lördag, april 04, 2009

Kan centern älskas till döds..?

Jag är övertygad om att centerpartiet står starkt inför valet; ett modigt,liberalt,grönt och företagsamt parti som håller t ex integriteten och landsbygden högt. Ett starkt och regringsdugligt parti som klarar av den svåra konsten att regera, vilket även innebär att kunna och att tvingas kompromissa.

Jag har själv tyckt att kompromissen blev för dålig vad gäller jordbrukets C02-skatter nyligen, och arbetar för att finna vägar framåt som rättar till det hela. Trots min besvikelse så inser jag att centern haft starka motkrafter att hantera i form av t ex finansdepartement och i form av ett mycket stort regeringsparti och ett mycket liberalt sådant. Lösningen är inte att lämna centerpartiet utan att stärka centerpartiet i dess fortsatta kamp för de gröna näringarna och landsbygden.

Centerpartiet håller integritetens fana högt i alliansen, och enligt min uppfattning har vi verkligen drivit på för att hävda denna i den svåra avvägningen mellan landets säkerhet och graden av integritetsintrång vid strängt kontrollerad signalspaning. De två enskilda riksdagsledamöter som betytt mest för detta är - också enligt min uppfattning - Annie Johansson och Fredrick Federley som drivit på i flera år för detta och verkligen "fick stenen i rullning".

Jag tycker det känns orättvist när de har drabbats hårt av kritik i närmast oförsonliga och ihållande former.

Nu backar centerpartiet i en enda opinionsmätning hos ett institut där det alltid svänger starkt i mätningarna. Det ska tas för vad det är, men väcker givetvis debatt.

Jag gör själv en liten koppling till missnöjet hos de gröna näringarna.

Integritetsvännerna gör kopplingar till att de tycker att vi lyckats för dåligt i signalspaningsavvägningen samt i Ipred-frågan.

Tja, vem vet. Det jag däremot vet helt säkert är att varken landsbygden eller integriteten vinner något på att det blir två stora partier som tar hand om rösterna med centerpartiets väljare i soffan eller någon annanstans.

Vi måste kunna - självfallet - ha en öppen och kritisk debatt kring hur vi lyckats hävda våra uppfattningar i regeringsarbete. Jag tycker verkligen i det stora hela att vi lyckats väl, och att vi är ett verkligt regringsdugligt parti.

Utan centerpartiet i regeringen - eller med en vänsterregering - är jag övertygad om att både landsbygden och integriteten kommit mycket sämre ut. Vi har definitivt gjort skillnad.

Detta innebär dock inte att vi fått igenom våra uppfattningar helt och hållet, så är det att regera.

Det vore bra om vi tillsammans kunde se framåt hellre än bakåt och tillsammans arbeta för att centerpartiet kan ta vara på möjligheterna att fortsatt hävda en levande landsbygd och att fortsatt hävda integriteten, t ex vid hanteringen av klimatpropositionen och vid den kommande kompetteringspropositionen och därefter kontrollstationen för signalspaningen.

Jag accepterar att vi kan ha olika bilder av hur väl centerpartiet lyckats hävda sina hjärtefrågor i regeringsarbetet som bygger på den hårda verkligheten och på kompromisser mellan de 4 allianspartierna.

Läs även andra bloggares åsikter om

Några centermisstag - och tacka Sahlin och Östros!

Jag är av naturliga skäl lite kluven inför Demoskop-undersökningen. Det är bra att alliansen har stort förtroende och leder (!) klart, det är bra att regeringens sätt att hantera lågkonjunktur och finanskris inger förtroende liksom säkert även hur man har tacklat Saab-krisen.

Utöver Wanja-gate är jag övertygad om att s-siffrorna också beror på att deras ekonomiska politik med ständiga krav på nya statsutgifter varje dag, trots prognosticerade budgetunderskott på uppå 200 miljarder kronor. Det vete gudarna om inte kravet på 10 miljarder till i statsbidrag till A-kassan också börjar slå tillbaka, faktiskt. Thomas Östros är säkert en hygglig karl, och jag ser gärna att svenska folket ser honom så ofta som möjligt i TV-rutan, faktiskt, med ständiga intensiva besserwisseruttalanden om att låta pengarna rulla.

Jag delar vår partisekreterare Anders Flankings bedömning att centerpartiet kommer tillbaka ju närmare valet vi kommer, nu får moderaterna kredit för allt det som alliansregeringen gör tillsammans.

Dock borde Saab-krisens goda hantering av vice statsminister Maud Olofsson givit utfall, vilket förstärker bilden av att något hänt under perioden.

Min fundering är om det inte finns en besvikelse hos våra kärnväljare på landsbygden (och kanske hos småföretagen)som gjort att dessa lagt sig på soffan. De kan ju rimligen inte ha gått någon annanstans eftersom det är Centerpartiet som är den starka kraft som slåss för de gröna näringarna i regeringen och i riksdagen. Oavsett vems felet var är det ingen succé -tvärtom,faktiskt - att mycket viktiga regeringsförslag ses som "närmast en krigsförklaring".

Jag ser framåt och för fram dessa fyra förslag för att Centerpartiet ska komma upp på vägen igen:

1. Hantera klimatpropositionen så att de gröna näringarna röker fredspipa och så att regeringen och dessa drar åt samma håll. Jag har i tidigare blogginlägg visat vilka tre rimliga åtgärder som skulle ordna detta.
2. Klara ut att Centerpartiet fortfarande är för ursprungsmärkning av mat och precisera hur vi vill genomdriva detta.
3. Klara ut att Centerpartiet driver på för öppna landskap och beteshagar och att de framtida miljöersättningarna kommer att fungera.
4. Sänk arbetsgivaravgifterna kraftigt för de riktigt små företagen inklusive jord- och skogsbruk.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,