onsdag, oktober 26, 2011

Öppna Stasiarkiven!

Svenska Dagbladet skriver idag om att S och andra oppositionspartier nu öppnar för att i betydande del häva sekretessen på Östtysklands säkerhetstjänst (Stasis) listor över "informationsinhämtare".

Uppgifterna till Stasi lämnades regelmässigt vidare till sovjetiska KGB...

Jag har skrivit en motion om detta, med krav på att sekrettessen hävs.

Nyckelstyckena är dessa:

"Regeringsrätten har valt att inte tillåta offentliggörande av namn över huvud taget. Man väljer att skydda alla för att inte riskera den enskilde. I Tyskland, där diskussionen pågått längre, har man gjort en mer pragmatisk bedömning. Där får namn publiceras om informatören ifråga har agerat i sin tjänst dvs. i kraft av sitt ämbete eller spelat en särskild roll i samtidshistorien.

Det är märkligt att Sverige genom regeringsrätten så väljer att skydda de som under det kalla kriget samarbetade med DDR och lämnade ut information. Regeringen bör därför vidta åtgärder så att offentlighetsprincipen ska gälla för dem som I Sverige arbetade för Östtyska Stasis räkning, och i ev liknande framtida fall. Väljer man att aktivt samarbeta med säkerhetstjänsten hos en kommunistdiktatur i närheten av Sverige måste man kunna tåla att detta offentliggörs när arkiv öppnas."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

söndag, oktober 23, 2011

Beteskrav endast för uppbunda kor!

Fredrick Federley har, delvis inspirerad av mig, lagt en viktig motion om om att kor i modern lösdrift inte i lag ska åläggas att gå ut på bete några korta sommarmånader.

Läs motionen, den argumenterar väl för att de 50 procent av Sveriges kor som huvuddelen av året står uppbunda på båspallar självfallet måste ut på bete på sommaren.

Men den argumenterar lika väl för att de 50 procent som finns i moderna lösdriftsstallar inte ska behöva åläggas att gå ut på bete om de har det bra i stallet med tillräckliga rasthagar.

Det stora bekymret i svensk livsmedelsproduktion är att den minskar, och att importen av mat från utlandet istället väller in, från djur som levt under sämre regelverk än i Sverige. Därför kan inte Sverige ålägga sig olika små särkrav som tillsammans fördyrar produktionen så mycket att den mjölkbonde som har eller överväger att låna upp 5 eller 10 eller 20 miljoner kronor för att bygga ett modernt mjölkstall inte gör det, eller måste lägga ner.

Därför kan alltför ambitiösa lagkrav och regler vara contraproduktiva, de driver fram nedläggning och import istället för att fler djur har det bra i Sverige.

Land lantbruk skriver om motionen, och det förs en intressant kommentatorsdebatt i anslutning.

Lantbrukarna Per Andersson och Paula har investerat mycket i modern lösdrift och strider för att lagkravet ska tas bort. Land lantbruk har skrivit om detta för ett år sedan, här.

Min grundläggande uppfattning är att krav på bete, förbud mot handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel, förbud mot genteknik i växtförädlingen osv främst ska finnas i ekocertifieringen och förstärka Krav-märket och EU-ekologiskt. Däremot ska samma krav inte generellt åläggas hela det svenska jordbruket, och framförallt inte när vi ser att den svenska livsmedelsproduktionen de senaste decennierna har minskat med en tredjedel samtidigt som importen snart överstiger 50 procent av det vi äter...

Och som sagt, har kor i modern lösdrift en bra tillvaro under 8, 9 eller 10 månader om året är det naturligtvis så att de har det även under sommarmånaderna även om de inte i lag åläggs att gå ut på betesmarker.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

fredag, oktober 21, 2011

Okynnesåtal mot barnläkaren..?

Fredagkväll på tåget Halmstad-Lund-Linköping framme 21.58, efter givande besök på Lv6 mm. i Halmstad.

En för tidigt född flicka, i plågor och dödsdömd, dog. Föräldrarna, som bad att flickans svåra plågor måste lindras, polisanmälde dödsfallet. Åklagaren anhöll läkaren på sjukhuset, häktade henne en vecka, åtalade.

Tingsrättens dom kom idag, klockren. Ej säkert att blodprovsanalysen är korrekt, ej säkert att smärtlindringen (tiopental) orsakade, ej säkert att barnläkaren injicerat.

Barnläkaren är friad men trots detta oerhört hårt straffad.

Kan man JO-anmäla en åklagare för okynnesåtal..?

Expressen, Aftonbladet,

Läs även andra bloggares åsikter om , DN, SvD,DN-ledare
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

lördag, oktober 15, 2011

"Underförstådda" regler - finns de?

Jag fick rätt, det blir inget åtal mot Håkan Juholt.

Åklagaren säger därtill att det finns inget i riksdagens regelverk som nämner något om avdrag för övernattningar i den lägenhet man hyr eller äger.

Detta bekräftar ju också riksdagsförvaltningen när man säger att regeln endast varit "underförstådd" och att det inte finns någon juridisk grund för att kräva återbetalning. Vad är det för regelverk?

Min kollega Erik A Eriksson har flera år haft sin hustru och litet barn boende i lägenheten, han har vid två tillfällen frågat riksdagsförvaltningen om regelverket och fått beskedet att inget avdrag ska göras för detta.

Erik har uppenbarligen fått ersättningen i mycket god tro, vad mer hade han kunnat göra? Detta gör ju också Håkan Juholts agerande förståeligt, hade han frågat hade han ju säkert fått samma besked. (Möjligen har riksdagens "underförstådda praxis" ändrats över tid, eftersom Annie Lööf i dialog med riksdagsförvaltningen fått klarhet i den "underförstådda regel" som nu gäller, sedan några veckor (!) även i skrift på riksdagens hemsida..)

Håkan Juholt säger hela tiden att han har brutit mot en regel och är sorgsen för det.

Vilken regel har då Juholt brutit mot? Åklagaren säger ju att den inte funnits medan riksdagsförvaltningen verkar ha ansett den "underförstådd" och successivt alltmer gällande...Och vilken regel har Erik brutit mot. Han har vid två tillfällen frågat om regelverket och fått samma tydliga besked, helt i linje med det som riksåklagaren också säger.

Om alltså ersättningen fram till nu skulle utgå utan reducering om någon mer bor i lägenheten, hur rimligt är det då att återbetala hälften av ersättningen?

Uppenbarligen finns ingen juridisk grund för detta, vilket både riksdagsförvaltning och åklagare är överens om.

Finns det då en moralisk grund, borde Juholt och Erik A Eriksson känt till denna "underförstådda regel" som egentligen inte har funnits?

För Erik A är läget glasklart, menar jag. Han har vid flera tillfällen för riksdagsförvaltningen redovisat sin situation och fått likalydande entydiga besked.

Det känns inte rimligt att han nu plötsligt ska kritiseras och ev återbetala något i strid med regler som inte funnits och som han därtill fått entydiga besked om. Här får faktiskt riksdagsförvaltningen stå sitt ansvar, har man inte haft någon regel om avdrag, och även lämnat det beskedet, då ifrågasätter jag om det är rimligt att någon återbetalning ska aktualiseras.

Att det däremot är rimligt att ha en sådan regel, och att den nu har beslutats och gäller framgent, det är en annan sak.

Kommentera gärna mitt resonemang!

Uppdaterat 16 oktober: Riksdagsförvaltningens besked till Annie Lööf var minsann inte något "underförstått" under av klarhet. Du har rätt till full bostadsersättning för en bostad om du har två bostäder, men du bestämmer själv om du bara vill utnyttja halva ersättningen, vad budskapet ungefär.
Bloggen "Ett hjärta rött" redovisar detta.

Sakläget börjar alltså klarna. Riksdagens regelverk har tills helt nyligen givit rätt till en bostadsersättning för boendet i Stockholm på upp till 8.000 kr per månad. Kravet är att man har en bostad annorstädes och behöver en bostad för riksdagsarbetet i Stockholm. Om man får denna ersättning till den bostad man äger eller hyr själv så är det man själv som avgör om någon får övernatta i den kort eller lång tid.
Detta är ingen orimlig linje, kostnaden för staten blir ju inte högre om någon annan övernattar i lägenheten och det är ju närmast omöjligt att kontrollera utan mycket ingripande åtgärder som rör den personliga integriteten.

Är någon annan beständigt boende i lägenheten, och mantalskriven där, är det däremot lättare att kontrollera och det är logiskt att hyresersättningen då reduceras till hälften. Denna "underförstådda praxis" torde ha utvecklats de(t) senaste åren(t).

Aftonbladets, och Håkan Juholts, påståenden att det finns ett regelverk som Juholt (omedvetet) brutit mot stämmer alltså inte vad gäller riksdagens regler. Däremot stämmer det kanske vad gäller de höga moraliska krav som socialdemokraterna ställer upp i sitt färska budgetförslag (notera dock reservationen även där, "medvetet")...:

"Socialdemokraternas ekonomiska politik bygger på tydliga moraliska principer om att
man ska göra rätt för sig. Vi vill etablera ett samhällskontrakt som förutsätter att den enskilde kan vara trygg i att det offentliga gör allt som står i dess makt för att skattemedel används på det absolut mest effektiva sättet. Men genom
samhällskontraktet förbinder sig också den enskilde att i moralisk mening, utöver det
som lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de tjänster som det offentliga tillhandahåller och ej heller medvetet tänja på skattelagstiftning och andra regelverk för snöd ekonomisk vinning.
"

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag, oktober 12, 2011

Så går det för Juholt!

Jag har lyssnat till partiledardebatten idag. Förtätad stämning. Håkan Juholt gjorde en stark insats, särskilt med tanke på det enorma mediaintresset kring hans hyresbidrag och andra "affärer". Även Fredrik Reinfeldt var i god form och tog i rejält. Annie Lööf skötte sig utmärkt i sin första partiledardebatt.

Åter till Håkan Juholts bostadsersättning i Stockholm för dubbelt boende (han är ju mantalsskriven i Oskarshamn). Trots att han blev sambo 2007 i Stockholm har han liksom tidigare erhållit full bostadsersättning, ca 7.000 kr per månad.

Nu har en förundersökning inletts mot honom om åtal ska väckas för bedrägeri. Har han i berått mod agerat för att i strid med regelverken tillskansa sig full bostadsersättning istället för den hälft han bort söka för, eftersom sambon bort betala sin hälft själv.

Min prognos är att förundersökningen inte leder till att åtal väcks, och att Juholt fast försvagad fortsätter som S-ordförande. Vi får väl se.

Varför då? jo, läs denna artikel i Sydsvenskan.

Det finns idag noggranna regler för de övernattningslägenheter som riksdagen äger och som ledamöter som bor mer än 5 mil bort får disponera. Fram till för ett antal år sedan fick lägenheten disponeras rätt fritt av ledamoten, och enstaka övernattningar av närstående behövde inte redovisas särskilt. Detta skärptes för en del år sedan, och nu ska varje övernattning redovisas och en mindre summa dras av.

Samma regler gäller dock inte för de ledamöter som äger eller hyr en egen lägenhet och erhåller motsvarande ersättning för den som för de som disponerar riksdagens lägenheter.

Här gäller enligt artikeln följande, enligt en enhetschef på riksdagen:

"Men några motsvarande regler finns inte för de 31 ledamöter som, i likhet med Håkan Juholt, har valt att skaffa en egen lägenhet.

Inget säger att man inte får ha någon annan boende där, inte heller att riksdagsledamoten måste dela sina kostnader med sin eventuella sambo.

– Däremot är det underförstått att vi bara betalar ut ledamotens kostnad, säger Marianne Bjernbäck, enhetschef på riksdagens ledamotsservice.

Juholt har betalat tillbaka pengarna. Men även om han inte gjort det, så hade riksdagen inte kunnat kräva någon tillbakabetalning av honom.

– Vi har helt enkelt inte någon grund att göra det, säger Marianne Bjernbäck."

Hur kan något vara bedrägeri om samboregeln endast är "underförstådd" och om riksdagen inte har någon grund för att kräva återbetalning?

Den blankett som Juholt undertecknat säger uppenbarligen inte något om denna "underförstådda regel".

Jag instämmer med Håkan Juholt och alla andra att denna "underförstådda regel" är rimlig. Det är dock gåtfullt varför den inte tydligt redovisats vid avtalet mellan riksdagen och ledamoten om att erhålla ersättning.

Och därför tror jag att åtal inte kan väckas, och att Juholt fortsätter.

Tror jag på Juholts bedyranden att han inte känt till att han skulle ha tagit upp bara halva hyran? Ja, det gör jag. Hans tidigare bostad nära riksdagen kostade kanske i nivå med bostaden i Västertorp, och han fortsatte att söka för hela hyran.

Borde han insett att detta var fel? Javisst borde han det. Men jag tror alltså inte att Håkan Juholt medvetet sökt tillskansa sig för mycket.

Men hur kunde han då ange hela hyreskostnaden i september när han i augusti fick besked om att endast halva hyran berättigade till ersättning? Ja, inte tror jag att han sökte bluffa samma riksdagskansli som upplyst honom om att han feltolkat regelverken. Men han har uppenbarligen agerat alltför saktfärdigt för att ställa allt till rätta, vilket nog visar att han inte insett frågans laddning och tagit sina ersättningar som lite för självklara och utan att regelbundet kolla upp regelverken.

Mitt Newsmillinlägg i frågan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

lördag, oktober 08, 2011

Olika måttstock? Juholt- och Sahlingate

Jag har samarbetat med och gillar Håkan Juholt. Tyvärr ligger det ändå mycket i DNs (Hanne Kjöllers?)briljanta analys av vilken bostadsersättning riksdagsledamöter har rätt till, och hur Socialdemokraternas ordförande har resonerat.

K-G Bergström i Expressen gör också en analys som jag instämmer i, att kvinnor ofta granskas (och döms) hårdare än män i politiken.

Även Mary X Jensen i Mina Moderata Karameller är inne på detta.

DN visar också i en nyhetsartikel på hur Annie Lööf helt korrekt hanterat samma situation som Juholt.

Sedan hoppar S och V av partiledardebatten i SvT söndag kväll. Kommer de alltså inte heller att delta i partiledardebetten nära nästa valdag, om de inte får diktera villkoren?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

torsdag, oktober 06, 2011

S,V,MP driver jordbruk ur Sverige - Väl rutet, Landsbygdsministern!

Sveriges grisar har bäst djuromsorg i världen, vi har den strängaste djurskyddslagen som ger dyrare kött.
Affärsídén bakom "världens renaste jordbruk" - som delas av LRF och SNF och politikerna m fl - är att genom tvingande svenska lagregler se till att svenska kor och grisar m fl har det bra och att "Svenskt Kött" härigenom kan ha försteg på svenska och internationella marknader, trots att det är dyrare.

Djurrättsaktivister och andra kritiserar regelbundet den svenska djurhållningen och vill ha ännu högre standards.

S, V och MP - med stöd av t ex Naturskyddsföreningen SNF - vill också öka antalet kontroller, lägga över kostnader på de allt färre kvarvarande bönderna och lägga på jordbruksnäringen ännu högre skatter. Samtidigt kräver de att regeringen ska se till att jordbruket i Sverige slutar att krympa, och börjar växa, och vill se en parlamentarisk livsmedelsutredning för en ny svensk livsmedelsstrategi. Deras ord säger alltså en sak medan deras handlingar får en helt annan effekt, så trovärdigheten i deras budskap ät tyvärr mycket låg.

Hur allvarligt är då läget? Mycket allvarligt. Låt oss ta grisnäringen, som är mest illa ute. Hur har affärsidén med bäst djuromsorg och dyrast griskött lyckats?

1995 slaktade Danmark 20 miljoner grisar per år och Sverige uppemot 3,5 miljoner. Idag slaktar Danmark 28,5 miljoner grisar per år och Sverige ca 2,8 miljoner. Svensk mjölkproduktion minskar mest inom EU (tror jag), en tiondel är borta. Och nötköttsproduktionen har minskat ännu mer.

Finland och Österrike har sedan 1995 hållit ställningarna i sin matproduktion, medan Sverige tillsammans med Norge nu importerar snart hälften av maten, tidigare bara en fjärdedel.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och alliansregeringen arbetar aktivt för att öka jordbrukets konkurrenskraft och har bl a tagit bort statliga kontrollavgifter, tagit bort världens enda skatt på handelsgödsel (utan nämnvärda miljöeffekter), satsat på Matlandet Sverige, sänkt kontrollavgifter för slakterierna och föreslår nu att djurvälfärdsersättning för grisar ska införas. Goda steg i rätt riktning som till största delen motverkas av oppositionen.

Oppositionen vill nu också införa en lastbilsskatt som kommer att fördyra både jord- och skogsbrukets alla transporter.

Det är inte underligt att Landsbygdsministern med all rätt härsknar till i sin kommentar till Socialdemokraternas budgetförslag:

"Socialdemokraternas hyckleri när det gäller den svenska grisnäringen gör mig förbannad. De har jagat mig hela hösten med insändare och interpellationer om att regeringen ska göra något för grisnäringen. Det enda socialdemokraterna själva gör i sin budget är att ta bort vår satsning på sänkta avgifter vid slaktkontroll och återinför en skatt på handelsgödsel. De har inte lagt ett öre på att hjälpa de svenska grisbönderna. Istället tar de bort nästan 400 miljoner från näringen."

"Oppositionen talar sig gärna varm för landsbygd och jordbruk och säger sig vilja ha en strategi för jordbruket. Men i praktiskt handling skär man bara ner på alla regeringens satsningar. Vad vill egentligen oppositionen med den miljövänliga svenska konventionella produktionen av mat? Hur kan man säga sig värna den och införa alla dessa kostnader?

Trots ökade kostnader för bonden så lyser deras budgetar med frånvaron av offensiva satsningar på bönderna! Detta leder bara till mindre svensk matproduktion i ett läge när vi behöver öka den samma. Det är inte att ta ansvar för varken jobben, landsbygden eller miljön!

Oppositionens satsningar bevisar bara att man inte har förstått vad landsbygden behöver. Man verkar tro att allt löser sig med några miljoner till ekologiskt odling och grön energi. Det man inte förstår är att utan djur blir det ingen gödsel att göra fordonsgas av."

Väl rutet, Eskil!!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,