torsdag, juni 24, 2010

JAS 39 Gripens förmåga att beakta vindkraftverk

Fråga till försvarsminister Sten Tolgfors

JAS 39 Gripens förmåga att beakta vindkraftverk.

Jag är en varm vän av Sveriges Försvar och av det utmärkta stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Liksom även av försvarsmakten, även om dess beslutsgångar ibland är lite svåröverskådliga.

Sverige har beslutat om en kraftfull utbyggnad av vindkraften. Försvaret överväger nu att inom 40 kms radie från 10 militära flygplatser vara mycket restriktiv till vindkraftverk, av säkerhetsskäl så att JAS Gripen kan starta och landa i rote (två plan samtidigt). Trots att man vad jag vet tillstyrkt samtliga ca 90 vindkraftverk i västra Östergötland, alla inom 40 km från Linköping eller Karlsborg.

Men nu ska inga fler få uppföras, och några ev monteras ner. Det svänger fort i försvaret. Innan man nu tänkt färdigt överklagas pågående nya vindkraftsetableringar.

Självfallet ska säkerheten vid militära – liksom vid civila – flygplatser sättas främst. Min grunduppfattning är dock att detta ska göras utifrån den verklighet som ska försvaras; landsbygd, städer, byggnader och vindkraftverk mm. Om säkerheten vid start och landningar för Gripen behöver förbättras bör detta i första hand ske genom anpassade rutiner och genom att de tekniska systemen utvecklas. Behövs starkare restriktioner än idag vad gäller uppförandet av högre byggnader eller vindkraftverk bör detta i så fall ske där det är oundgängligen nödvändigt och inte genom att lägga ut jättelika skyddszoner runt befintliga flygfält.

Försvarets aviserade zoner har skapat frågor kring Gripens kvalitéer och har skapat stor oro bland alla vindkraftsentreprenörer som uppfört eller avser att uppföra vindkraftverk.

Avser försvarsministern att ta upp en dialog med försvarsmakten kring hur säkerheten för JAS Gripen vid start och landning fortsatt ska kunna tillgodoses utan att jättelika nya skyddszoner runt flygplatserna inrättas?

Staffan Danielsson (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,