tisdag, maj 10, 2016

"Interpellationsetta" på östgötabänken, ej omnämnd..

Det är sällan som östgötamedia gör sammanställningar över hur aktiva riksdagsledamöterna på östgötabänken är. I Stockholmsmedia händer det väl aldrig, i landsortsmedia mera ofta.

Men någon gång händer det även i Östergötland, nu genom samma artikel i Corren och NT (Norrköpings Tidningar) och MVT (Motala Vadstena Tidning).

Den redovisar korrekt hur många motioner vi lagt, hur många interpellationer vi ställt till ministrar (med åtföljande kammardebatt) och hur många frågor (skriftliga svar) samt hur många anföranden i riksdagens kammare.

Corren och NT valde i papperstidningen att lyfta fram 3 av oss, Johan Löfstrand (S) som varit minst aktiv samt moderaterna Finn Bengtsson och Betty Malmberg som enligt tidningarna "toppar" med flest motioner.

Jovisst.

Jag tycker kanske att jag själv och Mathias Sundin (FP) och Magnus Oscarsson (KD) kunde ha nämts eftersom vi varit mest aktiva med interpellationer och anföranden i kammaren, med mig i topp..

Men så är det, journalisten måste prioritera och fastnade för de 2 stora partierna.

Vi andra får hoppas på omnämnande en annan gång.

(Sant är ju också att det som mäts är endast kvantiteten, inte kvaliteten..Synd, måste jag ju tycka..:)