söndag, februari 04, 2018

Får man läsa eller retweeta artiklar i "obskyra nättidningar"?

Jag är människa, medborgare, demokrat, socialliberal och en varm humanist.

Jag brinner för att följa samhällsutvecklingen och påverka den i "rätt riktning", jag uppskattar att lyssna och diskutera och är mycket aktiv på sociala medier, främst blogg, facebook och twitter.

Jag modererar, med andra, flera forum på Facebook; bl a Politisk Centerdebatt, öppen för alla på socialliberal grund, och Politisk Allmändebatt, för debatt över parti- och blockgränser. (Välkomna!). Min uppfattning är att det är viktigt att diskutera inte bara med partivänner utan också att ta del av och bryta åsikter med meningsmotståndare i skilda politiska läger. Det fördjupar bl a den egna analysen och ståndpunkten.

Jag tar del av många intressanta debattinlägg och länkar ibland till dem och till relevanta artiklar i frågor som diskuteras.

Jag har länge hävdat att Sverige som ett till folkmängden litet land i norra Europa inte uthålligt kan ha betydligt mer generösa migrationsregler än t ex övriga EU-länder, när det finns många tiotals miljoner flyktingar och än mer ekonomiska migranter i världen och när det är fri rörlighet mellan schengenländerna.
Detta ståndpunkt betecknade många som typ "främlingsfientlig", eller värre, när åsiktskorridoren var stark. Befängt, javisst, men så var debattklimatet då.

Idag, när de två stora partierna har skärpt migrationspolitiken mer än jag föreslagit, är tonläget från de politiker, journalister och debattörer som då svärtade ner mig mycket lägre eller har de tystnat. Några ursäkter har dock knappast uttryckts till mig och många andra, ett starkt undantag är Fredrik Reinfeldts förre statssekreterare Mikael Sandström.

Så är villkoren i politiken och debatten, jag får nöja mig med att själv vara fortsatt trygg i min uppfattning och att "ha fått rätt". Verkligheten avgör i längden brukar jag säga och att den som bäst kan analysera verkligheten står i längden stark.

Är man trygg i sig själv kan man också lyssna till och diskutera med andra.

Jag tycker det är viktigt att, som ovan sagt, söka vara orienterad om hur även ytterkantskrafter resonerar i den svenska samhällsdebatten. Och kanske att något diskutera med "sansade" företrädare för dem, granska deras argument och kritisera deras felsyn.

Är detta fel? Borde man istället helt negligera dessa krafter?

På t ex twitter ramlar man ibland över artiklar från media och nättidningar närstående  t ex vänsterkrafter eller nationalismkrafter, typ Flamman, Proletären, Nyheter Idag och Samtiden. Jag läser ett och annat.

Är det fel? Borde man inte alls läsa?

Någon gång ibland när de skriver något som är relevant, uppseendeväckande eller balanserat, i en artikel händer det att jag på twitter retweetar med en kommentar.

Regelmässigt kommer då några tweets som totalsågar mig som röd eller brun, typ.

Jag bidrar med min tweet att marknadsföra extremism, menar man.

Som om inte dessa rörelser och deras nättidningar vore kända, i något fall bevisligen av typ 15 % av väljarkåren. (Och som media bidrar till att "marknadsföra dem" när man undanhåller relevant information...)

Är det fel? Borde man varken läsa eller någon gång retweeta artiklar i dessa nättidningar?

Ett exempel. Jag har länge hävdat att det är kontraproduktivt, och fel, när media, och ibland polis, undanhåller relevant information vid brottslighet. Jag har motionerat, interpellerat och skrivit debattartiklar. Tystlåtenheten, låt vara i de bästa avsikter, driver medborgare till ryktessajter på sociala medier, och till nättidningar, som frossar i detta, vilket jag alltså anser vara helt kontraproduktivt.

Ständigt aktuella exempel finns när media, och polis, ibland t ex rapporterar att "olika grupperingar" varit i stora knivslagsmål och liknande. Senast i Skara för någon vecka sedan.

Skulle det varit ett sådant storbråk i min hembygd skulle naturligtvis "alla" veta vad det handlade om genom muntillmun-metoden. Jag menar att det är en relevant information att polis, och media, informerar medborgare och läsare vilka grupperingar som "bråkade", vilket ju skulle hejda tillflödet till ryktessajterna.

Är det motorcykelgäng, nazister, knarkuppgörelser? Är det kopplat till tiggeri eller till motsättningar mellan olika invandrarungdomar? Eller handlar det om annat?

Jag såg en twitterlänk där en SD närstående nättidning hade en saklig artikel som ställde relevanta  frågor till polisen, som jag retweetade. (Polisen var mycket tystlåten). Jag trodde att det var tidningen Samtiden men den hette, visade det sig, Samhällsnytt. Jag blandade ihop namnen.

Den hette tidigare Avpixlat, har jag nu lärt mig, med en uppenbart främlingsfientlig agenda.

Jag har tagit bort tweeten.

Dock illustrerar detta mitt resonemang ovan. Kan kan läsa, eller retweeta, en relevant artikel i en "obskyr nättidning"? Kan man göra det från Nyheter Idag, Proletären, Flamman eller Samtiden? Från "Samhällsnytt"?

Jag lutar som ni förstår åt att det bör vara OK att någon gång kunna läsa artiklar i även ytterkantsmedia, och även kunna kommentera dem. Utan att det utlöser befängda anklagelser.

Jag är öppen för Era synpunkter!

(lite vid sidan om, men ändå intressant. En miljöpartist som tänker lite som jag.