fredag, september 23, 2011

Mitt stämmoinlägg imorgon om invandring och integration

Centerstämman har just valt Annie Lööf till ny partiledare! En högtidsstund, och så roligt och spännande.

Vi har också valt ny partistyrelse efter votering, där "Stockholm" utmanades från några distrikt. Att Jämtland fick två ledamöter var däremot helt OK..!

Valberedningens förslag gick dock igenom med god marginal, och jag är glad över nya partistyrelsen och över att förre västmanlänningen från Kungsör, nu boende i Hammarby sjöstad som lär ligga i Stockholm, Fredrick Federley, nu är vald till partistyrelsen!

Imorgon ska det nya integrationsprogrammet debatteras, och jag avser då att säga följande (ge gärna synpunkter så kanske jag ändrar något.., jag gillar transparens och interaktion!):

"Jag respekterar och delar partistyrelsens vision om en öppen värld utan gränser där Sverige går före.
Vi är överens om att Sverige har och ska ha en generös invandrings- och flyktingpolitik på en helt annan nivå än t ex övriga nordiska länder.
Stämman tar ju ställning till partistyrelsens att-satser, som för dagens regelverk ytterligare lite framåt.
Centerpartiet och stämman har dock ett intresse även av partistyrelsens brödtext, och där är jag kritisk till en del. Den som vill läsa min djupare analys är välkommen till min blogg, sök på google och på Staffan Danielsson.
Partistyrelsens budskap är alldeles uppenbart att Sverige kraftigt bör öka sin invandring. Man beskriver med stort gillande Canadas migrationspolitik som skulle givit Sverige en befolkning på 40 miljoner, man vill se "långt fler" invandrare än idag och man lyfter fram Pakistan som någon måttstock på ett ökat flyktingmottagande.

Centerpartiet tar på sig ett betydande ansvar när man sätter upp ett så ambitiöst mål att öka invandringen, trots att Sverige redan ligger i den internationella täten och trots att det är uppenbart att det idag råder ett stort utanförskap och hög arbetslöshet i stora invandrargrupper där integrationen uppenbarligen inte har lyckats. Några nya radikala grepp för att kunna integrera dagens och morgondagens invandrare tas knappast mer än att inkludera istället för integrera samt att bejaka "segregation" i tex Chinatowns och motsvarande.

Här behöver partistyrelsen i framtiden strama upp sin argumentation, anser jag."

jag ska också göra inlägg i debatten om allmän A-kassa, där ju C slåss för solidariet a la allman sjukförsäkring och allmän folkpension och där S och facket sedan 100 år slåss för att människor ska hamna mellan stolarna och hänvisas till socialen.

Partistyrelsen vill dock ha kvar arbetsvillkoret, att en ungdom som lyckats få ett jobb på ett halvår ska ha full av a-kassans statliga miljarder, medan hans eller hennes kamrat som inte fick något förstajobb ska hänvisas till socialen under samma tid som hans mer lyckligt lottade kamrat uppbär A-kassa.

Alla bör omfattas av A-kassans grundskydd så snart man söker jobb och står till arbetsmarknadesn förfogande! det handlar om skattepengar och det handlar om integritet, att få en basersättning utan att socialen kollar alla ens personliga förhållanden. Mycket dyrare blir det inte heller, eftersom ju socialbidrag kostar rätt nära som en basersättning.

Jag ska också tala för en parlamentarisk livsmedelskommitté för att samla alla goda krafter i politiken, näringen, industrin, handeln, myndigheterna osv att gemensamt ge jordbruket förutsättningar för att vända dagens dramatiska krympning till en ökning!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,