torsdag, mars 29, 2018

Förslaget om gymnasiestudier är en amnesti, säg som det är.

Jag skrev den 30 januari 2018 på min blogg och på SvD Debatt om "Vägval i migrationspolitiken". Och jag skrev återigen på min blogg den 22 mars i samma riktning.

Jag påpekade att den tillkrånglade "gymnasielagen" egentligen är en amnesti, fast väldigt tillkrånglad.

Jag ansåg att Sverige antingen i praktiken får acceptera dagens ordning om rätt fri migration, att den som tar sig till Sverige vanligen till slut får uppehållstillstånd efter förnyade ansökningar och efter alltfler år i Sverige, ofta som "papperslös". Eller att Sverige lägger sig nära övriga EU-länders politik, fattar asylbesluten inom något halvår och verkställer utvisningar.

Jag förde fram att skulle man ge "amnesti" åt en grupp asylsökande (ensamkommande under 2015, typ) borde det starkt markeras att det var en engångshändelse och att migrationspolitiken de närmaste åren skulle skärpas så långt internationella regler medger. Utan detta senare torde attraktionskraften för att söka asyl i Sverige öka ytterligare, kanske även om man skulle villkora ett beslut som jag föreslår.

Och jag tog upp frågan om familjeåterförening med detta förslag: "Skulle inte alliansen kunna samlas kring att makar ska kunna förenas liksom föräldrar med sina små barn och vice versa. Men att ensamkommande tonåringar får ta hit sin familj först när de klarar försörjningskravet,  så som tillämpas i grann- och EU-länder?
Det skulle innebära att Sverige i denna fråga väljer en mer generös väg än övriga EU men begränsar den kraftigt mot tidigare."

Jag har knappast hört några som kommenterat mina förslag, dessa tonar bara bort i världsrymden, som ofta i politisk debatt. Istället fortsätter debatten om rätten till gymnasistudier för endast en del ensamkommande asylsökande, utan att säga som det faktiskt är, att det handlar om en väldigt tillkrånglad rätt till amnesti.
Det hade varit bättre, och mycket enklare, att besluta om en riktad amnesti, Då hade debatten också handlat om detta, och inte om alla märkligheter kring "gymnasiestudier". 

(Lagrådet avstyrkte igår regeringen kommande proposition, vilket givit många reaktioner. Mats Knutsson i SVT kallar lagrådets sågning "monumental".)

Tillagt 31 mars: Den nya sajten Kvartal med Jörgen Huitfeldt (tidigare Studio Ett) har här en intressant diskussion i slutet av samtalet om denna komplicerade fråga, gymnasiestudieamnestin.