måndag, november 29, 2010

En uppsagd chefsingenjör

Chefsingenjören Björn och Wiseman upprörs över sättet för hans uppsägning, när han kräver fackets medverkan kring villkoren för medverkan i internationella fredsinsatser för att svara jakande på frågan om han accepterar att tjänstgöra även i utlandet.

jag har ikväll endast hört ena sidan i denna fråga, och borde kanske hålla tyst men OK, jag resonerar lite efter lite tidigare bollning:

Det finns ju flera bottnar i detta, och helheten känns rätt märklig. Men det är också en speciell situation, för både försvarsmakten och dess personal.

Jag tycker att det är rimligt att försvarsmaktens personal åtager sig att tjänstgöra även utanför Sveriges gränser, det är en sak.

Säger man blankt nej till detta kan man arbetsrättsligt sett uppenbarligen bli avskedad, vilket arbetsgivaren - försvarsmakten - i så fall utfäst sig att kanske göra. Och man gör det.

Det är trist att arbetsgivare och fack inte har kunnat träffa överenskommelse om detta krav och för villkoren vid tjänstgöring utanför landet. Jag vet för lite för att kunna bedöma "skuldbördans" fördelning.

Väljer arbetsgivaren att kräva besked av sina anställda ska information och så småningom avsked ske korrekt och i god ordning.

Björn valde att svara lite kryptiskt, både ja och nej genom villkorandet till officersförbundsavtal, vilket inte har träffats.

Om arbetsgivaren väljer att tolka det som ett nej - vilket verkar korrekt - blir det skarpt läge, att stå fast vid det eller att acceptera arbetsgivarens krav. Björn står fast och blir uppsagd.

Påminner lite om de riksråd som avrättades vid Linköpings blodbad år 1600, deras stolthet förbjöd dem att be om nåd och uppfylla kungens krav. De hade rätt i sak, men Kungen hade gripit makten. (parallellen gäller inte sista meningen).

Brådskan att tvinga fram ett besked under pågående kurs väcker frågor.. Varför fanns inte tid till att kalla till möte efter kursens slut någon vecka? Ville Björn förhala och vinna tid? Eller krävde likabehandlingen att arbetsgivaren måste ha besked? Vem ville inte ringa vem?

Dock, skulle Björn även en vecka senare stått fast vid sitt krav är ju hans svar på frågan nej. Och då blir han uppsagd.  

Är loppet kört nu?

Eller kan Björn om han nu tänker om och under protest accepterar utlandsskyldigheten, kvarstå i försvaret och i utlandsstyrkan. Uppenbart torde vara att försvaret skulle vinna på detta.

Kanske även Björn, som säkert behövs i både Afghanistan och i försvarsmakten.

Men hans stolthet sätter nog käppar i detta hjul, liksom det gjorde för riksråden år 1600. Eller?

En väsentlig skillnad är att för statsråden slutade det med döden - låt vara genom halshuggning -, medan Björn går vidare i en civil karriär.

28 kommentarer:

Sumatra sa...

Staffan,

Ta del av de hundra kommentarerna till Chefsingenjörens inlägg och det som skrivits hos Wiseman m.fl. och känn på stämningen.

Nu är det dags för er försvarspolitiker att kräva att FML försöker att återskapa personalens förtroende eller ställer sina platser till förfogande.

FM har varken råd att bli av med CI eller med den stämning som råder bland personalen.

Ett insatt försvar behöver personal och sådana här övergrepp dränerar, både vad avser personal och kompetens.

Här gives inget utrymme för å ena sidan, å andra sidan. Nu kokar det och det är hög tid för ett ingripande från den politiska nivån.

CI var på väg till Afghanistan, så hela affären är helt opåtalt och fullständigt onödig.

Det finns mer närliggande kandidater till ett avsked från FM än CI.

I ett civilt företag hade ledningen varit borta för länge sedan. Av rent ekonomiska skäl. Vilket företag har råd att avskeda och nyutbilda personal för "den goda sakens" skull?

Ställ krav på FML! Vi kan inte satsa 40 miljarder om året och låta pengarna gå till sådana här "prestigeprojekt".

Gustav Wasa sa...

Vår statsminster och försvarsminister har fortfarande fullt förtroende för sin överbefälhavare.

När samma tillstånd inträffar som skedde för förre rikspolischefen och förre SIDA-chefen är läget ett annat.

I det läget bör H.Syrén återkallas från Bryssel.

Lew sa...

Staffan,

FMLs beteende mot en soldat och officer som genom handling och inte ord ställt sig till förfogande för utlandstjänstgöring är skamligt, lika skamligt som FPAN-anmälningen av några av Sveriges främsta spaningsbefäl från NBG härom månaden.

Det känns för en med "halva inne" som FM aktivt försöker hindra folk från att söka anställning i firman, en gallring innan gallringen om du så vill. De av oss som genom HV fått förfrågningar om anställning i det "nya" försvaret börjar nu seriöst undra om det är vår kompetens och driv som önskas eller om det helt enkelt är så att de som egentligen skulle ha jobbet har fått sparken pga denna så kallade "arbetsbrist".

Förutom mina spaningskamraters historia och CIs nya berättelse har vi min vän A. som berättat om de fullständigt enorma problem som hans viktiga del av NBG Core Bat dras med. Det är ingen verksamhet jag vill lägga ner mer tid än 8 dagar/året om, även om jag är övertygad om att jag skulle trivas både med uppgifterna, kamraterna och de närmsta cheferna.


Någonstans är det jävligt fel, se för allt i världen till att styra på den här sk!ten.

Per K Eleman sa...

Staffan,
Efter ha tagit del av dina funderingar kan jag konstatera att din omeddelbara analys var helt korrekt.

Du borde hållit tyst.

Anonym sa...

Gustav Wasa kan väl inte på allvar påstå att Håkan Syrén åtnjöt mycket högre förtroende hos personalen?

Jarhead sa...

1. Uppsägning medelst SMS. Nytt 'rock bottom' i världen?

2. Björn var på väg till Kabul som CIMIC och är förste svenne att gå kursen i Holland. Undrar hur kurskamraterna uppfattar Sverige efter den här historien?

3. "Arbetsbrist" my a$$. FML tillämpar ett juridiskt sett djävligt skumt (och olagligt?) tillvägagångssätt att bli av med folk.

Vilka stannar kvar i FM efter detta? Jo de som MÅSTE, inte de som VILL..

Skipper sa...

@Staffan

1. Det glädjer mig att du visat åtminstone lite intresse för Försvarsfrågor, försvarpolitiker som du ofrivilligt har blivit.

2. Du verkar inte förstått budskapet från CI och från alla de FM anställda som står bakom honom i detta läge. JAg föreslår att du läser samtliga kommentarer til CI inlägg. Då kanske du kan få en bild av läget i Försvarsmakten och förtroendet för Försvarsmaktens ledning.

Gustav Wasa sa...

Vem vill ha J.Hederstedt tillbaka?

En infinitesimal förbättring är trots allt en förbättring.

H.Syréns stora tillgång är att han är den ende kandidaten som idag har längre erfarenhet av att ha tvingats verka under lagar och regler.

Dessutom är han den som en gång i tiden stod upp för sin personal på MUST gentemot den dåvararande överbefälhavaren. Han vet vilka och deras metoder för att ro hem den svenska särlösningen HKP 14.

En myndighetschef som mist en aldrig så liten del av förmågan att spela okunnig och förneka uppenbara förhållanden vore en oerhörd vinst. Han har säkert också tillgodogjort sig alla "Lessons learnt" efter NBG 08?

Smörjaren sa...

Det är nog dags för er i Försvarsutskottet att börja styra Försvarsledningen.
Se förf.n till att det finns korrekta avtal för människor som riskerar sina liv åt Sverige i utlandet.

Soldaten sa...

Hur motiverar du uppsägningen från US? Det finns fortfarande ett eget lagrum för utlandsstyrkan, och jag förmodar att Björn skulle vara tjänstledig från sin ordinare tjänst för att åka till Affe.

Verklighetsanpassa, NU!

Huginn og Muninn sa...

Bra inlägg Staffan där Du förtjänstfullt skiljer dig från alla gläfsande, onyanserade och delvis okunniga kommentarer hos andra bloggare.

Din analys är riktig. Vi har bara hört ena parten. Jag är dock övertygad om att HKV PERSS har haft mycket kontakt med CI med förnamn Björn, för att finna en lösning samt att HKV JUR också har en rigid plan för att inte hamna i ett evigt personalprocessande. Jag är också säker på att HKV PERSS har kommit med flera förslag på hur CI skall kunna infria sitt JA. Tyvärr så är det ju helt fel uppfattning att facket har någon form av Vetorätt. Det skulle vara intressant att höra CI om Riksdagen och Regeringen före den 1:a juli hade omtolkat pliktlagen. Före detta datum hade vi väl alla skyldighet att tjänstgöra på kort varsel dit FM ville att vi skulle tjänstgöra – även utomlands.

Det är tråkigt att CI lämnar FM. Att vara principfast för facket är sällan om aldrig framgångsrikt för den enskilde. Men CI borde ha varit utbildad att sätta sig in i hur motparten kommer att agera. FM har ju varit solklara med att det är JA eller NEJ som gäller. Inga varianter. Enligt min uppfattning har CI tyvärr skjutit ut sig själv – medvetet.

Det är ju en majoritet av oss medlemmar som tjänstgör på HKV som skapat situationen mellan anställda och arbetsgivaren. Vi får väl skylla oss själva. Intresse att arbeta med fackliga frågor brukar ju inte vara värst stort när det efterfrågas. Nu missbedömde OF situationen i juni – trots information. Denna strid visste OF att man skulle förlora och det är möjligt att man vill eskalera denna strid till att gälla fackligt inflytande vilket inte kommer att gagna den enskilde. Vem skulle ett utslag i AD gagna ? Det blir bara badwill för alla parter om (när) något fall hamnar där.
Det gagnar ingen – allra minst CI – att driva denna strid. Bättre är att försöka hitta konstruktiva lösningar utifrån den situation arbetsgivaren befinner sig i.

Det är nu viktigare att skilja agnarna från vetet samt att hjälpa till att återuppbygga förtroendet mellan alla inblandade.

“Although prepared for martyrdom, I preferred that it be postponed.” Winston Churchill

Per K Eleman sa...

Staffan,
I egenskap av valda representanter för folket är det möjligen hög tid för dig och dina likar i utskottet att börja reflektera över det rimliga i att riket har en överbefälhavare som uppenbarligen inte har officerskårens förtroende.

Anonym sa...

Visst ska man vara nyanserad, men efter att ha sett en kopia på det sms som CI fick av PersD så återstår endast en fråga.
Vad hade FM förlorat på att ge fasiken i att beordra hem CI till Sverige under pågående kurs och sedan låta honom tjänstgöra i Afghanistan, som ju borde vara huvudmålet med kravet?

Att CI ville förhala det hela känns också otroligt med tanke på att FM skickat honom på en utbildning utomlands som man visste tidsutsräckningen på...

Visst kunde CI ha svarat ja eller nej men med tanke på att brevet från FM var en "intresseundersökning" så var passusen på sin plats!

/Kristian

Anonym sa...

Hur kan man säga upp någon med hänvisning till lagar och interna bestämmelser som inte ens är antagna ännu? /Bo

Anonym sa...

Det ryktas att de nya avtalen som reglerar utlandstjänstgöring kommer att skickas ut för underskrift i januari. Meddelande om uppsägning för att tvivel föreligger om kommande underskift av kommande avtal (som reglerar detaljer) torde inte vara en framgångsfaktor i AD. /Bo

Anonym sa...

Jag tror inte att problemet egentligen inte är hur det här har skötts just den här gången. Problemet är att hela försvarsmakten just nu lider av att ingen litar på ledningen. Känner ingen, varken innanför HKV eller på annan plats, som fullt ut tror att ledningen vill deras och "företagets" bästa, för ingen förstår vad de sysslar med, det bara händer och händer saker som aldrig hinner förankras. Så mycket har rörts om och ingen känner medinflytande längre. Själv är jag oxå på väg ut, efter 3 år i FM. Har redan sett det nog.

Helge sa...

@ Huginn och Muninn,

"Jag är dock övertygad om att HKV PERSS har haft mycket kontakt med CI med förnamn Björn [...] Jag är också säker på att HKV PERSS har kommit med flera förslag på hur CI skall kunna infria sitt JA."

Jag vet inte vilken värld du befinner dig i, men mycket talar för att den är begränsad till Lidingövägen 24 och Tre Vapen.

Själv är jag på mycket goda grunder övertygad om att du har fel i ovanstående. Jag har lämnat L24- och TrV-världen delvis på grund av att personalhanterarna inom FM aldrig under mina 20 år i Firman hörde av sig mer än när tjänsten bytte handläggare.

Så gör som dina namnar: Flyg tillbaka till "Oden" och berätta vad du sett och hört. Berätta att personalen ute i verkligheten fått nog. Berätta att förtroendet är kört i botten. Och berätta att vad du än blåögt önskar, så kommer soppan att hamna i AD och skiten i fläkten.

Lennart sa...

Du verkar vara fullständigt vilse i pannkakan - om du sitter i försvarsutskottet borde du intressera dig mer för hur det faktiskt fungerar - och inte sitta tycka utan att veta. Res ut till förbanden och tala med folk på mässarna. Själv har jag tagit Mats ur skola eftersom jag inte kan förstå hur vi bäst kan försvara Sverige långt borta från Europa. Men jag vet också att många av mina kollegor trots allt är positiva till utlandstjänst och det respekterar jag - men jag fattar inte hur vi bäst kan försvara Sverige i Afghanistan eller Afrika när vi, om det skulle skorpa till sig knappt kan försvara oss själva. Jag kan inte heller fatta varför vi inte kunnat göra som Finland - dvs utgå från våra egna behov och förutsättningar. Finland utgår från sina egna nationella behov men kan ändå sända ut nästan lika stora styrkor som Sverige utan obligatorium och med bibehållen värnplikt. Varken vår grundutbildning eller utrustning vare sig nu eller tidigare har varit anpassad till de extrema miljöer i Asien eller Afrika dit ni politiker nu vill skicka våra soldater. Många av oss i den litet äldre generationen var beredda till stora uppoffringar för vårt eget land. Men vad i herrans namn har vi att i Asien eller Afrika att göra! Är inte det inte tillräckligt att ställa upp för Europa? Att vi skickar marinen till Adenviken kan jag förstå - det är ju ett gemensamt intresse för de flesta länder att hålla handelsvägarna öppna och det gjorde vi i Medelhavet redan på 1800-talet. Men Afghanistan på vilket sätt blir vi säkrare i Sverige genom att var där. Nä du -jag tycker man måste ställa större krav på en politiker i försvarsutskottet - om du inte vill lära dig mer om försvaret tycker jag att du skall be Mona om att bli förflyttad till något mer "jordnära" utskott.

Anonym sa...

Det jag undrar är om jag kan säga upp mig själv via ett msm till försvarsministern där jag poserar i bild med en skylt där det står, so long sucker, jag slutar?

The Mighty sa...

@ Huginn og Muninn
"Skilja agnarna från vetet"?
Det kan ju tydas som om du tycker det är bra att gallra ut alla som inte köper hela FML agerande i hela omstruktureringen. FM koncept med högt i tak och bejaka olika perspektiv, är det något som bara existerar då allt går bra?
Jag tycker en organisation visar sitt rätta ansikte då det blåser ordentligt hårt. Nu är FM i blåsväder och då åker ledarskap, uppdragstaktik och flexibilitet åt skogen.
Det är snarare de som polariserar det som händer till vi och dom eller svart och vitt som borde lämna FM. Det kanske vi som står i mitten och avvaktar som blir kvar?

Anonym sa...

@ Huginn & Muninn

Hur kan du i ena andetaget skriva:

"Din analys är riktig. Vi har bara hört ena parten.

För att i nästa andetag skriva:

"Jag är dock övertygad om att HKV PERSS har haft mycket kontakt med CI med förnamn Björn, för att finna en lösning samt att HKV JUR också har en rigid plan för att inte hamna i ett evigt personalprocessande." Jag är också säker på att HKV PERSS har kommit med flera förslag på hur CI skall kunna infria sitt JA."

Du argumenterar ju emot dig själv då du genom ditt antagande drar en slutsats utan att ha hört HKVs version. Därigenom blir det svårt att ta ditt inlägg på allvar.

CAL

Per K Eleman sa...

@ Munhuggning:

"Bättre är att försöka hitta konstruktiva lösningar utifrån den situation arbetsgivaren befinner sig i."

Du menar; den ohållbara situation arbetsgivaren försatt sig i...

Tror f*n att någon måste hitta en lösning på eländet innan varumärkesförlusten för försvaret når en irreparabel nivå.

Anonym sa...

@ CAL
det kan ju tänkas att Huginn & Muninn är närmre Odin än du tror, "vi" har bara hört ena parten men korparna har hört båda och vet vem som är husse ; )

JS

Anonym sa...

@ Huginn och Muninn
Du är lurad. Någon har övertygat dig och i vissa fall gjort dig säker på saker som inte har hänt. Om du inte är medveten om din roll i spelet så fundera på vem som gett dig infon.
Är du medveten om din roll får du nog en liten klapp på rumpan av husse ändå.
Det känns som om dina övertygelser och “fakta” varit i säck innan de kom i påse. Jag tycker mig ha hört dem förut idag…
Vad får dig att tro att det inte finns de som skriver här på bloggen som inte sitter väldigt nära källan och har insyn?
Skilja på agnar och vete är ett annat citat jag hörde under dagen…
Även små grytor har stora öron…

Teaterdirektören.

Anonym sa...

Staffan
De finns ju faktiskt någon med förflutet som biskop i Linköping som klarade sig undan ett blodbad lite tidigare (1520). Han som skrev ett förbehåll som idag lever kvar som brasklapp. Biskop Hans Brask.

På lappen lär ha stått "härtill är jag nödd och tvungen".
Jag tror många försvarsanställda skulle velat stoppa in just den meningen i sitt "sigill" vid undertecknandet av "enkäten".

Teaterdirektören.

Lövet sa...

Denna fråga är i n t e komplex. FM har via sin personaldirektör visat diskvalificerande dåligt omdöme i personal- och ledarskapsfrågor.

Kosnekvensen är i det närmaste irreparabel och kräver åtminstone personalchefens avgång...

...troligen även ÖB:s

Johan sa...

Det finns nog ingen annan stans där någon skulle acceptera att skriva på avtal in blanco under hot om uppsägning. Jag har svårt att se något som helst lagligt stöd för FM:s agerande och det är än mer allvarligt för en organisation som fått dispens från lagar på detta område.
FM fortsätter helt enkelt att bete sig på samma sätt mot sina anställda som man tidigare gjorde mot värnpliktiga som inte hade något annat val än att stanna. Att FM inte förstår eller inte vill förstå problematiken visar på att de ansvariga saknar nödvändiga egenskaper för att klara av försvarets omställning och att utrensningarna, om några, borde börja uppifrån.

Anonym sa...

@Teaterdirektören 2 dec:

Beträffande "brasklappen"; jag vet minst en som lämnade med exakt den formuleringen till sitt "ja"-kryss. ;)
Kanske var betydligt fler som gjorde det outtalat?