fredag, december 24, 2010

Tre världsreligioner - från samma träd

Tre världsreligioner - från samma träd

Min religiösa grund är som för så många andra kristendomen och den Svenska Kyrkan.

Jag har den djupaste respekt för den och för andra stora regioner som Islam och Judendomen. De härstammar ju från samma träd med rötter i Mellersta Östern.

Jag hoppas att i en framtid de kan närma sig varandra och se mera till det som förenar än som skiljer. Deras huvudström predikar fred och kärlek.

Sedan finns det tyvärr fundamentalistiska riktningar, varav några spårar ur totalt med att ändamålen helgar medlen och att "otrogna" människors död kvittar. Fruktansvärt. Självmordsbombningar, attacker mot oskyldiga civila. Fruktansvärt.

I Gamla Testamentet finns mycket hemskheter och strider och oförrätter. Med Jesus lyftes kärleksbudskapet och älska din nästa som dig själv fram.

Muhammed 600 år senare byggde på samma traditioner och skrev sina Suror först i Mecka - mer försonligt - och senare i Medina - hårdare.

Det viktiga på 2000-talet är att kunna tolka religionernas kärna i vår tid, och inte tilläpa sharialagar och Suror som om vi fortfarande levde på 600-talet.

Den missledde och indoktrinerade massmordsterroristen (självmordsbombaren) Taimour i Stockholm ville rättfärdiga sitt försök att mörda och lemlästa hundratals personer med flera citat ur Koranen, bl a det här från Muhammeds Medinatid:

"Sura 5/vers 33: Det rättvisa straffet för de som kämpar emot Gud och Hans budbärare, och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i livet efter detta."

Det låter mer som Gamla Testamentetes Gud än som Nya Testamentets..

Företrädare för Islam i Sverige har reagerat med kraftfulla och tydliga fördömanden av att mörda i religionens namn, vilket är mycket bra.

Alla religioners företrädare har ett stort ansvar i att tolka vad som skrevs för 1400och över 2.000 år sedan och sätta in det i dagens värld år 2010, snart 2011. Här har kristendomen kommit längre än vissa delar av Islam, tycker jag. Det är ett bekymmer att hela länder nu styrs efter religiösa "lagar" från 600-talet e kr, där alla i landet tvingas leva efter dessa och där fruktansvärda straff ibland lever kvar för t ex "äktenskapsbrott" och mycket annat, t ex stening, avhuggna händer, avrättning.
Det är oerhört allvarligt att religionsfrihet inte råder i många länder, där man inte fritt får välja religion eller bygga sina kyrkor.

Det är oerhört allvarligt att kristna människor förföljs och mördas för sin tro, t ex i Irak, av extrema grupper.

Min nyårsönskan är därför att de tre världsreligionerna från samma källor i Mellersta Östern kan förenas i att tolka de urgamla skrifternas budskap innersta kärna och lämna de olika regelverken från den tidens verklighet bakom sig. Samt att man också enas om värdet och vikten av religionsfrihet och demokrati och inte att religiösa medeltida lagar ska få styra hela nationer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag, december 21, 2010

De rödgröna och SD hand i hand. Lägg ned ambassader, Bildt.

Som suppleant i utrikesutskottet har jag idag lyssnat på Utrikesministern som inte gillar att lägga ned ambassader på de rödgrönas och Sverigedemokraternas beställning...Inte jag heller, trist när inrikespolitik och oheliga koalitioner får utrikespolitiska följder.

Bakgrunden är ju dels - om vi går ett knappt halvår tillbaka - Mona Sahlins bevingade ord om att "aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång göra sig beroende av stöd från Sverigedemokraterna" (ungefär).

Detta lät ju kategoriskt och bra, men innebörden var tyvärr inte som det så entydigt lät. Nu är det annat ljud i skällan. "Vi lägger våra förslag och vill sedan SD stödja dem så är det bara bra", låter det nu.

Kunde inte Mona Sahlin sagt det även före valet?

Bakgrunden är också att oppositionen (de tidigare rödgröna) valde att reservera sig för mindre anslag till regeringskansliet och UD än vad regeringen föreslog. Tidigare har praxis varit att man inte ger sittande regering lägre anslag än den själv föreslår.

Nu ville S spara tio procent på regeringskansliet, 670 mkr. Av någon outgrundlig anledning föreslog Sverigedemokraterna precis samma besparing, hur det nu gick till..

Sedan prutade de rödgröna och sverigedemokraterna ner detta till 300 mkr, och hänvisade till att detta inte skulle få några konsekvenser..

Carl Bildt hänvisar till att UDs bemanning nu inte är större än 2002, och att betydande besparingar gjorts sedan 2006.

Än en gång, trist när de rödgröna och Sverigedemokraterna går hand i hand, och mycket trist när detta får utrikespolitiska följder.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

måndag, december 20, 2010

Det heliga Monopolet och den lilla vinbutiken på gården

Sverige är ju som alla vet fantastiskt, och Sverige är ett liberalismens högsäte på jorden.

Systembolagets monopol på att ensamma sälja alla drycker med en alkoholhalt på över - är det 3,5 procent - fungerar väl och har stor förankring. Det är bra.

Tyvärr urholkas monopolet av att det väller in billigare öl och sprit över gränserna och säljs i oordnade former lite överallt. Ungdomar och andra har tyvärr inga problem med att få tillgång till billiga alkoholvaror. Riksdagen försöker i bred enighet att motarbeta detta genom att ytterligare höja skatterna på alkohol, men av någon outgrundlig anledning ökar då införseln ytterligare...

Det har i några år diskuterats om svenska vinodlare ska kunna sälja sitt vin i gårdsbutiker, på samma vis som sker över hela det vinproducerande Europa.

Det handlar om utomordentligt små mängder med noll betydelse för alkoholbekymren i Sverige, men det är positivt för några små vintillverkare och de som vill provsmaka och köpa några vinflaskor.

En utredare har lagt fram ett mycket försiktigt förslag omgärdat av byråkrati och krångel. En vinflaska må i nåder kunna säljas på gården förutsatt att den kombineras med en "upplevelsetjänst" med koppling till drycken. Förmodligen så att den blir betydligt dyrare än på Systembolaget. En kund får heller inte köpa mer än 3 liter vin..., och totalförsäljningen får inte överstiga 10.000 liter vin per år.

Och för att undvika kritik från EU på att en gårdsbutik blir ett lokalt svensk "monopol" föreslås att butikerna ska kunna sälja även viner från andra länders producenter.

Sveriges bryggerier säljer massor av öl till Nordtyska affärer som sedan säljer till svenskar och transporteras in i Sverige.

Sveriges bryggerier vet hur mycket det handlar om eftersom de har tillverkat det mesta. De speglar hur lite ens en maxförsäljning på dagens 40 svenska vingårdar skulle innebära i volym:

"- Det är enkelt att konstatera att gårdsförsäljning av öl varken hotar Systembolagets detaljhandelsmonopol eller folkhälsan. Om samtliga 40 svenska bryggerier skulle sälja hela sin kvot på totalt 27 000 liter, skulle det i alkoholmängd motsvara 29,2 centiliter lättöl per svensk och år. Alltså inte ens en flaska lättöl, konstaterar Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier.

På Systembolaget säljs 180 miljoner liter svenskt öl plus drygt 46 miljoner importerad öl. Sverige har idag 21 000 serveringstillstånd på restauranger och krogar. Dessa säljer cirka 80 miljoner liter starköl per år. I detaljhandeln säljs varje år 180 miljoner liter lätt- och folköl. Svenska bryggerier exporterar drygt 40 miljoner liter starköl till gränshandeln.  Så den dryga miljon liter öl som eventuellt skulle säljas vid gårdsförsäljning är varken ett stort eller litet hot mot folkhälsan, utan bara en möjlighet för Sverige som turistland."

På debattsidorna rasar däremot debatten. Kristdemokraterna och många liberala folkpartister går till storms på den blygsamma gårdsförsäljningen. Två ledamöter i Systembolagets styrelse likaså.

Inga verkningsfulla åtgärder mot den starköl och sprit som väller in över Sverige, således. Endast ytterligare skattehöjningar, som ytterligare spär på den oordnade införseln.

Men en våldsam agitation för att till varje pris fortsatt förbjuda några tiotals vingårdar att sälja lite vin i sina gprdsbutiker.

Motivet är en enorm rädsla för EU. Systembolaget kan hotas, visa absolut ingen flexibilitet, är många politikers motto. Nog vore det mycket bättre att ge de här gårdsbutikerna chansen att sälja sitt vin. Skulle EU ha synpunkter får vi ta den diskussionen och möjligen ändra oss. Men att inte ens våga försöka med en mycket begränsad gårdsförsäljning, är det inte faktiskt rätt fegt och rätt lite liberalt?

Se också min replik på SvD Brännpunkt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag, december 14, 2010

(S)ignalspaning...

Ursäkta rubriken, jag kunde inte låta bli.

Åter till det djupa allvaret kring både landets säkerhet och vikten av ett öppet samhälle med respekten för integriteten i högsätet.

Jag och Centerpartiet står verkligen upp för båda, även om jag fått mycket skäll för riksdagens beslut om signalspaning mot allvarliga hot mot landets säkerhet, under sträng kontroll på en rad olika sätt.

Låt mig bara lyfta fram några punkter:

* Massmordsterroristens (jag använder det ordet som fokuserar på massmordet på oskyldiga civila och inte på det egna självmordet) attack i Stockholm var fruktansvärt hemsk, han ville mörda och lemlästa så många som möjligt med spik- och splitterbomber och något sannolikt förfärligt som han dessutom bar på. Jag fördömer detta och det bör alla politiska och religiösa ledare i Sverige och världen göra. Istället för två lätt skadade personer kunde hundratals människor i Stockholm ha mördats eller lemlästats.
Kunde en sådan attack ha förhindrats genom rimliga insatser från polis och säkerhetspolis ska detta givetvis ske. De spaningsinstrument som kan få användas mot terrorhot med utländska kopplingar, under sträng kontroll, är t ex buggning och signalspaning. SÄPOs möjligheter till att få använda signalspaning i kabel utreds nu, tidigare hade man möjlighet till spaning på eterburen kommunikation.

* Min uppfattning är att SÄPO rimligen ska ha möjlighet till signalspaning i sitt arbete för att t ex förhindra sådana här försök till blodiga terrordåd. Självklart under sträng kontroll vad gäller tillstånd och uppföljning osv. Och jag tycker att den rimliga vägen inte är att SÄPO får bedriva en egen signalspaning (vilket har hävdats) utan att man i så fall får tillgång till Försvarets Radioanstalts riktade inhämtning.

* Den oerhört viktiga debatten om underrättelseinhämtning för att skydda landets säkerhet ska tillåtas genom signalspaning, och i så fall hur integritetsaspekterna ska säkerställas, ledde under förra mandatperioden till riksdagsbeslut. Signalspaning i kabel får bedrivas under sträng kontroll, men genom en engagerad debatt och en lyhördhet från t ex Centerpartiet och alliansen för att lyssna in och beakta en rad åtgärder för att bygga in att starkt skydd för integriteten, så gjordes detta. Centerpartiet föreslog också att en kontrollstation skulle utvärdera den nya lagen redan efter några år, och detta kommer att ske under 2011.

* Jag har med stor respekt för det stora engaganget i denna fråga, vilket också inkluderar mig, valt att diskutera dessa frågor öppet och ärligt på min blogg och i samtal och debatter i övrigt. Det hör till sakens natur att många med stort engagemang sågat mig till fotknölarna, men jag har ändå velat fortsätta debatten. Jag har också mött många människor som givit sitt stöd för att bedriva den här underrättelseinhämtningen under sträng kontroll just med tanke på att skydda Sverige från krig och terror. Och jag står fast vid att den avvägning som till slut blev fallet efter flera olika riksdagsbeslut är en hygglig balansgång mellan dessa två oerhört viktiga ansvarsområden som riksdagen har; att trygga landets säkerhet och människors integritet.

* Socialdemokraterna och oppositionen valde mycket på grund av Thomas Bodströms piruetter att ge sken av att man ville tillåta mycket mindre signalspaning, och man krävde att lagen skulle rivas upp och omutredas för 4:e eller 5:e gången. Deras argumentation har aldrig låtit trovärdig i mina öron, och den har heller inte imponerat på många av de insiktsfulla kritikerna av signalspaningslagen. Det visar sig också att efter ett enda misslyckat försök till blodigt terrordåd i Stockholm så byter socialdemokraterna linje även här. Det är bra att man nu accepterar de lagar som alliansen ensamma fick ta ansvar för att besluta, men det är en rätt trist oppositionspolitik med rätt populistiska förtecken som nu överges.

* Som sagt, den här konflikten mellan två olika mycket centrala intressen är plågsamt svår att hitta rätt avvägning för. Jag står för att vi lyckades hyggligt väl med detta, men vi måste nu återigen göra en genomgripande analys vid den kommande kontrollstationenen och utifrån de erfarenheter som nu kan göras sedan lagen varit gällande en tid.

* En del kritiker hävdar att Centerpartiet i denna fråga inte respekterar sitt eget viktiga öppenhetsmanifest, där vi slår fast vikten av att ett öppet samhälle med respekten för människors integritet i högsätet.
Jag menar att vi verkligen hade detta med oss i avvägningen mellan de två intressena, och att vi och kritikerna inom och utom partiet ändå nådde betydande framgångar med att bygga in en rad åtgärder för att skydda integriteten, givet att signalspaning tyvärr ändå behövde bedrivas i viss omfattning, i Sverige liksom i många andra länder.

Jag länkar till några inlägg i denna viktiga debatt; Erik Hultin ((C) där signaturen Jakob H. har ett intressant inlägg), farmor Gun(Piratpartiet), Peter Andersson och Johan Westerholm (S),Henrik Alexandersson (PP), Svensson (röd) och Jinge, Federley (C)och Joel Falk (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

RUT; Försvar och vindkraft samsas bättre i andra länder!

"Stridsflyg klarar vindkraft olika
TT-Telegram den 14 december 2010, 01.30

Beslutet att stoppa vindkraftverk i en fyra mils radie runt tio militära flygfält i Sverige är ett udda tilltag. Det framgår av en rapport från riksdagens utredningstjänst, rapporterar Östgöta Correspondenten. Vare sig Danmark eller Nederländerna upplever någon större konflikt mellan stridsflyg och vindkraft. Danska försvarsmakten ska tillfrågas om vindkraft byggs närmare än 12 kilometer och i Nederländerna går gränsen vid sex kilometer runt flygplatsen och 15 kilometer i riktning för start och landning."

Näringsminister Maud Olofsson har uppdragit åt FOI (försvarets forskningsinstitut) att till september nästa år göra en rejäl rapport om hur försvaret och den förnybara energin samexisterar i andra länder. I Sverige har ju som bekant försvarsmakten över en natt vänt 180 grader och kräver nu ingen mer vindkraft inom en radie av 4 mil eller något mindre från tio militära flygfält.

Jag har låtit Riksdagens Utredningstjänst (RUT) göra en första granskning över hur försvar och vindkraft samsas i andra länder, och Östgöta Corren redovisar resultatet i dagens tidning enligt ovan.

De länder som redovisas är Danmark, Nederländerna, Storbritannien och USA. Tyvärr har inte RUTs motsvarigheter i Tyskland eller Spanien ännu rapporterat några besked.

Det finns dock intressanta samstämmigheter i rapporterna från de 4 andra länderna. I länderna närmast Sverige, båda med starka egna flygvapen, förekommer ingen laddad debatt om döda "stoppzoner" (försvarets benämning)mot vindkraft på stora avstånd runt de militära flygplatserna. De avstånd som anges där flygsäkerheten ska börja granskas närmare runt flygplatserna är långt mindre än vad den svenska försvarsmakten nu kräver. Sannolikt kan vindkraftverk byggas även inom dessa zoner, vi får se vad FOI kommer fram till.

I Storbritannien och USA har debatten varit livligare i frågan, men till skillnad från i Sverige förefaller Försvarsintressena att agera mer flexibelt. Ambitionen från både försvarsmakt och samhälle att finna vägar till samexistens förefaller starka, och man lägger stor vikt vid att utveckla tekniken ( t ex vad gäller radaranläggningar) så att alltför stora begränsningar för vindkraften ska kunna undvikas. Några generellare km-angivelser är svårt att utläsa och för militära radaranläggningar nämns betydande skýddsavstånd, men ambitionen är att snäva in dessa genom modern teknik.

Jag tycker alltså att jag har fått belägg för min uppmaning till försvarsmakten att vara mer ödmjuk i förhållande till vindkraften, och även till att regeringen bör ta initiativ till en dialog mellan de båda riksintressena så att både kan samexistera i goda vindlägen närmare flygplatserna än vad försvaret nu vill diktera. Maud Olofssons uppdrag till FOI är en bra början.

Jag lägger in några citat från RUT-rapporten nedan, och den som vill ha hela rapporten kan eposta mig på staffan.danielsson@riksdagen.se

Danmark: "I Danmark finns, liksom i Sverige, ett regelverk som begränsar möjligheterna att etablera vindkraftverk vid militära anläggningar. Vid byggandet av vind¬kraftverk är det i Danmark kommunerna som beviljar tillstånd. För denna prövning har Miljöministeriet utfärdat en vägledning (och alltså inte en lag). Vägledningen innebär att kommunerna ska uppmärksamma att vindkraft¬verk¬en kan påverka försvarsmakten. Kommunerna bör enligt vägledningen alltid höra försvarsmakten om vindkraftverk planeras inom ett avstånd av 12 km från start och landningsbanan. Av vägledningen framgår det:

Opstilling af vindmøller kan desuden være i modstrid med forsvarets interesser, hvad angår flyvestationer, skydeområder, radiokædeforbindelser og radarstationer m.v. Kommunalbestyrelsen bør derfor så tidligt som muligt inddrage Forsvarsministeriet ved planlægning for vindmølleområder inden for en radius på 12 km fra et af forsvarets anlæg.

Enligt uppgift från det danska försvars¬depar¬¬temen¬tet brukar försvarets behov bli tillgodosedda och konflikter är ovanliga. Samma regelverk gäller för försvarets övningsområden inom ett avstånd av 5 km från områdets yttre gräns. Försvarsministeriet ansvarar för samrådet i tillståndsprocessen med bistånd från Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste .

Enligt danska utredningstjänsten förekommer inte någon aktuell debatt om en konflikt mellan det danska flygvapnets intressen och byggandet av vindkraftverk. Varken utredningstjänstens eller bibliotekets sökningar kan heller finna exempel på en sådan debatt."

Holland: "Enligt MoD (det nederländska försvarsdepartementet) är gränsen där vindkraftverk inte tillåts för inner horizontal and conical surface 6 km (runt flygfältet) och för funnel ( i längsriktningen) 15 km. För radarstationer är gränsen längre och hinder (t.ex. vindkraftverk) är inte tillåtna såvida inte en utredning visar att störningen är acceptabel. En radarzon uppgår till 28 km, vilket utvärderingar visar är ungefär det avstånd man kan se ett vindkraftverk på (här är formuleringen dock svårtolkad – se not för originaltexten).

Gränserna för både militära flygplatser och radaranläggningar är för närvarande under utredning, liksom den övriga processen som MoD använder när man bedömer planerade vindkraftverks¬byggen. MoD uppger att man håller på att fastställa nya kriterier för att bedöma störningar. Dessa kriterier ska baseras på vad en radar faktiskt kan uppfatta, istället för att baseras på hur mycket av radarsignalerna som går förlorade. En uppgradering av radarsystemen studeras också. MoD och det nederländska Miljödepartementet har fått i uppgift att förbättra möjligheten för radar och vindkraftverk att samexistera. MoD uppger också att man har goda relationer till industrin och att dessa trycker på för att MoD ska anamma en mindre konservativ hållning när det gäller bedömningarna om lämplighet i lokalisering.

Det har vidare enligt den nederländska utredningstjänsten inte förekommit någon egentlig debatt kring vindkraftens störande av radarsystem och flygtrafik – varken civil eller militär. Förklaringen anser man vara intressenternas nära samarbete med varandra .

I en rapport från det nederländska försvarsdepartementet Defence Sustainability Memorandum 2009, 2009-2010, omskrivs relationen till vindkraftsindustrin. Av rapporten framgår att försvaret förbundit sig att begränsa det utrymme man tar i anspråk:

In the National Wind Energy Development Management Agreement (abbreviated to the acronym BLOW in Dutch), the Defence organisation committed itself to “keep[ing] the direct and indirect demand for space for the activities of the Defence organisation as small as possible and to facilitate the generation of 20 mW of electrical power on Ministry of Defence property by 2010.” Indirect demand for space is largely determined by low-flight paths, firing zones and exercise areas in the North Sea, and obstacle-limitation zones around military radar installations."

Storbritannien: " I Storbritannien, precis som i Sverige, finns en intressekonflikt mellan å ena sidan vilja att bygga ut vindkraften för att kunna generera förnybar energi å andra sidan vindkraftens inverkan på flygtrafik, radarsystem och andra verksamheter.

Storbritannien var det första land som systematisk började undersöka vindkraftverks inverkan på radarsystem och hur detta påverkar flyg- och annan verksamhet. 1994 genomförde det brittiska försvarsdepartementet (Ministry of Defence, MoD) de första testerna vilka dock var förhållandevis småskaliga. Den huvudsakliga slutsatsen från dessa undersökningar var att:

Wind turbines cause interference to primary surveillance radars. The responses appear as valid targets on the radar display. Responses cannot be inhibited using normal MTI based techniques since they are generated by a moving structure.

Resultatet innebar att MoD beslutade att departementet skulle rådfrågas om alla vindkraftverk som planerades byggas inom ett avstånd på 60 procent av militära radaranläggningars räckvidd. Detta tolkades i praktiken som avstånd på 74 kilometer. Under november och december 2004 gjordes nya tester för att utreda vindkraftverks inverkan på olika radarsystem. I slutrapporten, som presenterades i augusti 2005, rekommenderades att MoD skulle granska alla planerade vindkraftverksparker inom siktlinjen för luftförsvarsradaranläggningar oavsett avstånd. Förslaget genomfördes och i och med detta försvann den tidigare gränsen om 74 kilometer. Fortsatta tester under våren 2005 gav också insikter i hur problemet kunde hanteras på andra sätt än att se till att förbjuda vindkraftverk i närheten av radaranläggningar.

USA: "I juni 2010 var problematiken kring vindkraftverkens inverkan på militära radarsystem föremål för en hearing i kongressens representanthus med företrädare för bland annat försvarsdepartementet, flygvapnet och intresseorganisationer. De inbjudna uppmanades att redogöra för vilka specifika åtgärder som vidtas för att förbättra granskningsprocessen och för att finna tekniska och finansiella lösningar på problemet. I ett anförande av den biträdande vice försvarsministern på området framhölls behovet av att reformera tillståndsprocessen för att lösa potentiella konflikter på ett tidigt stadium; i detta syfte har försvarsdepartementet under året tagit initiativ till att inrätta ett nationellt samordningsorgan för lokaliseringsfrågor på energiområdet (Energy Siting Clearinghouse). Vidare betonades att departementet och andra nyckelaktörer måste samordna sina forskningssatsningar för att ge högre prioritet åt utvecklingen av tekniska lösningar på problemet eftersom detta är ett kritiskt försvarsintresse givet att man inte kan påverka lokaliseringen av kraftverk i andra länder. Slutligen framhölls att departementet och berörda myndigheter bör se över den planerade uppgraderingen av äldre radarsystem för att bedöma om den är tillräckligt offensiv och i vilken utsträckning den nya radartekniken kan reducera problemen. I det förslag till försvarsbudget för 2011 som antagits av representanthuset konstateras att:

As the construction of wind farms across the nation has increased, new challenges associated with the obstruction of military training routes and radar are emerging. To address these issues and better balance our energy security and military readiness, the bill provides tools to the Department to identify potential conflicts and remedy them in a timely manner."

"I september 2006 publicerades försvarsdepartementets rapport där det fastslogs att vindkraftverken kan försämra radarns förmåga och avsedda funktion, huvudsakligen på grund av att de dels fysiskt skuggar radarn och dels stör radarsignalerna. Slutsatsen i rapporten var i stora drag att satsningar måste göras för att utveckla tekniska lösningar på problemen, men att de lösningar som tills vidare stod till buds var begränsade till att anpassa vindkraftverkens utformning och lokalisering efter försvarsintressena.

I januari 2008 presenterade ett oberoende forskningsråd en ny rapport i ämnet på uppdrag av departementet för inrikes säkerhet (Department of Homeland Security). Forskarna bakom rapporten kritiserade slutsatserna i försvarsdepartementets tidigare rapport och menade att man i stället för att fokusera på lokaliseringsfrågan borde satsa mer kraftfullt på att få fram tekniska lösningar, förslagsvis samfinansierade av regeringen och energibolagen."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

söndag, december 12, 2010

Fördöm terrordåd, Religiösa ledare!

Jag lägger ut denna min uppmaning på både facebook och på min blogg, med anledning av det sannolika försöket till ett fruktansvärt terrordåd i Stockholm:


Staffan Danielsson: Jag fördömer terrordåd, särskilt de vars avsikt är att döda så många oskyldiga människor som möjligt, barn och vuxna, som råkar befinna sig i affären, på bussen eller på marknaden eller på gatan där terrormördaren utlöser sin bomb eller avlossar sitt maskingevär. Detta borde också ledare världen över, politiska och religiösa, göra. Är dåden kopplade till fanatiker med terminologi från en religion är det särskilt viktigt att dess företrädare tar avstånd och fördömer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

fredag, december 10, 2010

Svensk mat - Rolls Royce som nu, importerad Skoda eller Volvo?!

Jag debatterade nyligen i riksdagen Östersjöns miljösituation. Hur kan den förbättras om våra allt högre krav på svenskt jordbruk leder till att importen ökar från grannländer vars jordbruk läcker mer till Östersjön...

Förra veckan hade Land lantbruk en stor intervju med den kunnige - numera livsmedelsstrategen - Sören Perssson, som la all tonvikt på att vända fallet i livsmedelsproduktionen i Sverige genom att sälja dyrare mat och förmå konsumenterna att betala för dess mer värden. Dvs precis samma strategi som näring och politiker varit rörande överens om i 25 år, under vilken tid den svenska livsmedelsproduktionen backat med en tredjedel... Jag frågar, succé eller fiasko?

Vi producerar en Rolls Royce och försöker ständigt förmå konsumenterna att slanta upp för dess mervärden. Men de köper istället allt oftare en importerad Skoda Snart är över hälften av det vi äter i Sverige importerat från länder vars jordbruk har sämre djuromsorg och läcker mer växtnäring...

Jag ställer frågan, borde vi inte överväga att istället producera en Volvo?

Här nedan min debattartikel i veckans Landlantbruk. Tyvärr är varken intervjun med Sören Persson eller min debattartikel utlagda på Landlantbruks hemsida, vill ni tipsa dem om en frikostigare nätnärvaro så är här en länk till redaktionen; http://www.lantbruk.com//om-oss

"SVENSKARNA RATAR VÅR "ROLLS ROYCE"

LRFs kunnige Sören Persson säger i Land nr 49 att ”Har vi rätt produkter så är konsumenterna beredda att betala”. Och han ställer som exempel upp ekologiskt dinkelmjöl mot vanligt svenskt vetemjöl.

LRF fortsätter alltså att fokusera på att förmå konsumenterna att betala mervärdena i den matens Rolls Royce som man sedan länge producerar, mest djuromsorgs- och miljövänlig i världen. Problemet är att både LRF och politiker varit överens om detta i flera decennier och att resultatet är rätt beklämmande. Den svenska livsmedelsproduktionen har minskat dramatiskt med en tredjedel under denna tid, och snart kan över hälften av den mat som svenskarna köper vara importerad.

Svenskarna väljer alltså alltmer att köpa en importerad Skoda, och jag ställer frågan om det inte räcker att svenskt jordbruk producerar en Volvo. Dvs att vi ser över alla våra miljö- och djurskyddsregler och krav på certifiering och klimatmärkning och GMO-frihet osv och utan att röra grundbultarna i vår modell ändå vågar förenkla och göra justeringar som minskar kostnaderna.

Jag ställer också den provocerande frågan om den svenska jordbruksmodellen är en succé eller ett fiasko…? Vad är glädjen med att ligga långt före världen i övrigt om svenskarna sedan köper importerad mat producerad med sämre djuromsorg och mer miljöpåverkan? Jag ställde frågan i en riksdagsdebatt förra veckan till oppositionen hur Östersjöns näringssituation kan bli bättre om det svenska jordbruket som läcker minst genom t ex en ny handelsgödselskatt minskar ytterligare, och importen då ökar från andra Östersjöländer som läcker mer. Det kom inga svar.

Men självfallet föreslogs än mer stöd till ekologisk produktion. All respekt för denna som på tjugofem år vuxit från nästan ingenting till 5 procent av produktionen, men den är en viktig nisch, inte huvudfåran. Vårt fokus måste nu riktas mot den vanliga miljövänliga produktionen med modern teknik, bäst i världen, och se till att den börjar växa, inte fortsätta att minska.

Svenska Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet vill så väl men deras ensidiga fokus på ekomatsnischen samtidigt som de obekymrat ser matimporten välla in över Sverige på det vanliga miljövänliga jordbrukets bekostnad endast kan benämnas som ett stort livsmedelshyckleri.

Detta måste nu förändras! Fokus i debatten, och i de politiska målen, måste riktas mot hur Sverige ska kunna stoppa raset för den svenska livsmedelsproduktionen och vända det till en ökning.

Här behövs en kraftsamling från näringen, politiker, konsumenter, handeln, myndigheter osv. genom Matlandet Sverige och genom nya livsmedelsstrategier. Här måste de svenska miljö- och djurskyddsregelverken ses över så att Sverige alltjämt ligger i världstäten men att kostnaderna kan minskas genom förenklingar och avbyråkratiseringar. De svenska skatterna måste anpassas till de i vår omvärld. Vi kan inte fortsätta att trava ständigt nya djurskyddskrav, certifieringar och kontrollkostnader på varandra så att bönder slutar och importen bara ökar. Den offentliga sektorn måste ställa samma kvalitetskrav vad gäller miljö- och djuromsorg vid sina matinköp som Sverige kräver av sitt eget lantbruk, allt annat är hyckleri. Och detsamma borde företag, organisationer och vi konsumenter göra!

Utan en lönsamhet i livsmedelsproduktionen minskar investeringarna och därmed produktionen. Ska det vara så svårt att se sambandet mellan allt högre krav och kostnader, en allt sämre lönsamhet och en allt mindre produktion?

LRFs initiativ för en livsmedelsstrategi är mycket bra. Men jag blir bekymrad om det endast fortsätter att handla om att förmå konsumenterna att köpa vår Rolls Royce och inte om att våga reducera kostnaderna och öka konkurrenskraften mot den importerade Skodan.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)"

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

onsdag, december 08, 2010

Samstämd riksdagsdebatt - Olofsson låter FOI utreda vindkraft och försvar

Igår tisdag besvarade näringsminister Maud Olofsson en lång rad interpellationer om försvarets nya negativa vindkraftlinje från socialdemokrater och en vänsterpartist. Två C-ledamöter deltog också i debatten. Se länk här, från inlägg 10.

Näringsministern arbetade för en dialog mellan riksintressena i denna fråga, och hon informerade om att regeringen givit FOI i uppdrag att analysera hur denna fråga - flygets säkerhet contra vindkraft - behandlas i andra länder i vårt grannskap.

Jag välkomnade självfallet detta, och redovisade hur talespersoner från försvaret tidigare kommenterat detta, nämligen genom att hävda att det inte spelar någon roll eftersom försvaret endast utgår ifrån förutsättningarna i Sverige.

Jag har själv för någon månad sedan givit riksdagens utredningstjänst (RUT) i uppdrag att gräva en del i detta och får snart en första rapport som jag kommer att redovisa bl a här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

söndag, december 05, 2010

Mer realism från försvaret om vindkraft - men mer behövs!

Återigen har Generalmajor Gunnar Karlsson, kommenterat vindkraftsturbulensen - orsakad av försvaret självt - på försvarsmaktens hemsida.

Efter de gåtfullt uppresta barrikaderma den 1 april - som enligt min uppfattning skadat försvarets folkförankring - tonar man nu ner sina mest radikala positioner. Det är bra.

Min bedömning har hela tiden varit att någon omfattande rivning av mer än möjligen något enstaka verk inte rimligen är tänkbar, och så blir det sannolikt inte heller.

Det som huvudmatchen gäller är om det i t ex de goda vindlägena på västra östgötaslätten ska få uppföras de 40-50 verk ytterligare som har kommit olika långt i planering, och om nya verk därutöver ska ges möjlighet. Här kommer försvaret nu att hävda att man backat och visat god vilja genom att - motvilligt - acceptera alla de verk man faktiskt har bejakat, men att några ytterligare är otänkbart inom de med militär precision och 4-milspassare utlagda "stoppområdena". Som alltså uppgår till ca tio (10) procent av Sveriges yta, att jämföra med de ca 2 procent som anges vara goda vindlägen.

Jag ifrågasätter alltfort "stoppområdestänkandet", som förefaller alledeles för fyrkantigt. Istället för att som nu undanta halva Östergötland borde försvaret kunna acceptera att tårtbiten från Linköping och väster ut mot Vättern - i utmärkt vindläge - utnyttjas för förnybar vindenergi, samtidigt som en dialog kan upptas kring restriktionerna i övriga väderstreck runt Linköping.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

lördag, december 04, 2010

Morgan (S) mörkar RUT och Energi

Jag tycker faktiskt lite synd om Mona Sahlin. Hon var kanske rätt på det, att samarbeta endast med MP. Men Partiets fackliga vänsterkrafter mullrade och Mona var för svag för att driva igenom sin vilja. Och Vänsterpartiet kom med.

K-.G Bergström säger nu att den partistyrelse som tvingade fram att V skulle vara med borde avgå. Eller åtminstone de som krävde det (min fundering).

Nåja, S får göra som de vill.

Intressant att vänstersossen Morgan Johansson - som förmodligen ville ha med V (Jag bara gissar) - och som förmodligen ville ha med fastighetsskatt och förmögenhetsskatt och bensinskatt i S valplattform (jag bara gissar), nu kritiserar dessa förslag...

Han nämner dock inget om RUT-avdraget, och inget om att S vill avveckla både fossil energi och kärnkraft samtidigt, som tänkbara orsaker till minskat röststöd.

Intressant.

Mitt råd till Socialdemokraterna är dock oförändrat detsamma.

Vill Ni skaka Alliansen och ha en chans till valseger 2014 så gå så långt som möjligt åt vänster och välj t ex Morgan Johansson till ny partiledare. Behåll alla skattehöjningar och ta för guds skull inte kravet att skrota de 20-30.000 jobb som säkert skapats till 2014 för hushållsnära tjänster. Och sätt gärna upp ett årtal för när kärnkraften ska vara avvecklad, jag föreslår 2019.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

fredag, december 03, 2010

Lysande Swedfundskrift om ekonomisk utveckling och bistånd

Swedfund har nyligen givit ut en suverän liten skrift som på 24 glesa sidor sammanfattar världens och Sveriges ekonomiska utveckling från jägarsamhället och till dagens marknadsekonomi.

Den väver in både liberalismen och socialismen i Sverige och Sveriges väg till tillväxt och välfärd.

Skriften heter "Afrikas väg till välfärd" och kan säkert beställas från Swedfund International AB, box 3286, 10365 Stockholm, tel 08-725 94 00.

Den borde användas i skol- och annan undervisning, och på kurser och konferenser, och jag kommer att rekommendera den på min blogg (vilket nu sker) och i andra sammanhang.

Skriften avslutas med att resonera kring Sveriges bistånd. Sedan 1960 har Sverige delat ut över 550 miljarder i bistånd, vilket utgör hela 5 procent av västvärldens totala insatser! (Icke marknadsekonomier som Cuba och de gamla öststaterna har ju aldrig skapat stora resurser, vare sig i de egna länderna eller för att stötta andra.)

Svenskt bistånd har överraskande nog ofta gått till enpartistater, och har uppmuntrat fattiga länder att bygga upp stora offentliga sektorer..

Skriften slutar med följande kloka ord:

"Välfärdsstaten Sverige skapades genom en stark tillväxt, vilket möjliggjordes genom bra förutsättningar för näringslivet. Övriga delar av de underutvecklade regionerna i dagens värld har liknande förutsättningar som Sverige en gång hade. Utvecklingsländerna måste själva skapa sina förutsättningar för tillväxt och långsiktigt hållbar utveckling. Om Sverige kan bistå utvecklingsländerna med rätt verktyg, för att de själva ska kunna skapa ekonomisk tillväxt, så har vi tagit ett stort steg i rätt riktning".

Jag vill också ge några smakprov i övrigt ur skriften:

Världens befolkning ökade kraftigt sedan jordbruket etablerades för 10.000 år sedan. Omkring 2.000 f.Kr hade världens befolkning stigit till cirka 30 miljoner.
Städer uppstod, vilkas betydelse för både äldre och nyare kulturers utveckling inte kan överskattas.

När städerna förföll efter det västromerska rikets fall på 400-talet e.Kr. minskade därefter både handeln och bruket av pengar kraftigt och Europa sjönk i början av medeltiden tillbakak till en nästan helt jordbruksbaserad ekonomi. Handelns betydelse började åter öka från 1300-talet, en del städer började blomstra och den tekniska utvecklingen tog vartefter fart.

Industrialismen tog fart och alltfler länder lyckades på 1800-talet bryta sig ur jordbruksekonomins begränsningar. Jordens befolkning har sedan dess ökat snabbt, från knappt en miljard omkring år 1800, upp mot dagens drygt sex miljarder.

jordbruket nådde Sverige omkring år 4.000 f.Kr. Först vid vikingatidens slut ca 1.000 e.Kr. bildades städer som kunde bedriva handel med kontinenten. I takt med att Sverige på 1600-talet utvecklades till en militär stormakt steg sedan statens kostnader kraftigt och kungar och politiker tvingades därför försöka reglera fram ekonomisk tillväxt. Skatterna, förbuden, subventionerna och monopolen blev därför snart så många och så hårda att allt som inte uttryckligen var tillåtet till slut i praktiken blev förbjudet.

Med tiden blev dock fattigdomen i Sverige alltmer besvärande och i samband med att den första organiserade utvandringen till Amerika tog fart på 1840-talet, genomfördes till slut genomgripande förändringar. Omvandlingen inleddes 1846 med införandet av näringsfrihet, som innebär att alla kunde starta fabriker och öppna affärer och under decennierna därefter genomdrevs en rad ekonomiska och sociala refomer, som på rekordtid skulle omvandla Sverige till en modern industrination.

En aktiebolagsbeskattning infördes i Sverige i mitten av 1800-talet, räntan och banketableringen släpptes fri, regleringar avskaffades, skatter sänktes och in- och utvandringen släpptes fri med mera.

Staten drog sig med andra ord tillbaka och svenskarna fick börja sköta sig själva. Och resultatet lät inte vänta på sig. Omkring 1870 började ekonomin utvecklas så starkt att Sverige redan omkring år 1900 ibland till och med övertrumfade USA i tillväxt.

Reallönerna fördubblades mellan 1918 och 1930 och den flora av privata och offentliga välfärdssystem som vuxit fram på 1800-talet tätnade ytterligare. Sverige blev redan i slutet av 1920-talet ett av världens rikaste länder.

Under andra hälften av 1900-talet höjdes skatterna kraftigt och regleringar återinfördes, vilket tillsammans med tullar och subventioner med tiden ledde till att det svenska näringslivet började förlora i konkurrenskraft. (Detta rättas nu till, min kommentar).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Grattis till ett mycket bra jobb, och framför detta till er alla.

torsdag, december 02, 2010

De rödgröna ökar näringsläckaget till Östersjön

Visserligen finns väl inte de rödgröna längre men i riksdagsdebatten igår om Östersjöns miljösituation blev det en rätt intensiv debatt mellan mig och dem vad gäller deras förslag att införa en skatt på växtnäringstillförsel till jordbruket. Inte på stallgödsel, inte på kvävefixerande grödor men på handelsgödsel.

Trots att läckageriskerna är större i de båda förstnämnde fallen.

Och trots att handelsgödsel är ett dyrt insatsmedel för jordbruket och har stigit kraftigt i pris det senaste decenniet.

Med en rödgrön politik (som ju egentligen inte finns längre) skulle alltså endast de svenska bönderna betala 300-400 mkr per år i en ny skatt, som inte finns i något annat land i världen och alltså inte heller i t ex Danmark, Tyskland och Polen.

Den redan pressade lönsamheten för just det svenska lantbruket skulle sjunka, och den dramatiskt allvarliga minskningen av just den svenska livsmedelsproduktionen skulle rimligen förstärkas.

Istället för att köpa mat från det svenska lantbruket som läcker minst av Östersjöns jordbruk i förhållande till sin produktion så skulle svenskarna köpa ännu mer importerad mat från t ex de länder runt Östersjön vars jordbruk som läcker mer än vad Sveriges jordbruk gör.

Hur skulle detta förbättra Östersjöns miljö var min envisa fråga. Svaren var föga övertygande med inriktningen att förorenaren ska betala...

Här en länk till riksdagsdebatten, scrolla ner till inlägg 128 och vidare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

måndag, november 29, 2010

En uppsagd chefsingenjör

Chefsingenjören Björn och Wiseman upprörs över sättet för hans uppsägning, när han kräver fackets medverkan kring villkoren för medverkan i internationella fredsinsatser för att svara jakande på frågan om han accepterar att tjänstgöra även i utlandet.

jag har ikväll endast hört ena sidan i denna fråga, och borde kanske hålla tyst men OK, jag resonerar lite efter lite tidigare bollning:

Det finns ju flera bottnar i detta, och helheten känns rätt märklig. Men det är också en speciell situation, för både försvarsmakten och dess personal.

Jag tycker att det är rimligt att försvarsmaktens personal åtager sig att tjänstgöra även utanför Sveriges gränser, det är en sak.

Säger man blankt nej till detta kan man arbetsrättsligt sett uppenbarligen bli avskedad, vilket arbetsgivaren - försvarsmakten - i så fall utfäst sig att kanske göra. Och man gör det.

Det är trist att arbetsgivare och fack inte har kunnat träffa överenskommelse om detta krav och för villkoren vid tjänstgöring utanför landet. Jag vet för lite för att kunna bedöma "skuldbördans" fördelning.

Väljer arbetsgivaren att kräva besked av sina anställda ska information och så småningom avsked ske korrekt och i god ordning.

Björn valde att svara lite kryptiskt, både ja och nej genom villkorandet till officersförbundsavtal, vilket inte har träffats.

Om arbetsgivaren väljer att tolka det som ett nej - vilket verkar korrekt - blir det skarpt läge, att stå fast vid det eller att acceptera arbetsgivarens krav. Björn står fast och blir uppsagd.

Påminner lite om de riksråd som avrättades vid Linköpings blodbad år 1600, deras stolthet förbjöd dem att be om nåd och uppfylla kungens krav. De hade rätt i sak, men Kungen hade gripit makten. (parallellen gäller inte sista meningen).

Brådskan att tvinga fram ett besked under pågående kurs väcker frågor.. Varför fanns inte tid till att kalla till möte efter kursens slut någon vecka? Ville Björn förhala och vinna tid? Eller krävde likabehandlingen att arbetsgivaren måste ha besked? Vem ville inte ringa vem?

Dock, skulle Björn även en vecka senare stått fast vid sitt krav är ju hans svar på frågan nej. Och då blir han uppsagd.  

Är loppet kört nu?

Eller kan Björn om han nu tänker om och under protest accepterar utlandsskyldigheten, kvarstå i försvaret och i utlandsstyrkan. Uppenbart torde vara att försvaret skulle vinna på detta.

Kanske även Björn, som säkert behövs i både Afghanistan och i försvarsmakten.

Men hans stolthet sätter nog käppar i detta hjul, liksom det gjorde för riksråden år 1600. Eller?

En väsentlig skillnad är att för statsråden slutade det med döden - låt vara genom halshuggning -, medan Björn går vidare i en civil karriär.

lördag, november 27, 2010

Interpellationsdebatt med ministern om försvar och vindkraft

igår i riksdagen debatterade jag försvar och vindkraft med försvarsminíster Sten Tolgfors. Några kollegor från östgötabänken anslöt också. (Kan ses också i webTV fast länken fungerar inte för mig vid koll).

Poängen var att lyfta försvarsmaktens helomvändning och märkligt fyrkantiga agerande i riksdagen, och det gjordes nog med all önskvärd tydlighet.

Förhoppningen är att försvarsmakten själv på högsta nivå inser att det tvära kast och de krav som man plötsligt ställer - trots att man accepterat alla (tror jag) de vindkraftverk som uppförts - inte är rimliga att hävda.

Att en statlig myndighet överhuvud taget aktualiserar rivning - med i så fall sannolika skadestånd för skattebetalarna på miljardbelopp - torde väl vara att gå över gränsen för hur en myndighet kan agera. (Och man verkar efter olika besked nu retirera på den punkten, vilket är bra)

Jag vädjade till försvarsmakten att besinna sig och använda sin väldiga vetorätt enlig miljöbalken med förnuft och omdöme. Och jag uppmanade regeringen och försvarsministern att ta upp en dialog med berörda myndigheter och intressen för att hitta en rimlig avägning mellan både flygsäkerhet och försvar, och förnybar energi och vind.

Försvarsministern svarade inte på det, och han och regeringen måste ju väga sina ord på guldvåg eftersom de ju inte får utöva ministerstyre, därtill är regeringen i denna fråga också högsta domstolsinstans vid överklaganden.

Han betonade att försvarsmakten visat konstruktivitet genom att något minska den den 1 april plötsligt uppfunna 40-kmgränsen med några procent till "bara" tio procent av Sveriges yta, ett område större än Danmark....

Medan jag lyfte fram att idag finns inga "stoppområden" och vindkraft och flyg samexisterar utan några bekymmer. Och att den stora förändringen är Försvarets plötsliga 4 milskrav med allmänna resonemang som inte alls funnits tidigare som motiv.

Jag hör ibland teorier att försvarets omsvängning beror på att de som på allt sätt vill motarbeta vindkraften har fått försvarets öra. Jag dementerar detta med kraft, och säger som det är att försvarsmaktens och dess anställda givetvis endast beaktar och ska hävda försvarets intressen.

Att sedan någon hög officer också är en brinnande och hängiven vindkraftsmotståndare med debattartiklar i riks- och lokalpress, det är en annan sak och den rätten har vi i vår demokrati. Och var och en får avgöra var gränserna går för när det privata engagemanget kan störa det professionella.

Min kollega Annika Qarlsson kommenterar ockdå debatten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

fredag, november 26, 2010

Ska försvaret eller politiker bestämma flygmotor i JAS Gripen?

På Newsmill pågår två intressanta debatter om försvaret; dels om personalförsörjningen och dels om framtidens svenska stridsflygplan.

Jag har idag ett inlägg först betitlat "Försvaret vet bäst" och nu "Politiker bör helst inte lägga sig i Försvarets materelval". Jag gillar nog den andra bättre men båda sätter - hoppas jag - igång tankeverksamhet.

Bakgrunden är t ex vara de senaste årens diskussioner om helikoptersituationen i försvarsmakten, om inköpen av nytt pansarfordon, om inköp av lätta torpeder, U-båtar och nu senast; vilken sorts flygmotor ska sitta i framtidens JAS Gripar.

Visst kan dessa inköp ha politiska kopplingar, riksdagen beslutar ju på regeringen förslag vilka vapensystem som försvaret behöver anskaffa. Och ibland krävs viktiga vägval när affärerna omfattar mångmiljon- eller miljardbelopp och när valet kan stå mellan direktupphandling eller konkurrensupphandling.

Den svenska modellen för att styra landet är ju världsunik, eftersom vi inte har ministerier med politisk ansvar ända ut i myndigheterna utan förment självständiga myndigheter som efter givna ramar själva ska fatta sina egna beslut.

Samtidigt är myndigheten i ett nära beroendeförhållande till sitt departement, eftersom detta föder myndigheten med pengar och styr verksamheten med ramar och förordningar.

Jag har faktiskt lagt flera motioner om att en svensk anpassning till internationell praxis åtminstone borde utredas, vilket nog skulle ge större effektivitet och ett tydligare ansvar. Idag hamnar frågor ibland mellan regering och departement och båda kan hänvisa till varandra.

Nåväl, visst har jag haft synpunkter på både det ena vad gäller materielinköpen vilket har har kommunicerat på olika sätt. Jag har tyckt att det var trist att Hägglunds inte fick eller fick vara med på den stora pansarfordonsordern trots många år av samutveckling tillsammans med staten, och jag har gjort analysen att Saab Underwater systems likaledes borde fått ordern på lätta torpeder genom direktupphandling istället för de förseningar som nu kan hota företaget genom att det hela dragit ut på tiden, nu senaste genom att en konkurrensupphandling ska göras.

Ändå står jag bakom och bejakar grundupplägget vid inköp av försvarsmateriel som riksdagen beslutat om; att det är försvarets materielverk i dialog med försvarsmakten som genomför denna. Hur kontakterna mellan dessa och regeringen går till vid större avgöranden är jag inte expert på, men det är klart att statsbudgetens rambeslut är grunden, och att finansdepartementet håller ordning på att detta följs.

Alternativet att de politiska partierna regelmässigt ska engagera sig i valet av t ex flygmotor till JAS Gripen eller i valet att hyra begagnade eller köpa in nya helikoptrar, och i så fall vilken typ, det är jag i grunden tveksam till. Ett ställningstagande i sådana frågor kräver en god överblick över alla relevanta fakta, ofta i hög grad tekniska, och lämpar sig inte bra för hårda politiska strider. Men visst, när det handlar om mycket stora pengar och affärer mellan stater så hamnar frågan på regeringsnivå och kanske hos riksdagen, visst.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

söndag, november 21, 2010

Är svenskar alltså turkar?!

Historia är ju alltid fantastiskt intressant, vare sig det gäller folkvandringar eller släktforskning.

Sverige täcktes för 10.000 år sedan av inlandsis, och var alltså förmodligen obebott. Sedan flyttade enstaka jägarstammar hit vartefter isen smälte undan, från söder eller från öster.

Dessas ursprung är i sin tur gemensamt, från Afrika. Och från Afrika befolkades Mellersta Östern, Europa och Asien.

I dagens DN finns denna intressanta artikel om DNA-forskning. Den anser att efter jägarstammarna - som det idag främst finns DNA ifrån i Baltikum - som kom bönder hit med ursprung i dagens Turkiet. Dvs människor som hade husdjur och odlade säd. Och deras DNA är spritt över dagens Sverige.

Är svenskar alltså turkar?! Tja, om vi går flera tusen år tillbaka så finns nog det sambandet.

Men varför är då svenskar ofta ljusa och blåögda medan mellanösterns folk ofta är mörkhåriga och brunögda? Tja, kan det bero på solen och klimatet vill jag minnas? Ju hetare sol, ju mörkare människor, och tvärtom?

Människans gemensamma ursprung är från Afrika, och sedan har hon spritts över hela jorden. Ofta fredligt, men ofta också i uppslitande osämja och krig.

Nu gäller det för oss i 21:a århundradet att försöka klara det som våra föregångare inte har mäktat med, att leva i fred och respekt för varandra! En mäktig utmaning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Är svenskar alltså turkar?!

torsdag, november 18, 2010

Försvaret retirerar i vindkraftsfrågan!

Generalmajor Gunnar Karlsson kommenterar nu på försvarets hemsida försvarets syn på flygfält och vindkraft.

Nog tycker jag att en begynnande realism kan börja skönjas. Här ett citat:

"I de fall som Försvarsmakten har överklagat har processen brustit, vilket har lett till att Försvarsmaktens intressen inte har kunnat beaktas. Försvarsmakten har alltså överklagat för att få till stånd en korrekt process. Försvarsmakten råder inte över resultatet av en sådan process."

En fundering. Vindkraftverken har erhållit bygglov vilka har vunnit laga kraft. De har uppförts. Kan alltså laga kraft vunna tillstånd "överklagas". Förmodligen, eftersom försvaret och dess jurister anser sig kunna göra detta. Vi lever dock i en rättsstat där laga kraft vunna bygglov rimligen ska gälla.

Nåväl, jag klistrar in det än mer intressanta i Generalmajorens kommentar:

"De vindkraftverk som har byggts på grundval av en bristfälligt tillämpad process och som därför är föremål för överklagande kan på grund av sin placering leda till begränsningar för Försvarsmaktens verksamhet. Begränsningarna i dessa specifika fall kan emellertid accepteras utan avgörande nackdelar för Försvarsmakten. Detta beror på att det rör sig om ett i sammanhanget begränsat antal anläggningar på ett avgränsat antal platser. Försvarsmaktens intresse ligger alltså inte i att dessa vindkraftverk rivs, utan i att den föreskrivna processen respekteras.

Det är angeläget att processen för bygglov och/eller miljötillstånd bedrivs på ett sådant sätt att det inte ska uppstå situationer då Försvarsmakten anser sig föranledd att överklaga. Försvarsmakten är beredd att medverka till att utveckla processen i den riktningen."

Jag vill nog tolka det som nu sägs som att Försvaret främst vill få till stånd en bättre bygglovsprocess inför framtiden med sina märkliga krav och turer, man vill inte längre riva några verk!?!

I så fall, bra. Vi vill ju alla ha en korrekt och transparent bygglovsprocess, självklart.

Om detta är vad Försvaret vill uppnå, hade det inte gått att göra på annat sätt än att lägga in alla dessa överklaganden? Hade inte t ex en skrivelse till landets kommuner och länsstyrelser fungerat lika bra?

Om jag har tolkat försvaret rätt kan debatten nu återgå till ruta ett, ska ytterligare vindkraftverk kunna byggas t ex på västra östgötaslätten. 75 vindkraftverk står där i en "tårtbit", ytterligare ca 50 placeras i nära anslutning till befintliga, varav många erhållit bygglov och/eller har kommit långt i planerings- och tillståndsprocessen.

Jag hoppas, som jag har skrivit, att försvaret kan öppna för detta och ta upp en dialog om förutsättningarna för verk i övriga områden runt Linköping, där "stoppzonen" omfattar halva Östergötland.

Jag har också erfarit att Försvarets samlade "stoppområden" motsvarar en yta större än hela Danmark....Och motivet verkar vara att det ska Sverige verkligen kunna unna sig, eftersom det är så mycket större till ytan än Danmark.

Jag välkomnar, slutligen, Generalmajor Karlssons uttalande, och hoppas att jag lyckats att tolka det korrekt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag, november 16, 2010

ÖB: Ta befälet över försvaret! (flyg och vind)

Jag och Centerpartiet vill ha en effektiv och fungerande försvarsmakt, väl förankrad i folkdjupet. Det ska förvalta sina skattepengar väl, och det är sannolikt att dessa behöver bli större än idag.

Jag vill se ett försvar som försvarar det Sverige som vi har och vill bygga inklusive höga hus och vindkraftverk, inte ett som vill förhindra att de byggs.

Nu slåss försvaret istället, anförda av sina chefsjurister, för att de flera hundra vindkraftverk som med försvarets gillande har uppförts långt från militära flygplatser men inom en med militär precision nu upprättad 4-milsradie, ska rivas. Orsaken är att försvaret uppenbarligen nu inkompetensförklarar alla sina tidigare OK till vindkraftverken, och plötsligt har sett ljuset, kraftverken hotar Sveriges försvar.

En rivning av 5 vindkraftverk kostar kanske 1 miljard i skadestånd, en rivning av 100 kostar ca 20 miljarder kr. Det ska inte försvarsbudgeten betala, argumenterar försvarsjuristerna, det är länstyrelse och kommuner som har gjort fel. Sak samma, det är skattebetalarna som ska betala för försvarets lekstuga och rivningshysteri.

Ja, vad ska man annars kalla det, att först OK:a flera 100 verk och de byggs medan flygverksamheten pågår som tidigare, för att sedan plötsligt slå full fart back, kosta vad det kosta vill. I pengar och i raserat förtroende för försvarsmakten.

Jag riktar här en direkt vädjan till ÖB. Ta befälet, anpassa försvarets verksamhet till det Sverige som vi väljer att bygga, kräv inte någon rivning av vindkraftverk och öppna för en dialog med den förnybara energin och med företrädare för de folkvalda om hur restriktionerna för vindkraftverken ska utformas med beaktande av både försvarets och vindkraftens intressen!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

måndag, november 15, 2010

försvaret: Riv vindkraftverk för flera miljarder kr..

Försvaret har fram till 1 april i år godkänt 75 vindkraftverk inom 4 mils radie från Linköping, och massor av verk långt utanför andra militära flygfält. Nu inkompetensförklarar man sitt tidigare agerande, har självsvåldigt fastställt en "vetenskaplig" 4-milsgräns uppritad med passare där inga nya vindkraftverk får byggas och där tydligen alla som finns ska rivas, kosta vad det kosta vill. Säg att rivning av 5 lagligen uppförda vindkraftverk kostar 200 mkr per styck i skadestånd för staten och att 100 st ska rivas,så skulle notan bli ca 20 miljarder...
Nog kan försvaret, eller staten, göra bättre nytta för de pengarna.

Därför interpellerar jag idag försvarsministern om hans syn på frågan, väl i medvetande om att den svenska oberoende myndighetsmodellen begränsar hans möjligheter att överpröva en myndighets agerande. Men frågan behöver lyftas till debatt, försvaret behöver tänka om (igen!) och en regering kan behöva stöd i en offentlig debatt för att ta upp en dialog och söka lösa upp de låsningar som nu finns.

Interpellation till försvarsminister Sten Tolgfors om försvarets omsvängning i synen på vindkraft upp till 4 mil från militära flygplatser

Centerpartiet och jag är varma vänner av en kvalificerad svensk försvarsmakt, med goda förutsättningar att hävda våra intressen.

Försvarets intressen måste givetvis väga tungt i samhällsplanering av olika slag, vilket också är inskrivet i Miljöbalken. Om olika riksintressen står mot varandra har försvarsintresset förtur av närmast vetokaraktär.

Detta mycket starka mandat ger också försvarsmakten som myndighet ett särskilt ansvar för att ha väl på fötterna och att utnyttja denna särställning på ett omdömesgillt och ansvarsfullt sätt utan tvära kast..

Jag vill ifrågasätta och diskutera om så är fallet i den nu aktuella konflikten mellan två riksintressen, där Östergötland torde vara det län som berörs allra mest. Framförallt västra Östergötland har goda förutsättningar för att ta vara på den väldiga naturresurs som den förnybara vindkraften utgör, och på något decennium har ett hundratal vindkraftverk uppförts. Jämfört med t ex kolkraft, oljekraft och kärnkraft är vindkraftens miljöpåverkan mycket liten och det råder en bred politisk enighet om att den ska byggas ut mycket kraftigt.

Försvarsmakten har varit remissinstans vid uppförandet av kraftverken, och har accepterat dem. Skolflygplan, helikoptrar, stridsflygplan och civila flygplan har i många år startat och landat på Malmen och vid Saab i vetskap om att det finns både mobiltelemaster, vindkraftverk och höga byggnader i länet. Uppenbarligen har flygets säkerhetskrav gått att kombinera med att vindkraftens byggs ut.

Plötsligt och utan förvarning hörs den 1 april i år ett oväntat muller från försvarsmaktens inre boningar. Man har upptäckt att 75 vindkraftverk finns inom 4 mils radie från Linköping, och beklagar starkt detta faktum. En del bör möjligen rivas och i varje fall ska inga nya få byggas. Inga nya vindkraftverk ska alltså få uppföras från Vadstena och till Norrköping, från Kisa och till Finspång.

Detta kommer naturligtvis som en blixt från en klar himmel för de som kommit långt i planeringen av de ytterligare 40-50-talet vindkraftverk i anslutning till de redan befintliga verken som är på gång. Allt arbete tvingas avstanna medan försvarsmakten tänker.

Detta ger inte något övertygande intryck. Vad som gick väl att förena med flygverksamhet igår och idag är inte längre möjligt imorgon här i länet. Uppenbarligen går också flygverksamhet att kombinera med högre byggnader i andra länder, t ex Danmark och Tyskland, som på mindre ytor har flera gånger fler vindkraftverk än Sverige.

Givetvis ska flygsäkerheten för både militär – och civilflyget vid Linköpings flygplatser gå i första rummet. Givetvis vill vi i Linköping – flygstaden – slå vakt om goda förutsättningar för flyget. Skulle de nya byggnaderna ge upphov till problem för flygplanen vid t ex start och landning är det givetvis rimligt att diskutera ökade säkerhetsavstånd i dessa områden. Större krav kan rimligen också ställas på flygplanens tekniska system och deras långsiktiga utveckling.

Men det visar sig nu att försvarsmakten inte nöjer sig med detta. Man håller även efter att ha funderat fast vid den plötsligt tillyxade 4-milsgränsen. . En död zon ska inrättas mot vindkraftverk och höga byggnader som omfattar mer än halva Östergötland. Därtill uppges försvaret också vilja riva upp laga kraft vunna bygglov i många fall där planeringen kommit långt eller verken redan är byggda, vilket kanske kommer att kunna kosta miljardbelopp i skadestånd och ersättningar.

Tillsammans med liknande begränsningar vid andra militära flygfält i landet får försvarsmaktens omsvängning effekter på den svenska energipolitiken. Riksintresse står mot riksintresse.

Även om regeringen är sista instans när frågan om vindkraftverks tillåtlighet ska avgöras är det uppenbart att försvarsmaktens intressen och bedömningar väger mycket tungt i t ex Miljöbalken. Regeringen kan och ska självklart inte heller gripa in i en myndighets ställningstaganden.

Är försvarsministern beredd att ta initiativ för att analysera och diskutera konflikten mellan olika intressen kring Sveriges flygplatser för att jämna vägen till en samsyn, där både försvarets och flygets säkerhet tillgodoses men där också den förnybara energin kan utvecklas.

Staffan Danielsson
Rikdsagsledamot (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

torsdag, november 11, 2010

vindkraftfråga till statsministern

Vid statsministerns frågestund idag i riksdagen ställde jag en fråga om försvarsmaktens agerande när man plötsligt byter åsikt totalt om utifall vindkraftverk kan få byggas inom 4 mil från militära flygplatser eller ej...

Under tio år har vindkraften äntligen börjat byggas ut och genom alliansens energiöverenskommelse ska en storsatsning nu inledas. På västra Östgötaslätten har 100 vindkraftverk byggts, varav 75 inom 40 km från Linköping. Försvarsmakten har accepterat allihopa. Ytterligare 40-50 till är på gång.

Då ger försvaret plötsligt helt nya besked. Inga nya verk ska längre få byggas inom den vetenskapligt uträknade radien 40 km från Linköping. Och befintliga verk ifrågasätts - med början i Skaraborg - och ska tydligen till en del monteras ner till stora kostnader. (Lite osäkert hur långt försvaret går här, men man vill dra tillbaka givna bygglov där verk har byggts i t ex Vara m fl kommuner).

Som motiv anges att flygsäkerheten för JAS Gripen och för helikoptrar och andra flygplan kräver jättestora "döda" vindkraftszoner runt tio militära flygfält i Sverige.

Hur detta går att förena med det faktum att försvaret accepterat 100-tals verk runt flygplatserna och att flygverksamheten pågår för fullt är oklart.

Självfallet ska både den civila och den militära flygsäkerheten sättas i främsta rummet, och visst har försvarets intressen en mycket stark ställning i t ex miljöbalken.

Men, och det var min fråga till statsministern, borde inte en viktig remissinstans med makt att närmast inlägga veto mot vindkraftverk ha ett ansvar för att agera utan tvära kast och med ansvarsfullhet och hänsynstagande även till andra riksintressen?

Statsministern svarade vänligt ungefär att vindkraftens utbyggnad är mycket viktig och att detta bör myndigheter och andra respektera (jag lägger in riksdagsprotokollet här imorgon).

Och som jag skrev i en debattartikel i Corren förra veckan, jag hoppas att försvarsmakten ska acceptera vindkraften inom den tårtbit från Linköping mot Vättern där vinden blåser som bäst. Jag hoppas också att regeringen initierar en dialog mellan berörda myndigheter och intressen för att hitta en rimlig samsyn där både försvarets och vindkraftens intressen kan tillgodoses.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

lördag, november 06, 2010

fredag, november 05, 2010

Djurrättsalliansen och Dagens Eko i samarbete - nu polisanmält

Grisbonden Lars Hultström polisanmäler nu Dagens Ekos reporter Daniel Öhman. Det tycker jag att han gör alldeles rätt i.

Djurrättsalliansen - som vill att vi ska vara vegetarianer och inte äta griskött - gjorde ju olaga intrång nattetid i grisstallar över hela Sverige. Ibland upprepade gånger. Man oroade djuren som skräms av störningar.

Eftersom djurrättsalliansen uppenbarligen är en "partisk" organisation råder naturligen ett "jävsförhållandena" kring de av dem smygtagna filmerna under det olaga intrånget. De är därtill regelmässigt tagna av anonyma filmare.

En reporter från Dagens Eko valde trots detta att följa med personer från djurrättsalliansen på natten ut till en grisgård och viskande - eftersom ett brott ju faktiskt begicks - spela in intrånget, vilket sedan sändes i Dagens Eko.

Djurrättsalliansens filmer togs som en sanning och ett stort mediadrev utbröt, där de hemsökta stallarna och grisbönder generellt hängdes ut som djurplågare.

Detta ledde till intensiva kontrollbesök från djurskyddsmyndigheterna, utöver de som regelmässigt görs. Myndigheternas uppfattning var att djurhållningen bedrevs inom lagens ramar - vilken är de bästa i världen - och även kontrollbesöken ledde endast till mindre anmärkningar.

Djurrättsalliansen polisanmälde en grisbonde, tillika ordförande i Swedish Meats, Lars Hultström. Detta förutsatte att två av filmarna trädde fram med namn.

Hultström tvingades avgå från sina förtroendeuppdrag och har löpt gatlopp i media, säkert mycket påfrestande för honom och hans familj.

Åklagaren valde att använda de olagligt tillkomna filmerna från jäviga producenter som grund för ett åtal mot Lars Hultström. Detta känns tveksamt i sig, måste jag säga.

Åtalet lades dock efter flera månaders utredning ner, eftersom brott inte kunde styrkas. Målet hade i så fall fått ske mot ansvariga djurskyddsmyndigheter som endast funnit mindre anmärkningar mot djurskyddet.

Lars Hulström har nu polisanmält djurrättsalliansens två personer för de olagliga intrången.

Och nu polisanmäler han också Public Service i Sverige, genom reportern Daniel Öhman på Dagens Eko. Denne hade full kännedom om det olaga intrånget och han uppmuntrade det genom att följa med när det gjordes och sedan sände t o m Sveriges Radio ett reportage kring detta.

Istället för att ta avstånd från intrånget och varsko Hultström om att det var på gång så agerande alltså Sveriges Radiomedarbetare aktivt för att det skulle göras genom att delta och sedan rapportera från det.

Jag tycker det är bra att Polisen nu får pröva både djurrättsalliansens och Dagens Ekos förmodade lagöverträdelser.

Uppdrag Granskning lär först ha erbjudits att följa med vid det olaga intrånget men tackade nej. I denna fråga tycker jag att Uppdrag Granskning omdöme slår Dagens Ekos med hästlängder.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

torsdag, november 04, 2010

Klarspråk mot Iran idag i riksdagen

Sverige har diplomatiska förbindelser med Iran, liksom med Kina och andra länder utan demokrati och med bristande respekt för mänskliga rättigheter.

Utrikesutskottet har tidigare accepterat att möta en delegation från Iran på besök i Sverige. Representanter från 3 partier (S, M och C) valde att möta dem och framföra en mycket stark kritik enligt nedan.

Mötet varade länge och budskapet till iranierna var samstämmigt och starkt, inte minst togs den aktuella dödsdomen mot Sakineh Mohammadi upp upprepade gånger.

Jag framförde för min och Centerpartiets räkning följande klarspråk i koncentrat:

"We meet here today, human beings and also parlamentarians from Iran and Sweden. It is important to meet and to give opinions.

We in Sweden, and my Center Party, beleive in human rights, in justice and in freedom to think, speak and believe.

In Iran, sadly, you do not respect these essential things as we demand you should. For you it is a crime to think, say or believe certain things, and if not you can be sentenced to die or be punished in terrible ways from the past.

I fully support what my collegues have said here, also about our deep worry about the death sentence for Sakineh Mohammadi. And she is far from alone.

I strongly encourage you to respect human rights and democracy in your country, and also to establish modern laws with modern punishments."

Den iranska delegationen lyssnade uppmärksamt på våra upprepade krav. Vad gäller dödsdomen mot Sakineh framförde de att någon sådan inte var verkställd, och att hotet om en sådan berodde på att de anhöriga inte förlåtit henne...

Mötet kändes meningsfullt, att stark och tydligt i full samstämdhet tala för för demokrati och mänskliga rättigheter i Iran och mot dödsstraff och andra fruktansvärda straff, samt mot den aktuella dödsdomen mot Sakineh Mohammadi.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag, november 02, 2010

Bra med samsyn om försvar och fredsinsatser!

Jag har haft ett högt och tydligt tonläge här på bloggen om vikten av att Sverige inte brådstörtat lämnar sitt uppdrag i Afghanistan.

Det gör vi inte heller genom uppgörelsen mellan regeringen och socialdemokraterna och miljöpartiet. Bra!

Men uppgörelsen är en kompromiss, man har mötts på vägen.

Jag gladde mig igår i P1s Studio Ett åt ett samtal mellan statsmän och -kvinnor kring denna fråga, vill minnas att de hette Carl, Mona och Peter..!

Som bekant - hoppas jag - har alltid Centerpartiet och jag själv gillat en bred samsyn i förvars- och säkerhetspolitiken, självfallet innefattande våra internationella fredsinsatser. Det är en styrka för Sverige när riksdagen kan fatta beslut i dessa frågor med en majoritet bredare än några få röster.

Tonläget och turerna har varit rätt höga från flera håll under den gångna mandatperioden. Så kan det bli även om det inte är bra. Kan uppgörelsen om Afghanistan förebåda ett mer sansat debattklimat även inför t ex nästa förvarsbeslut i riksdagen?

Vi får se.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

lördag, oktober 30, 2010

Svensk lag ska med djurrätt och media byggas?

Jag kan inte avhålla mig från att fundera lite kring maktstrukturer i dagens Sverige.

Land ska med lag byggas, är vi nog alla överens om. Och lagar kan av folket och dess riksdag förändras. För att åstadkomma förändring behövs ofta opinionsbildning.

Djurrättsalliansen vill att Sverige inte ska ha någon pälsdjursuppfödning och egentligen inte någon köttproduktion heller. De vill antingen förbjuda båda delarna eller i varje fall ha så höga djurskyddskrav så att endast en liten del av produktionen kan hitta köpare som har råd med att köpa pälsar eller kött.

Därför arbetar djurrättsaktivister med olagliga attacker mot pälsaffärer, olagliga intrång i djurstallar med olaglig fotografering eller med att öppna burarna vilket gör att massor av djur juren (minkar) dör under plågsamma former. Dessa former av "opinionsbildning" är jag starkt emot, till skillnad mot opinionsbildning i lagliga former.

Media ger stort utrymme åt aktivisterna, journalister vid Sveriges Radio har följt med aktivister när de gjort sina olagliga intrång och rapporterat från detta.

Men Media ger stort utrymme åt de filmer som gjorts vid de olaga intrången. Inte nog med det, även domstolarna använder sig av dessa filmer för att åtala dem som påstås bryta mot svensk djurskyddslag genom de partsinlagor som djurrättsaktivisternas filmer rimligen är.

Uppenbarligen kan även olagligt tillkomna filmer producerade av starka jävsintressen användas i en åtalsprövning. Efter mediadrevet mot förmenta brott mot djurskyddslagen hos många grisproducenter känner sig dessa uthängda och orättvist anklagade. Nyhetsvärdet när de som svarar för djurskyddstillsynen redovisat att stallarna drivs i linje med djurskyddslagen, och att vissa mindre brister här och var får rättas till, har varit mycket litet, stämpeln lever kvar.

Lars Hultströms stallar var den enda som åklagaren tog upp till prövning genom förundersökning. Denna läggs nu ner. Skadorna för Hultström är betydande, han har lämnat sitt ordförandeuppdrag i Scan och hans rykte har anfrätts.

Djurrättsalliansen vill att djuromsorgen i Sverige ska vara mycket bra men målet är egentligen allt färre svenska grisar och kor osv. En allt mindre svensk animalieproduktion, helt enkelt.

Och målet om en bra djuromsorg är vi självfallet alla med på. Det som skiljer är vad som är "lagom" eller rimligt bra. Sverige ligger redan främst i världen på detta område, ibland en bit före täten i övrigt.

Vi producerar en livsmedlens Rolls Royce, har jag myntat. Som konsumenterna har uppenbart svårt att betala för dess mervärden. Inte heller slutar de att äta kött. Nej, de väljer istället en importerad Skoda. Om detta blir resultatet av allt mer ökade krav på just den svenska livsmedelsproduktionen måste vi ta upp en dialog om inte kraven är för höga eller i vart fall kontraproduktiva. Det blir ju inte bättre vare sig för djuren eller för de svenska betesmarkerna om produktionen minskar och maten isället hämtas utomlands där djuren haft det sämre.

Jag har lagt en motion till riksdagen på detta senare tema; här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

onsdag, oktober 27, 2010

Ohly och Åkesson bjuds av Kungen men bara en av Nobel

Jag menar att det är främst Sverigedemokraterna som tjänar på att göras till "martyrer" genom att man t ex inte hälsar eller pratar med dem, eller utestänger dem från utskott eller andra möten.

Kungen bjuder vad jag vet in hela riksdagen till slottet i november, men Lars Ohly kommer säkert i vanlig ordning att tacka nej. Jimmie Åkesson torde däremot tacka ja.

Nobelkommittén lär enligt uppgift bjuda in samtliga partiledare för riksdagens partier, men undantag görs för Åkesson. Lars Ohly är OK däremot.

Jag ifrågasätter det kloka i Nobelstiftelsens bedömning. (Självfallet är det de som bjuder in vilka som de ska komma).

Mycket kan och ska sägas om Sverigedemokraterna och deras bakgrund, men deras ståndpunkter idag torde ligga inom grundlagens ramar. Och de är demokratiskt invalda i Sveriges riksdag.

Mycket kan också sägas om Vänsterpartiets/Sveriges Kommunistiska Partis bakgrund och nära samröre med "åsiktsrasisterna" i Ryska och andra kommunistpartier.

Men de bedyrar idag sin demokratiska grundsyn vilket är en glädjande utveckling. Trist dock att de haft så svårt att göra upp med sitt förflutna, inte minst Lars Ohly själv.

Och trist att de har så svårt för liberalism och marknadsekonomi och till varje pris vill ha monopol och en statlig offentlig sektor. Men de har all rätt att ha och driva dessa uppfattningar.

Trist också att det finns en del likheter mellan V och SD, t ex i isolationistiska ståndpunkter om internationella fredsinsatser och om att Sverige ska lämna det europeiska fredsprojektet EU.

se också DN,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

måndag, oktober 25, 2010

Den svenska jordbruksmodellen - succé eller fiasko?

Jo, jag inser att rubriken är provocerande. Och jag vill sätta fart på debatten.

Visst ska Sverige ligga i världstäten för en miljöinriktad livsmedelsproduktion med god djuromsorg. Men ska vi verkligen ligga före täten samtidigt som vi kraftigt minskar vår produktion och lika kraftigt ökar importen av mat till Sverige.

Eller med andra ord, nu producerar vi en livsmedlens Rolls Royce med stora mervärden. Och vi diskuterar sedan 20 år hur konsumenterna i Sverige och utomlands ska förmås att slanta upp för dessa mervärden. Tyvärr köper alltfler av dem istället en importerad Skoda, och matimporten har på tjugo år ökat från ca 20 till 45 procent av den svenska konsumtionen. Vore det verkligen sämre att nöja sig med att ligga i täten och istället producera en Volvo?

Hur har det då gått med den svenska livsmedelsexporten? Jodå, den ökar och det är bra. Men mycket av ökningen består av vodka, fisk och kaffe. LRFs och dåvarande ordförandens Hans Jonssons tal vid EU-inträdet att om Sverige skulle knapa åt sig någon procent av EUs matkonsumtion så skulle produktionen behöva fördubblas, den har inte besannats. Istället har vår livsmedelsproduktion rasat med en tredjedel. Är rätt benämning på detta succé eller är det närmare ett fiasko..?

Vi måste se verkligheten i vitögat. 95 procent eller så av den svenska livsmedelsdebatten handlar om hur den ekologiska produktionen ska kunna öka. Och visst, den har på 20 år mångdubblats från nästan ingenting till 5 procent av produktionen. Och riksdagen har satt upp precisa mål att ekoarealen ska omfatta 20 procent och att den offentliga sektorn ska inhandla 25 procent av maten ekologiskt.

All respekt för ekomaten, och visst ska den ha stöd efter sina miljöfördelar.

Men det är rent tragiskt - jag hittar inget annat ord - att världens bästa miljövänliga mat framtagen med modern teknik (den svenska) under samma 20-årsperiod har minskat med en tredjedel. Och här finns minsann inga politiska mål uppsatta.

Detta måste nu förändras! Fokus i debatten, och i de politiska målen, måste riktas mot hur Sverige ska kunna stoppa raset för den svenska livsmedelsproduktionen och vända det till en ökning. Fokus måste flyttas från den viktiga ekomatsnischen och till den vanliga miljövänliga matproduktionen, främst i världen!

Här behövs en kraftsamling från näringen, politiker,konsumenter, handeln, myndigheter osv genom Matlandet Sverige och genom nya Livsmedelsstrategier. Här måste de svenska miljö- och djurskyddsregelverken ses över så att Sverige alltjämt ligger i världstäten men att kostnaderna kan minsklas genom förenklingar och avbyråkratiseringar. De svenska skatterna måste anpassas till de i vår omvärld. Den offentliga sektorn måste ställa samma kvalitetskrav vad gäller miljö- och djuromsorg vid sina matinköp som Sverige kräver av sitt eget lantbruk, allt annat är hyckleri. Och detsamma borde företag, organsiationer och vi konsumenter göra!

Jag deltog för några dagar sedan i en debatt på Elmia och förde fram ovanstående. I ATLs referat hade detta inget nyhetsvärde, förmodligen därför att den svenska jordbruksmodellen ÄR en succé och att vi SKA fortsätta att producera en matens Rolls Royce alldeles oavsett om människor vill betala för dess mervärden eller ej. Vore verkligheten ändå så enkel..!

Jag lägger i dagarna också en motion till riksdagen med just dessa utgångpunkter, länk kommer snart här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,