onsdag, september 06, 2017

Min motion att ge kommunerna rätt att reglera tiggeri

Jag har några gånger givit uttryck för min uppfattning om den nya verkligheten i Sverige, att ett antal tusen rumäner (främst) ständigt reser till Sverige för att tigga på gator, utanför affärer, på tunnelbanor mm.

Jag tänker i denna fråga i samma banor som t ex förre statsminister Göran Persson och Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson givit uttryck för liksom Expressens ledarskribent Anna Dahlberg och ledarskribenten Carolin Dahlman i Kristianstadsbladet (lib).

Aftonbladet (Lena Mellin) skriver om Inizios senaste opinionsundersökning bland medborgarna, där en stark majoritet, 57 %, vill förbjuda tiggeri medan bara 16 % vill tillåta det som nu.

Sverige är ju en demokrati, folkvälde. Där ska debatten vara öppen och livlig med många uppfattningar som kan brytas i en löpande dialog. Men till slut måste frågor landa i beslut, t ex att acceptera den nya tiden med många som tigger, eller ej. Ytterst är det riksdagen som tar besluten, men folkopinionen ger ofta avtryck i riksdagen.

För några år sedan ville en väljaropinion på runt 70 % anpassa våra migrationsregler i EU-riktning men 7 partier vägrade att lyssna på det, med resultat att SD nu är upp runt 18 % i väljaropinionen, trots att regeringen och moderaterna sedan skärpte reglerna plötsligt och kraftigt. Ska vi nu köra i väggen ännu en gång och såga medborgarnas uppfattning som de flesta partierna nu gör?. Jag tror alltså inte det.

Här min motion; Åtgärder för att minska tiggeri.

1. Sverige är ett välfärdsland, där människor inte ska behöva överleva genom att tigga på gator och torg. De mest utsatta i samhället ska ha ett grundskydd genom vår socialtjänstlag.
2. Om människor genom EUs fria rörlighet, eller som tex är illegalt i landet ("papperslösa"), utan resurser eller möjlighet att försörja sig, bör i första hand stat och kommun säkerställa en minimistandard för dem (härbärge, mat, osv). Sedan bör de som genom EUs fria rörlighet eller vår migrationslagstiftning har rätt att stanna i landet göra det, medan övriga ska återvända.
3. Jag tolkar EUs fria rörlighet under 3 månader som en rörlighet avsedd för att resa och bo i andra EU-länder och söka arbete mm, givet att man har resurser att försörja sig under tiden. Efter 3 månader är det uppenbart att EUs fria rörlighet innebär att man kan stanna om man kan försörja sig själv genom arbete eller pension mm. Kan man inte det ska man återvända.
4. Sverige ska driva på av all kraft så att EU ökar sina påtryckningar, och sitt stöd, till Rumänien och Bulgarien för att inlemma romerna i samhället och ge de fattigaste mat och kläder och bostad mm, samt öka insatserna för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.
5. Sverige bör ta ett ökat ansvar för att hjälpa romerna på plats i Rumänien, t ex genom riktade statliga insatser, genom att driva på inom EU för gemensamma insatser, genom kommunala insatser genom vänortssamarbete och samarbete med rumänska och romska organisationer där, och genom ideell insamlings- och stödverksamhet genom biståndsorganisationer som t ex Hjärta till Hjärta.
6. En norsk ”Uppdrag Granskning” i Bergen visar att många som tigger där gravt utnyttjas på olika förkastliga sätt, där det organiserade tiggeriet är ett. Regeringens utredare av dessa frågor, Martin Valfridsson, säger att hans utredning visar på liknande organisering och utnyttjande även på många håll i Sverige .Valfridsson anser nu att utnyttjandet av människor kopplade till tiggeriet är så allvarligt att Sverige likt många andra länder, och fram till 1982 i Sverige, åter borde införa ett förbud mot tiggeri.

Jag har rätt länge förespråkat att besluten över att reglera, och ev förbjuda tiggeri, borde decentraliseras till kommunerna. Om inte åtgärder vidtas utan tiggeriet ska upphöra genom att Rumänien och Bulgarien får ordning på sin ekonomi och kan lyfta de många extremt fattiga, däribland romerna, så att behovet att resa till Sverige för att tigga inte längre finns, torde tiggeriet tyvärr fortsätta under överskådlig framtid.
Jag menar att detta inte är rimligt, och främst inte för de utsatta människor som far illa och utnyttjas.

Jag föreslår att Centerpartiets stämma ger partistyrelsen i uppdrag att driva på så att kommunerna ges bättre möjligheter att reglera och kunna förbjuda tiggeri,
Samt att ta initiativ så att Sverige på olika nivåer kan öka sitt stöd för att de extremt fattiga i Rumänien och Bulgarien, därav många romer, får en bättre situation som undanröjer behovet att resa till andra länder för att tigga.

Staffan Danielsson
Linköping