söndag, mars 25, 2018

Grundlagsändringen ("Lexbase") åter till regeringen?


Tillagt tisdag 27 mars!
Jag skrev den 11 mars och i söndags den 25 mars med inriktning att grundlagsändringen ”Lexbase” borde återförvisas till regeringen. Idag svänger alliansen glädjande nog och vill just detta. Mycket positivt!


Jag skrev den 11 mars ett blogginlägg om den grundlagsändring som regeringen vill att riksdagen ska besluta om i maj som jag kallade "Lexbase - konflikt mellan yttrandefrihet och integritet".

Och jag skrev: ""Sammanställda uppgifter får publiceras för de med högst inkomster och förmögenhet i kommuner och i riket, men alltså inte sammanställningar av vilka som dömts för t ex grov brottslighet." 

Idag skriver Expressens chefredaktör Thomas Mattson på sin blogg detta, under rubriken 

"Grundlagsändringen blir en inskränkning av yttrandefriheten":"I maj ska riksdagen fatta beslut om en grundlagsändring som är olycklig och oroande. Tidigare stod alla partier bakom förslaget, men nu har Sverigedemokraterna svängt. Fler borde följa SD och rösta nej."

Jag vet att regeringen för sina förslag om grundlagsändring har stöd av en enig utredning där alla riksdagspartier satt med.

Ändå visar den växande och viktiga debatten om grundlagsändringen att förslagen kan ifrågasättas och kan behöva analysera, och diskuteras, djupare.

Jag som riksdagsledamot följer debatten noga och blir alltmer tveksam.

Är det verkligen nödvändigt att ändra grundlagen med ett riksdagsbeslut i maj, och sedan efter valet under vintern? Borde inte respekten för frågans vikt och komplexitet, och för den kritik som växer, föranleda en förnyad och djupare analys?

Kunde inte istället hela frågan återföras till regeringen som  under nästa mandatperiod (oavsett vilken regering som sitter) analyserar frågan djupare? Mer bråttom är det väl inte. Och grundlagsändringar, särskilt om de ifrågasätts, ska man tänka igenom noga.