onsdag, september 15, 2010

SNF och MP lurar TT och får storslam i media över landet.

Svenska Naturskyddsföreningen har gamla anor och har länge samlat engagerade naturvänner med intresse för natur och miljö.

Man har successivt radikaliserats och driver nu långtgående krav på att Sverige ska ligga i täten - vilket är OK - och före täten på alla områden.

Man har fortfarande en hygglig renommé och utser sig själv till den objektive domaren över vad som är rätt och fel vad gäller olika miljöåtgärder, och vilket som är den optimala nivån på hur snabbt man ska gå fram.

I SNFs styrelse ingår flera personer som står Miljöpartiet mycket nära.

När Maria Wetterstrand nu citerar källor och påstår att Sverige har halkat ner till 18:e plats i världen i något miljöavseende visar det sig att den bedömningen har gjort av "oberoende miljöorganisationer" i olika länder, i Sverige sannolikt i hög grad av personer kopplade till SNF. Man får dock inte veta vilka.

TT och media tar dock ofta SNFs och Wetterstrands uppgifter som fakta och utgår ifrån dem som objektiva sanningar.

Det borde man börja att akta sig för.

Över Sverige har nu tidningar, radio och TV trummat ut att Centerpartiet "svänger och börjar öppna för uranbrytning". Trots att vi haft samma linje så länge jag minns, att varje kommun har ett veto i denna fråga, ingen uranbrytning kan bli av om kommunen säger nej.

SNF har i en mycket medvetet upplagd enkät ställt frågor till riksdagsledamöter och sedan nu publicerat resultatet med "sanningen" att Centerpartiet "svänger om uranbrytning". TT håller uppenbarligen fortfarande SNF som en saklig och korrekt organisation utan någon politisk agenda, och har svalt hela betet som sedan trummats ut över hela Sverige som en sanning.

Albin Ring Broman redovisar SNFs falsarier i ett blogginlägg.

Låt mig bara ge ett exempel till på hur SNF sätter sig till doms i en konkret fråga, och låter sin syn på vad som är rätt avgöra hur miljövänliga olika partier - och Sverige - är.

Sverige tillför växtnäring till det vanliga miljövänliga jordbrukets jordar genom handelsgödsel i betydande grad. Denna doseras oftast till etablerade grödor och läckaget blir mycket litet eftersom grödan tar upp tillförd växtnäring. Sveriges hektargivor är ofta lägre än i många länder på kontinenten.

Den odlingsteknik som riskerar att läcka mer är när jorden laddas med kväve genom kvävefixerande grödor som baljväxter och klövervall, eller när stallgödsel tillförs i stora givor.

Handelsgödsel har successivt blivit allt dyrare i takt med oljeprisets utveckling. Sverige har trots detta som enda land i världen haft en särskild skatt på handelsgödsel. Den infördes (orättmätigt av S) i samband med Sveriges EU-inträde för att Sveriges bönder skulle betala en del av medlemsavgiften till EU. Tillsammans med Sveriges kostnadsdrivande regelverk i övrigt har detta medverkat till att livsmedelsproduktionen i Sverige minskat med en tredjedel på några decennier.

Detta är en katastrofal utveckling för alla vänner av en god miljö och djuromsorg och det räcker inte med att öka ekostödet ytterligare , som redan är ett av EUs mest generösa. (Ekoproduktionen står för ca 5 procent av den svenska livsmedelsproduktionen). Att prata miljö och i realiteten främja import betecknar jag som ett stort hyckleri. Livsmedelsimporten expanderar kraftigt och svarar snart för hälften av vår livsmedelskonsumtion. Miljön tar stryk genom att Sverige odlar mindre med en försiktig handelsgödsling medan mer intensivt odlade länder ökar sin odling.

Alliansen tog för något år sedan bort handelsgödselskatten, samtidigt som dieselskatten ska höjas kraftigt om några år.

De rödgröna vill nu återinföra handelsgödselskatten och belasta jordbruket med 350 milj kr i kostnader som länder med högre handelsgödselgivor inte belastar sina bönder med. Och livsmedelsproduktionen kommer att fortsätta att minska i sverige, importen att öka.

Naturskyddsföreningen dömer här de rödgröna som miljövänliga eftersom de både vill höja dieselskatten och handelsgödselskatten för jordbruket. Och alliansen får underkänt.

Detta är en subjektiv uppfattning som jag hävdar borde bedömas tvärtom. Alliansen tar bort en skatt med mycket begränsade miljöeffekter vilket kommer att kunna leda till en ökad konkurrenskraft för jordbruket och en ökad produktion som kan ersätta import som odlats med högre gödselgivor.

Så se upp med SNF, deras ibland fyrkantiga uppfattningar och deras politiska agenda.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,