tisdag, januari 30, 2018

Vägval i migrationspolitiken- min analys

Centerpartiet har en mycket bra politik och en utmärkt partiledare, i topp vad gäller förtroende. Jag har varit med i Centerpartiet sedan 1970, och i riksdagen sedan 2004 med ett års uppehåll. Jag är en lojal riksdagsledamot, under alliansregeringen röstade jag ständigt för regeringen med bara ett undantag, där jag och KD var i extrem minoritet (äktenskap och giftermål).

Ibland kan det råda oenighet i politiska partier, och i deras riksdagsgrupper, i olika frågor. Exempel är EU-frågan , regionfrågan, frågan om vårdnadsbidrag och pappamånader i föräldraförsäkringen samt frågan om rätt till dödshjälp eller ej.

För mig har migrationsfrågan sedan 2012 blivit en sådan fråga där min övertygelse tyvärr skiljer sig från från Centerpartiets på några punkter. Jag anser att Sverige som litet land i norra Europa inte kan ha betydligt mer generösa asyl- och migrationsregler än övriga EU-länder, eftersom en hög andel av asylsökande och ekonomiska migranter till EU då väljer att ta sig till Sverige. (och då Sverige trots löften i decennier inte klarat av integration och att förhindra utanförskap).

Centerpartiet anser istället att Sverige bl a ska återgå till mer generösa regler för anhöriginvandring, Sverige ska låta asylsökande söka asyl på svenska ambassader som kanske enda land i världen och tiden i Sverige för att kunna bli svensk medborgare ska sänkas från nuvarande fem år till bara tre år, kanske lägst i världen.

Denna oenighet mellan mig och Centerpartiet är väl känd. Jag har avstått i tre omröstningar i riksdagen när jag inte kunde avslå nödvändiga EU.anpassningar av migrationsreglerna  som Centerpartiet ville. Jag har också på tre partistämmor lagt motioner om att bl a avskaffa vårt
orealistiska krav om asyl på svenska ambassader, och att medicinska åldersbedömningar måste göras så att inte vuxna män mellan 20 och 30 ska få asyl som barn under 18 år.

Östgötastämman ställde sig med 2/3-dels majoritet bakom min motion men partistämmorna avslog den med massiv majoritet.

Främst de som var i minoritet på östgötastämman 2015 talade på nomineringsstämman i november förra året för att jag skulle petas ner till fjärde plats på riksdagslistan till förmån för 2 mycket liberala kandidater i migrationspolitiken, och stämman beslutade så.
Jag respekterar självfallet i god demokratisk ordning stämmans beslut.

Men Demokrati innebär också att väljarna har en möjlighet att påverka riksdagslistan genom att sätta ett personkryss för en person på listan. Om någon får kryss på över 5 % av avgivna valsedlar går den personen upp på första plats på listan, om det är flera som kommer över 5 % så blir den etta som har högst andel.

Vid valet 2014 i Östergötland fick Lena Ek 1.560 personkryss vilket motsvarar 9 % av de som röstade på Centerpartiet. Jag fick 1.212 röster motsvarande 7 % och Muharrem Demirok 338 röster motsvarande 2 %.

Jag har bestämt mig för att göra en liten personvalskampanj för att söka få många att kryssa mig. Mina argument är bl a att jag är erfaren och med civilkurage, har god hälsa, min politiska glöd är oförändrat stark och jag anser att Sverige måste föra en realistisk migrationspolitik. Här är två länkar till för den intresserade.

Jag tror att många partilinjetrogna centerpartister, t ex i parti- och distriktsledningar, helst skulle se att jag inte lyfte fram min avvikande uppfattning i migrationsfrågorna  utan istället företrädde partilinjen.

Detta är dock inte alls rimligt. Personvalskampanjer innebär ju att redovisa för väljarna vad man kommer att arbeta för om man blir invald i riksdagen. Naturligtvis handlar det nästan alltid om vilka politiska frågor man vill prioritera av Centerpartiets program, men någon enstaka gång så kan det

också handla om hur man vill påverka partiets politik i någon fråga, i mitt fall i migrationsfrågan.

Skulle jag inte vara ärlig och inte redovisa att jag vill att Centerpartiet ska ändra sin migrationspolitik  på några punkter skulle jag ju föra väljarna bakom ljuset. 
Personvalet är ju tillkommet av precis motsatt skäl, att riksdagskandidater ska gå till val på vad de kommer att särskilt driva i partiet och i 
riksdagen, och deras förtjänster för att klara det på ett bra sätt.

Bl a därför skriver jag idag på SvD Debatt om det Vägval i migrationspolitiken som jag anser att Sverige står inför, samt vilken väg som jag anser att Sverige måste välja.

Jag säger t ex att ska man ge ensamkommande under 18 år när de kom till Sverige möjlighet att genomgå gymnasiet, trots att deras asylansökan har avslagits, vilket i praktiken innebär en sorts "amnesti", så måste Sverige samtidigt signalera att migrationspolitiken det närmaste decenniet kommer att vara fortsatt restriktiv enligt vad internationella regelverk medger.

Jag vet också att min ålder ibland vänds emot mig, jag är 70 år. Det gör mig lite arg, det finns alldeles för få erfarna äldre i riksdagen och jag har en väldig nytta av min erfarenhet  i mitt politiska arbete.

Ni som har förtroende för mig, som anser att min ålder är mera en tillgång än en belastning och som liksom jag anser en realistisk migrationspolitik helt nödvändig! 
Jag hoppas att ni kryssar mitt namn, jag kommer gärna hem till er och era vänner och pratar politik och överlämnar min röda kampanjpenna i metall!

Är ni säkra på att ni ska kryssa mig får ni pennan numrerad, kommer ni kanske att kryssa mig får ni pennan utan ingravering.

Kontakta mig på epost staffan.danielsson@riksdagen.se eller mobil 0725-587721.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vällovligt, dock innebär en röst på C en röst på Centerpartiets hela politik.
Fungerr inte kryssningsmanövern, så är rösten bortkastad på knasliberaler
utan minsta intresse för skattebetalarnas medel. Så en röst på C är inte
aktuellt. Faktum är att det är så illa med förtroendet för
C-ledngens verklighetsuppfattning om hur det är för vanligt folk och fä,
(de som betalar kalaset) att en röst på Alliansen också utesluts, för att
säkra att C-ledningen under inga omständigheter hamnar på ett departement :-)

Ska man då so 'm potentiell borgare rösta på SD, Njae, det är också en osäker väg,
men möjligheten ska i vart fall inte uteslutas. En röst på SD är trots allt en protest
mot förd politik 2006 - 2014. Så en röst på SD kan mycket väl riskera att föra
Cenerpartiet till Rosenbad, gud förbjude.

Detta innebär att S ligger bäst till kommande val. trots allt var det S som fick ärva
ingående signalpolitik från Sverige till omvärlden, och det var S som mp till trots, orkade
med att lägga om rodret. Bör primäras. Alla andra frågor, alla, är tämligen ointressanta, så länge inte migration och integration har en lösning, eftersom jut dessa frågor är irreversibla. Man kan inte backa demografin,
och just nu är Sverige ett sämre land, utanförskap inkluderat, än när borgarna tog över 2006.

Men….

Man kanske kan stödja din personvalskampanj ekonomiskt?
Ett "Heberleinsk" kickstarterprojekt :-) Det kombinerar nyttan att få
in rätt folkvalda, utan att riskera risken att rösta in kvacksalvare.

Så rent valtaktiskt gäller det att ligga i, så att C tappar och fundera
på vad som kan görasför att skrämma upp Kd till broder 4 % för att
hypotetiskt kunna få till stånd en moderat minoritetsregering. Går inte
detta, är det bättre med en ren sosseregering, än en minoritetsregering
med gamla alliansen. Nu är inte chansen så stor att C lägger om rodret även om partiet samlar
runt 6, kanske 7 % när det blir skarpt läge. Så hoppet för C ligger bortom 2022 års val. Dessvärre.

Prognosen just nu är att SD är något underskattade, medan C är något överskattade.
Så hoppet lever, alltså om att Alliansen som alternativ, inte kommer åt Rosenbad.

https://www.datastory.se/story/ett-lyckligt-aktenskap

http://www.henrikoscarsson.com/2017/12/bygg-din-egen-regering.html

När man ställer upp lagen, för närvarande tre till höger (141) och tre till vänster (147)
och så det där gula blocket med 61 (som är underskattat) så slås man av att det bara
finns två regeringsalternativ, dvs två handlingsalternativ, ett blått och ett rött. När man
bollar över det gula blocket, en slank han dit, en slank Jimmy dit, så inses att man inte
kan trolla bort 61 mandat, dessa spelar roll när det är omröstning i kammaren om budgeten.

Frågan är alltså om Alliansen kommer att lägga fram ett gemensamt förslag efter valet,
det mest sannolika är då att en budget som inkluderar C, innebär att SD kommer att kunna välja mellan
att lägga ner, då vinner Alliansen, eller att rösta aktivt ja, för en S-budget. I detta läge kan bara
en enskild moderate budget få Jimmys gossar på andra tankar :-) sådana är parlamentarismens
lagar. Att SD är med i finrummet beror enbart på att någon bjöd in dem, alltså Alliansens politik
skapade förutsättningarna för SD, så på så vis är Annie Lööf och Co SD bästa vänner. Bättre draghjälp
kan SD inte få. Det är så klart bedrövligt. S.W

Mikael sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Det finns åsiktsförföljelse i vårt land.Det har inte gått så långt som till politisk förföljelse men trenden är skrämmande.Organisationen Expo med täta och nära band till riksdagen förföljer högt som lågt,människor som är politiker och människor utan politisk koppling.Fråga Amineh Kakabaveh,politiker som ansatts av Expo.Fråga mig,en helt vanlig golvarbetare med relevanta åsikter.Stärk yttrandefriheten ifall Du kan!