lördag, mars 10, 2012

FP och S driver med skatter jordbruket ur Sverige

Folkpartiet är ibland populistiskt.

Nu vill detta liberala parti plötsligt lägga en världsunik skatt på ett av världens mest miljöinriktade lantbruk.

I en debattartikel i DN påstår ordförande Björklund, Marit Paulsen och Anita Brodén att användningen av "konstgödsel" har ökat dramatiskt och att detta är en huvudorsak till övergödningen i Östersjön.

Detta är dubbelfel. Handelsgödsel har stigit krafigt i pris de senaste decennierna och hektargivorna anpassas till vad grödorna kan ta upp. Växtnäringsläckaget har därför mycket liten koppling till tillförsel av växtnäring genom handelsgödsel, det är mycket viktigare att minimera läckageriskerna från stallgödseln.

Sverige har också redan internationellt stränga krav på låga kadmiumhalter i handelsgödseln.

Lönsamheten i det svenska jordbruket är redan pressad och de seanste 25 åren har produktionen minskat med en tredjedel. Importen av mat från andra länder har under samma tid fördubblats och Sverige är nu ett av de länder i Europa som sämst utnyttjar sina åkrars produktionsförmåga, vår självförsörjning riskerar snart att sjunka under 50 procent.

Orsaken är i hög grad att svenska politiker likt nu Folkpartiet ofta tävlar i att lägga på det svenska jordbruket fördyrande regelverk och skatter som gör att konkurrenskraften försämras. Resultatet av denna politik är uppenbar, vi köper alltmer av vår mat från jordbruk och djurhållning i andra länder som läcker mer till Östersjön och där djuren inte omfattas av våra stränga djurskyddslagar.

Trots att den svenska livsmedelsproduktionen minskar på grund av dålig lönsamhet har riksdagen beslutat att 2013 och 2015 höja jord- och skogsbrukets dieselskatt med ca 500 miljoner kronor, trots att dieselkostnaden redan är högst inom EU. Ovanpå detta kräver nu Folkpartiet att att en världsunik skatt på växtnäring ska införas.

Folkpartiet ansluter sig därmed till samma populistiska krav från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Man vill verka miljövänlig och hoppas att den verkliga effekten, att det svenska jordbrukets nedläggning ökar, inte ska märkas eller lyftas fram i debatten.

Men hur kan det vara miljö- och djuromsorgsvänligt att öka regel- och skattekostnaderna så mycket för just det svenska jordbruket att det tappar i konkurrenskraft och konsumenterna istället köper billigare importmat??

Hur kan näringssituationen i Östersjön bli bättre för att utsläppen i Sverige, som redan läcker minst, ska minska ytterligare och ersättas av större utsläpp från jordbruken i t ex Danmark och Tyskland??

Hur kan djuromsorgen bli bättre när djuren med världens kanske tuffaste djurskyddsregler minskar och ersätts av importkött från djur i andra länder med mildare regelverk??

Centerpartiet inser att ska det svenska jordbruket kunna öka sin konkurrenskraft och stå emot importkonkurrensen och kunna växa, så går det inte att ytterligare öka skattebelastningen och regelkrånglet, båda måste istället minska. Detta är en nödvändig politik för att gynna god miljö- och djuromsorg och där det är helt avgörande att den svenska livsmedelsproduktionen, som ligger före, kan hålla ställningarna och växa.

Alternativet, att ta på sig de folkpartiska och socialdemokratiska skygglapparna och i förment miljövänlighet lägga förslag som skulle driva det svenska jordbruket till fortsatt nedläggning, är således förskräckande och gagnar faktiskt varken miljö eller djuromsorg.

Jag har i tidigare inlägg här på bloggen, i artiklar och i riksdagen utvecklat min argumentation ovan.

Dagens eko
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,