torsdag, november 20, 2008

Dessa norrmän....köper inte svenskt...

Det känns mycket trist att Norges regering inte väljer att köpa JAS Gripen.

Man ska fortsätta med USA-plan och köper det nya inte färdiga stridsflygplanet JSF.

Och man motiverar med att JSF skulle vara bättre än Gripen på det mesta, och samtidigt billigare. Det låter helt enkelt konstigt, och det ska bli intressant att granska argumentationen.

Mycket tråkigt dock att våra båda länder inte kommer att ha Jas-systemet, utan fortsatt två olika flygplan. USA är starka påtryckare vid vapenupphandlingar, och är en supermakt som Norge vill ha bästa relationer med.

För Östergötland och Linköping är det självfallet också mycket trist, eftersom Gripen ju byggs och utvecklas där.

Låt oss hoppas att Indien m fl länder under flygupphandling kommer till en annan analys än våra grannar i väst.

OK till Lissabonfördraget!

Ca 23.30 efter en lång debatt godkände riksdagen med stor majoritet Lissabonfördraget. I och med det har 27 av EUs regeringar = alla = godkänt fördraget, samt 25 av 27 parlament. Tjeckien återstår och Irland har i en folkomröstning röstat nej.

Jag är glad över beslutet, EU behöver ett fördrag som utvecklar dagens Nice-fördrag, och möjliggör ett bättre beslutsfattande och att fler länder kan bli medlemmar. Jag hoppas att Irland i en dialog med unionen kan få klara ut några frågor och sedan också anta fördraget.

De som talade emot fördraget; vänsterpartister, miljöpartister och några enstaka borgerliga ledamöter, ville antingen fatta beslutet på ett annat sätt, eller var missnöjda med några regelverk i fördraget. Men att ändra några punkter nu i ett sedan länge framförhandlat fördrag där 27 regeringar enats, är självfallet orealistiskt. Antingen kan man acceptera fördraget eller också inte.

Utanför riksdagen fanns inga folkmassor, jag såg något tiotal Sverigedemokrater med partiledaren i spetsen och ungefär lika många vänsterpartister. På var sin sida om mynttorget.

Jag hoppas att vi nu kan se framåt och tillsammans med övriga länder i EU arbeta vidare för t ex fred och välstånd, för miljön och trygghet.