söndag, september 17, 2017

Nya svenskar med fel ålder - låt dem byta!

Tillagt den 14 oktober 2017; Den här artikeln förra året i tidskriften Kvartal av barnläkaren mm Mattias Haglund är den bästa sammanfattning jag läst om "cirkusen" kring medicinska åldersbedömningar i Sverige, igångdragen i mycket högt tonläge av barnläkarföreningen med advokatförbundet som "hang-around", båda uppmanade sina medlemmar att bojkotta tand- och handledsröntgen, Migrationsverket vek ner sig och godtog i ett antal år de asylsökandes egna uppgifter vilket ledde till att många tusentals vuxna män mellan 20 och 30 år fått asyl som barn och placerats på boenden med barn osv. En rättsskandal, anser jag. Barnläkaren Carl-Erik Flodmark (MP) fick i uppdrag av socialstyrelsen att utreda frågan, sågade den internationellt beprövade handledsröntgenmetoden och idag tillämpas istället tandröntgen tillsammans med den rätt oprövade knäledsröntgenmetoden, sannolikt för att rädda ansiktet på barnläkarna och advokater som fördömde handledsröntgen men som nu okritisk verkar acceptera knäledsröntgen som kan vara mindre säker...

 Tillagt den 18 sept: OBSOBS! Jag har uppmärksammats på att jag slår in lite öppna dörrar. Den svenska medborgare som kan visa att hens riktiga ålder skiljer mer än två år från den som anges i personnummer och pass, har rätt att hos Skatteverket begära rättelse om hen kan belägga den ålder som är den verkliga (oavsett hur den oriktiga åldern kommit till). Skulle jag ha skrivit min debattartikel och motion med denna vetskap hade jag formulerat mitt förslag som så att staten borde i en riktad informationskampanj informera om denna möjlighet och under en tidsbegränsad period avsätta resurser för de många ansökningar som kan komma in.

Tillagt den 20 sept: Jag skriver slutreplik på ett svar från migrationsverket som felaktigt påstår att jag är helt fel ute, det finns inte tusentals nya svenskar med fel ålder. Jag klistrar också in artikeln längst ner i detta inlägg. (över 10.000 delningar).
Och här är länk till mitt blogginlägg där jag lägger in Gränspolisens uppgifter om 240 personer från Marocko som sökt uppehållstillstånd i Sverige och då uppgivit sig vara lite yngre än 18 år, samt uppgifterna från Marocko om deras verkliga ålder, som i snitt var 4,5 år äldre. (ursäkta konstig lay-out..)

Tillagt den 21 sept. Jag länkar till Gränspolisens PM till Justitiedepartementet.
Tillagt den 10 oktober. Jyllands-Posten om fel ursprungsland.

Jag har sedan 2012 arbetat för att Sverige likt andra länder måste kontrollera ålder på de som söker asyl och uppger sig vara under 18 år, när åldern är oklar och migrverket bedömer att det kan vara vuxna män.

I flera år misstänkliggjordes vi som hävdade denna självklarhet, och det ansågs typ främlingsfientligt att vilja ha rättsäkerhet i processen.

Nu är det åter självklart att kontrollera ålder och rättsskandalen börjar bli historia, jag noterar en fullständig framgång i det jag har krävt.

Jag skriver imorgon på SvD Debatt om detta och föreslår att de många tusen vuxna män mellan 20 och 30 år som de senaste åren fått asyl som barn under 18, personnummer som barn och placerades på boenden för barn, nu under en begränsad tid ska ges möjlighet att ändra sin ålder till den riktiga, om de kan ge belägg för detta. Det är inte rimligt, anser jag, att de t ex annars först går i pension vid 70-75 år.

Jag föreslår detta i en motion till riksdagen och hoppas på att riksdagen kommer att ställa sig bakom den under vintern. Vi får se. Vad tycker Du, kommentera gärna

Tillagt 18 sept;

Jag ser det inte som realistiskt att de som angivit fel ålder själva skulle tala om det ifall de därmed förlorar sitt medborgarskap eller straffas. Så alternativen är att de får leva sina liv med fel ålder, på grund av att de själva ljugit, visst, men framförallt eftersom Migrationsverket upphörde med all medicinsk ålderskontroll och godtog den ålder som uppgavs. För detta har verket, och staten ett ansvar. Därav min analys, att det är rimligt att ge en möjlighet att under en begränsad tid belägga sin riktiga ålder, om man vill. Om inte denna möjlighet öppnas så kommer de naturligtvis att leva livet ut med fel ålder. Jag tror dock att att många i så fall kommer att processa framåt pensionsåldern för att bevisa sin riktiga ålder.
Jag lägger alltså ett stort ansvar på migrationsverket/staten. Deras grava tjänstefel under många år har kostat Sverige enorma summor. JO har tyvärr lämnat mina anmälningar utan åtgärd.. Alternativen nu är att de som angivit alldeles för låg ålder får leva livet ut med fel ålder, eller att de får en möjlighet att ändra till sin riktiga ålder, givet att de kan belägga den. Alternativet att de efter ett antal år som svenska medborgare skulle tala om sin riktiga ålder om det gör att de fråntas sitt medborgarskap eller straffas på andra sätt är mycket osannolikt.
Sverige är vad jag vet det enda land som i ett antal år valde att frånsäga sig sitt ansvar för att av rättssäkerhetsskäl-och likabehandlingsskäl kontrollera ålder på de som ansökte om asyl och påstod sig vara under 18 år. Istället godtog staten nästan helt vad den enskilde själv uppgav, och utifrån den uppgivna åldern fick många felaktigt asyl som barn och personnummer som barn och placerades på boenden för barn. Detta är en oerhörd passivitet och naivitet och det är upprörande, anser jag, att ansvariga för detta haveri inte har ställts till svar för det. 
Nu är det som skett ett faktum, många tusen vuxna män har en ålder som är 2-10 år yngre än den verkliga. De är svenska medborgare. Många kommer sannolikt att när de blir äldre att gå till domstol för att få sin verkliga ålder. 

Hur ska då ett rättssamhälle agera när man vet att så många svenska medborgare idag lever med fel ålder? Man har två alternativ, det ena är att låta det vara och inget göra, det andra är det jag föreslår. Alternativet att de berörda ska uppge sin verkliga ålder och sedan förlora sitt medborgarskap eller straffas på annat sätt faller på sin egen orimlighet, vem gör det om konsekvenserna blir detta?


Slutreplik på SvD Debatt den 20 september:


Kommunikationsdirektör Fredrik Bengtsson på migrationsverket försöker i en kort replik att blanda bort korten om den rättsskandal som verkets underlåtenhet att medicinskt kontrollera ålder på asylsökande inneburit. Min artikel är konkret och saklig och att tala om ”grova missförstånd” utan att ge något exempel och bara helt fräckt påstå att det visst inte finns flera tusen nya svenskar med fel ålder i landet är faktiskt taget ur luften.

Jag förstår dock att migrationsverkets ledning gör allt för att tysta ner rättsskandalen, trots att alla som gör stora insatser för de som söker asyl på t ex HVB-hem och som gode män ju vet att många är vuxna män betydligt över 18 år. De ska naturligtvis kunna få asyl, men som vuxna och inte som barn.

Jag tog ett enda mycket belysande exempel på det entydiga resultatet av de medicinska åldersbestämningar som nu sker, och summerar man erfarenheter från Sverige och de nordiska länderna är det min bedömning att flera tiotals procent av de som söker asyl som barn inte är det.

Jag har redovisat fakta bakom detta i debattartiklar och på min blogg och kan nu presentera ett oerhört starkt belägg för den verklighet jag anser finns.

Gränspolisen i Göteborg har lyckats med det nästan omöjliga, att för en grupp asylsökande få facit på deras verkliga ålder jämfört med den de uppgivit när de sökt asyl i Sverige.

Gränspolischef Patrick Engström skickade den 12 maj ett PM till justitiedepartementet och rapporterade att man genom samarbete med Marocko kunnat jämföra fingeravtryck och därmed den ålder som de som ansökt om uppehållstillstånd uppgivit med deras verkliga ålder.

”Av de 50 som vid tidpunkten för asylansökan uppgivit att de var minderåriga var de facto endast 2 minderåriga”, skriver Patrick Engström.

Man skulle kunna tro att media grävt vidare i denna unika rapport, men icke.

Jag har av gränspolisen begärt ut och fått tillgång till de 288 fall där vi alltså för en gångs skull har ovedersägliga fakta, låt vara för en specifik grupp. Samma uppenbara motiv som gör att dessa unga män felaktigt uppgivit sig vara barn finns dock hos även för asylsökande från andra länder.

Efter viss bearbetning framgår att av 222 personer som uppgivit sig vara barn under 18 är det 203 (91, NITTIOEN, procent) som är vuxna män och mer än 2 år äldre än vad de påstått. Av dessa är 81 mer än 5 år äldre och 16 mer än 9 år äldre än de uppgivit. I genomsnitt är den verkliga åldern 4,25 år högre än den uppgivna.

Dessa vuxna män från Marocko är säkert mycket utsatta och ansöker om asyl i Sverige trots att chansen till detta är utomordentligt liten. Under den långa tid när deras ansökan prövas har migrationsverket fram till helt nyligen godtagit deras ålder och placerat dem som barn på boenden med andra barn eller i familjehem.

Det är denna otroliga naivitet och godtrogenhet från en svensk myndighet som jag kritiserar och anser vara en rättsskandal, tillsammans med att flera tusen asylsökande från andra länder också fått asyl som barn och personnummer och uppehållstillstånd och oftast senare medborgarskap som barn.

Migrationsverket förnekar denna obestridliga verklighet. Det finns inte alls flera tusen nya svenskar med fel ålder i vårt land. Istället påstår man sig visa ”de grövsta fallen” av mina missförstånd och ”den som vill fördjupa sig i ämnet bör avstå från att dra några slutsatser av Danielssons räkneexempel”…

Jag överlåter åt Svenska Dagbladets läsekrets att välja vem ni vill lita på, den väldiga statliga myndigheten eller en enda liten enskild riksdagsledamot.

Staffan Danielsson

riksdagsledamot (C)