söndag, augusti 13, 2006

Valfrihet och effektivitet!

Jag har länge slagits för rättvisa och valfrihet åt barnfamiljerna. Centerpartiets förslag om en barnomsorgspeng ger familjen frihet att köpa den barnomsorg som passar bäst.Med förstärkt föräldraförsäkring, fördubblat barnbidrag och sänkt inkomstskatt kan föräldrarna välja att tillbringa mer tid med barnen.

Centerpartiets förslag om fritt val i vård och omsorg ger också makt och frihet åt de sjuka eller de äldre att själva kunna träffa sina val.
Valmöjligheter i kombination med fler utövare och konkurrens inom den offentliga sektorn driver också fram en större effektivitet och kvalitet, och en bättre hushållning med våra skattekronor.

Liksom i näringslivet är konkurrens och vinst i offentliga verksamheter något som sänker kostnader, ökar effektiviteten och förbättrar kvaliteten.

Det känns planekonomi och sovjettänkande när socialdemokraterna på fullt allvar, verkar det tyvärr som, vill förbjuda privata sjukhus och förbjuda vinst i privata verksamheter som upphandlas med skattepengar. I så fall är väl vinst lika fult i det övriga näringslivet och borde i logikens namn förbjudas även där, vilket skulle närma oss till länder som Vitryssland och Kuba.

Och likaså motsätter sig s oftast med ryggmärgen ökad valfrihet i olika avseenden.

Sverige behöver ett maktskifte och en ny borgerlig regering med ett starkt centerparti!.

(Glöm heller inte vilka s förlitar sin makt på idag, och vad dessa partier lägger för förslag, särskilt v i dessa frågor.)