fredag, januari 25, 2008

Flyg till Thailand...?!

JAS Gripen är ett utmärkt stridsflygplan, och det är bra när det vinner upphandlingar i andra länder. Självklart måste sådana affärer godkännas av berörda instanser, eftersom planet är ett "krigsmaterial" (försvarsmaterial?).

Regeringen har godkänt affären, vilket kritiseras av Svenska Freds eftersom militären en tid haft makten i Thailand, dock har nu val hållits och en civil regering är på gång.

Thailand är ett mycket stort semesterresemål för svenskarna, och naturligtvis är det i hög grad turismen som ger Thailand ekonomiska muskler för att lyfta sin ekonomi och kunna stärka försvaret. Jag har dock inte hört någon kampanj för att "bojkotta Thailand" under militärens år vid makten.

"det ligger inte i Sveriges intresse"...

Igår informerade europaminister Cecilia Malmström om regeringens inriktning för Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009. Jag underströk betydelsen av att forma en europastrategi för Östersjöområdet, med växande och gott samarbete mellan östersjöstaterna vad gäller t ex övervakning och skydd av sjötransporter och ev gasledningar.

S-regeringen gav ju 2004 utan någon som helst debatt - vad jag minns - tillstånd till Eon att lägga ner en 21 mil ledning mellan Trelleborg och Rostock.

Nu vill Mona Sahlin trots att hon och s-regeringen tidigare hävdat att frågan ska behandlas enligt gällande havsrättskonventioner som Sverige undertecknat, att Sverige ska säga blankt nej till en gasledningen Nordstream.

Eftersom "det inte ligger i Sveriges nationella intresse". Punkt och slut.

Den havsrättskonvention vi undertecknat ger inte utrymme för att förhindra en ledning på internationellt vatten med ett sådant motiv. Om Sverige nu skulle anse att endast Sveriges intressen ska gälla i vår ekonomiska zon borde vi givetvis inte ha undertecknat FNs havsrättskonvention, och rimligen nu lämna den.

Jag anser socialdemokraternas inställning förvånande och inte hållbar. Visst ska Sverige hävda sina intressen i alla sammanhang, men vi måste också kunna se helheten och beakta även andra länders och kanske Europas intressen, om det finns sådana.

Socialdemokraternas vildvuxna argumentation i gasledningsfrågan nu - OBS inte 2004! - kan störa våra relationer med en del östersjöstater, och det är bra att Sverige under sitt ordförandeskap arbetar för goda relationer och ett vidgat samarbete mellan östersjöstaterna.