tisdag, april 03, 2018

Alliansen och S? Eller enpartiregering S, eller M?

FLASH!

Anders Borg lägger i ett facebooksinlägg genomgripande förslag till samarbete mellan alliansen och socialdemokraterna efter nästa val där alternativ Ett är en regering med alliansen och socialdemokraterna. Han motiverar utförligt olika möjliga regeringsalternativs möjligheter och svagheter.

Kanske resonerar han inte i hur Sverigemokraterna och Vänsterpartiet kommer att utvecklas i opinionen före och efter valet om hans tankar vinner gehör.

Jag delar uppfattningen att Sveriges konkurrenskraft måste öka genom reformer varav Anders Borg nämner de flesta, och att en regering med majoritetsstöd i riksdagen är eftersträvansvärd.

Alternativet alliansen med någon form av stöd från SD är inte aktuellt. Jag har varnat för att inte kategoriskt utesluta att S ”i landets intresse” kan gå långt för att säkra regeringsmakten.

Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, öppnar nu för att stödja en S-regering och inte alliansen.

Expressen skriver i en ledare att:

"Man kan också tänka sig ett scenario där Stefan Löfven väljer att söka stöd för en ensam S-regering och räknar med att SD ska ge sitt passiva stöd genom att lägga ner rösterna.
I Sverige tillämpar vi så kallad negativ parlamentarism, vilket innebär att en regering måste vara tolererad av Riksdagen, det vill säga inte ha en majoritet emot sig. Eftersom SD har särskilt svårt för flyktingaktivistiska partier som MP och C finns det mycket som talar för en enpartiregering efter valet, ledd antingen av S eller M.
Ett alternativ som denna ledarsida förordar är en S-M-regering, som därtill skulle ha egen majoritet i Riksdagen. "