söndag, september 13, 2009

Religionsfrihet, burkor och omskärelse - DN

Låt mig skriva något om svåra etiska (?) frågor, igen.

Jag har under sommaren här på bloggen och i olika media debatterat den vitt spridda sedvänjan att föräldrar opererar bort förhuden på sina små pojkars könsorgan. Jag har dels argumenterat för att Gud eller evolutionen nog inte har misslyckats med sin skapelse, att ett beslut om att oåterkalleligt operera bort en del av sin kropp rimligen bör fattas av den enskilde individen och inte av någon annan, att därför en åldersgräns bör införas innan vilken omskärelse ej får ske samt att landstingen inte bör åläggas att på föräldrarnas uppdrag utföra omskärelse.

Märkligt många politiker och media - inklusive Dagens Nyheter - har argumenterat mot mig - och andra - och försvarat föräldrars rätt att fatta oåterkalleliga beslut om bortoperation för sina barns räkning, och att den svenska sjukvården ska åläggas att utföra dessa operationer.

Idag argumenterar Dagens Nyheter för kvinnors rätt - eller om det kanske ofta handlar om deras makars eller församlingars rätt - att i Sverige dölja hela sin kropp inklusive huvudet i en burka.

Jag var nyligen varit i Afghanistan där denna märkliga sed är vitt spridd, och där kvinnors ansikten ofta ständigt är dolda när de rör sig utanför sina bostäder.

Det förs också ibland - t ex i Danmark - en diskussion om bruket att bära slöja, dvs täcka sitt hår. Denna sedvänja rör också endast kvinnor, inte män.

Att bära speciella kläder, ha på sig symboler för saker som man vill stödja eller att bära huvudbonad eller slöja, det är - menar jag - naturliga inslag i ett fritt och demokratiskt samhälle med yttrandefrihet och religionsfrihet och demokrati.

Men jag har som sagt dragit en gräns vid omskärelsen av små pojkar, och vill införa en åldersgräns - med utgångspunkt i myndighetsåldern - för detta bortopererande av en del av en viktig kroppsdel. Här menar jag att den enskilda individens integritet och självbestämmande måste gå före föräldrarnas dito över sina små pojkar.

Jag har vidare - till skillnad från Dagens Nyheter - mycket svårt att acceptera en sedvänja att kvinnor åläggs eller själva accepterar eller vill bära burka utanför sina hem. Människans ansikte - ögon, näsa, mun - är hennes kontaktyta mot omvärlden och mot andra människor, och att tänka sig ett öppet samhälle där alltfler människor döljer ansiktet för varandra i offentliga miljöer och utanför sina hem känns inte som en framtidsväg.

Religionsfrihet är en oerhört viktig grundlagsskyddad rättighet, men det finns gränser även för denna. Jag menar att en gräns rimligen går vid operativa ingrepp på små barn enligt ovan, och att en annan gräns nog också går vid att vilja eller åläggas att dölja sitt ansikte i t ex offentliga miljöer och på sitt arbete. Här bör ett öppet demokratiskt samhälle överväga att sätta en gräns.

Staffan Danielsson
riksdagsledamot (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,