onsdag, november 04, 2009

Alexandersson mot Engström (båda PP) - "Superstat"

Jag skrev på politikerbloggen den 18 augusti om Piratpartiets vurmande för en "Superstat", där EU-parlamentet helt ska ta över beslutsmakten från de 27 medlemsländerna i de frågor där EU ska besluta.

Och jag visade på det helt motsägelsefulla att PP samtidigt som man förespråkar mer makt till EU-parlamentet faktiskt motsätter sig Lissabonfördraget som ju stärker parlamentet men också fortsätter med den delade makten mellan parlamentet och medlemsländerna och också ökar de nationella parlamentens inflytande.

Christian Engström avstod från att gå i debatt, talande nog.

Att det är högt i tak i Piratpartiet visar Christian Engströms politiske handläggare i Bryssel - Henrik Alexandersson - nu i ett inlägg på sin blogg.

Han fortsätter att kritisera Lissabonfördraget som han menar för EU i riktning mot en "Superstat". Eftersom EUs karaktär av en mellanstatlig union består, med 27 medlemsländer som endast samarbetar i vissa övergripande frågor, och där ministerrådet - där de 27 ländernas demokratiskt tillsatta regeringar beslutar - väger mycket tungt, har han fel.

Skulle däremot partiledare Falkvinges och EU-parlamentariker Engströms uttalanden gälla om att överföra all gemensam beslutsmakt från ministerrådet och till Europaparlamentet, då skulle EU ju bli en ny statsbildning.

Piratpartiet får allt bestämma sig för vad man vill med EU, och inte förespråka en utveckling och sedan i handling arbeta för något annat!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,