onsdag, januari 07, 2009

Gas- och elnätverk i Europa, bra eller...

Det finns alltid saker att kommentera.., jag avstår här från Gaza och signalspaning för att istället diskutera energi mot bakgrund av Rysslands gaskransavstängning till Ukraina, och även till kontinenten som det visar sig.

Ukraina har vad jag förstått i alla år haft ett lågt pris på sin gas, först inom ramen för sovjetekonomin och sedan har det delvis fortsatt i den postsovjetiska period som Ryssland nu är inne i. Även om Rysslands både politiska och marknadsmässiga utveckling lämnar mycket övrigt att önska har det ändå gått starkt åt rätt håll jämfört med sovjetdiktaturen. Och även försäljningen av gas till grannländer börjar alltmer ske efter moderna marknadsmekanismer, dvs ett förhandlat pris där världsmarknadspriserna spelar en viktig roll.

Ryssland vill nu höja priset upp mot världsmarknadsprisnivåer, Ukraina vill behålla den långvariga lägre prisnivån, därtill påstås Ukraina häfta i skuld till Ryssland; ja dvs deras gasbolag häftar i skuld till Gazprom.

Min uppfattning är att Ukraina ska betala den gas man använder. Likaså är det inte självklart att Ukraina kan kräva billigare gas än vad andra länder betalar till Gazprom, och kan inte parterna enas om kommande priser löper Ukraina den nog största risken.

Men även Rysslands förtroende som stabil och bra gasleverantör kan riskeras. Borde mot bakgrund av konflikten EUs länder söka göra sig oberoende av rysk gas?

Ja. det är lätt att säga men mycket svårt att göra. Min grundläggande uppfattning är att handel mellan länder - även med gas, och nog även med dåliga demokratier.. - i grunden främjar både välstånd och tillväxt och fred. Motsatsen är värre, att stänga gränser och sluta handla. Om Ryssland har väldiga reserver av fossil gas, och Europa i övrigt törstar efter energi för att ersätta kol och kanske kärnkraft (...), då tjänar faktiskt alla parter och kanske även miljön på handeln. Och ju mer Ryssland integreras i handeln, ju större sannolikhet att man utvecklas till en allt pålitigare leverantör. Självklart ska EU som en person förhandla fram bra spelregler med Ryssland.

Allra bäst vore givetvis att EUs länder snabbt utvecklade förnybar energi och dito drivmedel i enorma volymer som ersätter kol, gas, olja och kärnkraft. Typ som miljöpartiet och möjligen hela oppositionen tror på.... Jag är glad att centerpartiet och alliansen driver en mer realistisk linje, det underlättar faktisk på sikt att behålla människors stöd och att kunna regera.

EU stöder TEN-nätverk över Europa, som binder samman vår världsdel genom t ex vägar, järnvägar, gas- och elnätverk. Jag är i grunden mycket positiv till detta.

Därför är det bra med en eller flera elkablar genom Östersjön till Lettland och/eller Litauen.

Men en ny gasledning då, om t ex ryska och kontinentala intressen bedömer detta angeläget och riktigt (nordstream)? Den måste självfallet klara en sträng miljöprövning. Gör den det har jag principiellt sett - enligt ovan - svårt att kategoriskt säga nej, särskilt som internationella konventioner gör detta möjligt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,