onsdag, juli 03, 2013

Ansvarslöst om jordbruket, MP och SNF!

Naturligtvis ska Sveriges och världens jordbruk bli allmer resurseffektivt genom god växtnäringsbalans och försiktig användning av kemiska medel och genteknik.

Men att som MP, SNF och delvis faktiskt socialdemokraterna, vilja storsatsa på ekologiskt jordbruk och därmed säga blankt nej till mineralgödsel mm är ansvarslöst.

En storskalig övergång till ett jordbruk i Sverige och världen utan modern teknik i dessa avseenden skulle snabbt öka matbristen och ge en matprisexplosion.

Redan svälter 800 miljoner människor i världen och enligt FAO måste matproduktionen i världen öka med 70 % till 2050 genom högra skördar. Att då i stor skala minska skördarna med 30-50 procent genom övergång till ekologiskt jordbruk är enligt min mening en ansvarslös politik.

Eko är en viktig nisch men världen kan inte under överskådlig tid mättas med mat med ett jordbruk som säger blankt nej till växtnäringstillförsel med mineralgödsel.

Här några länkar där jag utvecklar min argumentation, här och här (OBS, ironi!) och här och här!

Jag utvecklar detta gärna vidare i dialog eller debatt med varje hugad! tel 0703-228199!

Centerpartiet är det moderna miljöpartiet och måsta ta matchen med partiet med den beteckningen som ofta står för extremt radikala positioner vilket skulle - som i jordbrukets fall - få förödande konsekvenser, genom matsbrist och prisexplosion samt tyvärr också för Sveriges del genom ökad import och växande nedläggning av jordbruk och livsmedelsindustri.