lördag, december 05, 2009

Smärtlindring vid livets slut - ett steg framåt!

Barnläkaren och den politiskt sakkunnige (C) i regeringen Anders W Jonsson och jag rök ihop rätt rejält i fråga om min "dölja ansiktet"- motion. Han totalsågade mig, jag replikerade.

Vi har också diskuterat den enskildes rätt att själv bestämma om att få "somna in" eller dö lite tidigare i svåra situationer vid livets slut, utifrån lite olika ingångar. Jag utifrån den enskilde individens liberala rätt att "bestämma själv", Anders utifrån samhällets behov av att inte låta detta ske. jag har skrivit flera motioner och en interpellation i frågan, och på bloggen här.

Nu skriver Anders på sin blogg om läkarstämmans nya rekommendationer om detta, som han ställer sig bakom.

En färsk DN-artikel redogör också för detta, där bl a att detta konstateras:

"Nya etiska riktlinjer ska minska självmorden bland sjuka äldre. Den som är döende ska själv få bestämma om sin egen död. Det slås fast i nya etiska riktlinjer, som kan leda till färre självmord bland sjuka äldre personer.
– Det handlar om människor som hela sitt liv själva har fattat beslut om sin hälsa och sitt välmående. Om de fortfarande är beslutskapabla, varför ska de då inte få bestämma hur de ska ha det när de dör? säger Niels Lynöe, ordförande i Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik."

Jag välkomnar verkligen läkarstämmans rekommendation och är glad över att den, Anders och jag är överens om att den enskildes vilja i svåra situationer vid livets slut ska respekteras enligt ovan.

Det som kan återstå att diskutera är Niels Lynöes uttalande att det aldrig handlar om att förlänga eller förkorta dödsprocessen. Det är ju så att stark smärtlindring kan göra att man dör något tidigare, vilket jag tycker är OK om det är en mycket svår situation och särskilt om den enskilde vill detta.

Det är självfallet inget mål att förkorta dödsprocessen, men skulle smärtlindringen ha den effekten får detta accepteras, enligt min uppfattning.

jag har skrivit flera motioner och en interpellation om detta, och är med i en grupp i riksdagen om rätten till vår död. Det här ser jag som en stor framgång för det som vi har lyft fram och vill påverka!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,