fredag, juli 28, 2006

läs gärna Muharrems blogg!

Jag lägger in här ett inlägg jag just gjorde på Muharrem Demiroks blog (se t.h.).

Han gör tänkvärda inlägg i olika frågor, och är en stor tillgång inom centerpartiet i t.ex Linköping, partistyrelsen och som trea på östgötacenterns riksdagslista.

Personvalssystemet innebär ju att jag i första hand rekommenderar er alla att lägga ert enda kryss på mig, i linje med distriksstämmans prioritering, men om ni inte vill göra det så kryssa gärna Muharrem, eller någon av de andra starka namnen på vår lista!

"Intressanta, balanserade och tänkvärda inlägg i denna och andra frågor, Muharrem!
Jag betecknar mig ju, i enlighet med en månghundraårig tradition i Sverige, som kristen. Kristendomen liksom senare Islam bygger på samma kulturtradition i Mellersta Östern, och med ett liknande gudsbegrepp. Samtidigt slits islam av väldiga spänningar mellan shiiter och sunni och även kristendomen har som bekant en mängd olika riktningar.

Religioner och riktningar vars utövande innebär ingrepp i den mänskliga kroppen - snörda fötter i Kina en gång i tiden, borttagande av förhuden på penis, skärning av klitoris hos kvinnan, m.m. - och stora generella ingrepp i klädedräkt och livsrum - ständig Kåpa/Burka på kvinnors huvud, obligatoriskt statstvång till gudstjänst eller bön - måste upphöra med detta. Och ett öppet och demokratiskt samhälle måste slå vakt om enskilda individers rätt och frihet att se ut och leva som gud skapade dem och inte tvingas till av människan utformade ingrepp enligt ovan.

En islamistisk stat som iran och kanske snart Somalia som i detalj reglerar människors liv och tvingar alla invånare till samma religiösa deltagande utifrån sedvänjor som ibland går tillbaka till förhållanden för 1400-2000 år sedan är inte rimligt utifrån FNs bärande principer om människans frihet, om rätten att själv välja sin väg, om jämlikhet och jämställdhet mm.

Vi kritiserar idag med all rätt riktningar inom islam som orimligt mycket förtrycker människor och tvingar dem till samma religiösa livsstil oavsett individers egen uppfattning.
Sådana tendenser finns givetvis också inom kristendomen, och vi glömmer lätt den svenska statskyrka som Gustav Vasa införde, som i flera hundra år tvingade alla svenskar till gudstjänstdeltagande flera timmar varje söndag, som kriminaliserade sexualitet före äktenskapet och utdömde förfärliga straff för kärlekshandlingar som människan är gjord för och som ibland inte kan undertryckas.
Jag läste under semestern den östgötske amatörhistorikerns Per Gustavis intressanta bok om Vretal kloster under 1.000 år, där han dels rätt övertygande hävdar att Birka låg där, och dels redovisar det förfärliga förtryck som stat och kyrka utövade över svenskarna från 1500-talet och långt in på artonhundratalet. Det var länge kriminellt att vara katolik (och säkert muslim), och konventikelplakatet förbjöd länge alla möten i hemmet utanför prästernas kontroll. En mild pietist i Lund dömdes på 1700-talet till livstids fängelse och levde där under usla förhållanden i 43 år...

Låt oss tillsammans oavsett fritt vald religion eller ej se framåt och arbeta för ett Sverige och en värld där människor fritt kan leva och själva välja livsstil så länge man inte skadar och förolämpar sina medmänniskor. och låt oss som Muharrem gör våga sätta gränser för hur människor i Sverige kan begränsa människors liv med relgiiösa eller andra tvång. "

tisdag, juli 18, 2006

volvo varslar...

Volvo går som tåget, men minskar arbetsstyrkan i Sverige.Över en miljon människor utanför arbetsmarknaden, mycket hög arbetslöshet.

Persson vill vagga in oss alla i en falsk trygghet i "den bästa av världar", med låga drivkrafter för att arbete ska löna sig, med högt beskattade löntagare och företag, med offentliga monopol och stopplagar, utan reformer för att stimulera nya hushållsjobb, utan reformer av arbetsmarkandspolitiken. Hans stödpartier vill minska arbetstiden med samma lön (mp), och anställa 200.000 till i staten (v).

Allians för Sverige har ett genomarbetat samstämt program för att stimulera fler företag och fler jobb. Sverige behöver en ny regering, och det ska bli härligt att vara med i den politiska kampen för detta fram till valet. Men först någon vecka med familjen!

lördag, juli 15, 2006

Väljaropinionen...

Efter mitt djupt allvarliga mellersta Östern- inlägg ett allvarligt, fast på ett helt annat plan, inlägg om väljaropinionen.

För det är viktigt hur vi röstar i höst, och vilka som bildar regering efter valet.

Trots internationell högkonjunktur och en taktiskt skicklig socialdemokrati är jag som ni vet stark optimist att behovet av maktväxling är mycket stort och att den bildade Allians för Sverige kommer att vinna detta val. Avgjort är det dock förvisso inte, och kampen blir och är självfallet hård.

De många opinionsundersäkningarna duggar tätt, och spretar mycket över tid och mellan olika utförare. Enskilda resultat bör knappast ens kommenteras, däremot är de trender som mängder av opiionsundersökningar visar intressanta och bör tas på allvar; t ex att de borgerliga partierna efter alliansens bildande arbetade sig upp från ett betydande underläge till ett rejält försprång, som s och stödpartier sedan ett år utjämnat till ett jämviktsläge.

Demoskop gav centerpartiet under 4 procent för några månader sedan och samvarierar ofta inte med andra opinionsinstitut. Därför är deras nya mätning för några dagar sedan enligt ovan inte värd att kommentera, att allianspartierna leder med 6-7 procent över s plus stödpartier samt att c nästan dubblats till över 7 procent.

Så det gör jag naturligtvis inte.

Mellersta Östern

Många miljoner människor mördades av nazisterna under fruktansvärda lidanden på 1930- och 1940-talet.
Staten Israel bildades 1948 genom FNs beslut.

Palestinier och arabländer har till dels aldrig accepterat detta, har inlett flera krig mot Israel, har inte integrerat palestinierna i kringliggande arabländer.
Palestinas regering - Hamas - erkänner inte Israels rätt till existens och hamasrörelsen har utfört många massmord - "självmordsbombare" - i Israel. Hizbollah i Libanon har stöd av Syrien och Iran och angriper Israel.

Israel är inringat och fruktar angrepp på sin befolkning, går därför till attack i Gaza och i Libanon. Man kan diskutera omfattningen av detta, det är en sak. Och givetvis begår Israel i sin trängda situation misstag, något annat vore svårtänkbart.

CUFs ordförande Federley skrev igår en debattartikel i Expressen där han gav sitt stöd till Israel omgivet av fientliga arabstater.

Jag har i grunden samma syn på situationen där nere. Palestinierna och arabländerna måste erkänna Israels rätt att existera och inte utsättas för krigs- och terrorangrepp. Arafat hade en historisk möjlighet att acceptera ett erbjudande från Israel som var rätt långtgående, men sade till slut nej. Nu har hamas fått makten och allt är tillbaka på ruta ett, känns det som.

Fruktansvärt tragiskt för alla inblandade, för israeler och palestinier.

Det urskiljningslösa sättet att mörda vanliga människor - civilbefolkning - genom urskiljningslösa blinda massmord kan aldrig försvaras, enligt min mening. Tyvärr har detta etablerats genom angrepp på israeler/judar, och det sprider sig nu genom olika muslimska fundamentaliströrelser. En framtida fredligare värld måste bl a bygga på ett gemensamt förfömande av alla terrorhandlingar som mördar vanliga civila människor. Bl a därför måste vi vara noga i beteckningen av dåden, vilket jag arbetar för genom att t ex ordet "självmordsbombare" - som nästan förhärligar självmordet - byts ut mot massmordsbombare. Även extrema kristna grupper har tidigare i historien hävdat att "ändamålet helgar medlen". Detta är ett oerhört farligt feltänkande som kan leda till fruktansvärda konsekvenser, och som alltså av all kraft måste bekämpas.

måndag, juli 10, 2006

KRAFTÖVERFÖRING - genialt eller tamt?

Efter några sköna dagar på Öland har jag sett många skyltar uppsatta på åkrarna, en stor opinionsbildande ansträngning - inför valet - från LRFs sida. Med tre budskap; Kraftstation, Kraftkälla och Kraftöverföring.

Genialt eller tamt?

Jag lutar åt det senare, möjligen är tanken att väcka myror i huvudet på folk.

Det syftar ju på att solkraften, jorden och fotosyntesen ger grön kraft och energi och föda förnybart varje år. Och att den förnybara drivmedeln är den stora nya efterfrågan som kommer att betyda oerhört mycket för de gröna näringarna.

Samtidigt minskar ju den svenska livsmedelproduktionen stadigt, och ska vi kunna vända den negativa spiralen krävs kraftansträngningar från näring, industri, myndigheter och politik.

Jag såg några andra skyltar från mjölkbönderna med det konkreta budskapet "Svensk mjölk ger jobb i Sverige". Underförstått; "och tvärtom".

Ett tydligt och kraft-fullt budskap.

Son inslag i valkampanjen torde LRFs kampanj glädja regeringen, den är en tydlig motpol till Dockereds "Ormkampanj" från valet 1991 och kan inte förarga någon. Ett tydligt utslag på LRFs nya police att gilla läget och se möjligheter och inte hot , och att inte "gnälla" som man menar att bönderna tydligen gjorde förr. (Mitt synsätt är att LRF och de gröna näringarna alltid slagits för att i varje tid hävda sina intressen, och motkrafterna har ofta varit så stora att kraven på bättre politiska beslut varit helt nödvändiga. Gångna decenniers kamp har också varit framgångsrik, utan den hade varken vårt öppna landskap eller vår livsmedelsproduktion bestått som den faktiskt ändå gjort tills nu, det kunde sett mycket värre ut).

Centerpartiet driver på för en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna för de gröna näringarna, allt ifrån ett generellt bättre småföretagsklimat med lägre skatter, enklare regler och mindre byråkrati till att fullt ut utnyttja EU-ersättningarna och till att jämna vägen för kraft-fulla energisatsningar på bred front. Vi får väl se skyltkampanjen som ett stöd i den kampen, låt vara mycket allmänt hållet.

tisdag, juli 04, 2006

besök i Skaraborg

Besökte Skaraborg under måndagen, pressinfo i Skara på Swedish Meats och en fantastiskt kväll i Timmersdala norr om Billingen i Skövde på kvällen.

Skaraborgscentern har en stark och spännande riksdagslista med Ulrika Carlsson som etta och Leif Johansson som tvåa och Lena från Skara som trea. Ulrika är dotter till nuvarande riksdagsledamoten från Skaraborg Birgitta Carlsson som nu slutar, och som bl a gjort ett stort arbete i flykting och - barnfrågor det senaste året.
Leif känner jag väl efter flera år tillsammans i LRF-styrelsen, där han var LRF-ungdomens ordförande, en mycket engagerad och kunnig förtroendevald och politiker.

Leif och jag presenterade en rapport om det allvarliga läger för den svenska livsmedelsproduktionen, och krävde omedelbara åtgärder från regeringen för att sänka näringens kostnader, att en konkurrenskraftskommission tillsätts, att stat, kommuner och landsting bör kräva en god djuromsorg vid upphandling av livsmedel m.m.

Nu blir det några dagars semester på öland med familjen, och vi verkar ha tur med vädret, tillsammans med Er alla andra!