lördag, januari 26, 2019

Hedersledamot i Heimdal!


Alla känner nog inte till den anrika studentföreningen Heimdal, på borgerlig grund, öppen för liberala och konservativa studenter.

Jag tackar och är hedrad över att att ha utsetts till hedersledamot med en helt OK motivering.https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6reningen_Heimdal

torsdag, januari 24, 2019

Migration. C, L och MP vid Styråran.

S/MP-regeringen sitter kvar efter "januari-avtalet". En viktig orsak till att C och L valde S och MP var att man fick igenom en återgång till en mer generös asylpolitik.
Åter ligger Sverige betydligt före övriga EU-länder.

Trots att en bred folkopinion, i samstämmiga opinionsundersökningar, vill liksom jag att Sverige ska anpassa sina regelverk i EU-riktning.

Jag trodde att så skulle bli fallet, eftersom S och M vill detta, vilket naturligtvis SD också stöder.

Men icke. C, L och MP krävde generösare anhöriginvandring mm, och S gav naturligtvis med sig, eftersom de ville fortsätta att regera. Så trots folkopinionen sker alltså en delvis återgång till en mer generös svensk migrationspolitik än vad som gäller i övriga EU-länder.

Om EU fortsätter att med alla medel söka förhindra asylsökande och ekonomiska migranter att ta sig till EU kanske migrationsfrågan inte blir så fortsatt stor i Sverige. De 4 partierna som stöder Löfven står alla bakom EUs politik att söka hejda migranter att ta sig till EU över medelhavet och via Turkiet och andra vägar. Det tycker jag rimmar dåligt med det höga tonläget att ha mer generösa svenska regelverk.

Men Sverige har tagit emot långt över miljonen nya medborgare de senaste decennierna, och de närmaste åren kommer flera hundratusen ytterligare, trots att Sveriges resurser redan är hårt belastade vad gäller bostäder, sjukvård, skola osv.

Så migrationsfrågan torde ända vara högt på den politiska agendan, och kanske M och KD, och SD,  kan komma att öka sitt stöd p g av denna. Vi får se.

Men hur mycket ökar 73-punktsöverenskommelsen hur många fler som kommer att anhöriginvandra och hur många av asylsökande till EU kommer nu att rådas av av sina flyktingssmugglare att ta sig till Sverige? (Många s.k "pullfaktorer" gör redan att många asylsökande och ekonomiska migranter väljer och råds av sina smugglare att ta sig till Sverige; välstånd, ett bra socialt trygghetssystem, många har redan släkt och vänner i Sverige mm).

Johanna Jönsson, migrationspolitik talesperson för Centerpartiet, hänvisar till migrationsverket och att det inte handlar om så många. Expressen skriver om frågan, Sverige blir åter ett av de mest generösa länderna i Europa och EU.

Alice Teodorescu, GöteborgsPosten,  kritiserar,  liksom jag,  den välvilliga men alltför generösa,  och på sikt riskabla,  migrationspolitik som främst de enligt egen utsago "medmänskliga" partierna C, L,  MP, och V vill se, och vilket också nu blir åter blir svensk  politik.

Josefin Utas skriver tänkvärt på sin blogg, ungefär som jag själv tänker.

Även förre statsministern Göran Persson är starkt oroad över läget.

Susanne Birgersson skriver i Expressen om faktorer som kan ligga bakom det växande missnöjet i opinionen i typ västvärlden.  Hon ifrågasätter hur framgångsrik mittenpartiernas och vänsterns linje för isolering är. 

söndag, januari 20, 2019

Ökad otrygghet i Östersund/ Jens Ganman.

Jens Ganman har skrivit en bra bok om integration tillsammans med Mustafa Panshiri​, "Det lilla landet som kunde". Jag lyssnade just i Aktuellt till ett reportage om 3-4 tonåringar i grupp som hade misshandlat Liam,  14 år. Östersund har betydande problem och otryggheten ökar,  sas det typ i inslaget.  Och någon forskare sa att föräldrar måste bli bättre på att uppfostra sina barn, samt att tröskeln för att anmäla brott blivit lägre så otryggheten har nog kanske inte ökat... Som det oftast sägs i sådana här tv-reportage och artiklar.  Jag blir trött...

Min uppfattning är att media, ibland även polis,  ibland mörkar en del information i samband med att man rapporterar om brottslighet och bråk. Säkert i de bästa avsikter och i omsorg om sina läsare.

Hela Östersund vet säkert mer om den ökande otryggheten där,  liksom säkert många som läser ryktessajter i sociala medier.

Väldigt många vet dock inte mer än vad t ex Östersundsposten eller Aktuellt rapporterar, de kanske istället spekulerar.

Jag anser att media borde vara öppnare i sin rapportering, som i andra länder.  Nu tappar media i förtroende,  vilket är allvarligt,  och man driver många till rykten på sociala medier.

Jens Ganman kommer från Östersund och har varit journalist där.  I detta FB-inlägg söker han, på sitt sätt,  ge lite mera kött på benen.

Tillagt 21 januari: Det var tydligen Sven Granath på Polisen riks som framhöll att föräldrar måste bli bättre på att uppfostra sina barn, samt att anmälningsbenägenheten ökar..Han sa också att det mildare vädret (var det nog) kan påverka till fler brott.., liksom "befolkningsökningen"..

Äldre ofta i bakvatten i Sverige

Sverige är ett mycket ungdomsinriktat land. Äldres erfarenheter och kunnande tas inte tillvara, det är ofta svårt att få jobb efter 50/55 och över 60/65 ska man ta pension och lämna jobb och uppdrag i politik och samhälle.

Typ.

Därför behövs en kamp för att likt t ex USA se till människor efter kompetens och vilja, oavsett ålder, och inte döma efter personnumret.

Jag engagerar mig nu i SPF Seniorerna och kommer att fortsätta att driva på för äldres ställning och rättigheter (representation, pension, trygghetsboenden, trygghet osv).

Jan Scherman skriver väl i News 55 (prenumerera gärna) om detta.

lördag, januari 12, 2019

C vann slaget. Vinner man kriget?Inge Svensson modererar tillsammans med bl a mig flera diskussionsforum på Facebook, t ex Politisk Allmändebatt och Politisk Centerdebatt.. Han skrev igår där att "Riktigt bra förhandlat.
Man har vunnit en mycket stor sakpolitisk seger. Men jag är rädd att man på lång sikt kommer att förlora kriget."

Olof Jonmyren i Sörmlands Nyheter gör en tänkvärd analys som ligger nära min egen.

Jag har varnat för att Centerpartiet tar stora risker om man dels väljer att stödja en fortsatt regering Löfven, och dels om man likt för 40 år sedan fastnar i en enda sakfråga som man är emot med stor känslosamhet.

Varför spricker nu alliansen?

En viktig orsak är Centerpartiets ultimatum att inte sitta i en regering där SD i riksdagen är vågmästare. Jag har inte riktigt samma beröringsångest. Min linje har varit att C och L borde ge Ulf Kristersson (alliansens statsministerkandidat) chansen att driva allianspolitik med stöd av C och L.SD har redan röstat för Kristersson, för alliansens Talman och för M/KDs statsbudget.

Skulle SD sedan fälla Kristersson bleve detta väldigt tydligt för väljarna, och då skulle det vara SD och inte C och L som fäller honom. I det läget återstår sannolikt endast ett Mitten/S-samarbete, men först då.

(Jag inser dock att i ett sådant läge hade det nog inte gått att pressa S till sådana stora eftergifter som nu har skett).

En annan orsak för Centerpartiets vägval är återigen migrationsfrågan. Jag har ju länge hävdat att Sveriges migrationspolitik måste anpassas i EU-riktning. Om t ex övriga EU-länder inte genast beviljar de som får uppehållstillstånd rätt till snar familjeåterförening, att t ex en ensamkommande rätt omgående kan ta hit sin ofta stora familj, så kan knappast Sverige ensamt göra det, eftersom naturligtvis det skulle öka intresset för att om man tar sig till EU välja Sverige.

Alla opinionsundersökningar visar att en bred folkmajoritet vill att Sverige anpassar sin migrationspolitik i EU-riktning.

Tidigare motsatte sig sju partier i riksdagen detta, vilket är grunden till att SD kunna växa till nära 18 % av väljarna.

Nu ligger Socialdemokraterna, Moderaterna och SD rätt nära varandra. Ändå lyckas nu C, MP, L och säkert med stöd av V att få med S på en återgång till en mer generös svensk migrationspolitik än övriga EU-länder för.

Detta var nog också en viktig grund för vägvalet hos C och L. Men det för ju åter fram migrationsfrågan i ljuset och kan medföra fortsatt fokus på SD i debatten. (Skulle migrationstrycket mot EU minska och Sverige klara integrationen av nyanlända plötsligt mycket bättre minskar frågan, och vice versa..).

Centerpartiet, och Liberalerna, kan kanske ro hem kampen om folkopinionen, att detta var den rimliga lösningen, om allt genomförs och om Sverige plötsligt börjar fungera bättre och ekonomin tar ny fart. Låt oss hoppas det.

Men det finns också en uppenbar risk för att klivet över blockgränsen har sådana långsiktigt problematiska följder att partierna istället minskar. I valet 2022 torde oddsen för att en M/KD-regering tar över nu sjunka.


tisdag, januari 08, 2019

Är bara C, L, MP och V medmänskliga i migration?

Mycket av debatten i t ex olika FB-grupper, som inte minst jag ofta deltar i, handlar om migrationsfrågor, där ofta mer godhjärtade står mot andra. Jag menar att vi alla oftast är humanister som vill väl men som kommit till olika slutsatser om vilken migrationspolitik som Sverige kan föra. Jag summerar min lägesanalys så här:
De som, i likhet med t ex mig, anser att Sverige måste anpassa sin migrationspolitik i EU-riktning resonerar oftast i helikopterperspektiv. De som vill ha fortsatt mer generösa regler i Sverige, av medmänsklighet, typ, resonerar oftast utifrån individnivå och om alla säkert fina människor som bör få stanna i Sverige om de nu lyckats ta sig hit. Skulle den svenska politiken bestämmas på det senare sättet skulle signalerna till de hundratals miljoner som flyr eller söker en bättre tillvaro bli mycket starka, sök ta er till Sverige. Det vore inte hållbart, därav min uppfattning och därför har jag tyvärr hamnat på kant med mitt parti i frågan. Jag står närmare S och M som idag har en mer realistisk syn, enligt min uppfattning. Jag uppskattar verkligen att många som vill så väl är med och breddar debatten här. Ni ligger nära C, L, MP och V och Tro och Solidaritet (S). Min bedömning är dock att denna konstellation inte kommer att kunna styra Sverige i denna fråga.

lördag, januari 05, 2019

Skändliga åldringsrån i hemmet, två års fängelse.

Att uppsöka åldringar på över 85 och 90 år i deras hem och begå grova stölder är skändliga och förfärliga brott. Googlar man på "åldringsrån" kommer många träffar upp från hela landet där personer och ligor som specialiserat sig på detta begår rader av brott, några åker fast.

En liga på 3-4 personer har nu åkt fast (de flesta som begår dessa skändliga brott torde inte lagföras).

En är kvinna och heter enligt den offentliggjorda domen Thereza Eriksson.

Hon har arbetat för romers rättigheter och inkludering tillsammans med bl a Mona Sahlin och har haft samhällsuppdrag i frågan. Hon citeras i en utställning för några månader sedan i Göteborg om romers rättigheter. Hon ska ha suttit i rådet för romska frågor som bl a tagit fram denna rapport. 2005 var hon ordförande i URS, Ungdomsförbundet Romska Spår. 2008 representerade hon romer vid en nationell konferens för romska organisationer, kommuner och andra aktörer. 2012 deltog hon vid ett seminarium ordnat av Anna Lindhs minnesfond och intervjuades i ett Youtubeklipp som romsk aktivist. Som sådan var hon en av initiativtagarna till ett flerårsprojekt i Göteborg för att minska romers diskriminering i samhället. 2014 var hon en av de intervjuade i regeringskansliet DS 8, en vitbok om "Den mörka och okända historien". Hon var också romsk företrädare ca 2012-2015 i Folkhälsomyndighetens studie om romska kvinnors och flickors livssituation och hälsa. Hon deltog 2016 i Mänskliga rättighetsdagarna (Nordens största forum för mänskliga rättigheter) under rubriken "Romska rättigheter- I praktiken".

Media anser inte att det har nyhetsvärde att rapportera om detta. Och inte heller att Thereza Eriksson är dotter till EU-parlamentarikern Soraya Post som också har ett djupt engagemang i romska frågor. Jag tycker att mediernas tystnad är anmärkningsvärd.

Jag är naturligtvis helt för romers inkludering och att man inte ska generalisera i fråga om brott. De allra flesta människor är hederliga och begår inte grova brott, de allra flesta inte heller mindre brott.

Men ifråga om de skändliga åldringsrånen är det min uppfattning att begår man sådana och blir dömd till två års fängelse är det ett allmänintresse att detta rapporteras av media.

Det är naturligtvis en tragedi att Thereza Eriksson, som varit så aktiv i arbetet för romers rättigheter, börja råna åldringar i deras hem tillsammans med andra. Jag hoppas verkligen att hon kommer att ta sitt straff och sedan vända blad och komma tillbaka.

Mycket läsvärt om skändliga åldringsrån i Nyheter Idag av Chang Frick, som själv har romska rötter. Jag instämmer i allt väsentligt i det han skriver.

I debattforumet på Facebook Politisk Allmändebatt rasar en mycket intressant debatt om detta, bl a får jag starkt kritik för min uppfattning av EU-parlamentarikern Fredrick Federley, som jag har stor respekt för. Men i denna fråga, om mediers ansvar för att rapportera, eller ej, tycker vi olika.

Jag länkade på twitter till ett inlägg av den omstridda författaren Katerina Janouch och skrev så här:

"Här håller jag med Katerina Janouch. Det är obegripligt att etablerade medier inte anser det ha nyhetsvärde att en dotter till en EU-parlamentariker som engagerat sig starkt i romska frågor, och där också dottern varit aktiv med olika uppdrag, nu dömts till två års fängelse för en rad förfärliga fega bedrägerier mot äldre som är över 85 och 90 år och i deras hem."

Det blev en livlig diskussion och jag skrev några kommentarer:

"Åldringsrån är så fegt och förfärligt. De som begår dessa brott måtte rimligen tåla att deras namn offentliggörs. Har den dömda sedan varit aktiv i romska frågor, och är dotter till en EU-parlamentariker med samma engagemang, har enligt min mening detta uppenbart nyhetsvärde."

"Om man arbetar med romsk inkludering, vilket är mycket positivt, och haft samhällsuppdrag om detta, är det naturligtvis förfärligt om man sedan döms till 2 års fängelse för åldringsrån i deras hem. Om inte detta har nyhetsvärde, vad har då nyhetsvärde?"

" Jag menar att detta har nyhetsvärde och att etablerade medier driver medborgare till sociala medier, samtidigt som förtroendet för de etablerade sjunker."

"Är Ni emot att media rapporterar att Thereza Eriksson, som varit aktiv i samhällsfrågor, begått åldringsrån i mycket gamla personers hem och dömts till två års fängelse? Jag tycker det är sjävklart att media rapporterar. Att då inte nämna släktskapet vore märkligt. Så är min analys."

Många inlägg höll inte med mig utan menade att media inte ska rapportera om namnet på den dömda, inte om kopplingen till hennes arbeta med romers inkludering och inte om hennes nära släktskap med en EU-parlamentariker med ett stort engagemang i dessa frågor.

Vad tycker Du?

(Det finns de som ifrågasätter dessa fakta, att Thereza Eriksson har dömts till två års fängelse för grova och många åldringsrån. Domen är offentlig och finns t ex länkad i något forum på Flashback där frågan diskuteras, har jag blivit informerad om.)

Tillagt 6 januari: Skrivit av mig i grupper på frågan om varför  detta har nyhetsvärde och att media som inte rapporterar faktiskt mörkar: "Mor och dotter lär ha suttit samtidigt i Romska rådet och måste ha haft ett nära samarbete i det vällovliga arbetet för romarnas ställning. Att rapportera om att Eriksson nu begått grova brott och dömts till strängt straff skulle väl ske för alla organisationer, typ, om man representerat på så hög nivå. Och att då inte nämna hennes nära släktskap och samarbete med sin kända mor när de stått på samma barrikader vore väl märkligt. Att inte medier skriver beror sannolikt på att de inte vill bidra till att ge intrycket att en ledande romsk aktivist kan begå skändliga brott. Men då undanhåller de relevant information för sina läsare, och istället kommer det som skett ut mycket brett via sociala medier vilket ökar misstron till "gammelmedia" och driver läsare till ryktesspridningen på sociala medier. Tro inte att t ex Nyheter Idag tappar läsare när man redovisar relevanta nyheter som gammelmedia mörkar, tvärtom så får de ju fler läsare."

Tillagt 25 januari.  Här ytterligare skändliga åldringsrån, av mor och dotter som döms till fängelse och ska utv isas. 


torsdag, januari 03, 2019

Ta fingeravtryck och samkör register!

Att inte regeringen eller riksdagen vidtagit kraftfulla åtgärder för att omöjliggöra falska personuppgifter är obegripligt. Ta fingeravtryck och samkör register!

Sex män från främst Uzbekistan häktas för förberedelse till terrorbrott. De har sökt uppehållstillstånd och kanske asyl i Sverige, en av dem har flera pass och körkort med personuppgifter.

Det är många tusentals personer, i hög grad asylsökande, som utan pass från hemlandet får uppge ålder själva, vilket inte alltid stämmer. Det finns de som uppger olika identiteter och kan utnyttja det för att t ex få dubbla ersättningar mm.

Svenska pass är också efterfrågade för att t ex kunna användas för att användas för att ta sig till Sverige, mm.

Sverige ligger internationellt högt, skulle jag tro, med hur många pass som anmäls förkomna så att man får ut ett nytt pass. Bloggaren Lars Wilderäng (Cornucopia) är kritisk. Åtgärder har vidtagits men mer behövs. Expressens Anna Dahlberg skriver som vanligt bra om detta.

Likaså är Sverige märkligt naivt när man inte tar fingeravtryck och liknande på alla som söker asyl och arbetstillstånd osv, och inte heller samkör register för att avslöja de som uppger flera identiteter och alltså kan söka asyl under olika namn, erhålla bidrag i olika namn osv. Nuri Kino belyser detta missbruk väl i en artikel i SvD. Likaså Carolin Dahlman i Kristianstadsbladet.

Sverige och ansvariga myndigheter och politiker är märkvärdigt passiva i dessa frågor. Skärpning!

Att inte regeringen eller riksdagen vidtagit kraftfulla åtgärder för att omöjliggöra falska personuppgifter är obegripligt. Ta fingeravtryck och samkör register!