onsdag, december 27, 2006

Självmordsbombarmartyrer......

Först igen, även kristendomen har och har haft sina "fanatiker" genom tiderna, som handlade fel och som måste fördömas.
Men just nu är det stora flödet mord och terror från al qaida nätverk i Pakistan, i Afghanistan och i Mellersta Östern konflikten.

Min grundinställning är att inget kan försvara medvetna massmord på vanliga män, kvinnor och barn. Den som "lurar" människor att bli "martyr" eller "komma till himlen med rika belöningar" om denne/denna spränger sig och så många andra levande människor som möjligt till döds eller med hemska livslånga skador, den och de organisationer som försvarar och förkunnar detta måste vi ta avstånd från.

Vilka vi?

Världssamfundet genom FN, Europa genom EU och Europarådet, organisationer som vill utveckla världen till fred och välstånd, varenda människa som vill varandras väl och ve, varenda religion och kyrka i hela världen osv.

Men kan vi då inte förstå dem som blir massmördare? Och som kanske hyllas efter sin - och många oskyldigas död - i sina hembyar eller stadsdelar?

Jag tycker att det är oerhört fruktansvärt att tänka sig att människor av fri vilja eller förledda sänds ut i hundratals i enda syfta att uppsöka vardagliga sammanhang - bussar,köer,skolor osv - där mänskor träffas för att spränga sig och så många som möjligt i döden. Ännu värre är ju tanken att de sedan hyllas för sina handlingar.

Jag är givetvis helt med på att den verklighet som kan vara en del i att dessa destruktiva terrormetoder utvecklas på allt sätt måste förändras till det bättre genom allas vårt ansvar.

Men under tiden kan inte blind terror eller annan terror rättfärdigas, den måste som jag ser det alltid fördömas. Upphör man med sin terror och tar avstånd från sådant handlande, då öppnar sig en väg framåt. Men innan man gör det finns egentligen inget utrymme för dialog.

Terror från stater skiljer sig inte från annan terror och är lika hemsk och oförsvarbar. Inte heller terrorstater där de har funnits eller kanske finns går det egentligen att ha relationer till. I vart fall inte normala relationer.

Grunden i våra samhällen på jorden är respekten för människovärdet, för humanismen och för livet. Utan den respekten för sitt och andras liv blir jorden en hemsk plats.

Därför är den löpande diskussionen och dialogen om var gränserna för vårt handlande mot varandra går mycket viktig.

Därför frågade jag utrikesminister Bildt i EU-nämnden om inte Sverige borde ta initiativ till en internationell kampanj för att fördöma terrorism som kampmetod, något som varje land eller organisation borde ställa upp på. Jag fick nog inget svar på min fråga, men jag återkommer.

torsdag, december 21, 2006

God Jul!

Jag har tyvärr blivit sämre på julkort med åren,andra i familjen håller ställningarna bättre.

Så God Jul och Gott Nytt År till alla Ni kända och okända som i rätt begränsad omfattning förirrar Er in på denna min blogg!

Min grundinställning till vår värld är positiv; tack vare fredlig samverkan genom t ex EU och FN lever vi utan kallt krig, öppna kärnvapenhot eller världskrig. Genom marknadsekonomins och demokratins mekanismer, som ändå sprids över världen, ökar tillväxt och välfärd snarare än tvärtom.

Vi har visst fruktansvärda regionala eller lokala konflikter och inbördeskrig, och vi har den fruktansvärda terrorismen som blint offrar människoliv genom hemska massmord i stor skala. Det måste vi tillsammans göra allt för att undanröja, och även undanröja orsakerna till att människor kan handla så.

I Sverige är vi lyckligt lottade i många avseenden, och med den nödvändiga vitamininjektion som den nya regeringen innebär blir förutsättningarna lite bättre i olika avseenden. Samtidigt ska vi vara glada över att skiljelinjerna i vårt rätt lilla land är rätt små, och att samstämmigheten i grundläggande värderingar och uppfattningar faktiskt är stor.

Det skriver jag trots en het debatt om A-kassans nivåer igår i kammaren. Fortfarande har Sverige en av världens mest generösa arbetslöshetsförsäkringar som till huvuddelen är skattefinansierad. Och enighet råder om att grunden för välfärd och utveckling i Sverige är att vi ska ha så nära "full sysselsättning" som möjligt.

Jag deltog i en intressant EU-debatt som kommittén för EU-debatt ordnade i Stockholm i måndags som sitt finalarrangemang. Rubricerat som Wallström versus Malmström (Vår EU-kommissionär contra vår EU-minister). Vi sju riksdagspolitiker kom väl lite i skymundan, men fick vara med en hel del ändå.

Det är trist att den svenska EU-debatten fortfarande lite för mycket handlar om det "nej till EU", som vänsterpartiet och miljöpartiet driver. Jag vädjade till dem att lägga ner, och att istället bidra till den viktiga diskussionen kring hur EU ska växa vidare och utvecklas, så att det kan omfatta allt mer av vår världsdel, Europa!

Detta kräver ett enklare och effektivare EU-samarbete och därför behövs verkligen ett nytt fördrag. Vid EU-nämndens utfrågning av statsministern inför toppmötet förra veckan i Bryssel, och vid utfrågningen av honom i kammaren efteråt, lyfte jag just denna fråga, hur slutför EU det nya fördraget på ett bra sätt efter de två nejen i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna.

25 regeringar har godkänt fördraget, och 16 länder har godkänt det, senast Finland.

En del av lösningen är nog att markera att handlar om ett samlat fördrag (än en "konstitution") som ersätter dagens många fördrag med inslag av både mer samlat beslutsfattande, och ner förankring i nationella parlament och i Europaparlamentet. Likaså kan fördraget begränsas i viss utsträckning.

God helg!

söndag, december 17, 2006

Län eller regioner - mitt recept

Sverige delades in i sina nuvarande län och landskap för flera hundra år sedan, och indelningen har fungerat väl och länge.

Men nu står landet inför ett vägval, omtag och förnyelse eller ej.

Flera landshövdingar vill ha kvar nuvarande länstruktur, och det kunde vara lätt för en centerpartist att tycka lika.

Men jag gör inte det.

Världen förändras och även Sverige. Vägar och telekommunikationer är helt andra idag än för flera hundra år sedan....För att hela Sverige ska leva och konkurrera med andra regioner i vår omvärld måste våra förutsättningar vara goda. Och antingen gör vi en rejäl förändring nu, eller också gör vi det inte....jag tror vi ska göra något rejält och göra det samlat!

Jag tror att för att kunna ge utrymme för fortsatt många kommuner och för starka självstyrande regioner så erfordras det rationella och avgränsade och färre regioner än dagens län. Vi har långtgående försök i Skåne och Västra Götaland, och de ger en kraft för utveckling som är starkare än i många av de gamla länen.

Regionkommittén verkar nu landa i att föreslå max 10 regioner och att statens myndighets- och verksindelning ska följa dessa istället för dagens oöverblickbara gytter.

Jag bejakar båda dessa förslag liksom även att de nya regionkommunerna - regionerna - ska följa samma områdesindelning som för statens myndigheter och verk.

Det är en oerhörd framgång för centerpartiet att de nya regionerna ska välja sina företrädare i direkta val.

Med den grundläggande framgången i ryggen menar jag att vi får acceptera att regionerna blir få och starka och att de avgränsas geografiskt.

Och jag tänker bryta mot det tabu som stadgar att ingen ansvarskännade politiker ska diskutera hur regionerna ska se ut.

Så här kan jag tänka mig en regionindelning:

1. Skåne

2. Västra Götaland

3. Småland och Halland

4. Småland och Östergötland

5. Stockholm

6. Mälardalen

7. Norrland


( Stockholm/Mälardalen blir ju den särklassigt största regionen, kanske kan den delas enligt ovan eller naggas lite från angränsande regioner? Exakt hur Småland-Halland-Östergötland och kanske någon del av Väst ska avgränsas vet jag inte men det bör nog utfalla i två regioner, tror jag.)

Tänk oss kraften i att dessa regioner/regionkommuner med sina direktvalda fullmäktigeförsamlingar ansvarar för och utvecklar hälso- och sjukvård, infrastruktur, företagsutveckling med mera!

Eller tänk oss att vi inte gör något eller något till hälften...Det är nu vi har tillfället, låt oss visa mod och handlingskraft, tycker jag.

onsdag, december 13, 2006

försvarsdebatt hej och hå

I måndags 11 dec debatterades försvarspolitiken i riksdagen. Det stora försvarsbeslutet togs 2004 som ställde om från invasionsförsvar med många regementen och 700.00 personer i beredskap, till ett insatsförsvar med kanske 30.000 man och med stark internationell profil. Centerpartiet hade samarbetat med s en del år, ville bredda försvarsbeslutet till 5 partier och samlade alliansen, men s valde att istället göra upp med mp och v, något helt unikt i svensk politik. Om omställningen rådde i huvudsak samstämmighet, men s var låste av budgetsamarbetet med v och mp och ville inte närma sig alliansen i fråga om pengar, 400 mkr skilde.

Efter valet har de tre vänsterpartierna visat upp sin djupa oenighet i försvarspolitiken, vilket jag ägnade en del av mitt inlägg om;

"Vad jag förstår ansluter sig socialdemokraterna i mycket hög grad till alliansens budgetförslag i sak, det råder alltså en fortsatt bred enighet om försvarspolitikens inriktning vilket lovar gott inför de fortsatta diskussionerna. Socialdemokraterna vill i ett särskilt yttrande minska alliansens budgetförslag med samma 400 mkr som striden gällde vid försvarsbeslutet 2004. Det är trist att det som socialdemokraterna vill skära ner på är vår solidaritet med de utsatta länder där våra internationella fredsförband säkerligen kommer att vara efterlängtade av civilbefolkningen.


Socialdemokraterna lade alltså ingen försvarsmotion. Men det har minsann deras tidigare samarbetspartier gjort. Miljöpartiet har en lång och genomarbetad motion med rader av yrkanden, som i rätt betydande grad faktiskt tillgodoses. Och det är bra att miljöpartiet står upp i alla fall för Sveriges internationella insatser. Men, talman, med nästan en miljard – 900 mkr - vill miljöpartiet skära ned försvaret vilket självfallet ger allvarliga och svåröverskådliga konsekvenser för försvarets resurser, personal och insatsförband

Detta är ändå bara en fjärdedel av vad det tredje tidigare samarbetspartiet lyckas rasera i sin ohämmade försvarspolitiska populism. Det är 4 resor värre rakt ner i diket. Vänsterpartiet skär utan någon analys värd namnet ner försvaret med nästan 4 miljarder kronor utöver de stora nedskärningar som försvaret just är i färd med att komma igenom. Ingen omställningstid alls, vilket säger mycket om respekten för politiken, för dessa frågor och för mänskorna som verkar inom sektorn. Vänsterpartiets politik skulle ge förödande och oöverskådliga konsekvenser för försvarets resurser, personal och insatsförband, för vårt lands säkerhet och sårbarhet, och vi skulle smita ifrån den internationella solidaritet som vänsterpartiet så mycket brukar orda om i uppenbarligen tomma fraser. Man kan se det som att vänsterpartiet tryggt hukar under Natos mantel och därför tycker sig ha råd att smita ifrån Sveriges eget ansvar, vilket är nog så anmärkningsvärt. Eller är det i det nya Rysslands styrkor som vänsterpartiet söker sin och Sveriges trygghet, vad vet jag om era motiv och er analys, jag ser bara det förskräckande resultatet.

Det här är alltså den samarbetspartner som socialdemokraterna valde att ty sig till istället för till en blocköverskridande samsyn med allianspartierna. Och det här är alltså ett parti som kunde ha varit i regeringsställning nu om det velat sig illa.

En centerpartistisk federalist brukar säga hej och hå, och det tycker jag karakteriserar vänsterpartiets grovt tillyxade politik rätt bra. 200.000 nya statliga jobb, hej och hå. Bort med alla privata entreprenörer i vård, skola och omsorg, hej och hå, 4 miljarder mindre till försvaret, hej och hå.
Ja, talman, ursäkta en lätt raljerande ton, men det är svårt att låta bli.

Jag måste ju erkänna att jämfört med vänsterpartiets försvarspolitik framstår socialdemokraternas alternativ, som jag har förstått det, i något av ett förklarat skimmer, även om det är en bit kvar till utskottsmajoritetens förslag, som jag yrkar bifall till."

torsdag, december 07, 2006

Barroso och Solana.

Mina nya uppgifter i försvar och EU-nämnd är ju intressanta, och ökar mina internationella kontakter. Efter ett möte med parlamentariker från de olik aEU-länderna i Helsingfors nyligen så deltog jag också i "konferensen om Europas framtid" i Bryssel i måndags och tisdags. Mycket prat, givetvis, men ändå positivt att européer träffas inom EUs ram och vill förbättra samarbetet för att utveckla EU och Europa.

Det finska ordförandeskapet ledde konferensen - statsminister Vanhanen och Talman Lipponen på det "karismatiskt finska sättet" - lugnt och samlat, effektivt och tydligt. Kanske på gränsen till tråkigt men i alla fall. Barroso -som leder EU-kommissionen - är en engagerad och vältalig portugis, som talade för enklare samarbetsformer och det akuta behovet av en ny "konstitution" när nu EU snart består av 27 länder.

Jag delar den uppfattningen, men EU får nog skylla sig lite självt som lanserat ordet "konstitution". Hade det kallats fördrag som de nuvarande regelverken hade nog dramatiken minskat. Men OK, visst minskar vetomöjligheterna och visst ökar de beslut som tas med kvalificerad majoritet. Det är ändå nödvändigt med förändringarna för att förbättra EUs samarbetsmöjligheter, där ju vi i centern jobbar efter principen "smalare men vassare".

Idag var EUs "urikesminister" - Javier Solana - på besök i utrikes- och försvarsutskottet, för en kort dialog kring aktuella frågor. Bl a togs Libanon, Kosovo och Turkiet upp.

Regeringens förankring i riksdagen inför besluten i Bryssel är djupare och bättre än jag har insett. Och ska bli ändå tätare genom mer tid i utskottet för detta.

fredag, december 01, 2006

"A-kassan-medborgarlön eller omställningsfrösäkring"

Vi har en "särskild debatt-timme" ibalnd, där man på tre minuter kan ta upp en debatt. Jag tänkte säga följande om A-kassan, men fick inte plats. Iställer här till att börja med:


Arbetslöshetskassan är en viktig försäkring där en mindre del idag betalas av dem som är medlemmar och där lejonparten – ca 90 % - betalas av skattepengar. Arbetslöshetsförsäkringen är viktig och jag tycker att det är bra att den nya regeringen avser att låta den omfatta alla så att en del inte som idag står utanför. Vi har en tradition av generella trygghetssystem i Sverige vad gäller t ex pension, sjukförsäkring och förtidspension, och rimligen bör detta omfatta också den så i hög grad skattefinansierade A-kassan. Det är, tycker jag, märkligt att det hinner bli 2007 eller 2008 innan detta trygghetssystem vid arbetslöshet görs tillgänglig för alla och inte bara för en del, låt vara en stor del.

Vad jag förstår är både gamla och nya regeringen överens om att A-kassan är ett omställningsinstrument, under tiden i arbetslöshet mellan ett tidigare och ett kommande arbete. Enighet råder också enligt min uppfattning om att A-kassan ska vara en internationellt sett generös ersättning.

Diskussion nu handlar om den till övervägande del skattefinansierade A-kassan ska ligga på dagens 80 procent eller stegvis efter trekvarts till två år sjunka till 70 och 65 %.

Jag ställer den lite provocerande frågan om A-kassan ska vara en ”medborgarlön” eller en omställningsförsäkring. Miljöpartiet driver frågan om medborgarlön och i viss mån har vi väl redan en sådan genom den grundnivå som socialbidraget innebär; där man efter prövning erhåller de grundläggande behoven men inte mer. För den som av hälsoskäl hänvisas till förtidspension är den inkomstrelaterade nivån som bekant knappt 65 procent.

För att få rätt till A-kassa måste man kvalificera sig genom att ha haft ett arbete i ett antal månader och av viss omfattning. Alliansregeringen skärper nu i viss mån kraven för detta.

Låt oss ta två ungdomar, Margot och Mona. Margot lyckade få ett jobb och kvalificera sig till A-kassan genom ett halvt till ett års arbete, därefter tog jobbet slut och hon började stämpla med ca 13.000 kr per månad i ersättning. Mona däremot lyckades inte få något jobb utan har endast erhållit A-kassans grundbelopp på ca 6.500 kr/månad, hälften av vad Margot fick.

Alliansregeringens samlade politik syftar ju som bekant till att få fler i arbete och att fler företag bildas och expanderar. Därför sänks skatterna i vanliga inkomstlägen så att det blir mer lönsamt att arbete, därför ska företagen ges bättre förutsättningar och därför görs förändringar i A-kassan.

Avsikten är att allt färre ska vara i arbetslöshet allt kortare tider, och att de som erhåller A-kassa i flera år ska minska dramatiskt.

Den principiella fråga jag vill lyfta är om A-kassan ska vara ständigt t ex 80 procent även om arbetslöshetsperioden blir flera eller många år, eller om den successivt bör sjunka ju längre arbetslöshetsperioden är.

Ta de två ungdomar jag nämnde, säg att det nu är 3-4 år sedan de försökte ta sig in på arbetsmarknaden. Margot hade ju jobb ett tag, men har därefter nu stämplat i över tre år och liksom Mona vandrat mellan öppen arbetslöshet och olika arbetsmarknadsåtgärder. Skillnaden dem emellan är att Margot har en låg men ändå månatlig inkomst på 13.000 kr per månad, medan Mona bara har hälften.
Är det rättvisa och likabehandling, att den som haft ett arbete ska erhålla en framförallt skattefinansierad A-kassa utan bortre gräns, medan den som inte lyckats få något arbete hänvisas till socialbidragsnivån, trots att båda i mycket hög grad är skattefinansierade?

Om man av medicinska skäl beviljas förtidspension är det ju uppenbarligen inte 80-procentsnivån som gäller, utan då är ersättningen knappt 65 procent av tidigare inkomst.

Uppenbart är det rimligt att A-kassan trappas ner över tid. Alliansen bromsar fallet vid 65 procent. Är verkligen grundbeloppet för A-kassan riktigt satt med 320 kr/dag, borde inte en höjning övervägas.

Notera – som globaljuggler gör på sin blogg – att s inte föreslår någon höjning av grundbeloppet utan inriktar sig på att istället höja maxbeloppet till över 20.000 kr/månad…..

fredag, november 24, 2006

Oj, har det verkligen redan gått en vecka...Jag kikade in på min kollega Johan Linanders utmärkta blogg och blev riktigt trött av att bara läsa hans digra veckoprogram. Och det är klart, tiden går snabbt när många bollar är uppe i luften.

Min vardag är ju rätt mycket försvarsutskott och EU-nämnd, så här i början. Inläsning och sammanträden, förmöten och andra möten, besök och träffar osv.

Tillsammans med en delegation politiker och tjänstemän från EU-nämnden var jag två dagar i Helsingfors i veckan på "Cosac-möte", två gånger per år sedan några decennier träffas representanter från medlemsländernas parlament till informationsutbyte och samråd i aktuella frågor. Finland är ju ordförandeland för EU detta halvår, och vi lyssnade till både statsminister Matti Vanhanen, talman Paavo Lipponen, president Tarja Halonen och ryska dumans ordförande i "Eu-utskottet". "Den nordiska dimensionen" var en viktig fråga som Finland - och Sverige - drivit sedan EU-inträdet, ett samarbete likt det i medelhavsområdet. Konferensen var mycket välorganiserad, och min partiska uppfattning är att vi vår nordliga dimension är duktiga på organisation och rätt effektiva i att tydliggöra och driva på.

Mina intryck av EU-nämnden är att regeringens och ministrarnas förankring i riksdagen före och efter ministerrådsmöten m.m. i Bryssel är mer omfattande än jag riktigt har insett. Under EU-nämnden på riksdagens hemsida finns efter varje sammanträde en ordagrann stenografisk medteckning av allt som sagts (frånsett vissa begränsade delar som kan hemligstämplas)med dialogen mellan respektive minister och nämnden.

Ju mer jag följer EUs krångliga men ända fungerande samarbetsformer (humlan som flyger) ju gladare är jag över att Europas länder hittat ett redskap för samarbete och fredliga lösningar, och där ständigt fler länder knackar på dörren och vill vara med. Naturligtvis behöver detta växande EU en förändrad "konstitution" och det är spännande att få vara med och diskutera hur detta nu ska genomföras, efter de folkliga nejen i några folkomröstningar.

I det svenska valets vallokalundersökning ställdes frågan om man var positiv eller negativ till Sveriges EU-medlemskap, och siffrorna verkade vara mycket glädjande, med t ex ca 50 % för och ca 25 % emot i centerpartiet.

Jag och några till var också bjudna till slottet i veckan. Det var mycket trevligt, och jag har nog aldrig varit där förut måste jag bekänna. Rikssalen var en upplevelse där de fyra stånden från 16/1700-talet och till 1866 träffades under Kungens ordförandeskap, och där riksdagen öppnades fram till 1975. Även övriga salar var pampiga med mycket tradition och kultur.
Rent prinicipellt må jag erkänna en stark tvekan inför att man i vår moderna tid kan ärva ett helt kungadöme, men visst har Sverige en djup tradition på detta område och visst sköter sig vår kungafamilj utmärkt. Smoking var anbefalld som klädsel, vilket jag alltid haft svårt för...
Och "jag och några till" var ju riksdagen och regeringen, men det förstod ni säkert.

fredag, november 17, 2006

regeringen föreslår - jag kanske röstar ja...

Med lite aktuell touch en synpunkt på hur partiers samregerande kanske inte bör gå till.

Regeringen lägger ett förslag, förankrat i alla partier. Det kan finnas skönhetsfläckar som bör justeras, givetvis, vilket ska ske i första hand i regeringens beredning av sitt förslag och i andra hand i utskottets behandling av förslaget i riksdagen.

Miljöpartiet drev förra mandatperioden ofta sina frågor parallellt i både förhandlingar med regeringen och genom utspel i media. Oftast genom en företrädare för partiets förhandlingslinje, ibland någon eller några enskilda ledamöter som gjorde utspel. Det är ett sätt att se på hur man förtroendefullt samarbetar.

Skulle partier i den samspelta Alliansen frekvent börja ägna sig åt åt sådana parallella strategier där t ex enskilda riksdagsledamöter ställer sina egna villkor för att rösta än si, än så så kan den här resan bli gungigare än vad den behöver bli.

Med en gemensam borgerlig värdegrund och inför ansvaret att finna gemensamma lösningar utifrån valmanifest och i andra frågor utgår jag ifrån att det bara blir i verkligt besvärliga frågor där vår spänstiga inre dialog ev. behöver kombineras med offentliga villkor och krav i olika mediautspel.

lördag, november 11, 2006

svensk millimeterrättvisa ger byråkrati och krångel

Jag har motionerat om det orimliga körjournalskrånglet i små företag, sannolikt även annorstädes. För 15 år sedan och tidigare fick man uppskatta andelen procent som en företagsbil användes i företaget resp för privata ändamål. Det gick utmräkt i många decennier. Man fick alltså göra troligt vad en rimlig andel företags- resp. privatresor av de samlade milkostnaderna var beroende på företagets utseende och omsättning mm.

Detta ansågs vid skattereformen alltför grovt, och istället infördes krav på att en företagsbil - t ex en liten skåp eller flakbil - alltid ska föra körjournal, om volymen privat mil är fler än 100 mil per år (ca 5 km per dag). Alltså tvingas 100.000-tals småföretagare varje gång man sätter sig i företagsbilen anteckna mäterställning vid start och framkomst på varenda resa, från någon km till många mil. Och avgöra om resan är i företaget eller privat (självfallet blir också en hel del resor av blandad karaktär). Risken för fusk blir på intet vis mindre än med schablonregeln, enligt min uppfattning, eftersom företagsresor lätt kan konstrueras av den som vill fuska. Jag anser att schablonbedömning beroende på företagets utseende och omsättning ger snarast mindre utrymme för oegentligheter samtidigt som systemet är mycket mindre byråkratiskt och tidsödande.

Skatteutskottet gjorde tummen ner för min motion, ingen förenkling här inte.

Mobiltelefonkostnaderna sjunker nu för varje år, och summorna blir allt mindre. Här finns samma bedömning kring företagsabonnemang, och hur ev privat användning av mobilerna ska uppskattas eller kontrolleras. Självfallet är det enklaste även här att göra en schablonbedömning av andelen privatsamtal, mot bakgrund av frekvensen samtal i tjänsten beroende på tjänstens art och totalvolymen samtal. För telefoner på arbetsplatserna föreligger ju delvis samma situation, och måste mobilernas samtal - vart och ett - fördelas på privat eller i tjänsten borde ju samma teknik tillämpas även för de fasta telefonerna.
Vi får ett Sverige där alla ropar efter behovet av förenklingar för företag och organisationer men där skatterättvisans millimeterbyråkrati firar allt större triumfer genom att företagaren - eller den anställde - tvingas lägga en rätt betydande energi på att vid många tillfällen under dagen tänka efter "vart ska jag köra och vad ska jag göra" respektive "till vem ska jag ringa och vilket är ändamålet".

Vi ska inte sila mygg och svälja kameler, jag tror på vettiga schablonlösningar för sådana här frågor där sedvanliga skattekontroller får granska skäligheten i gjorda fördelningar.

Det är bra att även ledande beslutsfattare får känna av hur dagen skattemässiga regelverk fungerar och tillämpas, kanske kan då regelverken förenklas och byråkratin minskas.

Detta skrivet mot bakgrund av en diskussion om även riksdagsledamoternas kostnader och redovisningsprinciper för vårt kanske förnämsta arbetsredskap, mobiltelefonen.

torsdag, november 09, 2006

Kort om Staffan Danielssons (c) riksdagsmotioner okt-nov 2206:

Antalet enskilda motioner under allmänna motionstiden har minskat från ca 4.000 till ca 2.500, ungefär. Det tar tid att hitta sina roller, eller också är det vad som faktiskt har skett. I regeringsställning har jag begränsat mina motioner till ca 20 mot ca 35 tidigare år. Det blir lite blandat med bäring på Östergötland, på engagemang i vissa frågor och på initiativ av några väljare. Varsågor:


Kort om Staffan Danielssons (c) riksdagsmotioner okt-nov 2206:

• Östergötlands infrastruktur
Flerpartimotion om vikten av mer resurser till Östergötlands vägar, järnvägar och hamnar. En kraftfullare järnvägsförbindelse mellan länet och Stockholm – Ostlänken – är trängande nödvändig liksom väginvesteringar vid Söderköping, Motala och Vadstena samt sammanbindningslederna (väg och järnväg) mellan Östergötland och Kalmar och norrut.

• Upprustning av vägar och järnvägar mellan Östergötlands och Kalmar län
(Motion tillsammans med Anders Åkesson, Kalmar.)
I statsbudgeten görs nu rejäla satsningar på infrastrukturinvesteringar samtidigt som man öppnar för nya sätt att finansiera den nödvändiga utbyggnaden. Samtidigt med detta måste det regionala inflytandet öka över var och hur investeringar görs. Våra respektive län är öppna för andra kompletterande sätt att finansiera transportinfrastruktur än enbart direkt över statsbudgeten. Resurstilldelningen har tidigare varit för njugg till denna del av Sverige, och nu måste Stångådals- och Tjustjärnvägarna mellan Linköping och Kalmar respektive Västervik rustas upp liksom t ex E 22 förbi Söderköping och väg 35 mellan Linköping och Västervik.

• Gräv ned Sydlänken!
Svenska Kraftnät överväger nu hur kraftledningen Sydlänken ska dras mellan Hallsberg och Hörby. Ett alternativ är öster om Vättern. Mot traditionell luftledning med stora intrång och jättelika stålskelett öppnas nu möjlighet till en elegant markkabellösning. Regeringen bör sträva efter att en markkabellösning kan förverkligas.

• Bort med TV-avgiften!
När alla har TV är det inte rimligt att inkassera en TV-avgift med stor byråkrati och med ett bortfall av 10-20 procent (flera hundra tusen hushåll) som inte betalar. Regeringen bör därför utreda en annan finansiering av public service, i första hand via skattsedeln eller genom en kortlicenslösning via digitalboxen.

• Utred förbud mot opinionsundersökningar dagarna före riksdagsvalet!
Egentligen borde ett ev förbud mot partpolitiska opinionsundersökningar vara otänkbart. Men det finns i andra länder, och uppenbarligen kan olika undersökningsresultat nära inpå valet faktiskt påverka valutgången. Frågan bör därför prövas av regeringen.

• Ge Afrikas bönder bättre förutsättningar!
Fantastiska framsteg har skett i jordbruket i t ex Asiens länder, mycket beroende på en nationell jordbrukspolitik som utvecklar landsbygden och jordbruket. I Afrikas länder styrs den nationella politiken oftast av urbaniserade krafter som istället håller tillbaka och suger ut jordbruket. Det är ett upprörande faktum att Afrikas fattiga bönder i flera länder inte ens erhåller halva eller tre fjärdedelar av världsmarknadspriset för sina produkter. Sverige bör därför i samband med sina biståndsinsatser agera för en rättfärdig nationell jordbrukspolitik, vilket egentligen är en förutsättning för att vårt bistånd ska få rimlig effekt.

• Miljöstöd även till Östergötlands åkrar!
Miljöersättning erhålles för åtgärder för minskat växtnäringsläckage – fånggröda och vårplöjning – i slättbygder i södra och mellersta Sverige undantaget Östergötland. Även jordar i Östergötland kan må väl av dessa åtgärder, och dessa miljöstöd bör även innefatta Östergötland.

• Tillåt miljövänlig ogräsbekämpning genom avslagning!
Jordbruksverket tillåter en del lantbrukare att slå av ogräsen på mark ur produktion (träda), men förbjuder nu denna urgamla metod för de flesta bönder. Härigenom ökar behovet av kemisk ogräsbekämpning. Att vilja främja biologisk mångfald på åkermark genom ökad kemisk bekämpning är ologiskt och förbudet mot miljövänlig ogräsbekämpning bör snarast tas bort. Stöd även den miljövänliga vedeldningen.

• Stöd även den moderna miljövänliga vedeldningen!
Det finns statliga investeringsstimulanser för att värma bostäder med vattenburna förnybara energialternativ istället för med olja och el. I stor omfattning växer nu användningen av träpellets, vilket är bra. Däremot är det obegripligt att stöd förvägras om man vill installera en modern miljövänlig vedeldning med vedträn och energilagringstankar, som varken kräver transporter i båda riktningar eller en industriell pelleteringsprocess. Modern vedeldning bör därför likställas med träpellets vad gäller investeringsstödet.

• Effektivare körkortsprov!
Allt färre tar allt dyrare körkort på allt färre provplatser över landet. Körkort och rätt att utnyttja vårt gemensamma vägnät får inte vara något som alltmer förbehålls dem som har god studievana och har ekonomiska resurser. Denna utveckling måste brytas utan att ge avkall på trafiksäkerheten. En översyn bör därför göras av regelverken för att ta körkort; t ex genom mindre tillkrånglade teoriprov och genom att certifierade trafikskolor tillåts utfärda ”prövokörkort” vilket också ger fler provplatser över landet. Trafikkunskap bör också ges större utrymme i våra skolor.

• Översyn av regelverket för hur synfältsbegränsningar kan diskvalificera till körkort!
Självfallet ska rimliga krav på bl a kunskaper, omdöme och fysiska förutsättningar ställas på den som vill erhålla körkortstillstånd. Därför krävs bl a godkänd synkontroll. I ett internationellt perspektiv är dock de svenska regelverken strängare, och samma synfel i andra länder som ger körkortstillstånd där kan förvägras i Sverige. Genom att körkortet erhålles på livstid utan omprövning i Sverige accepteras uppenbarligen en gradvis sämre syn i olika avseenden för de som har körkort, vilket anses kompenseras genom erfarenhet och omdöme. På samma vis bör en översyn göras av dagens stränga praxis för körkortstillstånd, där körkort kan förvägras trots godkänt synprov och körkortsprov.

• Ett rimligare hundägaransvar!
Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter från 1943 delar de båda hundägarna på ansvar och kostnader om en lösspringande hund attackerar en kopplad hund under god tillsyn. Även vårdkostnader för skador på den attackerande hunden delas lika, trots att ansvaret ligger på endast den ena hunden och hundägaren. Detta är inte rimligt och det ”strikta hundägaransvaret” i lagen bör därför luckras upp så att en oskyldig hund och hundägare inte straffas för misstag begånget av andra.

• Sänk skatten på öl och vin!
Väldiga mängder av framförallt öl väller in i landet i oordnade former och försäljs i likaledes oordnade former. Situationen är ohållbar; det väldiga inflödet göder framväxten av kriminella nätverk, gör tillgängligheten till alkohol mycket stor, försvagar systembolagets ställning, minskar skatteintäkterna och hotar de svenska bryggerierna. Regeringen bör därför allvarligt överväga att sänka skatten på öl och vin.

fredag, november 03, 2006

Religion och könsstympningar

Vi upprörs många över religiösa sedvänjor i vissa muslimska grupper i Afrika och könsstympa små flickor. Människor tror sig ha fått i budskap av "Gud" att ändra hans skapelse på detta sätt.
Jag tycker 1. att det är fel att skada människokroppen genom kirurgiska ingrepp och 2. att detta i så fall först får ske genom ett medvetet beslut av den vuxna människan själv.

Lagarna i ett demokratiskt rättssamhälle ska förvisso trygga den enskildes frihet på t ex det religiösa området, men de måste också trygga den enskildes - framförallt barnets - rätt till sin kropp som den är skapad. (Och jag menar också att det finns gränser för hur religionen kan tillåtas föreskriva t ex osynliggörande av kvinnan genom att hela huvudet döljs av en slöja).

Vi talar nu mest om kvinnlig könsstympning, men det finns ju faktiskt också en manlig sådan sedan flera 1.000 år tillbaka, nämligen Judendomens tecken på att enligt sin tro vara guds egendomsfolk genom att förhuden på männen opereras bort.

Även detta borde - om det genomförs - vara ett medvetet beslut av den vuxna mannen, inte något som som föräldrar beslutar på sina barns vägnar.

torsdag, oktober 26, 2006

SJ och radiolurar...

Efter en som vanligt blandad och intressant vecka med försvarsdiskussioner på högsta nivå, med frågor till statsministern efter toppmötet i Finland, med motionsskrivande och en hel del till åkte jag tåg (X2000) till Linköping ikväll.

Det är alltid skönt att åka tåg, bra lästid och en fin landsbygd utanför fönstret. Och givande att lyssna på radio, P1 - nyheter med mera. Men tänk så ofta som radion inte fungerar, inga kanaler inställda, fel kanaler, usel ljudkvalitet osv.
Man tänker lätt den hädiska (?) tanken att hur hade detta fungerat om det varit en fungerande konkurrens i tågtrafiken.

I ett välskött och professionellt kundanpassat tågföretag, där fungerar enligt min uppfattning en så banal sak som radiomottagningen i de hörlurar som finns vid varje säte.
Tyvärr lever SJ inte alls upp till detta. Tråkigt.

måndag, oktober 23, 2006

eftervalskrönika i Länstidningen Ög

Valet en befrielse!

Trots en mycket stark internationell konjunktur röstade väljarna för en förändring i Sverige. Jag är övertygad om att detta var bra och nödvändigt för Sverige, och det känns mycket stimulerande att få vara med i riksdagen och få genomföra Allians för Sveriges program.

Det känns också som om vänstersidan också på många håll insåg att man var tröttkörd och att den nya oppositionsrollen kan kännas som en befrielse, efter många år vid regeringstaburetterna. Tonläget efter maktskiftet har varit någorlunda balanserat, till skillnad t ex från 1976 när Olof Palmes tonläge var mycket uppskruvat.

Centerpartiet gjorde inom alliansen ett bra val, och riksdagsgruppen har ökat från 22 till 29 platser. Det är en spännande och kompetent grupp med bla både riksdagens äldsta (Lennart Lewi 76) och yngsta ledamot (Annie Johansson 23). Hälften av gruppen består av nya ledamöter och tre av oss har blivit statsråd vilket gör att många fått nya arbetsuppgifter i riksdagens utskott. För egen del känns det spännande att få representera östgötarna som ordinarie ledamot i försvarsutskottet och i EU-nämnden. I den senare diskuteras regeringens mandat inför förhandlingsarbetet i Bryssel, och vi har redan frågat ut både Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Eskil Erlandsson och Andreas Carlgren.

I EU-nämnden blir det också en hel del jordbrukspolitik, vilket det ska bli intressant att återuppta närkontakten med. Regeringsförklaringen innehåller ju offensiva skrivningar om landsbygdsprogram och likvärdiga konkurrensvillkor, som det nu gäller att följa upp i kommande budgetar. Detta är mycket viktigt eftersom lönsamheten i livsmedelsproduktionen fortfarande är mycket pressad. Det ljusnar vid horisonten på ett glädjande sätt, men framförallt för animalieproduktionen är lönsamheten och därmed investeringarna alldeles för låga.

Det är bra att regeringen öppnar för att dieselskatten ska sänkas, men det gäller också att leva upp till flera partiers vallöften att detta även gäller handelsgödselskatten!

Med Åsa Torstensson som ”vägminister” (ja, också järnvägsminister givetvis) finns det nu bättre hopp om mer budgetpengar och mer offentlig privat samverkan (PPP) så att de mycket angelägna vägprojekten i Östergötland nu kan förverkligas. Jag och mina borgerliga kollegor ifrån länet kommer att göra vårt yttersta i det arbetet, och jag är också övertygad om vikten av att hela östgötabänken arbetar nära tillsammans i dessa frågor.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

fredag, oktober 13, 2006

ATL: utan majoritet ingen jämlikhet...

ATL idag: "7 av 18 ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet är kvinnor. Mycket bättre ställt med jämlikheten är det inte i näringsutskottet där 8 av de 17 stolarna intas av kvinnor."

Nog är det väl ändå rätt bra jämställt om enda sättet att komma närmare 50-50 är att dela den 17:e ledamoten...

torsdag, oktober 12, 2006

mindre prat och mera verkstad!

Jag är glad över mina två "oppositions- och inlärningsår" i riksdagen med ersättarplatser i skatte- och i trafikutskottet. Två utskott med många propositioner och massor av motioner och många kammardebatter. I opposition är det också enklare att profilera sig genom att ställa frågor och interpellationer till regeringen, och att lägga många enskilda motioner.

Nu är Alliansen vid makten, och ska kunna gemonföra mycket av det som jag och andra motionerat,frågat och interpellerat om. Så det blir mycket mer av jobb innan riksdagsbesluten med att delta vid utformingen av regeringens förslag och att lotsa dem genom riksdagen, än att motionera, fråga och interpellera. Skulle jag tro.

Så utskottsplatserna. Mycket viktigt, för det avgör vad man kommer att i hög grad arbeta med under mandatperioden. Jag var tidigare ersättare i skatteutskottet och i trafikutskottet, och trivdes mycket bra med det. Innan dess har jag ju främst utanför riksdagen drivit lantbruks- och landsbygdsfrågorna.

Nu får jag en ny spännande plattform för bla dessa frågor genom att jag blivit ordinarie ledamot i EU-nämnden. Regeringen överlägger med EU-nämnden inför sitt agerande i Bryssel i olika frågor. Detta sker nästan varje fredag och är alltså arbetstungt med många frågor och mycket att läsa in och ta ställning till.

"Mitt" utskott blir nu försvarsutskottet, som ordinarie ledamot. Också det en spännande utmaning. Tunga och viktiga frågor med allt mer fokus på internationella fredsinsatser utifrån det inte så jättestora men tekniskt mycket framstående försvar vi har. Också andra tunga områden kring katastrofberedskap och samhällets sårbarhet m.m. Mycket av arbetet i utskottet är att nära följa det viktiga arbetet i den största myndigheten vi har i Sverige, vårt försvar, medan riksdagsdebatterna blir färre.

Så därför... Jag kommer säkert att rasa i tidningarnas topplistor på volymen motioner, frågor, interpellationer och inlägg i riksdagen...

Orsaken är enligt ovan, Alliansen regerar och försvarsutskott och EU-nämnd är mycket arbete men mindre prat...

Jag ser fram mot det!

Kriminella barnvaktsköparsvenskar..??

förra inlägget citerar först ett avsnitt i Dagens Nyheters ledare idag, sedan några kommentarer från mig.

Jag vet inte om vi ska hylla just dem som bara har levt bakom stängda dörrar...Eller om just dessa personer är bäst kvalificerade att leda det samhälle som vi alla utgör och finns mitt i?
Självfallet finns det gränser där man bryter mot våra skattelagar och -principer. Men det blir fel om dessa gränser sätts så att nästan alla kan utmålas som skattefuskare, det handlade min kommentar om.
"De flesta medborgare har någon gång brutit mot lagen: kört för fort, köpt kvittolösa tjänster, fört in en flaska sprit för mycket genom tullen. Motiven är för det mesta låga - snålhet, lättja, brådska - och står sig illa i eftertankens kranka blekhet. Men dessa överträdelser speglar mer människans ofullkomlighet än ett kriminellt temperament.

Vi bör för all del hylla de oförvitliga medborgare som aldrig har trampat över gränsen. Men det är inte särskilt förnuftigt att göra varje regelbrott till en diskvalifikation för en förtroendepost i samhället."

Tv-licensen, där har Stegö bekymmer. Visserligen bör systemet ändras, t ex kostnaden läggas in i statsbudgeten eller ett bättre utformat system utvecklas där centerpartisten Bengt Walla i Linköping har sedvanligt intressanta tekniska lösningar. Men har vi systemet ska man betala.

Däremot blir det konstigt om man kriminaliserar varje byte av tjänst mellan människor i vardagen, t ex om man betalar för någon kvälls "barnvakt" ibland. Om vi bara ska rekrytera ministrar och riksdagsledamöter bland människor som när man anlitat barnvakt någon enstaka gång har tagit personuppgifter och betalat in arbetsgivaravgifter och ev skatt, då blir inte urvalet så stort. Det är väl Lars Ohly och några skattefundamentalister till som kan komma ifråga..?

fredag, oktober 06, 2006

En bra och fräsch regering!

Alliansen känns mycket stabil, regeringsförklaring helt enligt valmanifesten och en stabil ministerlista med några kryddor.
För centerpartiets del slog mina tips in, med Maud, Eskil och Åsa och med Andreas Carlgren som bubblare. Andreas är en lysande politiker och det är roligt att han nu är tillbaka och därtill på den så viktiga miljöministerposten! Mauds kombination som vice statsminister och näringsminister är helbra för både centerpartiet, alliansen och Sverige fast egentligen i omvänd ordning. Åsa blir en spännande infrastrukturminister och Eskil en stabil och stark jordbruksminister.

Nu väntar det allra mest intressanta för oss som inte denna gång blev ministrar..., utskottsfördelningen!

Jag återkommer!

onsdag, oktober 04, 2006

fel i Mjölby är rätt i Hudiksvall?

Bloggar kan vara rätt givande att läsa! Min riksdagskollegas Sven Bergströms blogg gav intressant information om kommunvalutslaget i Hudiksvall. Därför mitt inlägg till Östgöta Corren nedan. Och ja, jag ska lägga in Bergström som en länk, så kan ni läsa en än vassare replik kanske?:

Fel i Mjölby är rätt i Hudiksvall?

Kommunalrådet Jörgen Oskarsson i Mjölby är upprörd över att de borgerliga plus SPI fick majoritet i Mjölby, trots något färre röster än vänstersidan.( 48,4 procent mot 50,1 procent). Han vill att segrarna inte ska använda sig av sin faktiska mandat utan istället låta socialdemokraterna (Oskarsson) fortsätta att regera.

I Hudiksvall är det precis tvärtom. Där fick allianspartierna och miljöpartiet precis 50 procent av rösterna, medan s och v bara fick 47,97 procent. Ändå regerar s och v glatt vidare med 26 mandat mot 25. I Hudiksvallstidningen har inga upprörda artiklar influtit från s-kommunalrådet där, till skillnad från i Corren. Jag är inte heller säker på att Oskarsson varit lika upprörd om det varit vänstersidan i Mjölby som hade färre röster men fler mandat.

Jag kan hålla med Oskarsson om att valkretsindelning osv alltid kan diskuteras, men vi har trots allt haft nuvarande valsystem en mycket lång tid. Och innan det eventuellt förändras, då är det faktiskt erhållna mandat i kommunfullmäktige som avgör vilka som har majoritet eller ej!

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

Riksdagen öppnad!

Det är alltid högtidligt att öppna riksmötet, och det känns på något vis ändå bättre i majoritet..! Nu blir det spännande på fredag då nye statsministern - jag tippar att det blir Reinfelt - presenterar departementsindelning och ministrar. Samt senare redan den 11 oktober när nye finansministern överlämnar budgetpropositionen.

En fullständigt otrolig tidspress för en ny regering att göra en statsbudget på någon eller några veckor, jag undrar hur "vi alla" tänkte när detta beslutades.

Funderingarna kring dessa frågor handhas än så länge i en mycket liten krets, så jag är lika nyfiken på resultatet som alla andra!
Till skillnad från epoken Persson kommer säkert ministrarna i mycket högre grad från riksdagen, men jag hoppas att Reinfelt och de tre överraskar både i departementsindelning och ministerposter, och gärna några "externa".

Därefter fördelas utskottsplatserna vilket är mycket avgörande för vilka frågor som vi - och jag - ska arbeta med de närmaste 4 åren..!

fredag, september 29, 2006

Utskottsfördelning!

Apropå bensinfyllda dieselbilar......6.000 kr. För att tömma bensin och fylla diesel. Tala om känsliga bil-primadonnor idag, min nästa bil blir kanske en Belarus, eller biogasdriven. Jag återkommer.

Vi har haft den första riksdagsgruppsträffen med centerpartiets nya 29-personersuppställning, tidigare 22. Med riksdagens yngsta Annie Johansson, och äldsta Lennart Lewi, både lika spännande fast på olika sätt. Det kändes mycket bra, och jag ser fram mot en spännande och offensiv regeringstid.

Här i Östergötland verkar landstinget få borgerligt styre med stöd av Norrköpings nya sjukvårdsparti (Vrinnevilistan), och likaså verkar det lossna för maktskifte i flera kommuner, fast med mycket små marginaler.

På riksplanet väntar den nya departementsindelningen, ska bli intressant att se de förändringar som säkert kommer att ske. Sedan ministerlistan, där jag redan givit min centerprognos. Och därefter hur vi ska dela ansvaret i de olika utskotten, vilket i hög grad avgör vad t ex jag ska främst ägna mig åt de kommande 4 åren. Blir det skattefrågor eller trafik som de gångna två, eller landsbygd, näring, socialförsäkring eller något annat.

Jag är självfallet också en mycket spännande riksdagsledamot, varför annars denna dynamiska blogg! En medelålders yngling född 1947 som känner sig sisådär 45 år gammal... Jag var och klippte mig i Linköping häromdagen, en trevlig kvinna gav mig en tuff och ungdomlig kortklippt look med raktuppstående hårtestar indränkta i gelé. Jag var beredd att som en stålmannen möta kommande utmaningar när hon vid betalningstillfället tittade på mig och erbjöd mig pensionärsrabatt...Jag andades djupt, bet ihop...och accepterade. Vad ska man göra?

söndag, september 24, 2006

Tacka vet jag biogas!

Här är en dagsfärsk liten sedelärande historia. Jag kör ju en dieselvolvo (0,60 l/mil) och en Skoda Felicia (0,56 l/mil). Jag har blivit uthängd i TV4 och replikerat i Östgöta Corren (se nedan):

Idag var jag och hustrun i Jörgen Johansson-land (Arboga). Centrum hade tomma lokaler och min svåger antydde att något måste göras.
Vi åkte hem över Katrineholm, där jag tankade 48 liter. Efter 500 m på Oppunavägen dog bilen och stannade. Jag hade tankat bensin, inte diesel (kör mest Skoda...). Efter en kamratlig dialog där jag försökte hävda att felet var min hustrus (fråga mig inte varför) tillkallades så småningom en bärgare. Vi liftade med två trevliga Göteborgare och hann precis till tåget. Onödigt. Som väl är är mitt humör fortfarande gott efter valnatten.
Sens moral. Med biogastankmunstycken riskerar du aldrig att tanka fel bränsle....
.................................................
Replik in Corren i augusti 2006:
Jag tror att Corren och jag är överens om att miljöfrågorna är mycket viktiga, att Sverige behöver en ny borgerlig regering och att ett starkt centerparti ger denna nya regering en nödvändig och stark miljöprofil.

Föreningen Gröna Bilister betygsätter dagens bilar och ger självfallet högst miljöpoäng åt de nya som kan drivas förnybart. Samtidigt kommer under överskådlig tid de allra flesta av oss att utnyttja den bilpark som finns.

Kan man driva på för en kraftfull omställning till förnybara bränslen med en rad skarpa förslag – som centerpartiet och jag verkligen gör- och ändå inte själv omgående inköpa ny miljöbil eller nya miljöbilar? Kan man ha två bilar i sitt hushåll eller får man bara ha en? Är det ok att köra begagnade bilar?

Användningen av förnybara drivmedel ökar nu i en takt som gör att den kritiska faktorn snart kommer att vara tillgången på drivmedel, inte brist på miljöbilar. De stora volymerna förnybara drivmedel används av oss alla genom snart 5-10 procents låginblandning av etanol och rapsolja i all bensin resp. diesel. De rena miljöbilarna som drivs på etanol, biogas eller rapsolja bör utvecklas marknadsmässigt, där förutsättningarna är bäst lämpade. Till betydande del är detta i större städer och tätorter där man har nära till tankställen och kortare körsträckor. På landsbygden med längre avstånd och längre till mackarna kan de rena miljöbilarna idag vara svårare att ”räkna hem” både miljömässigt och ekonomiskt.

Ofta är där en bränsleeffektiv och modern t ex dieselbil ett bra val även från miljösynpunkt.

Vårt eget bilval är just nu en ”begagnad Volvo kombi diesel” (xc 70) av 2003 års modell. Den förenar fyrhjulsdrift och säkerhet – vi kör mycket och en del häst- och andra transporter – med rel låg bränsleförbrukning (0,6 l/mil).

Jag har gott samvete i denna fråga genom att av all kraft driva på utvecklingen av förnybara drivmedel i alla dess former, driva på för allt högre låginblandningsprocent och fler miljöbilar och samtidigt själv använda en rätt miljövänlig svensk dieselbil som körs mycket försiktigt.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

torsdag, september 21, 2006

Riksdagsrapport nr 1 sept 2006

Riksdagsrapport nummer 1 den 21 september 2006

Hej Centervänner i Östergötland!

Jag är givetvis stolt och hedrad över förtroendet att få representera
Centerpartiet och centerrörelsen i Östergötland i riksdagen. Ni kan lita
på att jag ska göra mitt allra bästa, och jag utgår ifrån att Ni som
hittills hör av Er med riktlinjer för hur jag ska agera i olika frågor.
Det blev 15 riksdagsrapporter under åren 2004-2006 och nu börjar jag på en
ny serie!

Vi har gjort en stark valrörelse i Östergötland, tycker jag, med bra tryck
över hela länet och med mycket arbete och engagemang i avdelningar och
kommunkretsar.

I riksdagsvalet har vi haft en stark riksdagslista, tycker jag, och jag
kan försäkra er om att ”topp 5” på listan verkligen jobbat hårt
tillsammans och var för sig för allra bästa centerresultat.

Min första ”riksdagsrapport" blir därför att vidarebefordra till er alla
den epost jag just skickade till ”topp 5” inklusive valombudsman och
ombudsman (se nedan).

Nästa vecka träffas riksdagsgruppen för första gången, och den känns
mycket stark. Vi har ökat från 22 till 29 stycken, och många nya starka
namn har kommit in, i några fall genom många kryss. Några ska bli
ministrar och ersättas av andra, och sedan ska de olika utskotten
besättas. Jag skulle gärna bli minister, så att Karin kunde förstärka
riksdagsgruppen, men mitt tips om centerministrar är Maud, Åsa
torstensson, Eskil Erlandsson och kanske Lena Ek! Vi får snart se!

Hälsar Staffan


.Hej kamrater

Vad roligt med alliansseger och ett riktigt OK centerval...!

Valvinden utgår ju ifrån Stockholm och etermedia/rikspress och
partiledarna, men nog har vi gjort en bra insats här i Ög för att
understödja och förstärka den. Vi har jobbar för partiet och för oss
själva i den blandning som dagens mixade system bjuder.
Jag tycker det har funkat riktigt bra, med bra tryck i rörelsen, från
kampanjstödet centralt och i Linköping och med bra tryck hos Topp 5!

Jag skrev lite om kryssläget på min blog igår, se nedan f.k. (man kan inte
utgå ifrån att någon läser ens blog).
Som listetta har man ju fördel av att en del lojalt stöder partiets
listning, och jag är glad över mina kryss, så klart. Lena hade väl
13-14 % i fjol, men har ju starkare lyskraft än mig och tunga centrala
positioner, därtill har vi över 4.000 nya väljare och många från städerna
som nog inte kryssat så mycket och en större konkurrens inom partiet än
förra valet...(väl!). Jag tycker också att vi alla har fått rejält med
kryss, se sammanställningen nedan över de flest kryssade i alla partier
där vi tillsammans ligger bra till, det gäller också om vi fortsätter
listan där Muharrem, Maria och Micke snart dyker upp.
Att få personvalskryss är ju betydligt svårare än poängen i
medlemsomröstningen, eftersom varje väljare ju bara har ett enda kryss.
Därför är flera hundra kryss en stark prestation, och starkare ju kortare
tid man verkat i partiet. Kryss är ju också en "kändiseffekt", man kryssar
nog bara dem man läst och hört om eller träffat.

Jag ska göra mitt bästa i den nya riksdagen och det ska bli mycket
stimulerande att få förnya Sverige med Alliansen i regeringsställning.
Välkomna så fort ni har tid och kommer till Stockholm att hälsa på.

Lycka till på era spelplaner i kommuner, Östsam och partistyrelse m.m. Jag
ser fram mot våra fortsatt goda kontakter i olika sammanhang.

bästa centerhälsningar från

Staffan

Personkryssligan:

1. Peter Ericsson, mp. 9,20 % (1213 röster)- partiledare
2. Staffan Danielsson (c) 7,65 % (1507 röster)
3. Yvonne Andersson (kd) 6,93 % (1298 röster)
4. Karin Granbom, (fp) 4,60 % (778 röster)
5. Karin Jonsson (c) 4,02 % (792 röster)
6. Gunnar Axén, (m) 3,67 % (2359 röster)
7. Gunilla Carlsson, (m), 3,57 % (2300 röster)
8. Linnea Darell (fp) 3,20 % (548 röster)
9. Britta Andersson (c) 2,84 % (564 röster)
10. Torbjörn Björklund, (v) 2,58 % (349 röster)
11. Louise Malmström, (s) 2,27 % (2.219 röster)

onsdag, september 20, 2006

Personkryssdramatik

Innan jag var listetta gillade jag personvalet rätt skarpt. En möjlighet att utmana och testa sina möjligheter, och för folk att välja person.

Som listetta framstår personvalet mera odemokratiskt, nog borde väl distriktsstämmans rangordning räcka...

Typiskt svenskt lagompersonvalskompromiss, i stora partier nästan omöjligt att kryssa sig fram , i lite mindre - även t o m i riksdagens tredje största... - kan det faktiskt gå.

Nåväl, vi har personval (och jag tror detta kommer att förstärkas vartefter) och då är dessa dagar rätt spännande, i vart fall för de närmast berörda och säkert för många fler.

Jag hittade länsstyrelsens löpande personvalsrapportering i förmiddags, på www.val.se, och har kollat av en del. Dramatik í Skaraborg, i Jämtland oväntad (?) omkastning, i Jönköping likaså fast mycket återstår osv. Ja, jag menar centerrösterna.

Även i Östergötland spännande och omkastningar. Karin Jonsson, vår tvåa från Norrköping öppnade stenhårt i takt med att Östra Östergötland började räknas och ledde länge. Nära hälften återstår att räkna, och jag ligger något före nu men både en bit under 8 procent. Britta Andersson har gjort en stark kampanj och ligger på över 300 röster, och Muharrem Demirok över 200. (en farlig framtidsman utifrån en lite bedagad listettas synvinkel, men en spännande framtidsmöjlighet för alla andra..!) Micke Cornell från Ödeshög har öppnat försiktigt i de avlägsna östra delarna men kommer säkert imorgon. "Topp 5-listningen" verkar stämman ha lyckats bra med, och jag är stolt över vår starka riksdagslista i Östergötland.

Under fel rubrik några rader om kommunalvalet i min hemkommun Linköping. På 1970- och åttiotalet växlade makten mellan rött och blågrönt, kds stödde s en del, efter m-c-fp-styre 1991-94 blev det röd s-v-mp-majoritet. I det läget hittade s och c varandra och har sedan dess styrt Linköping med stor framgång. Borta är gånga uppslitande strider mellan blocken, ekonomin är god, miljösatsningarna imponerande och Linköping är den mest marknadsstyrda kommunen i Östergötland med ca 40 procent - tror jag - av den offentliga tjänstesektorn upphandlad från privata entreprenörer med regelmässigt god kvalitet och effektivitet. Liksom även hos den kommunala verksamheten, sporrad av konkurrensen.
I valet backade s-v-mp och m gick fram, förutsättningarna för fortsatt minoritetsstyre s-c är rejält sämre, och det finns en - låt vara mycket knapp - borgerlig majoritet med 40-39...
På centergruppen i går beslutade vi att inleda diskussioner med m-fp-kd för att försöka skapa en stabil politisk plattform för en fortsatt framgångsrik utveckling i Linköping utifrån den goda grund som lagts, men nu i en borgerlig samverkan. Ett majoritetsstyre med ett mandat och med 4 partier kräver mycket av alla parter, och jag hoppas verkligen att förhandlingarna blir konstruktiva och framgångsrika. Det lutar alltså åt borgerligt styre i Linköping, men det kräver liksom på riksplanet generositet och kompromissvilja hos alla parter, samt en insiktsfull och stark ledning och samordning.

måndag, september 18, 2006

En glad, och medkännande, kommentar!

Vilken fantastisk gårdag! Jag har varit med om en del valvakor sedan 1979, men den här tar priset. En ny nödvändig alliansregering, ett starkare centerparti, återkomst i storstäderna...Grattis Sverige!

Tillbringade valvakan med vännerna i Linköping på restaurant Istanbul. Oförändrat 7 procent i kommunvalet vilket är bra, vi vann mycket förra valet på nej till utförsäljning av kommunala bolag. I riksdagsvalet i kommunen 5 procent förra valet, nu 7 procent vilket känns mycket bra, första gången riksdagsrösterna ligger i kommunnivå.

Sannolikt regimskifte i landstinget, även om det nya Norrköpingssjukvårdspartiet blir vågmästare med 30 procent av Norrköpingsrösterna...

I riksdagsvalet från 15.157 c-röster till 19.530, från 6,1 till 7,6 procent. Vi har målet två centermandat, har närmat oss men når kanske inte ända fram. Ska bli spännande att se hur kryssen fördelar sig, både Karin, Muharrem, Britta och Micke har ju liksom jag själv lagt mycket tid och kraft på ett starkare centerparti och på många personkryss.

Vilken härlig utmaning för den nya riksdagen att förnya Sverige och genomföra Alliansens genomarbetade politik.

Så till lite medkänsla, jag är en "compassionate" centerpartist. Val är till för att hårddra skiljelinjer och visa på de politiska alternativen. Och den förändring som nu ska ske är oerhört viktigt för Sverige. Det hade känts fruktansvärt, faktiskt, om de ständiga men nu rätt trötta socialdemokraterna hade fått fortsätta att administrera en politik för bevarande och med siktet bakåt.

Havande sagt detta (vilket Lennart Daléus ständigt upprepade) är ändå Sverige ett litet land i norra Europa där partierna ligger rätt nära varandra. Jag har stor respekt för Göran Persson som en skicklig politiker nära den politiska mitten, och det är definitivt inget fel att s har letts av en människa med rötterna på den sörmländska landsbygden (jag klassar Vingåker där). Men allt har sin tid, jag är glad för att Persson inte släppte fram Wallströn förra året, och för att han inte har haft gnistan i år. Jag tycker det är bra att Göran P. istället för att ösa in sina pengar i osynliga pensionsförsäkringar - som andra s-toppar - investerar i ett liv och företag och boende på landsbygden, och jag tillönskar honom det som han själv uppenbarligen satsat på rätt länge, ett lugnare liv med mer livskvalitet på den härliga svenska landsbygden.
Och jag ser i min kaffesump att han kommer att blir en rätt aktiv LRF:are med tunga styrelseuppdrag lite här och där.

söndag, september 17, 2006

opinionsförbud?

Valvinden blåser alliansens väg, och för mig, som aldrig tar ut något i förskott, är det mycket frestande att nu göra det. Men vi får se i kväll.
En del länder har infört förbud mot att mäta opinionen några dagar före valet. Jag tycker att vi bör fundera över detta. De ständiga opinionsmätningarna nu tar faktiskt fokus från det viktiga val som var och en av oss ska göra, och risken torde vara uppenbar att många utöver de politiska sakfrågorna nu lika mycket (?) kan väga in opinionsvindarnas nyckfullhet när man röstar. Dvs taktikröstandet kan ta över och kanske kan alltså undersökningarna påverka valutgången i en inte rimligt hög grad.

torsdag, september 14, 2006

Det känns bra!

Vilken fantastisk höst! Idag på Ulrika marknad 4 mil sydväst Linköping, i en glänta i skogen en härlig by, massor av folk, + 25 grader. Vi sålde lotter och pratade politik, men huvudintresset hos besökarna var nog mera att kolla marknadsstånd och bekanta...Ändå, intresset för centerpartiet och Maud är växande, och det känns bra för både centerpartiet och alliansen inför söndagen.

Riks-TV är ju viktigt, Maud är lysande och alliansen bra. (En objektiv centeranalys). På andra sidan är det mer än "rödgrön röra". Perssons märkliga flirt igår med att inbjuda något alliansparti att stödja en s-minoritetsregering - efter att ha sågat alliansen med fotknölarna hela valrörelsen - måtte väl ge ett mycket märkligt och ostadigt intryck för väljarna.

onsdag, september 13, 2006

oförändrad skatt för pensionärer

Allians för Sverige vill höja garantipensionen med 250 kr i månaden, eller 3000 kr/år. På sikt vill vi se fler höjningar. Aliansen vill också stärka bostadstilläggen för pensionärer och sänka/ta bort fastighetsskatten även för hyresrätter, vilket ger utrymme för hyressänkningar.

För personer 65+ som vill jobba föreslår Alliansen ytterligare en skattesänkning genom ett förstärkt jobbavdrag för äldre.

Centerpartiet vill dessutom se över möjligheten att omvandla bostadstilläggen till en generell höjning av garantipensionen. Detta för att pensionären själv ska få större möjlighet att välja vad pengarna ska användas till. Vi vill också införa ett trygghetsavdrag - en skattereduktion även för anhörigas hushållstjänster.
Allians för Sverige föreslår inte en straffskatt på pensionärer. Däremot inför vi ett särskilt skatteavdrag för inkomster från arbete. Detta för att öka stimulansen att arbeta, då det innebär att även vid låga löner, eller löner lägre än tidigare förvärvsinkomst, medför att du får en ökad nettoinkomst när du jobbar.

Trygghet i en föränderlig värld är att fler företag startas och fler får arbete. Det är endast genom ett folk i arbete som resurser skapas så att pensioner och trygghetssystem kan säkras, och så att vård, skola och omsorg kan tryggas.

Det är Allians för Sverige som står för en långsiktig trygghet i årets valrörelse, inte de tre partier utan gemensamt program som mest ägnar sig åt att fördela bidrag istället för att skapa resurser.

lördag, september 09, 2006

axplock från valarbete!

Vi har faktiskt bra tryck i östgötacentern, bättre än på länge! God stämning och mycket som ordnas via distrikt och kommunkretsar äver hela länet. Och samarbetet med allianspartierna i länet går fortsatt mycket bra.

I måndags hade de 4 borgerliga listettorna utmanat till torgdebatt mellan de två regeringsalternativen i Norrköping. S sa nej, vänsterpartiet sa ja. Listettan för miljöpartiet, Peter Eriksson, sa nog ingenting och mp dök inte upp. Så vi radade upp oss på ett trångt torg i Norrköping, 4 samspelta från Alliansen och Björklund från vänsterpartiet. Precis innan debattens början dök en tidigare partisekretarare (s) upp på torget...Och minsann tog Lasse Stjernkvist plats vid debattmikrofonen!
Det här säger rätt mycket om de två regeringsalternativen, faktiskt.

I tisdags gästade en näringsministerkandidat länet, vår gruppledare Åsa Torstensson. Besök i Ödeshög, Linköping, Rimforsa och Söderköping. Vår valombudsman Rosmarie Nelson Ekerå och vår listfyra Britta Andersson stöttade hela vägen, och jag på några ställen. Flygbladsutdelning på Stora Toget i Linköping och bra diskussion med företagare och Söderköpingscentern på kvällen i Söderköping. Magnus Berge, som skulle, eller snarare kommer att, bli ett utmärkt kommunalråd, höll i kvällsarrangemanget.

I onsdags stod jag i en härlig septembersol och pratade med väljare vid centerns valstuga i Linköping - trädgårdstorget -, och på eftermiddagen var Åtvidabergscenterns Nils Holmberg och jag på en trafiklektion för gymnasieelever i Åtvidaberg.

I torsdags fm var det telefonväkteri på Östgöta Corren, och en debatt på folkhögskolan i Valla för många - något hundratal elever. Alla partier var där, och alla kom punktligt i tid utan ett parti som kom lite före slutomgången. Jag valde ändå att öppna hårt med att "Du kan lite på centerpartiet, vi sviker aldrig ett löfte"...

Fredagen gick i alliansens och Finspångs tecken. Där har man format ett starkt allianssamarbete med en mycket välgjord gemensam valbroschyr till alla hushåll. Och både riksdags och kommunkandidater från oss fyra partier besökte tillsammans Bergska skolan (med tre tidningar närvarande), torget, och en duktig företagare i solskyddsbranschen.

Idag besökte jag med Ödeshögscenterns kommunalråd Jan-Olof en vindkraftsgård (två aggregat), en 280 ha stor torvtäkt och ett solbadande torg. Ödeshög är enligt preliminära uppgifter snart självförsörd med halva energibehovet! På eftermiddagen torgmöte på Gyllentorget i Linköping med centerpartiets dynamiske kommunalråd Gösta Gustavsson, som i spetsen för sin fullmäktigegrupp - och i ett fungerande samarbete med socialdemokraterna, det ska villigt erkännas - i hög grad bidragit till Linköpings stabila ekonomi, högoktaniga biogassatsing och rejäla mångfald i vård, skola och omsorg (40 procent är upphandlat av välskötta privata företag tror jag).

När jag parkerade i p-huset, höll ett tiotal snaggade unga killar på att veckla ut sina NSF-paroller, och utanför gled polisbilar omkring. Demokrati är fantastiskt, men ändå lite påfrestande ibland...!

Valtester, se upp lite grann!

Valtester är populära, och kan säkert ge en del ledning. Men det gäller också att se upp. Det kan bli så att det parti som lovar mest kan få lite extra utdelning. Särskilt om finansieringen tas hem på något anmärkningsvärt sett, eller knappast finns.
Vänsterpartiet har ju t ex alltid varit expterter på att fixa 200.000 jobb, 6-timmarsdag, mycket högre kvinnolöner osv utan att bry sig så mycket om hur pengarna ska tas fram.
Moderaterna fixar en hel del "godis" genom att ligga lite lågt med biståndet.
Och det finns flera exempel.

Kolla gärna valtester, men låt det bara vara en del i ditt "valunderlag" innan du sätter ner foten!

måndag, september 04, 2006

ändamålet helgar medlen...

Allians för Sverige tuffar på, och nu vet vi hur familjepolitiken ska reformeras efter en Allians-seger. En bra uppgörelse även om jag får fundera vidare på jämställdhetsbonusen, dvs utöver en hög föräldraförsäkring för den som tar hand om sina barn ska därtill den med lägre lön erhålla 3.000 kr ytterligare i skatterabatt. Till detta bidrar bl a de familjer som vill vara hemma med sina barn en längre tid, samtidigt som de i dagens system inte erhåller ett öre i ersättning för att de därmed besparar samhället ca 100.000 kr per år för vad en dagisplats kostar.

Det är bra att Alliansen nu öppnar för en kommunal vårdnadsersättning. Det argument mot detta som ständigt upprepas av socialdemokraternas valfrihetshatare, med Berit Andnor i spetsen, är att ersättningen är alltför låg för att en ensamstående förälder ska kunna vara hemma längre med den. I alla andra sammanhang riktas olika lösningar för att lösa olika gruppers situation. Vårdnadsersättningen är uppenbart riktat i första hand till en del familjer med två föräldrar som vill vara hemma med sina barn lite längre än vad föräldraförsäkringen medger, och idag närmast förbjuds att göra detta genom att staten särbeskattar deras enda inkomst samtidigt som ingen kompensation lämnas för att staten sparar in 100.000 kr/år i dagiskostnad.

En ensamstående förälder har ett bra stöd i familjepolitiken genom föräldraförsäkringen och en rimlig dagiskostnad. Men i kampen mot en rättvisare familjepolitik tillgriper socialdemokraternas fundamentalister ständigt tricket att argumentera för att "vårdnadsersättningen är för låg för att en ensamstående ska kunna var hemme med den". Detta vill man ju samtidigt till varje pris förhindra genom alla ekonomiska styrmedel, och även för familjer med två föräldrar som vill tillbringa lite mera tid med sina barn när de är små.

Det är befriande att Allians för Sverige står för en helhetssyn i familjepolitiken till skillnad från dem som vill bestämma över andras val i det röda blocket.

torsdag, augusti 31, 2006

BRA!, Maud!

En givande och just utfrågning av Maud, som svarade rappt och tydligt och ärligt och bra!

Kollade just på aftonbladets web-fråga, 10.000 hade röstat och nära hälften har kryssat att hon var usel, inte ens värd ett av fem plus utan ett minus...

Uppenbarligen anses centern och Maud som en huvudmotståndare av politiska krafter nära regeringsparti och s-styrda fack. Det här är en organiserad aktion!

Bortser vi från aktionen får Maud ett mycket bra betyg, med stor dominans av 5 plus och 4 plus.

Nu börjar vi slutspurten!

måndag, augusti 28, 2006

Bluffar Bosse Ringholm om hembakta bullar?!

Det börjar bli intressant.
1. En livsmedelsinspektör i Mjölby kräver restaurantköksstandard för baka hemma och sälja i ett ideellt café. Annars måste försäljningen upphöra. "Köp konsumentförpackat", råder han.
2. Margot Wallström bedyrar från Bryssel att ideell försäljning inte omfattas av EUs regelverk för livsmedel. Jag vill gärna tro på henne, men det får granskas!
3. Bosse Ringholm bedyrar fullständigt entydigt i TV ikväll - Östnytt - att det ideella kristna bokcaféet kan vara helt lugna, ideell verksamhet berörs inte av den nya livsmedelslagstiftningen. Talar han sanning eller står kar´n och ljuger?

Lena Ek - centerns suveräna EU-parlamentariker - tvivlar på Ringholm.
Jag har nu läst lite i regeringens proposition 128 om den nya livsmedelslagen. Som Ringholm som regeringsledamot varit med om att skicka till riksdagen. Där står i kommentaren till § 11.2.3 att en skillnad gentemot den gamla lagen är att "den nya lagen - i likhet med EU-förordningarna - kommer att omfatta livsmedel som bereds i privat bostad i syfte att släppas ut på marknaden". Det låter ju lite illa för alla vänner av ideella hembakta bullar.

Och i en ytterligare kommentar till 4:e paragrafen sägs att "gränsdragningen mellan konsumtion i privathushåll - som inte omfattas av regelverken - och vad som omfattas av försäljning på marknaden är inte alltid helt klar. Det torde t ex vara tveksamt i vad mån sådan bed- and breakfastverksamhet som idag faller utanför lagens tillämpningsområde i fortsättningen kan undantas från regelverket. Visserligen sker konsumtionen av livsmedel i ett privat hem. De som konsumerar är emellertid utomstående personer som köper en tjänst, varför konsumtionen i sig inte kan sägas vara privat. Däremot bör det fallet då livsmedel bereds i hemmet för att tas med som present till grannar och släktingar inte omfattas."

Nog låter de där skrivningarna rätt allvarliga för bokkaféet Källan som hembakar och säljer i det ideella caféet. T o m Bed och Breakfast kan ju omfattas. Och uppenbarligen har livsmedelinspektören mot bakgrund av riksdagens beslut och Livsmedelsverkets anvisningar gjort bedömningen att hembakta bullar ska uppfylla alla regler för tillverkningskök, om de säljs till konsument.

Ska Marianne Karlsson och de övriga i bokkaféet Källan nu vara mycket oroliga, eftersom den ansvarige livsmedelsinspektören ålagt dem att upphöra med försäljningen idag (!) om de inte rustar upp sina 25 kök i sina hem. Eller ska de lita på Bosse Ringholm som från Stockholm meddelar att ingen som med ideella motiv säljer hembakta bullar behöver riskera försäljningsförbud.

Frågan har ju en annan intressant aspekt. När riksdagen har fattat ett beslut, och ansvariga myndigheter utfärdat anvisningar, är ministrar förbjudna att tolka vad som gäller i enskilda fall. Detta ansvar åvilar ansvariga tjänstemän, och efter ev överklagande de instanser som ska pröva dessa. Lägger sig ministern i handlar det om ministerstyre.

Det vore intressant att få höra från Mjölbys miljönämndschef om livsmedelsinspektörens bedömning av den nya lagen är det som fortfarande gäller, eller om Bosse Ringholms TV-besked har tagit över och försäljningen alltså obehindrat kan fortgå?

Jag vill gärna hoppas att Ringholm har rätt och livsmedelsinspektören och miljöchefen i Mjölby har fel. Är förhållandet det motsatta har riksdagen tagit ett tokigt lagbeslut, som i så fall skyndsamt måste rivas upp och ändras...

Men så sade ju Bosse Ringholm...

Vi hörs imorgon!

är hembakning kriminellt?

(opportunism, så stavas det ju, får använda enklare ord framöver!)

Ett kristet bokcafé i Skänninge säljer hembakta bullar som ett 25-tal damer bakar. EUs förlängda arm genom Mjölbys livsmedelsinspektör sätter nu stopp för detta, eftersom enligt honom ska "köken där bullarna bakas uppfylla alla regler som gäller för tillverkningskök".
- Köp in konsumentförpackat bröd, är hans råd till cafeét. Att den årliga förtjänsten till socialt arbete på 50.000 kr då försvinner är inte hans sak.

Jag är för EU, och givetvis även ett bra regelverk för livsmedelstillverkning och - försäljning. Men det är så typiskt för Sverige att använda både hängslen och livrem, jantelagen och millimeterrättvisa och göra allt för att inte hitta smidiga fungerande lösningar i speciella fall, typ detta.

För att stödja bokcaféet Källan har vi idag bakat bullar här hemma - mest min fru Ewa, om sanningen ska fram. I eftermiddag ska de överlämnas till Caféet som stöd för deras verksamhet. Om vi nu har begått ett brott vet jag inte, men i så fall får det ses som en civil olydnad för att ändra en orimlig tillämpning av ett regelverk. Efersom TV var här torde ev efterräkningar komma snabbt...

Jag är emot hembränning, men öppen för hembakning...

Ideella insatser för social verksamhet genom hembakta bullar och caféförsäljning måste kunna tillåtas i rimlig skala. Jag utgår ifrån att nya EU-direktiv och den tuffare livsmedelslagen medger sunt förnuft och praktiska lösningar i t ex sådana här fall. I andra EU-länder löser man sådant här, i Sverige fastnar vi tyvärr regelmässigt i stelbenta förbud och paragrafrytterier.

Alltså; Mjölbys livsmedelsinspektör och miljönämnd måste tänka till och lösa upp situationen och våga stå för en förnuftig tillämpning av de nya reglerna.
Om de inte vågar eller vill detta med hänvisning till centrala direktiv måste självfallet dessa ändras, av livsmedelsverket eller i sista hand av Regeringen.

Jag har svårt att tro att det är EUs direktiv som är så här fyrkantiga, men i så fall har inte regeringen haft ögonen öppna och får agera med kraft i Bryssel. Förhoppningsvis en ny regering snart i så fall!

söndag, augusti 27, 2006

svenskt kollektivavtal i Sverige - 100 %?

Jag hörde lite på EU-debatt mellan partierna i Sverige radio. Alla partierna verkade kräva att alla arbetande timmar i Sverige skulle utföras med svenskt kollektivavtal. Endast centerpartiet stack ut och menade att tillfälliga arbeten inte kan åläggas detta. Sedan får givetvis diskuteras var gränsen går för "tillfälliga".

En utländsk lastbil som kör från Polen via Malmö till Stockholm och åter, ska förhandlingar alltså ske och svenskt kollektivavtal gälla under resan i Sverige? Är detta faktiskt och praktiskt möjligt, givet att vi vill behålla öppna gränser och fri handel?

Vi importerar massor av kyckling från t ex Thailand, producerad med thailändska löner. Borde inte svenska kollektivavtal avkrävas vid denna produktion? Det ligger något i det, men hur går det att förean med fri handel?

Svenska slakterier tvingas av konkurrensskäl att stycka och paketetera kött i Polen, eftersom kostnadläget och lönerna där är lägre. Jobben flyttar ut. Borde inte svenska kollektivavtal krävas i Polen?

Om man accepterar handel över gränserna i världen och inom Europa, men inte att en enda arbetstimme i Sverige får utföras utan att svenska kollektivavtal har tecknats - vilket är en faktiskt omöjlighet, enligt min uppfattning -, accepterar man då egentligen t ex EUs inre marknad?

Och är det så att det är en omöjlighet att vid tillfälliga kortvariga uppdrag i Sverige alltid kräva svenska kollektivavtal, för då inte de som hävdar att detta är möjligt och viftar med "ja-skyltar" det svenska folket bakom ljuset?

Var det kanske centerpartiet som ensam hade modet att säga det som är en "truism" - en banal sanning. Och var de andra svaren kanske egentligen rätt "oppurtunistiska"?

(Känns felstavat, men jag ser ingen bättre stavning just nu..)

onsdag, augusti 23, 2006

Kräv kvalitet vid offentlig mat-upphandling!

Inlägg i Land Lantbruk i fredags:

Ställ höga krav på djuromsorg vid upphandling av livsmedel!

Sverige ligger i täten i världen vad gäller höga krav på en god djuromsorg och miljö vid all livsmedelsproduktion.

Samtidigt säljs i stor utsträckning mat från andra länder producerade under väsentligt lägre krav inom framförallt restauranger och storhushåll, men även i stor omfattning även till konsument.

Därför behövs en starkare ursprungsmärkning vid försäljning av mat i detaljhandel och i restauranger och storhushåll.

Samtidigt som stat, landsting och kommuner ställer höga krav på det svenska jordbrukets djuromsorg och miljö upphandlar man i betydande utsträckning mat som är producerad under väsentligt lägre djurskyddskrav. Detta är motsägelsefullt och motverkar självfallet den goda djuromsorg som vi vill eftersträva både i Sverige och internationellt.

Jag anser att stat, landsting och kommuner vid sin upphandling av mat bör ställa krav på en hög djuromsorg på den nivå som krävs av vårt eget jordbruk. Till exempel ska kor ha rejäla rastfållor och släppas ut på bete, grisar ska inte svanskuperas men ha tillgång till halm, och kor,grisar och höns ska ha goda vistelseutrymmen och inte rutinmässigt tillföras antibiotika eller botas från salmonella.

Självfallet ska EUs upphandlingsregler respekteras, och all mat som uppfyller de ställda kraven ingår i anbudsgivningen.

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist har i i riksdagen i maj givit tydligt besked om att vårt förslag inte strider mot de krav som EU ställer på upphandling:

” När det gäller krav på en produkt ska reglerna om tekniska specifikationer i LOU (Lagen om offentlig upphandling) tillämpas, dessa regler ger möjlighet att att föreskriva t e x en viss produktionsmetod. Detta ger stöd för möjligheten att vid upphandling av livsmedel ställa krav på särskild djuromsorg i överensstämmelse med svenska djurskyddslagstiftning. Kraven måste naturligtvis hålla sig inom vad som är tillåtet inom gemensakpsrätten och kan självfallet inte uttryckas som ett krav att efterleva svensk lag utan måste formuleras som allmänt hållna krav. Det finns således goda möjligheter för kommuner och landsting att ställa en rad krav exempelvis avseende djurskydd i upphandlingen av livsmedel”.

Centerpartiet driver över hela landet att stat, landsting och kommuner vid sin upphandling av mat ska upprätta tydliga kriterier på god djuromsorg som sedan ska tillämpas vid upphandlingen av livsmedel. Vi utmanar övriga partier att haka på!

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

Förbud mot privata sjukhus och företag = Cubainspirerat, javisst!

jag fortsätter kritiken mot v och s utomordentligt märkliga och farliga attacker på privat verksamhet i den offentliga tjänstesektorn, och på att med vett och vilja vilja förbjuda företag att gå med vinst. Hur ser man då egentligen på marknadsekonomins funktion och drivkrafter? Man tror egentligen inte på den, det är den alarmerande verkligheten. Detta måste komma i fokus inför valet, haka på!

Här en replik från mig i dagens Östgöta Correspondent:

"Ytterst oroande är att även socialdemokraterna på riksplanet förbjuder privat drivna sjukhus. Det skriver riksdagsledamoten Staffan Danielsson (c), i ett svar till Emil Bergs artikel den 22 augusti.


Logiskt återuppliva kommunistkraven


Emil Berg och vänsterpartiet vill förbjuda all privat verksamhet i den offentliga tjänstesektorn, på samma sätt som detta redan är förbjudet på t ex Kuba. Vänstern anser tydligen på fullt allvar att staten och kommunerna är billigast och bäst på att utan störande privat konkurrens bedriva all sjukvård, alla skolor, all äldreomsorg och alla soptömningar och så vidare.
Logiken borde vara att återuppliva gamla kommunistkrav på att även förstatliga delar av näringslivet, så att produktionen kan bli billigare och bättre, konkurrensen kan minska, och så att Sverige därigenom ökar sin konkurrenskraft i den globala konkurrensen … Detta drev kommunisterna hårt för bara 20–30 år sedan, inspirerade av den socialistiska planekonomin i Östeuropa, som förde sina länder till ekonomisk och politisk misär.
Ytterst oroande är att även socialdemokraterna på riksplanet förbjuder privat drivna välskötta sjukhus och vill förbjuda privata företag att gå med vinst. Jan Nygren på Saab – tidigare ordförandekandidat för s – anser med all rätt detta vara en ”styggelse”. Det hedrar socialdemokraterna i Linköping att de driver opinion mot detta och att de i Linköping medverkat till en dynamisk utveckling med variation och bredd inom de offentliga ansvarsområdena.
Jag och centerpartiet bejakar mångfald och utvecklande konkurrens i den offentliga tjänstesektorn, med både kommunalt och privat och kooperativt drivna verksamheter och företag.
Det är marknadsekonomi, privat entreprenörskap och fungerande konkurrens som grundar tillväxt och utveckling i världen. Inte offentliga monopol och förbud mot privata företag eller förbud mot att de ger avkastning – det vill säga vinst – på sitt satsade riskkapital. Därför är det utomordentligt allvarligt med regeringens och dess samarbetspartiers bakåtsträvande i dessa frågor, och de signaler som skickas till näringslivet i sin helhet.

Staffan Danielsson"

söndag, augusti 20, 2006

Sveriges radio och orden - "hizbollahkrigare"

jag har jobbat i riksdagen för att åtminstone regering och riksdag inte skulle använda ordet "självmordsbombare", som ju närmast glorifierar och sätter fokus på den som begår dessa fruktansvärda massmord.

Men media fortsätter använda den beteckningen, vilket jag är starkt kritisk till.

Idag har Sveriges radio - ekot - rapporterat om vad de irakiska "motståndsmännen" har gjort, tortyr, mord, massmord, massmordsbombningar, allt av oskyldiga vanliga civila människor. Och Sveriges radio benämner dessa förbrytare mot alla fredens och kriget med det positivt värdeladdade ordet "motståndsmän". Erbarmligt.

Och Ekot har i rapport från Libanon benämnt de som med utrustning och stöd från Syrien och Iran i månader har skjutit raketer in över Israel för att döda så många civila israeler som möjligt för att "utrota Israel från kartan", med termen "Hizbollahkrigare". Ett starkt positivt värdeladdat ord.

Jag tycker inte att radion med dessa värdeomdömen sköter sitt uppdrag på ett objektivt sätt, och jag avser att agera i frågan.

lördag, augusti 19, 2006

Per Nuders lilla värld - full av "nöd"-lögner

På aftonbladets hemsida chattar Per Nuder med frågare. Många bra frågor. utifrån den verklighet som inte minst centerpartiet ser och gör allt för att förändra.

Flera kritiska frågor om ungdomsarbetslösheten. Och Nuder svarar:
"För det första sjunker arbetslösheten bland de unga kraftigt just nu." Ett falskt påstående. Notera ordet kraftigt och "just nu".

Och Daniel frågar och får svar:

"Daniel Lundqvist säger: I min kompiskrets (25-30) så är det cirka 10 personer som självmant stannar hemma med a-kassa och lurar systemet. Hur tycker du att ni pushar ut dessa individer i arbete igen.
Pär Nuder säger: Vi har uppenbarligen olika erfarenheter. Jag har aldrig mött någon som frivilligt har valt arbetslöshet."

Nuder återkommer till detta mantra, människan väljer aldrig "bidragsförsörjning" oavsett hur generösa bidragen är.

Bevare mig för att styras av politiker som lever i sin egen lilla värld, som bara träffar likasinnade och som aldrig bytt tjänster eller klippt håret svart. Eller som har mage att påstå det. Och därigenom klassar ner nästan hela folket som lever, och lever därute i verkligheten.

torsdag, augusti 17, 2006

miljöpartiet - från etanolhatare till etanolkramare...

Centern får någon gång lite försiktig kritik från mp för att vi tar till oss vad som händer när decennierna går och saker och ting förändras, t ex när klimatfrågan går om kärnkraftsavvecklingen i vikt.
Men även miljöpartiet kan faktiskt ändra och helt kasta om sin politik, fast lite mer i det fördolda. Man gillar inte längre förnybar vattenenergi i småskaliga former, t ex. (Det gör centerpartiet!).
Och det gamla etanolhatarpartiet från 1990-talet, som jag minns så väl, har bytt linje till 100 procent och är nu de "värsta" etanolkramarna. Nästan i nivå med centerpartiet, som dock varit det parti som konsekvent slagits för detta förnybara drivmedel hela tiden, och som i hård motvind drev fram förutsättningar så att vår hitills nästan enda etanolfabrik i Norrköping kunde byggas.
Jodå, mp visste minsann då att etanol gjordes av spannmål från fält som gav hyggliga skördar med hjälp av handelsgödsel - usch och fy - och att nettoenergiutbytet därför var "bara" kanske 60 procent. Eller mycket mindre, knappast något, hävdade mp ofta då.

Men idag visar en och annan miljöpartist stolt upp sin etanolbilar - vilket alltså i och för sig är bra - som drivs fram från högavkastande handelsgödslade vetefält i Sverige och från import från Brasilien. Samtidigt som man vill öka EU-stödet maximalt på de livsmedelsproducerande åkrarna intill etanolfälten så att produktionen blir extensivare och handelgödselfri.

Här förutspår jag en kommande knäckpunkt när åkrarna fullt ut framöver kommer att behövas för både livsmedels- och energiproduktion. Ska staten både ge ersättning till högavkastande energiproduktion på etanolfälten, och samtidigt till en extensivare ekoproduktion på livsmedelsfälten intill? Kanske det, men avvägningen blir grannlaga.

Mp tycker nog att allra bäst hade varit att etanolvetet hade ekoodlats, men jag har inte hört något enda krav på detta vilket väl hade varit logiskt utifrån deras höga tonläge på livsmedelssidan. Bekymren är här två, för det första att skulle hela livsmedelsproduktionen ekodlas blir det inte mycket areal över för energiproduktion, och för det andra att avkastningen - och energiutbytet - blir avsevärt lägre för ekovetet. Skulle de specialiserade spannmålsodlare utan djur som nu producerar höga etanolveteskördar gå över till ekovete skulle skördarna kanske halveras.

Fråga till Nuder om fler förbud mot privata företag

Fråga till finansminister Per Nuder om förbud mot privata företag och mot vinst
Riksdagen har på regeringens förslag i en ”stopplag” förbjudit privat drift av vissa sjukhus. Regeringen överväger att förbjuda vinst på det satsade riskkapitalet i privata företag inom offentlig sektor. Regeringens samarbetsparti vänsterpartiet kräver nu ett förbud mot all privat driven verksamhet vid offentlig tjänsteproduktion, ett alarmerande och enormt långtgående förslag. Om det är så fult och fel med privat verksamhet och effektiva välskötta företag som ger vinst i offentlig tjänsteproduktion, hur kan då detta vara rätt och riktigt i näringslivet i övrigt? Om man inte tror på mångfald och konkurrens vid upphandling av offentlig verksamhet, hur kan då detta vara rätt och riktigt i näringslivet i övrigt?
Det är marknadsekonomi, privat entreprenörskap och fungerande konkurrens som ligger bakom tillväxt och utveckling i världen, inte offentliga monopol och förbud mot privata företag och vinst. Därför är det utomordentligt allvarligt med regeringens och dess samarbetspartiers bakåtsträvanden i dessa frågor, och de signaler det skickar till näringslivet i sin helhet.
Eftersom vänsterpartiet också kräver ministerposter i en ev. vänsterregering efter valet, och eftersom regeringen redan börjat attacken mot privat företagsamhet inom offentlig tjänsteproduktion, ställer jag frågan så här till finansministern:
Avser finansministern att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra privat verksamhet inom offentlig tjänsteproduktion i den riktning som påbörjats och som vänsterpartiet nu kräver ska fullföljas fullt ut?

onsdag, augusti 16, 2006

Tala om ömma tår...påhoppad av 4 hyggliga östgötasossar och så Ohly..

Läs gärna mitt förra inlägg noga, eller lyssna på en kort intervju på Radio Östergötlands hemsida. (http://www.sr.se/Ostergotland/)
Vid en fortsatt vänstermajoritet kräver f.d. kommunisten Ohly en ministerpost åt sig. Denne statsrådskandidat kräver 200.000 nya statliga jobb, 6 timmars arbetsdag...och så nu i veckan ett förbud mot all privat verksamhet inom hela den svenska offentliga sektorn. Det här skulle vara förödande för Sveriges ekonomi. Och
S på riksplanet förbjuder privat drivna sjukhus och vill förbjuda vinst i privat drivna företag i den offentliga tjänstesektorn.

Om det är så förfärligt med privat företagsamhet i upphandlad konkurrens inom 1/3 av Sveriges ekonomi, då är väl i logikens namn detta lika förfärligt inom övrigt näringsliv.
Det är faktiskt bara 20 år sedan som s och Palme ville socialisera det svenska näringslivet genom löntagarfonder. Exemplen ovan är enligt min mening alarmerande, och reser frågan hur långt en ev. vänsterregering med omsorgsminister Ohly (t.ex) kommer att gå i denna socialistiska riktning.

I t ex Vitryssland och Cuba behövs inga stopplagar mot privat drivna sjukhus - för sådana finns ju inte -, där behövs inget förbud mot vinst i privat verksamhet i offentlig sektor - för sådana företag finns inte där -, och där behövs inget förbud mot privata företag i offentlig tjänstesektor - för ett sådant förbud råder ju redan. Därför min försiktiga undran om varifrån inspirationen kommer från Ohlys och f.d vänsterpartisten Ylva Johanssons stopp- och förbudsförslag. Varför bli så sura för denna berättigade fråga. Varifrån kommer annars inspirationen ifrån?

Jag kan förstå att de hyggliga ledande östgötasossarna känner sig mycket besvärade över att behöva försvara denna politik, eftersom de t ex i Linköping är riktigt öppna för privata alternativ i verksamheten (vilket gör att samarbetet med c gått bra). Och de ska ha heder av att de kämpar i minoritet för att ändra s-politiken i dessa frågor.

Men frågorna till s och v på riksplanet är ju givna:

1.Varför förbjuder ni privat drivna och välskötta sjukhus?
2.Varför är det fult med att sträva efter vinst på sitt satsade riskkapital i ett företag?
3. Om detta är fult och fel i offentlig tjänsteproduktion, hur kan det då vara rätt och riktigt i näringslivet i övrigt?
4. Bejakar Ni - och Ohly - verkligen marknadsekonomin om ni inte tror på mångfald (och därigenom effektivitet och kvalitet) och vinstdrivna privata företag i den offentliga tjänsteproduktionen?
5. Kommer v och Ohly att ingå i en ev ny vänsterregering efter valet?
6. Och kommer då denna ev. regering att gå den riktning som Ohly kräver, ett förbud mot privat företagsamhet i vård - skola - omsorg?

Jag anser att dessa frågor är mycket relevanta och att denna debatt är oerhört viktig. Men jag kan förstå att s och v känner sig så besvärade att de gör allt för att komma ifrån den genom att beskriva mig som ett "lågvattenmärke", tydligen till skillnad från de blodigt allvarliga förslag som jag kritiserar...

tisdag, augusti 15, 2006

Dags för ny strid mot socialism och planekonomi!

Dags för ny strid mot socialism och planekonomi!

Jag trodde att vi i Sverige hade en bred enighet om marknadsekonomins välsignelse för effektivitet och tillväxt i Sverige och världen.

Men plötsligt sticker socialismens och planekonomins fula tryne upp på vänsterkanten. Socialdemokraterna anser nu att privat företagande och drift av sjukhus ska förbjudas, och att privata skolor ska förbjudas att gå med vinst.
Och nu kommer den f.d kommunisten Lars Ohly och vill förbjuda all privat verksamhet inom vård, skola och omsorg. Uppenbarligen är länder som Vitryssland och Cuba nya eller nygamla idoler för s och v.

Dessa förslag lägger s och v trots att enighet råder om att kommuner och landsting vid upphandling av bra vård och skola i konkurrens ska kräva god kvalitet, ha löpande kontroller och utvärdera i efterhand.

Det är uppenbart att en mångfald av statliga, kommunala och privata vårdgivare och skolhuvudmän ger ökad effektivitet och kvalitet, så att utväxlingen av våra skattekronor blir den absolut bästa. Och det är lika uppenbart att ett förbud mot alla andra företag än statliga och kommunala leder till en ineffektivare offentlig sektor som stänger ute den kraft och utveckling som finns i att små och större företag i ärlig konkurrens bidrar till bättre kvalitet och effektivitet.

Jag är chockerad över den inställning som inte bara de gamla kommunisterna utan även socialdemokraterna ger uttryck för i sin syn på privata företag och på rätten till vinst – eller förlust – som företagare.
Om privata företag är så förfärliga att de inte får driva sjukhus eller vård och skola, hur kan de då tillåtas bygga sjukhus eller leverera inredningar och måltider till dessa? Hur kan de då få tillverka mat och mediciner?

Och om det är så förfärligt att driva ett välskött och effektivt företag så att man erhåller en vinst på det satsade riskkapitalet i den offentliga sektorn, då är väl detta lika fel och förfärligt i näringslivet i övrigt.
I vänsterblockets agenda ligger kanske lagar som förbjuder Sveriges små och stora företag att gå med vinst, eller med goda vinster, och kanske man även vill förbjuda dem att gå med förlust? Om det nu över huvud taget behövs privata företag.

Det här luktar öststatssocialism och planekonomi, tycker jag. Thorbjörn Fälldin tog en hård match med samma krafter när löntagarfonderna skulle socialisera det svenska näringslivet. Är det dags igen för en principiell strid för marknadsekonomi och privat företagsamhet i det svenska näringslivet, där vård, skola och omsorg självfallet borde vara en integrerad del?!

Och vilka signaler ger dessa förslag till näringslivet, till alla svenska och internationella företag som är omistliga för Sverige genom att på en global arena konkurrera med privata vinstdrivande företag inom både industri och offentliga tjänster?
Sverige behöver verkligen en ny borgerlig regering som kan sopa banan med alla nattståndna förslag från en svunnen tid och från system som kraschlandade både ekonomiskt och politiskt!

söndag, augusti 13, 2006

Valfrihet och effektivitet!

Jag har länge slagits för rättvisa och valfrihet åt barnfamiljerna. Centerpartiets förslag om en barnomsorgspeng ger familjen frihet att köpa den barnomsorg som passar bäst.Med förstärkt föräldraförsäkring, fördubblat barnbidrag och sänkt inkomstskatt kan föräldrarna välja att tillbringa mer tid med barnen.

Centerpartiets förslag om fritt val i vård och omsorg ger också makt och frihet åt de sjuka eller de äldre att själva kunna träffa sina val.
Valmöjligheter i kombination med fler utövare och konkurrens inom den offentliga sektorn driver också fram en större effektivitet och kvalitet, och en bättre hushållning med våra skattekronor.

Liksom i näringslivet är konkurrens och vinst i offentliga verksamheter något som sänker kostnader, ökar effektiviteten och förbättrar kvaliteten.

Det känns planekonomi och sovjettänkande när socialdemokraterna på fullt allvar, verkar det tyvärr som, vill förbjuda privata sjukhus och förbjuda vinst i privata verksamheter som upphandlas med skattepengar. I så fall är väl vinst lika fult i det övriga näringslivet och borde i logikens namn förbjudas även där, vilket skulle närma oss till länder som Vitryssland och Kuba.

Och likaså motsätter sig s oftast med ryggmärgen ökad valfrihet i olika avseenden.

Sverige behöver ett maktskifte och en ny borgerlig regering med ett starkt centerparti!.

(Glöm heller inte vilka s förlitar sin makt på idag, och vad dessa partier lägger för förslag, särskilt v i dessa frågor.)

onsdag, augusti 09, 2006

Stockholm - och Sverige - halkar efter...

Intressant och avslöjande undersökning som presenterats idag, priser, löneläge och köpkraft i 71 storstäder i världen.'

Med tanke på sossarnas världsbild borde ju Stockholmarna ligga i topp i löneläge och köpkraft. Efter alla år med s-regering, ja ni vet skrytvalsen.

Men våra världshögsta skatter och alltmer devalverade priser (17 devalveringar sedan 1970-talet, som alla urholkar vår köpkraft) gör att Stockholm och Stockholmarna kommer först på plats nr 28 av de 71 städerna i köpkraft. Till yttermera vissa, Stockholm ligger efter alla övriga nordiska läner i köpkraft.

Fullständigt obegripligt, eftersom dessa länder ju styrts och styrs av borgerliga regeringar i mycket större utsträckning än vad som varit fallet i Sverige....

I all sin enkelhet och nakenhet förefaller det mig som om det här undersökningen slår hål på sossarnas världsbild som de ju är så skickliga på att dupera svenskarna med; Sverige är störst, bäst och vackrast, basta. Och allt tack vare oss...

jojo, plats 28 i köpkraft....att jämföra med på t ex 1960-talet, då vi nog låg i topp tre i alla fall.

Och tillväxten nu grundlades mycket under borgerliga regeringar och påtryckningar på 1980-och 1990-talet - under sossarnas passivitet och agerande först under galgen. Den dryga miljonen utanför arbetsmarknaden nu visar att en ny politik är ett måste, och alliansen har redan utformat hur den ska se ut.

söndag, augusti 06, 2006

Vilket centeravstamp!!

Jag måste ju rapportera från vårt valkonvent i Stockholm två dagar. 500 deltagare och en fantastisk stämning.

Maud både inledde och avslutade med massor av energi, vilja och glöd. Valmanifestet är kort och slagkraftigt, och summerar det vi lagt fast under flera år; med tre huvudpunkter; fler företagare och fler jobb, förnyad välfärd och en stark kamp för en bättre miljö.

Centerpartiet har genom vårt visionsarbete och vårt djärva förnyelsearbete blivit ett modernt parti i tiden, även om vi inte lyft fram vår utveckling marknadsföringsmässigt som t ex de "nya moderaterna" försöker göra. Maud menade att det nog var dags för det!

Dagens Nyheters huvudledare i lördags hyllade centerpartiet utifrån socialliberala utgångspunkter och utifrån att vi vågar driva viktiga framtidsfrågor utan att först snegla åt alla håll. Roligt.

9 riksdagsledamöter och partistyrelsemedlemmar - med bl a Muharrem - gjorde lättsamma, tänkvärda och roliga "ståupp-prestationer" kring vår politik, mycket uppskattat.

Vi östgötar - en ca 15-hövdad delegation - trivdes och träffades och är nu mycket laddade för att ge järnet på hemmaplan.

Vi hörs och syns!

tisdag, augusti 01, 2006

Ska jag byta bil..?Råd emottages!

Jag och centerpartiet kommer ju att starkt färga en ny borgerlig regering grön! Vi driver stenhårt på för en stark expansion av de förnybara drivmedeln. Men måste en riksdagsledamot inhandla en ny miljöbil för att trovärdigt kunna jobba för detta? Gröna bilister är en liten men naggande god påtryckarorganisation, och ser gärna att alla mycket snart kör nya miljöbilar. Östgöta Corren ställde mitt starka engagemang i frågan om förnybara drivmedel mot att jag kör en rätt modern och snål Volvodiesel. Jag bilägger min replik till Corren nedan, och tar gärna emot synpunkter kring detta.

"Jag tror att Corren och jag är överens om att miljöfrågorna är mycket viktiga, att Sverige behöver en ny borgerlig regering och att ett starkt centerparti ger denna nya regering en nödvändig och stark miljöprofil.

Föreningen Gröna Bilister betygsätter dagens bilar och ger självfallet högst miljöpoäng åt dem som kan tanka förnybara drivmedel och använder nya bilar som släpper ut minst skadliga ämnen. Samtidigt kommer under överskådlig tid de allra flesta av oss att utnyttja den bilpark som finns och även att tanka i huvudsak fossila bränslen.

Visst är det viktigt att miljöbilar utvecklas och successivt ökar sin andel av bilmarknaden, att de förnybara bränslena ges erforderliga skattelättnader och att tjänstebilarnas förmånsvärden gynnar den nya tekniken osv. Och det är självfallet positivt när företag och enskilda väljer att investera i nya miljöbilar.

Kan man driva på för en kraftfull omställning till förnybara bränslen med en rad skarpa förslag – som centerpartiet och jag verkligen gör- och ändå inte själv omgående inköpa ny miljöbil eller nya miljöbilar? Kan man ha två bilar i sitt hushåll eller får man bara ha en? Är det ok att köra begagnade bilar?

Användningen av förnybara drivmedel ökar nu i en takt som gör att den kritiska faktorn snart kommer att vara tillgången på drivmedel, inte brist på miljöbilar. De stora volymerna förnybara drivmedel används av oss alla genom snart 10 procents låginblandning ev etanol i bensin, och 5 procent rapsolja i diesel. De rena miljöbilarna som drivs på 85 procent etanol, ren biogas eller rapsolja (RME) bör utvecklas marknadsmässigt, där förutsättningarna är bäst lämpade. Till betydande del är detta i större städer och tätorter där man har nära till tankställen, korta körsträckor och mycket kollektivtrafik. På landsbygden med längre avstånd och längre till mackarna kan de rena miljöbilarna idag vara svårare att ”räkna hem” både miljömässigt och ekonomiskt.

Ofta är där en bränsleeffektiv och modern t ex dieselbil ett bra val även från miljösynpunkt.

Vårt eget bilval är just nu en ”begagnad Volvo kombi diesel” (xc 70) av 2003 års modell. Den förenar fyrhjulsdrift och säkerhet – vi kör mycket och en del häst- och andra transporter – med rel låg bränsleförbrukning och rel. få tankbesök.
Vi kör lugnt och ”ecodrivingsinriktat” och håller därigenom bränsleförbrukningen till runt 0,6 l/mil.

Jag har gott samvete i denna fråga genom att av all kraft driva på utvecklingen av förnybara drivmedel i alla dess former, driva på för allt högre låginblandningsprocent och fler miljöbilar och samtidigt själv använda en rätt miljövänlig svensk dieselbil som körs mycket försiktigt.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)