måndag, april 17, 2006

min första inlägg, lite i efterhand...

hej medborgare och väljare...jag tänker försiktigt börja blogga. Jag är riksdagsledamot sedan juli 2004, då jag efterträdde Lena Ek, nu centerns ledamot i EU-parlamentet. En tuff uppgift, Lena gör lysande insatser i Bryssel och tidigare i riksdagen.Jag har ingen hemsida än, och tänker börja blogga för att se hur långt det räcker. Riksdagens hemsida www.riksdagen.se är ju heltäckande för allt man gör där, varje motion, fråga eller interpellation finns redovisad och varje inlägg som man gjort i "kammaren" - i riksdagssalen. Tidigare kunde man enkelt under rubriken "sagt och gjort" se allt som varje riksdagsledamot gjort under året, nu är hemsidan förnyad sedan en tid och jag tror inte denna funtion fungerar än, jag återkommer om detta.

Jag är lantbrukare - eller företagare som vi allt oftare säger numer - från Bankekind utanför Linköping. Jag och min fru Ewa driver ett uthyrningsstall med 30 boxplatser - ja, det är ju Ewa som sköter det tillsammans med en medarbetare. Våra döttrar Märta och Lisa har var sin ponny där.Du som råker titta in och läsa på denna min blogg, hör gärna av dig på eller utanför bloggen med synpunkter!

Jag hade tänkt nu säga något om en lite otrendig motion som jag och min kollega Jörgen Johansson i onsdags lämnade in; om att avslå regeringens förslag att till år 2010 uppmana kommuner och landsting att tiodubbla sina inköp av KRAV-livsmedel till en merkostnad av över en miljard kronor.Jag återkommer om detta, motionen säger det mesta om vår analys och hittas lätt på www.riksdagen.se under fliken Dokument - motioner.Nu får vi se om det har blivit något,hälsar den jungfruliga bloggaren Staffan, född 1947.

kolla i riksdagen (vid intresse..)

Jo, söker man på riksdagens hemsida efter t ex mig, under ledamöter, då erhålles foto (inget vidare, men vad ska man göra), vilka utskott och där finns "sagt och gjort" med alla inlägg och motioner. Du som till äventyrs vill veta lite mer om vad jag arbetar med och för kan alltså snabbt skaffa dig en uppfattning där.Jag återkommer snart med en liten presentation här på bloggen.

ekodling och ungdomsarbetslöshet

Lars Andersson fixade en fin blog med foto och centerklöver. Så jag själv en med ny rubrik: SD Punkt.Kanske utan foto och klöver just nu, lite oklart varför.Härlig "vår"morgon med frost och sol nu, solen blir viktigare med åren!
Jag förstår inte att man kan intressera sig för oviktiga hockeymatcher längre, serien dog ju med Linköpings orättvisa - känns det på något sätt - förlust mot vad nu laget hette igen...

Avser fortfarande att utveckla min syn på regeringens snabbt tillyxade förslag att uppmana kommuner och landsting att på 4 år tiodubbla den ekologiskt certifierade maten, från 2-3 till 25 procent av alla livsmedelsinköp. Till en merkostnad på över en miljard kronor, utana någon analys värd namnet om motsvarande miljönytta erhålles. Se tillsvidare min och Jörgen Johansson motion i ämnet på riksdagens hemsida.....få se nu hur man länkar.

Efter 60 år med s-regeringar och LO-sekreterare som arbetslivsministrar, har den viktiga balansen mellan arbetsmarknadens parter blivit optimal...? Eller har pendeln slagit över lite för mycket åt LO-håll så att några försiktiga återställare behövs? Jag ser detta som en retorisk fråga i en allt mer globaliserad värld där ökad rörlighet på arbetsmarknaden är ett måste för oss alla. Det håller inte att klamra sig fast vid jobb man borde gått vidare ifrån, många går in i väggen och utbrändhet och sjukskrivning istället, det är bra att centerpartiet brinner för den orimligt höga ungdomsarbetslösheten och skapar en helt nödvändig debatt.Ju högre murar kring de som kommit in på arbetsmarknaden, ju svårare för alla med jobbsökarnackdelar att kunna klättra över dem; ungdomar, många invandrare, människor som varit sjuka tidigare, eller haft andra bekymmer i samhället.Vilka visar verklig solidaritet med dessa, vi som lyfter fram deras verklighet och diskuterar nya djärva grepp för att finna lösningar, eller de som inte ruckar sig en mm och ständigt anvisar olika praktik, beredskaps- och "plus"-jobb i en svåröverskådlig "åtgärdsström".

Varsamhet med orden!!

Dagens Nyheter hade nyss en bra ledare om detta. Ungdomsarbetslösheten är ett jättebekymmer, för ungdomar 20-24 år har den stigit från ca 35.000 till 52.000 arbetslösa mellan åren 2001 och 2005. Enligt Aftonbladet.Det finns möjlighet till provanställning 6 månader eller längre efter en del kollektivavtal. Ändå vet vi ju om att många arbetsgivare, särskilt mindre, drar sig för att anställa, trots att arbete finns. Centerpartiets förslag om ett särskilt ungdomsavtal syftar ju till att göra det lättare för många ungdomar att forcera murarna till anställning genom att få visa vad de går för via ett enkelt ungdomsavtal. Arbetsgivaren kan ge ungdomen chansen att jobba, arbetet ger meriter och berättigar till a-kassa osv. I de allra flesta fall torde anställningen gå över i fast arbete efter två år, men anställningen kan också upphöra, och då erhåller den anställde 8 procentav intjänad lönesumma i slutbetalning.Förslaget syftar till ökad flexibilitet och till att många fler ungdomar ska komma i arbete.Detta vårt förslag till ungdomsavtal beskrivs regelbundet i media inte positivt - dvs att det ska ge nånga fler ungdomsjobb - utan negativt - att anställningsskyddet inte gäller under en lägre tid än gällande provavtal. Media har ett ansvar för att korrekt redovisa den verklighet man ska skildra, och att då i rubrikform summera vårt förslag endast som "längre tid utan anställningsskydd" är tveksamt, det borde hellre vara "förslag för att få fler ungdomar i arbete". Eller i vart fall att både mål och medel nämns!Centerpartiet brinnner för att ge många fler ungdomar chansen till arbete, vi och allian för Sverige har en rad goda förslag, vi kan även diskutera ytterligare idéer från olika håll. Men att ingenting göra annat än att inrätta fler tillfälliga statliga "jobb" i olika åtgärder, och att lägga all energi på att motarbeta nya grepp, det är en uppgiven och trist s-linje.Och än värre är självfallet odemokratiska krafters våldsaktioner som nu sker, jag får återkomma till det.