fredag, februari 29, 2008

Bra, Maria Wetterstrand!

Det är bra att Miljöpartiets båda språkrör "kommer ut" i Frågan om Sveriges EU-medlemskap. Det är en storhet i att kunna tänka om om verkligheten förändras, som verkligen inte alla besitter. Det är oftast lättare att vara gammalkommunist oavsett vilka murar som faller, socialdemokrat mot hushållsnära tjänster oavsett hur populära och jobbskapande de blir, miljövän för snabbavveckling av kärnkraften oavsett hur klimathotet fördjupas osv...

Maria resonerar väl i sina intervjuer. Hela EU-debatten blir mycket intressantare, tycker jag, om vi kan tona ner den eviga "utträdes- och nej-debatten" och istället ha en dialog om hur EU ska arbeta med de stora utmaningarna (freden, marknaden, miljön, tryggheten osv)inom Europa och globalt, och om hur EU bäst kan vara "smalare men vassare", dvs vad ska man inte lägga sig i och hur kan byråkratin förenklas.

Att vänsterpartiet fortsätter som förhoppningsvis enda parti som vill att Sverige ska lämna EU har jag lättare att leva med, man fortsatte i många decennier att försvara sovjetkommunismen trots deras oerhörda brott i t ex enbart de baltiska staterna och man kommer väl att vilja rasera EU långt efter det att Turkiet och länderna på Västra Balkan kommit med.

Men trovärdigheten i att orda högt om klimathotet och samtidigt vilja lämna EU som är den starkaste kraften i världen för att verkligen driva fram åtgärder för att bromsa växthuseffekten, den är faktiskt inte stor. Vänsterpartiet vill rasera EU och istället bygga upp ett nytt samarbete mellan Europas länder som är utformat precis som det enligt dem borde vara......
Vore väl fint om det stod klart om några 100 år samtidigt som vattnet står högt över delar av Danmark och Skåne för att världen misslyckades i klimatfrågan....

torsdag, februari 28, 2008

Heja Baltikum!

Centerpartiets riksdagsgrupp har i tre dagar besökt Tallin och Riga. En bra resa med utvecklande samvaro och bra besök på ministerier och ambassader m.m.

Det är fasansfullt att tänka på de 50 fruktansvärda åren för bl a dessa stater under kommunismens förtryck och omänskligheter. T ex Lettland invaderades 1940 av SovjetRyssland, 1941-44 härskade Nazisttyskland och sedan åter 1944-1991 kommunisterna via den sovjetiska lydregeringen.

Nazisterna mördade de flesta av Lettlands 100.000 judar. Kommunisterna deporterade en enda natt i juni 1941 15.000 lettländare till fångläger i Sibirien. Efter återkomsten kollektiviserades jordbruket under oerhörda förbrytelser. Efter åtta år hade omkring 120.000 oskyldiga människor dödats, fängslats eller deporterats. På ett enda dygn i mars 1949 sändes 43.000 människor till Sibirien.

Kommunisterna knackade på i natten eller i gryningen hos familjer som skötte sina små jordbruk, man fick lämna åkrar, husdjur och sitt hem och under hemska former skiljas från varandra och placeras i fångfinkor på tåg till Sibirien, massor dog under transporternas lidanden och många i Sibiriens fångläger. Deras hem övertogs av andra eller lämnades oftast åt sitt öde och förföll.

De svenska kommunisterna - vars arv idag företräda av vänsterpartiet - gillade vad som hände och hade flitigt besöksutbyte med de ryska kommunisterna långt in på 1970/80-talet....Avskyvärt!

Estland och Lettland och Litauen var bland de fattigaste länderna i Europa efter dessa år av förtryck, vanskötsel och utsugning.

1991 skedde frigörelsen, en fantastisk händelse.

Sedan dess har länderna utvecklats fantastiskt både ekonomiskt och demokratiskt, och det är en fröjd att möta våra bröder och systrar på andra sidan Östersjön och se hur framgångsrikt de nu med grund i marknadsekonomi, yttrandefrihet och demokrati möter en ljusnande framtid.

De gamla hansastäderna Tallin och Riga är idag pulserande städer med en rik historia som är väl värda besök och semesterresor!

fredag, februari 22, 2008

Grattis Länstidningen Östergötland!

Vilken tidning ökade mest förra året i Hela Sverige?!? Med 800 ex eller 34 %!!?

Lilla uppstickaren Länstidningen Östergötland, som nu har över 3.000 prenumeranter.

En tidning för hela Östergötland med landsbygden i fokus.

Centerrörelsen i länet startade tidningen 1947 och gav ut den ända fram till 2005! Men allting har sin tid, och för några år sedan så såldes tidningen till ett litet tidningsföretag i Östergötland, drivet av familjen Norlén.

Dessa entreprenörer, Gunilla och Andreas, med sin personal har lyckats med konstycket att utifrån det hävdvunna konceptet göra tidningen än bättre, och en upplageökning med 34 procent är helt enkelt rätt fantastisk. Ëtt kvitto på ett mycket bra jobb, helt enkelt.
Tidningen har kvar en centerpartistisk ledarsida, och den politiska bredden har ökat genom regelbunda rapporter från Helgeandsholmen genom tidningens korrespondent Andreas, moderat kollega och allianskamrat till mig i riksdagen!

En läsvärd tidning som ger mycket tillbaka en gång i veckan för drygt 500 kr/år! (Rättelse, den är säkert värd drygt 500 kr, men årsprenumerationen kostar faktiskt under 400 kr. Lär känna Östergötland och ta en prenumeration; pren@lanstidningen.se eller tfn 0141/56003!)

onsdag, februari 20, 2008

Ta ansvar för länet, Corren och NT

Östergötlands två stora tidningar, Corren och Norrköpings Tidningar, ska gå ihop. De har redan var sin mycket starka ställning i västra respektive östra Östergötland, nu får de gemensamt detta i nästan hela Östergötland.

Jag har med anledning av detta skrivit bilagda debattartikel, som idag publiceras i Corren, hoppas NT tar in den också:

NT/Correns ansvar för Östergötland!

Det råder en bred enighet i Östergötland att länet måste samverka och arbeta tillsammans för att utvecklas, tillväxa och klara konkurrensen från andra regioner. En avgörande pusselbit för detta är att de två stora kommunerna Linköping och Norrköping ökar samarbetet med varandra och med övriga kommuner.

En avgörande faktor för att komma varandra närmare och lära känna varandra är att veta om varandra. Jag bor i Bankekind 1,5 mil från Linköping och 4 mil från Norrköping. Jag läser i min lokaltidning med intresse om hela västra och södra Östergötland, men nästan inget om Östra Östergötland. Jag har i decennier – tillsammans med många andra – drivit på de två stora tidningarna att skriva mer om även den andra delen av länet i sin tidning. Ett minimikrav vore ju rimligen att jag som läsare kunde läsa lika mycket om Norrköping och Östra Östergötland i Corren, som om t ex Mjölby eller Åtvidaberg eller Ödeshög. Och vice versa i NT.

Men så har aldrig blivit fallet, det verkar stört omöjligt. Jag befarar att orsaken har varit att tidningarna vaktat sina dominerande ställningar inom respektive område, med tillhörande prenumerations- och annonsintäkter.

Detta osynliggörande av vad som händer i den andra halvan av länet har bidragit till de spänningar och missförstånd som ibland har funnits i länet, och till att länet inte fungerar så bra tillsammans som det borde göra. Om jag inte känner till allt det som händer i Norrköping vad gäller näringsliv, handel och kultur, då åker jag nog inte dit fastän det ligger bara en halvtimme bort. Och vice versa.

Nu lär tidningarna få samma ägarskap. Det kan nog vara bra.

Jag vill starkt hoppas att detta också kommer att innebära att de båda tidningarna nu äntligen kan ge mer utrymme åt vad som händer i den andra halvan av länet, till gagn för hela länets utveckling på olika områden!

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

fredag, februari 15, 2008

Den fruktansvärda situationen i Sudan och Tchad, 2

Det är givetvis mycket bra att EU-styrkan EUFOR med 3.700 soldater varav ca 200 svenska äntligen sätts in i Tchad för att stabilisera läget för flyktingar och hjälpen till dem mm. Situationen har förvärrats, flyktingströmmen ökar och Tchad överväger att stänga gränsen eller t o med skicka tillbaks flyktingar.

Jag skrev tidigare om att är den insatta styrkan otillräcklig borde EU överväga att förstärka insatsen med hela eller delar av en Battle Group.

Det visar sig nu också att det svenska EUFOR-bidraget kommer iväg sent och sannolikt återvänder redan efter några månader. Av samma orsak som motiverar BG-övervägande bör Sverige om frågan kommer upp vara positiv till att förlänga insatsen för det svenska EUFOR-bidraget.

Ansvaret för EUFOR har Force Commander Nash. Bedömer han att EUFOR är tillräckligt stor för att klara sin uppgift fullföljer svenskarna enligt plan, och då blir det en rätt kortvarig insats. Men är EUFOR i minsta laget, och är situationen värre, och frågan uppkommer om förlängning av den svenska insatsen, då menar jag att Sverige ska reagera positivt. Jag utgår givetvis ifrån att Sverige och Nash har löpande kontakter angående insatsen och situationen i Tchad.

I torsdags var EU-kommissionens ordförande Barroso på besök i riksdagen och talade. Det gavs tillfälle att ställa frågor och jag frågade just om Tchad. Hans svar var att han gärna såg att EUFOR förstärktes, men att detta var det upp till EUs medlemsländer att besluta.

Vi vet att EU hade svårt att fylla styrkan till Tchad - det behövdes ett antal "styrkegenereringar" vilket är lite beklämmande, faktiskt. Att ingen Battle Group ännu satts in kan delvis bero på samma sak, det kostar pengar.

Både Svd och DN skriver om detta.

torsdag, februari 14, 2008

Gasledningsvingel hos Sahlin...

De tre oppositionspartierna säger nu blankt nej till en gasledning i Östersjön. De två små säger ju ständigt blankt nej till det mesta, men s-nejet är "nytt och fräscht"...

2004 beslutade nämligen s-regeringen inklusive dess nuvarande Ordförande Sahlin att ge Eon tillstånd att dra en 21 mil lång gasledning genom det känsliga södra Östersjön från Trelleborg till Rostock.

Det är bra att nuvarande regering och miljöminister Carlgren gör en tuff miljöprövning och ställer hårda krav. Så får vi se om man kommer till samma slutsats som s-regeringen gjorde 2004, eller ej.

onsdag, februari 13, 2008

Straffsats våldtäkt

Bara en liten synpunkt i ett brännbart och livsfarligt ämne...

Dagens öppna mediasamhälle med alla dess förtjänster har ju även avigsidor, Man får veta alldeles för mycket om sånt man egentligen inte alls vill veta så mycket om. Krig, olyckor, mord, rån, misshandel, övergrepp, våldtäkt osv.

Jag borde ju knappast läst en rad om alla spaltmetrar om den våldtäkt för åtta år sedan som Tito Beltran nu är fälld för i tingsrätten. Men nog har jag läst en del...
Och jag vet att han är anklagad även för annat.

Bevisning är ju grannlaga när ord står mot ord. Tingsrätten ska ju vara nästan fullständigt övertygad om att den åtalade är skyldig, vilket den är i detta fallet. Och indicierna talar nog i hög grad för detta.

Vi vet ju att några har dömts oskyldigt och friats i efterhand, i påstådda övergrepp som i efterhand visat sig vara överdrivna eller uppdiktade.

Jag har bara en fundering om straffskalor, vilket ju är mkt svårt. Två års fängelse är ett hårt straff som utdöms för mkt grova misshandelsfall och dråp mm. Ihjälsparkningen på Kungsholmen nyligen ligger väl i detta härad eller lägre.

Att efter 8 år dömas till två års fängelse för det övergrepp som Beltran gjort känns som ett strängt straff. Att höja minimistraffet till 3 år känns inte aktuellt, frågan är om det i vissa fall typ detta möjligen kunde vara lite lägre än två år?

Eller är jag ute och cyklar, hör gärna av Er!

söndag, februari 10, 2008

Barack eller Kvinna i USA?!

Enligt uppgifter på blogg inifrån regeringskansliet fins det krafter där som motarbetar en kvinna som USAs förste president, och istället vill se en Barack.

Att statsministern kommer snett må så vara, men att rådgivande centerpartister kommer ut med detta budskap är allvarligare.

Skönt att höra att andra rådgivare kommer rätt, och liksom mig stöder Hillary!

fredag, februari 08, 2008

Den fruktansvärda situationen i Sudan och Tchad

Inbördeskrig och fruktansvärda övergrepp och massmord från den regeringsstödda arabiska Janjawidmilisen har lett till att flera hundra tusen människor mördats och till stora flyktingströmmar både i Sudan och grannlandet Tchad. Trots diskussioner i flera år har endast otillräckliga styrkor från Afrikanska unionen skickats till Sudan, vars regering motarbetar internationella fredsstyrkor från t ex EU.

Som det ser ut nu kommer EU att skicka en styrka på 3 700 soldater till Tchad för att förbättra säkerhetsläget. Det är en styrka som det tog lång tid att sätta ihop, och som varit behäftad med vissa brister. Genom att Frankrike valde att bidra med ytterligare helikopterresurser kunde ändå styrkan bli insättningsbar. EU-styrkan har kritiserats från dess befälhavare och andra för att vara i minsta laget i förhållande till syftet med insatsen. Insatsområdet är inte bara mycket stort, infrastrukturen är därtill mycket bristfällig vilket försvårar förflyttningar.

Nu har vi en förändrad och försämrad situation i Tchad. Rebeller har hunnit med att både inta och lämna huvudstaden Ndjamena. Det är framförallt en förvärrad situation för flyktingarna i landet, särskilt i östra Tchad där situationen är som svårast. Vad kan vi göra för att möta den nya och svårare situationen?

Just för lägen som dessa har EU skapat snabbinsatsstyrkor. Den svenskledda Nordic Battle Group skulle kunna göra en snabb insats för att förstärka EU-styrkan. NBG är en väl tränad, väl utrustad styrka som skulle kunna bidra till att skapa ett bättre säkerhetsläge, bättre förutsättningar för humanitära aktörers verksamhet och erbjuda skydd åt flyktingar och civila.

För närvarande är det utan tvekan Tchad som skulle vara mest lämpligt för en NBG-insats. Skulle NBG sättas in nu står EU inte utan förmåga till ytterligare snabba insatser, den spanskledda stridsgruppen finns fortsatt i beredskap om behov skulle uppstå på annat håll.

Hittills har ingen av EU:s stridsgrupper använts. När det finns uppenbara behov av internationella styrkor för krishantering och sådana också står till förfogande - då bör de ju användas.

måndag, februari 04, 2008

Försvarsaktuellt

Det rör sig ständigt i försvarspolitiken. (Och jag som i början trodde att det var "bantat och omställt och klart", ett lugnt och stabilt fögderi...).

Men det är mycket intressant och rörligt, som vi alla nu vet.

Idag föregrep plötsligt försvarsmakten genomförandegruppens arbete..! Stridsfordonet SEP är en splitterskyddad enhetsplattform som utvecklas i Örnsköldsvik av BAE systems och som hitills kostat någon miljard i satsning. Det projektet läggs nu ner av försvarsmakten, redan innan genomförandegruppen kanske huggit klorna i det. Synd för det är ett intressant koncept med spännande tekniska lösningar. Men Storbrittanien hoppade av projektet i fjol och det blir nog billigare att "köpa från hyllan", enligt försvarsmakten.

Den här veckan sammanträder inte riksdagen, och försvarsberedningen passar på att göra en rad intressanta besök nere i Bryssel inom ramen för vårt arbete med försvarets framtida inriktning, och i det sammanhanget Sveriges bi - och multilaterala samarbeten.

Det ska givetvis bli mycket intressant. Jag följer också med intresse den finska försvarsdebatten som faktiskt också tillåter sig att rätt fritt analysera även heliga kossor. Jag gillar det som princip - en öppen och ärlig analys - i fullt medvetande att analyser ofta bekräftar den klokhet som ligger i nuläget och den historiska traditionen.

USAs presidentval - och Rysslands...

USA har över 300 milj invånare, och växer. Ryssland har drygt 140 milj, och krymper.

USA är en urgammal demokrati som väljer president och kongress mm. I realiteten har medborgarna två olika partier att välja mellan, och valprocessen är kantad med ekonomiska resurser och reklam. Röstdeltagandet är relativt oss lågt.

Ryssland är en purfärsk demokrati enligt sin nya författning, som väljer president och till Duman mm. Det första demokratidecenniet har präglats av turbulens, partier har kommit till och upplösts och nybildas. I realiteten har medborgarna nu 3-4-5 partier att välja mellan, där två rätt likvärdiga dominerar. Dessa styrs av krafter nära president Putin och har stark kontroll över TV och tidningar. Röstdeltagandet blir kanske som i USA?

Låt mig nu göra en prognos över hur det kommer att gå i valen.

Ryssland först, verkar lättast. Jag tror att Putins kandidat Medvedev blir president, opinonsundersökningarna ger honom ett mycket kraftigt stöd eftersom Putin är populär och rekommenderar Medvedev. Hur resultatet skulle se ut om media vore mera neutrala vet vi inte, men säkert mycket jämnare.

USA då? Republikanerna först, min prognos är en 71-årig f.d krigsveteran som kopplat greppet nu på slutet, John McCain. (Härligt att erfarenhet uppskattas, i Sverige är redan 61 passé ibland..!). Jag tycker att han är den bäste republikanska kandidaten.

Demokraterna. Jag är tvärsäker här, det blir en vältalig mörkhyad B. Hussein Obama....,eller en vit kvinnlig jurist H. Clinton. Men vem av dem?
Tja, nästan hela Sverige håller ju på demokraterna och vi tar alltid en seger för dem som given, vilket de senaste decennierna skett mera sällan, faktiskt. Även jag hoppas att endera av dem vinner, och jag hoppas och tror faktiskt att den erfarna och skickliga juristen blir USAs första kvinnliga president!

Men vem blir då president. McCain mot Clinton. Det blir stenhårt, men jag hugger till med 53-47 till Hillary. (Om inte så blir det 51-49 till McCain...).

Ryssland har en bit kvar till den amerikanska demokratin. Men den är inte heller så där perfekt..., men fungerar sedan flera hundra år! Inte dåligt! Och jag hoppas att Ryssland efter en turbulent demokratistart kommer att utvecklas åt rätt håll, vilket ju inte verkar vara fallet idag. Men kom ihåg, man är en baby-demokrati, bara van vid Tsarer och Generalsekreterare i många hundra år.