det räcker alls inte att kräva 10-20 % ekologiskt (varav hälften är import) och sedan handla resten från andra länder. Då sviker Ni ert uppdrag, anser jag.

All mat ska vara producerad med höga miljö- och djurskyddsstandards, det måste vara Ert riktmål. Lägg den givna grunden och fortsätt sedan gärna med de ekomål ni vill ange. Då tar Ni ert ansvar för en upphandlingsprincip i harmoni med det miljö- och djurskyddsansvar som stat och myndigheter kräver av alla livsmedelsproducenter i Sverige! 

Skolan, advent och kyrkan

Skolverket har åter gått ut med råd och anvisningar till skolor och rektorer om vad som gäller för avslutningar i en kyrka, i adventstider, kanske för Luciafirande osv...

Jag har medundertecknat en tänkvärd - som jag tycker - debattartikel i DN tillsammans med 4 andra människor, som alla har ett politiskt samhällsintresse!