torsdag, juli 22, 2010

Med röda MP flyttar jordbruk och industri till utlandet

Miljöpartiet rider på en framgångsvåg just nu, som ett sansat mittenalternativ hos de rödgröna.

Det är de inte, Per Ankersjö (C) visar i en debattartikel i Aftonbladet på hur de blivit alltmer röda.

Jag har i flera tidigare blogginlägg kritiserat MPs och SNFs med fleras stora livsmedelshyckleri, att ställa så höga krav på svenskt jordbruk att det inte klarar konkurrensen och folk istället övergår till importerad mat där djur och miljö hanterats väsentligt sämre än i Sverige. Som kompensation läggs alla resurser på att öka ekomaten - all respekt för den - men dess ökning under flera decennier är ändå bara upp till ca 5 procent av produktionen.

De senaste decennierna har den svenska livsmedelsproduktionen minskat med en tredjedel, en dramatisk minskning samtidigt som importen väller in i landet och snart står för huvuddelen av matkonsumtionen...

Detta exempel visar också tydligt vart MPs och de rödgrönas politik skulle leda till för effekter på den svenska industrin. Sverige ligger med alliansens politik i täten i världen för att begränsa sina CO2-utsläpp. MP och de rödgröna kräver ytterligare starka skärpningar vilket kräver skattehöjningar mm som till 80 procent man ännu inte redovisat hur de ska läggas ut.

Detta skulle tvivelsutan driva en stor den av svensk industri ut ur landet med starkt ökad arbetslöshet som följd, samtidigt som Sverige liksom på livsmedelsområdet skulle tvingas importera industriprodukter som är producerade utomlands med mycket högre CO2-utsläpp än de svenska mönsterindustrier som tvingats till avveckling.

Centerpartiet är alliansens Gröna Röst och driver fram en kraftfull klimat- och miljöpolitik i världsklass, men vi går inte så långt att åtgärderna slår tillbaka och försämrar för miljön och för Sverige, så som uppenbarligen oppositionens förslag skulle göra.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,