fredag, mars 30, 2018

Brev till riksdagen från Arilds vingård. Läs det!

Brev till riksdagen från Arilds vingård.

Läs det, särskilt om du lutar åt att Sverige som väl enda land i världen (förutom muslimska länder) ska fortsätta att förbjuda försäljning av vin på vingårdar.

Avsändare är Anette och Jan Ivarsson på Sveriges största vingård (20 hektar) på Kullahalvön i Skåne.

Systembolaget upplåter några butiker där deras vin får finnas, men inte mer. Och deras beroende av denna "monopolkund" är stort, och de förvägras av Sveriges Riksdag att sälja sitt vin till de som besöker deras vingård.

"Bäste riksdagsledamot,

Odla vin i Sverige, går det? Javisst går det!

Sveriges största vingård, Arilds Vingård, ligger ner i Skåne på den vackra Kullahalvön. Vingården har 20 hektar odlad markt med 120.000 vinrankor, att jämföra storleksmässigt med en medelstor Tysk eller Fransk vingård. Vingården sysselsätter idag  11 personer på heltid, under högsäsong åtskilliga fler.

Vi vill fortsätta att satsa på Sverige som vinland men då behöver vi er hjälp. Vingårdar i vår storlek i Tyskland säljer det mesta direkt till sina gäster. Frågar man så står gårdsförsäljningen för c:a 90%, övriga 10% säljs till restaurang och affärer. För att vi ska kunna konkurrera på lika villkor är gårdsförsäljningen oerhört viktig, vi hoppas såklart att ni vill och kan hjälpa oss att kunna sälja vårt vin på gården. Vi ser att Sverige nu är det enda land som begränsar sina egna dryckesproducenter inom EU på detta sätt.

Då en del av våra vinrankor fortfarande är unga, har vi i dagsläget inte skörd på alla våra 120.000 rankor. 2018 beräknar vi att vår skörd ska kunna producera ca 40.000 liter vin, men inom 3 år kommer mognaden på vinrankorna vara tillräcklig och vi beräknar att kunna skörda druvor för att kunna göra ca 100.000 liter.

Vårt flaggskepp är i dag vårt vita vin, Solaris, som är mycket omtyckt av både kunder, vinskribenter och inköpare på Systembolaget, det serveras även på stjärnkrogar och restauranger som vill visa hur trevligt lokalproducerat vin är. De är alla eniga om att vi kvalitativt har en mycket fin produkt.

Klimatet längs kusterna i Skåne är fördelaktigt för en vinodlare, och speciellt här på Kullahalvön. Detta då risken för frost, när väl knopparna har slått ut, är låg och havet som ligger runt oss magasinerar värme som vi kan tillgodose oss på hösten, så att druvorna hinner mogna tillräckligt för att kunna göra ett bra vin.

Ur miljösynpunkt jobbar vi för att göra en så miljövänlig produkt som vi kan. Våra druvor besprutas inte med konventionella gifter eller tungmetaller som oftast används inom ekologisk odling och den största delen av transporten sköts med elbil. Vi kör ner i Europa med elbil och släp för att hämta tankar och övrig utrustning som inte går att få tag på här i Sverige.

När man tänkter ur miljösynpunkt så borde alla i Sverige jobba på att göra svenskt vin mer tillgängligt. Vin består till ca 85% av vatten. Detta vatten transporteras idag över halva jordklotet för att att hamna på den svenske konsumentens bord. Mycket av de vin som dricks i Sverige kommer från Sydafrika, Nya Zeeland, Australien, Chilie etc.

Fram till idag har i stort sätt allt resultat återinvesterats i verksamheten varje år, genom att utöka mark, plantera fler vinrankor etc.  I dagsläget känner vi oss dock sårbara och att risken med att utöka verksamheten är för stor. Detta framförallt då vår beroendeställning till Systembolaget är så stor. Vi har En riktig kanal ut till privatpersoner och det hänger på EN bra kontakt inom Systembolaget, som hanterar det lokala sortimentet. Systembolaget som så många gånger understrykit att de jobbar för att stötta de lokala vinodlarna och små ölproducenterna håller i verkligheten oss tillbaka genom att begränsa antalet butiker vi får sälja våra produkter i.

Vi är den nya sortens lantbrukare i Sverige, storproducerande vingård. Vi har en kvalitativt erkänd bra gröda men ser nu inte hur vi ska kunna bli av med denna grödan. Som Monopolet ser ut idag så begränsar det vår möjlighet att växa. Vi kan acceptera att det finns ett Monopol men då måste vi också kunna lita på att detta Monopol köper upp de volymer vi kan producera. Systembolaget väljer att bara ta in en liten del av det vi har. I dagsläget har vi tillträde till 3 butiker, samt att vi finns med som en beställningsvara i hela landet. Produkten är mycket omtyckt av kunderna men eftersom den inte finns i hyllan så har vi svårt att komma ut till kunden och sälja de volymer vi behöver göra för att kunna växa och gå runt som vinproducent.
Under sommaren är vi ett omtyckt turistmål och hade vi fått sälja på gården hade vi kunnat sälja allt vi kan producera till våra gäster. Vi säger nej till försäljning många gånger varje dag till våra gäster som vill köpa produkterna. Utländska gäster tror att vi driver med dem.

Det finns en bra EU lagstiftning som skyddar utländska producenter från att blir diskriminerade på den svenska marknaden, men tvärtom? Vad finns det för lagar som skyddar den lokale producenten? I andra europeiska länder är detta inget problem då det är en öppen marknad. Den svenske lokale vinproducenten sitter i en mycket svår situation då det inte finns lagar som skyddar eller stödjer den lokala produktionen och försäljningen.

Vi skulle vilja jobba för att utveckal vår verksamhet ännu mer, visa att Sverige också är ett vinland. Det finns stora möjligheter; för turismen, ökade arbetsmöjligheter, utnytjande av jordbruksmark som inte är A-jordbruksmark, arbetstillfällen för immigranter där många har erfarenheter från druvodlingar från de länder de kommer ifrån.  Listan är lång. I dagsläget känns risken för stor för att ta steget och bli ännu större även om viljan och möjligheten finns. Vi behöver gårdsförsäljning nu!

Tack för att ni har tagit er tiden att läsa detta brev och vi står gärna till er tjänst för
att svara på de eventuella frågor eller funderingar som ni har.
Vill ni veta mer om vad vi gör finns även ett magasin på vår hemsida
www.arildsvingard.se
som ni kan bläddra i där finns även lite fina bilder som visar hur det ser ut här hos oss.

Med Vänliga Hälsningar
Annette och Jonas Ivarsson"

Grundlagsändringen, alliansen ändrar sig!

8 partier enades i en statlig kommitté att ändra grundlagarna så att t ex offentliga brottsdomar inte längre skulle få sammanställas, så som företaget Lexbase gör.

Förslaget var på väg genom riksdagen men började väcka motstånd hos enstaka jurister och publicister och ledarskribenter, Sverigedemokraterna bytte fot och ville ha folkomröstning och nya partiet MED tag ställning emot, den diskuterades livligt i sociala medier.

Jag själv följde frågan med växande intresse och blev alltmer tveksam, tog upp frågan internt och gjorde flera blogginlägg.

Den fristående socialdemokraten Johan Westerholm med sajten Ledarsidorna startade uppropet Stoppa grundlagsändringen.

Från regeringspartierna och Vänsterpartiet hördes ingen kritik.

Men i ett sent skede svängde plötsligt alliansen och ville återförvisa propositionen i den delen till den regering som kommer till efter valet. Den utmärkta Sakine Madon i liberala VLT kommenterar väl.

Mycket bra, tycker jag. Moderaterna, som tidigare entydigt stod bakom grundlagsändringen, var först ut, och för Centerpartiet har ju alltid dessa frågor varit mycket viktiga.

Denna fråga har inte engagerat nyhetsmedia alls, egentligen, varken före eller efter vändningen. Ingen stor sak, detta, har man uppenbarligen ansett. Inte något att bråka om eller belysa.

Märkligt och anmärkningsvärt, enligt min mening.

Nåväl, hur ser förslaget ut när, och om, det kommer tillbaka till riksdagen om något år?

Det får vi se. Kanske fortsätter debatten, kanske inte. Frågan är viktig och inte enkel. Mycket bra att den inte drevs igenom i snabbt tempo, i alla fall.

Tillagt 3 april 2018:  Krister Thelin, jurist, tidigare statssekreterare och domare, både i Sverige och vid FN:s Krigsförbrytartribunal i Haag, benar i sajten Kvartal ut en snårig materia, och vägvalen för kommande regering och riksdag inför en ev ny proposition nästa år.