onsdag, november 06, 2019

Klarspråk om migration från Widar Andersson

Folkbladet i Norrköpings politiske redaktör Widar Andersson (S) skriver oftast, kanske alltid.., mycket klokt och självständigt, Ofta skriver han om migration, t ex i denna färska ledare.

Jag lägger ut hans text här nedan, läs och kommentera gärna:

(Här en länk till min analys av Centerpartiets glädjande nya linje i migrationspolitiken.)

Jag vill särskilt lyfta fram dessa stycken:

"Kriminologen Amir Rostami säger till Dagens Nyheter att utvecklingen i Sverige saknar ”motstycke i Europa, kanske i världen. Vi måste tyvärr söka oss till krigszoner för att hitta något liknande.”
Den kriminella explosionen med skjutvapenvåld och bombdåd har en direkt koppling till den misskötta invandringen som under bara några få år har överfyllt förorter och förläggningar med hundra tusentals människor – varav en stor andel unga män - som lämnats närmast vind för våg med dåliga skolor, arbetslöshet, klaner och stor risk för kriminalitet.
Polisens pressträff borde gå rakt in i politikens självbevarelsedriftscentrum. De problem som invandringen orsakat är självklart svenska problem.
Det finns ingen mening eller rim och reson med att rabbla ursprungsländer och etnicitet i dessa sammanhang. Sverige behöver med kraft samla ihop och ta itu med de tunga sociala problem som tynger en växande del av befolkningen. "
Här hela artikeln:

"Påminner närmast om fri invandring
WIDARDIREKT Invandringsfrågan lider fortfarande till dels av den politiska beröringsångest som varit så destruktiv för den svenska samhällsutvecklingen under det senaste dryga decenniet. När de migrationspolitiska överläggningarna nu dragit igång för riksdagens åtta partier är det slående hur hemmabyggda teorier och ideologiska käpphästar fortfarande kan överflygla verkligheternas kärva budskap.
Många kommentatorer och partier envisas till exempel med att beskriva problemet som om det handlade om ”flyktingkrisen 2015” och inte om det stora policyskifte som genomförts i invandringspolitiken. Det tidigare tämligen reglerade och strama regelverket för migration har gradvis – inte minst genom vurmandet för ”papperslösa” och genom arbetskraftsinvandringens superliberala regelverk – utvecklats mot ett tillstånd som mer påminner om fri invandring än om en strikt prövning av människors asylskäl.
På onsdagen den 6 november höll den samlade polisledningen en pressträff med anledning av vågen av sprängningar som nu drabbar Sverige. Hittills i år har polisens nationella bombskydd ryckt ut på 102 sprängningar och bombdåd i Sverige.
Kriminologen Amir Rostami säger till Dagens Nyheter att utvecklingen i Sverige saknar ”motstycke i Europa, kanske i världen. Vi måste tyvärr söka oss till krigszoner för att hitta något liknande.”
Den kriminella explosionen med skjutvapenvåld och bombdåd har en direkt koppling till den misskötta invandringen som under bara några få år har överfyllt förorter och förläggningar med hundra tusentals människor – varav en stor andel unga män - som lämnats närmast vind för våg med dåliga skolor, arbetslöshet, klaner och stor risk för kriminalitet.
Polisens pressträff borde gå rakt in i politikens självbevarelsedriftscentrum. De problem som invandringen orsakat är självklart svenska problem.
Det finns ingen mening eller rim och reson med att rabbla ursprungsländer och etnicitet i dessa sammanhang. Sverige behöver med kraft samla ihop och ta itu med de tunga sociala problem som tynger en växande del av befolkningen.  
Däremot är det av avgörande betydelse att de ansvariga politikerna ser och erkänner sambandet mellan misskött invandring i alldeles för stora volymer och de allvarliga samhällsproblem som polisens pressträff vittnade om. Invandringen behöver kort sagt hållas på mycket låga nivåer under många är framåt för att ge Sverige en chans att bygga ett starkt och inkluderande samhälle igen.
I ett längre perspektiv finns ett stort behov av att mer publikt, allmänt och så rationellt som möjligt få till en diskussion om folkvandringarna norr- och västerut i världen. Hyckleriet om asylrätten är för bedrövligt. Vore det inte för att EU – med hjälp av Turkiet och med stora insatser av medlemslandet Grekland – effektivt hindrar människor från att söka asyl så skulle problemen här uppe i norr vara ännu större än vad de är.
Miltiadis Varvitsiotis är EU-minister i Grekland. I en intervju med TT säger Varvitsiotis att det Grekland gör ”i Egeiska havet är att vi försöker skydda er från okontrollerade migrationsflöden.”
Sedan EU:s uppgörelse med Turkiet för tre år sedan har mer än 160 000 flyktingar och migranter tagit sig över Medelhavet till Grekland. Bara i år handlar det om nästan 45 000, berättar den grekiska ministern för TT.
”Majoriteten av de som kommer till Grekland kommer inte från Syrien, de är i första hand från Afghanistan och avlägsna länder i Asien och Afrika. Deras slutmål är länder som Sverige, Nederländerna och Tyskland,” säger han i intervjun.
Folkvandringar är högst begripliga. Och i grunden sunda för människans utveckling. Att söka efter bättre platser för sig och sin familj är ett mönster som går mycket långt tillbaka i människans historia. Att bygga murar mot, eller att bara öppna bommen för folkvandrare är inga realistiska eller eftersträvansvärda alternativ. Här behövs breda och sökande diskussioner i enskilda länder och i regionala och globala sammanhang.
Beröringsångest kommer bara att förvärra problemen på kort och lång sikt.
I det korta perspektivet behöver partierna i den migrationspolitiska kommittén komma överens om att kraftigt minska på invandringen under i vart fall ett decennium framåt. Det krävs inget hokuspokus för att åstadkomma något sådant och några asylrättsregler behöver inte naggas i kanten.
Jag förväntar mig att i vart fall Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna ska kunna enas om en återgång till det slags strama regelverk som fanns på den tiden då riksdagen endast hade fem partier."

tisdag, november 05, 2019

Analys av Centerpartiets nya migrationspolitik

Jag har i sju år drivit på för att Sveriges migrationspolitik måste ligga i närheten av övriga EU-länders. Jag har givetvis drivit på även inom Centerpartiet för detta, men fått mycket stark kritik som typ främlingsfientlig.

Nu verkar Centerpartiet faktiskt närma sig min linje i betydande grad eller helt och hållet, vilket jag självfallet välkomnar starkt. 

Tyvärr gör man det under utsändande av dimridåer, den nya migrationstalespersonen Jonny Cato hävdar t ex i en expressenintervju att Centerpartiets omläggning och nya signaler inte är en restriktivare och mer realistisk linje.

Det innebär att att Centerpartiet alltså i många år haft uppfattningen likt mig att Sveriges migrationspolitik inte i nämnvärd grad kan avvika från övriga EU-länders..Är det någon mer än han som kan tro på detta? Om så var fallet, varför har jag skällts ut och isolerats när jag 2015 och 2015 osv sa detsamma som Centerpartiet nu plötsligt säger? Har alltså jag och Johanna Jönsson i alla år haft samma uppfattning?

Dubbla budskap är oftast förödande för ett politisk parti. Jag hoppas att Centerpartiet stärker sin trovärdighet genom att pudla och medge att man byter kurs, det kan ge den nya kursen trovärdighet till skillnad från om den påstås vara densamma som den gamla.

Centerpartiets självbild, oavsett den förra eller den nuvarande migrationspolitiken, är det naturligtvis inget fel på. Här några Cato-citat:

" Vi är på något sätt det enda partiet som lyckas balansera medmänsklighet och humanism med ordning och reda." 

"Var det fel att vi stängde gränserna 2016? 
– Ja."

"Skulle du säga att ni vill skärpa er migrationspolitik? 
– Nej, det skulle jag inte säga."

Jag har i detta blogginlägg gjort en genomgång av Centerpartiets hittillsvarande ståndpunkter i migrationspolitiken som inte stämmer med "inte avvika i nämnvärd grad" eftersom de i betydande grad är mycket mer generösa än övriga EU-länders positioner.

I några av dessa ståndpunkter skärper nu Centerpartiet sin hållning , men flera återstår.

I DN-artikeln skriver man att små barn bör återförenas med sina föräldrar även om föräldrarna inte kan försörja dem (vilket övriga EU-länder typ kräver). Detta har jag också en öppenhet för, givet att man samtidigt inte medger detta (en snabb anhöriginvandring) när det handlar om äldre tonåringars (ensamkommandes) föräldrar och ofta många syskon. Jag tolkar Centerpartiets formulering som att man tycker likadant, vilket jag välkomnar.

Även denna passus i DN-artikeln är en ny linje som jag välkomnar; 

"I väntan på att Europas ledare eventuellt får till bredare gemensamma europeiska lösningar måste vi i Sverige göra det vi kan för att rikta om migrationspolitiken till lagliga vägar. Dessa förändringar skulle innebära en migrationspolitik som riktar sig till de mest utsatta och som minskar risken att människor ska tvingas sätta sina liv på spel, samtidigt som de göder kriminella organisationer för att ta sig hit."

Jag har sagt ungefär detsamma sedan länge vilket tidigare har ansetts vara väldigt kontroversiellt, eftersom debatten i Sverige ju främst har handlat om de resursstarka asylsökande som haft resurser och mod och styrka att betala flyktingsmugglare för att ta sig till Sverige, medan situationen för den överväldigande majoriteten som är kvar under ofta eländiga förhållanden i närområdet och i flyktingläger inte har varit alls i fokus.

Även denna passus förstärker bilden av en helt ny linje när man åter talar om "olagliga vägar" till Sverige, något som inte funnits på kartan tidigare ("olagliga vägar" innebär väl att den obegränsade asylrätten inskränks?"): 

"Vi är också beredda att se över om sättet man har tagit sig till Sverige på ska påverka möjligheten till permanent uppehållstillstånd. Vår uppfattning är att permanenta uppehållstillstånd är bättre ur integrationssynpunkt, men vill inom ramen för migrationskommittén se över på vilka grunder man ska få permanenta respektive tillfälliga uppehållstillstånd."

Detta innebär att C öppnar upp för att acceptera tillfälliga uppehållstillstånd, likt övriga EU-länder, i stor utsträckning, en rejäl positionsförflyttning.

Även dessa rader om att "papperslösa" ( t ex många som fått avslag på asylansökan)  ska utvisas, frivilligt eller med tvång, är starkare formulerade än tidgare, vilket är bra:

"Har man fått avslag på sin asylansökan så är det självklart att man måste lämna landet, vi vill se över hur Migrationsverket ska kunna arbeta för att öka det frivilliga såväl som det tvångsmässiga återvändandet."


söndag, oktober 27, 2019

Förskolor måste servera allsidig mat, från både växt- och djurriket. Punkt!

En förskola i Umeå - Gitarren - börjar nu att servera barnen enbart vegetarisk mat, plus fisk en dag i veckan, plus lite ägg och smör ibland.Trots att människan sedan hedenhös är allätare och knappast överlevt om hon varit vegan.

Kan Förskolan ifråga (personalen eller deras chefer eller ansvariga kommunpolitiker) få bestämma något sådant?

Förskolor uppbär mycket stora statsbidrag. Staten måste likabehandla sina medborgare.

Föräldrar och barn i den aktuella förskolan äter till ca 90 % eller mer en allsidig kost hemma med mat både från växt- och djurriket. Rimligen ska förskolan tillhandahålla en liknade allsidig kost. Naturligtvis kan man ha ett vegetariskt alternativ, men att endast erbjuda vegetariskt och inga köttbullar eller kycklingrätter borde inte vara möjligt, menar jag.

Detta borde framgå av reglerna för att förskolorna ska erhålla sina stora statsbidrag. Jag anser också att ansvariga politiker som låter personalen på förskolor diktera matvalet som i Umeå gör tjänstefel, de borde istället ingripa och avstyra sådana radikala ingrepp i vad barnen ska få äta på förskolan.

Förmodligen serverar Umeås förskolor en hög andel av maten som "ekologisk", vilket är 25-65 % dyrare än den mat de allra flesta föräldrar och barn äter hemma, dvs typ allsidig husmanskost från Sverige.

Ett sätt att spara, givet att hälften eller mer av maten ska köpas ekologisk från hela världen, är att endast erbjuda billigare vegetarisk mat som bönor och blomkål och svamp och ris osv. Detta sker t ex under paroller som Hållbarhet, vilket inte alls stämmer.

Jag anser att ansvariga politiker i Umeå genast måste ingripa, liksom även ansvariga politiker på riksnivå. 

måndag, oktober 21, 2019

Högre pensioner för de som jobbat!

Jag tycker att det är skandal att två miljoner i inbetalade pensionsavgifter inte längre ger högre pensionsnetto än vad de som inte betalat in någonting får. Det är bra att Eva Eriksson i Seniorerna ryter till.
Jag förstår inte hur regering och riksdag tänker, visst ska det vara en hygglig garantipension (eller äldreförsörjningsstöd om man nyligen invandrat) men det måste ju rimligen löna sig att ha arbetat och betalat pensionsavgifter hela livet.
Är du pensionär så gå med i SPF Seniorerna (bara googla). Det kostar bara runt 275 kr per år och du stöder då högre pensioner, du får ett kvalitetsmagasin i månaden och inbjudningar till månadsmöten och resor och aktiviteter i den lokalförening du väljer att gå med i, och övriga föreningar i området!

måndag, oktober 14, 2019

C och Staffan D: Svensk migrationspolitik som EUs. Äntligen överens!

Det tog 7 år. Jag har sedan 2012 argumenterat för att Sveriges migrationspolitik  måste anpassas i EU-riktning. 
Jag har fått stark kritik från mitt parti, från min regionaltidning Corren och från många samhällsdebattörer och mediaröster. Jag vanhedrades som främlingsfientlig eller värre. 
Nu formulerar sig mitt parti och vår partiledare ännu starkare än vad jag har gjort. Det tog 7 år.

Centerpartiet 2019-10-21:

”Vår migrationspolitik kan inte nämnvärt skilja sig från andra EU-länders" (Se originaltweet längre ner)

Staffan Danielsson 2012, och framåt:

Danielsson argumenterade redan 2012 och framåt för att Sverige måste anpassa sin asyl- och migrationspolitik i riktning mot övriga EU-länder, t.ex vad gäller medicinsk åldersbestämning, temporära uppehållstillstånd och anhöriginvandring mm. Han var och är kritisk till Centerpartiets partistämmobeslut att Sverige borde öppna sina ambassader världen över för flyktingar som vill söka asyl i Sverige. (Wikipedia)

Migrationspolitik är ingen aktion. Vi ska stå upp för asylrätten. Om man får avslag ska man också lämna. Vår migrationspolitik kan inte nämnvärt skilja sig från andra EU-länders. Vi behöver fler lagliga vägar, och lägga fokus på de mest utsatta. #pldebatt


Partiledare Annie Lööf i riksdagsdebatten den 16 oktober 2019:

"Anf.  63  ANNIE LÖÖF (C) replik:
Herr talman! Nu står ju Centerpartiet för en reglerad invandring med fokus på såväl ordning och reda som humanism, och vi vill styra om till mer lagliga vägar. Vi i Sverige kan inte nämnvärt skilja oss från andra europeiska länder."Tillagt 30 oktober 2019; Här ett blogginlägg från 2016, skrivet i den tidens debattklimat, där jag gör en genomgång över varför och på vilka punkter jag anser att C har politiska migrationskrav för Sverige som i hög grad avviker från reglerna i övriga EU-länder. Om Centerpartiets nya position ska vara trovärdig måste rimligen dessa krav tas bort, t ex om tillfälliga uppehållstillstånd, inget försörjningskrav för snabb anhöriginvandring, att Sverige som enda land ska öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl i Sverige, att transportörsansvaret på flyglinjer till Sverige tas bort så att asylsökande fritt kan flyga till Sverige, att vistelsetiden för medborgarskap ska sänkas från 5 till 3 år (kortast i världen tror jag, Tyskland och Finland har 9 år), att arbetskraftsinvandringen ska bli ännu friare till enkla jobb mm, att Sverige ska utreda  en övergång till territorialprincipen för medborgarskap istället för nuvarande härstamningsprincipen (i så fall skulle alla barn som föds i Sverige automatiskt bli svenska medborgare, en väldig pull-faktor i så fall för att ta sig till Sverige och föda barn), mm

Här några länkar från 2012 och framåt med några egna artiklar och blogginlägg, samt också några exempel på hur jag hudflängts för min ståndpunkt att Sverige borde anpassa sin migrationspolitik i rikning mot övriga EU-länders, alltså mycket försiktigare än vad Centerpartiet nu så entydigt deklarerat. 

Bloggaren Cornucopia kommenterar min DN-artikel

Många skällde mig för "brun" och "främlingsfientlig". Sanna Rayman en av få som försvarade mig

Jonny Cato är ny migrationspolitisk talesperson för C efter Johanna Jönsson. Han och Annie Lööf skriver på DN debatt, och han intervjuas i Expressen.

Min kommentar:

Centerpartiet är alldeles uppenbart under omsvängning i migrationspolitiken i mer realistisk riktning, vilket jag naturligtvis hälsar med tillfredsställelse. Däremot försvinner trovärdigheten när Jonny Cato, ny talesperson för C, nu menar, i en Expressenintervju, att omsvängningen inte är någon omsvängning eller skärpning av centerpartiets migrationspolitik. Det innebär att Centerpartiet i många år har haft uppfattningen likt mig att Sveriges migrationspolitik i nämnvärd grad inte kan avvika från övriga EU-länders. Är det någon mer än honom som kan tro på detta? Om så var fallet, varför har jag skällts ut och isolerats när jag 2013 och 2015 osv sa detsamma som C plötsligt nu säger?
måndag, oktober 07, 2019

Vägval för Landshypotek

Tänk vad lantbrukare och lantbruksmedia speglar priser och rabatter på diesel och traktorer och mineralgödsel och allt möjligt.
Men på bottenlånen till lantbruk, och räntor och amortering, är det mycket tystare.
Denna nätsida redovisar att Landshypotek var konkurrenskraftiga på bolån under juli 2019. Landshypotek har nyligen börjat på bolån och vill expandera. Landshypotek har också, likt tidigare länsförsäkringar, börjar bygga upp en bankverksamhet.
Men hur konkurrenskraftiga är Landshypotek på sin ursprungsverksamhet, som alltjämt dominerar, bottenlån till lantbruk. Och är det den som ger resurser att konkurrera på bolån?
Jag minns från min tid som värderingsperson åt Landshypotek kring 2004 att det fördes en diskussion om kanske företaget var för litet och med sina ägg i samma korg, vilket försvårade en bra rating och bästa låneräntor. Kanske bättre att sälja företaget till en större bank och att medlemmarna erhöll kanske 6 gånger upp på insatskapitalet.
Jag förespråkade detta.
Men Landshypotek är konservativt och fortsatte. Och har väl lyckats rätt bra, och satsar på nya verksamheter.
Men.
Hur utvecklas marknadsandelen på bottenlån till lantbruk? För länge sedan var det väldig dominans för Landshypotek, kanske 70-80 % skulle jag tro.
2007 lade Länsförsäkringar ett uppköpsbud på Landshypotek som Landshypotek avvisade. Det torda handlat om ett antal miljarder. Då var Landshypoteks andel av bottenlånemarknaden för lantbruk ca 50 %.
2010 hittar jag en uppgift om att Swedbank och Landshypotek då hade 37 % av bottenlånemarknaden till lantbruk var. Trea var Handelsbanken och sedan kom Nordea, Danske Bank, SEB och Länsförsäkringar bank en bit längre ner.
2015 intervjuas förra kredit- och rörelsechefen för Landshypotek Göran Abrahamsson och uttrycker stor oro över Landshypoteks framtid. Han ifrågasätter satsningarna på bank och bolån och vill se ett närmare samarbete med en stor bank, t ex.
Hur är marknadsandelarna för bottenlån till skogs- och jordbruket idag och från 2010? Det verkar vara känsligt, jag hittar inte uppgifter på nätet.
Du/Ni som vet, skriv gärna det i en kommentar här på bloggen eller på mina Facebooksinlägg!
Jag fick ett bra tips. I Swedbanks/LRF-konsults lantbruksbarometer för 2018 finns på sidan 6 en tabell över jordbrukets skulder fördelade på banker (dvs bottenlån plus rörelsekrediter skulle jag tro). Då var marknadsandelarna Swedbank 33,5 %, Landshypotek 21 %, LF Bank 8,3 %, Nordea 6 %, SEB 5,7 %, Danske Bank 5,3 % och Övriga banker 15,2 %. I Lantbruksbarometern 2019 finns inte den tabellen med, kanske beroende på att Swedbank tappat marknadsandelar...?
Landshypoteks andel av bottenlånemarknaden kanske idag är runt 25 %, kanske Swedbank ligger där någonstans också. Handelsbanken torde vara trea, kanske runt 10 %, och övriga större banker flera procent lägre.
Antalet medlemmar i Landshypotek var 1996 ca 82.000, idag är det knappt hälften så många.
Jag har själv i närtid testat konkurrenskraften mellan olika banker vad gäller bottenlån till stabila lantbruksföretag med goda säkerheter. Rörliga räntor på tre månader.
De varierar inom kanske ett intervall mellan 1,1 och 1.4 % och högre eller lägre beroende på goda eller dåliga säkerheter.. Och räntorna verkar åter vara på väg ner.
(Tänk så tiderna ändras. Som färsk lantbrukare på 1980-talet var det Landshypotek och bundna femårslån som gällde. När jag runt 1989 satte om mina femårslån rådde mig ingen att överväga olika löptider utan allt förlängdes fem år på räntan 14,65 %..Där satt jag när räntan sjönk med 5 % och mer..Nu är det rörliga lån som gäller..)
När tog lantbruksmedia tempen på marknadsandelar och konkurrenskraft för bottenlånen till lantbruk? Är det oviktigt och irrelevant?
Jag trodde t ex att Handelsbanken var inriktad främst på större företag, men har lärt mig att man har flest kontor i Sverige med god service, och med stort intresse för lantbruk.

Och hur ser läget ut för Landshypotek. Är det anrika kooperativa företaget på väg att vända utvecklingen genom satsningarna på bank och bolån? Eller är man alltför liten med alldeles för många ägg i samma korg och borde rädda medlemmarnas insatskapital genom en ordnad försäljning till högstbjudande bank, vilket kanske skulle ge 6-10 gånger insatskapitalet?
Vad vet medlemmarna om vägvalen inför framtiden? Vill de satsa på att utveckla bank- och bolåneverksamhet på en stentuff marknad? Med betydande risk.
Eller skulle de vilja får en stor utväxling på sitt insatskapital och bidra till en starkare struktur i bottenlånebranschen?
Uppenbarligen anser de förtroendevalda i Landshypotek att man bör ta risk och satsa på bank och bolån. Kanske be borde fråga medlemmarna också...(Jovisst har de förankring i stämmobeslut. Men hur har frågan ställts och hur har verkligheten presenterats?)

Tillagt 9 oktober: KI bedömer att riksbanken inte höjer räntan de närmaste två åren. SBAB sänker lite nu:

"BOLÅN

SBAB SÄNKER SINA BUNDNA BOLÅNERÄNTOR (Direkt)

2019-10-09 09:14
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den statliga bolåneaktören SBAB sänker sina bundna bolåneräntor för löptider mellan ett och tio år med mellan 0,10-0,30 procentenheter.
Det framgår av ett pressmeddelande.
SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har sjunkit, vilket har medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har ökat, uppger SBAB.
"Sedan vi senast sänkte bolåneräntorna har det blivit ännu tydligare att marknaden förväntar sig att det låga ränteläget kommer att bestå under lång tid och det påverkar SBAB:s upplåningskostnader. Denna sänkning medför att alla våra listräntor nu ligger under 2 procent", säger SBAB:s vd Klas Danielsson.
Ny lägsta bolåneränta blir 0,99 procent för grönt bolån med högst 60 procent belåningsgrad och energiklass A eller B.
Tremånadersräntan lämnas dock oförändrad.
Av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under september valde 68 procent tre månaders bindningstid."


lördag, september 28, 2019

Överväg inbrottslarm! Med yttersiren och grannsamverkan!

Som en del vet är jag lantbrukare och LRF:are och politiker emeritus, typ. Fast jag är alltjämt bondeföretagare.
Jag vill tipsa lantbrukare och villaägare (potentiella inbrottspersoner får gärna läsa också) om ett bra och prisvärt larmsystem för bostadshus och ekonomibyggnader, som jag nyligen installerat i flera bostäder.
Är Sverige tryggare än någonsin, eller är tyvärr brottsligheten ökande på flera områden. Jag har den senare uppfattningen, BRÅ och Jerzy Sarnecki har länge tonat ner frågan men börjar nu svänga, tror jag.
Hur de flesta som jag möter tänker, det vet jag.
Larmet kostar 5-7.000 i inköp och sedan ca 500 kr per år, dvs ca 50 kr per månad. Vill man koppla upp till larmcentral och väktare blir kostnaden ca 1.500 kr per år. Det har vi avstått ifrån eftersom vi tycker att det räcker med den grannsamverkan som etablerats.
I mitt larm har jag 3 dörrmagneter, 2 rörelsedetektorer, brandvarnare, inre siren och yttre siren, skyltar och dekaler. Kamera finns som tillval.
Det som gjorde att vi valde just detta larm är två saker.
1. De som har larmet installerat, men även andra personer, laddar ner en särskild app i sina mobiler (Safeland) där man kan prata med varandra. Om larm utlöses i den grannsamverkansgrupp som bildats ringer det i alla anslutna mobiler samtidigt som den yttre sirenen blinkar rött och tjuter. Vid behov vid t ex inbrott kan då polis snabbt tillkallas av någon, kanske efter dialog i appen eller efter att ha gått/åkt till aktuell bostad/garage. Sannolikt kan polis rycka ut snabbare än väktare.
2. Räckvidden på larmet är många hundra meter så t ex rörelsedetektorer och/eller dörrmagneter och sirener kan installeras i andra byggnader på tomten eller på gården, som garage, verkstäder, maskinlager, stall osv, och alla styras genom samma app! Andra som använder lokalerna kan få tillgång till att larma av och på genom app med enbart de larmenheter som berör dem.
Det finns många larm på marknaden, många mycket dyrare. Jag tror dock att detta (Safeland) i dagsläget ligger i framkant vad gäller de två punkterna ovan.

Jag tror att man känner sig tryggare med ett rimligt larm installerat, även om det ändå är sällan som man blir utsatta för inbrott. Är det mörkt och någon knackar på eller syns utanför kan man utlösa panikknappen snabbt och enkelt. Har man synliga larmskyltar och larm installerat som aktiveras vid dörrar och genom rörelsedetektorer och som tjuter starkt med utesiren samt larmar i rätt många grannars och bekantas mobiler så avskräcks potentiella inbrott i hög grad. Och skulle inbrott ske så tjuter det och grannar aktiveras. Polis kan snabbt tillkallas av de som bor i bostaden eller som har ekonomibyggnader eller av grannar och bekanta.lördag, september 14, 2019

Corren vill i Patriotisk anda öka migrationen även om välfärden urholkas

Jag skrev nyss ett blogginlägg om den grova brottsligheten i Sverige och att situationen är djupt allvarlig. Mot de "åsiktspoliser" som alltid hävdar att typ "Sverige har aldrig varit tryggare" och att det är bara att vi vet mera idag, det är typ samma brottslighet idag som på 1980-talet, hörs nu alltfler tyngre röster som faktiskt håller med mig och andra.

Igår, 13 september, tillkom två. Säkerhetsexperten och fredsforskaren Wilhem Agrell är djupt orolig och talar om risk för att trygghet och tillit till samhället nu hotas när grovt kriminella "gäng" tar över hela förorter och Polisen inte klarar av sin uppgift. Rubriken på hans debattartikel i SvD är "Vi måste agera för att rädda landet" och hans artikel är naturligtvis ett angrepp också på aningslösa och naiva politiker som inte tagit utvecklingen på allvar utan mera pratat än tagit några krafttag.

Journalisten Janne Josefsson skriver på samma tema i Dagens Nyheter, artikeln är låst men anslaget är uppenbart detsamma som Agrells. Dick Erixon på SDs nättidning Samtiden summerar Josefssons artikel så här:
"Janne Josefsson skriver i DN-krönikan ”Det osar krutrök i väldens bästa land” (betalvägg) att mångkultur i själva verket skapat apartheid i Sverige. I Sjumilaskolan på Hisingen i Göteborg har mindre än en procent svenska som modersmål – kanske fyra elever av 500.
Sverige är inte ett land längre, det är skilda världar, och ”ett politiskt fulländat misslyckande”. Men när förnekelsen väl börjar brytas upp, tar regeringen och Morgan Johansson (S) till ord som ”avskyvärda odjur”. Orden blir värre, ”ju mindre de vet hur det sociala läget i landet ska kunna lösas”, skriver Josefsson.
Skolorna är ”löpande band” som levererar pojkar till de kriminella gängen. I Sjumilaskolan var 26 procent av pojkarna lagförda för brott inom några år efter avslutad skolgång. ”Vi får det samhälle vi förtjänar”, avslutar Josefsson."

Det är uppenbart att utanförskap i förorter och ökad grov kriminalitet har koppling till den mycket stora migrationen till Sverige i flera decennier och att nu återgå till den mer generösa asylpolitiken från före hösten 2015 är inte att ta ansvar, enligt min uppfattning. Ändå gör nu V, S, MP det med stöd av C och L. Sverige måste fokusera på att integrera alla de som kommit hit och befinner sig i utanförskap och ofta arbetslöshet, och innan den stora utmaningen är löst klarar vi inte att fortsätta att vara ett av de land i Europa och EU som absolut och relativt sett tar emot flest asylsökande.

Det är då utomordentligt uppseendeväckande att den borgerliga stora regiontidningen Östgöta Correspondenten (Corren) på ledarplats tar entydig ställning för att Sverige i Patriotisk anda ska ta emot många fler asylsökande även om välfärden urholkas Så här skriver Christian Dahlgren:

"I Christian Dahlgrens ledare den 4 september tar åter Corren entydig ställning för att Sverige ska återgå till en mer generös migrationspolitik än övriga EU-länder. Ledaren medger att vårt ”socialstatssystem må vara illa anpassat för för en omfattande invandring, särskilt när det handlar om grupper från utomeuropeiska länder med risig utbildning, låga arbetsmarknadskvalifikationer och andra kulturella normer”.
Men, menar Corren, ”hellre att människan sätts före det ängsliga systembevarandet än tvärtom”.
Och: ”En migrationspolitik dominerad av S, M och SD för oss tillbaka i ett obarmhärtigare och självtillräckligare Sverige, inte det humanistiska, välkomnade Sverige jag vill tillhöra och känna patriotisk stolthet att vara medborgare i”, skriver Christian Dahlgren.
Jag replikerar idag i Corren på Dahlgrens ledare och ställer två mycket allvarliga frågor till honom och Corren, som han inte alls svarar på. Tack till Corren som genom att ta in min replik på en mycket anmärkningsvärd ledare i en högaktuell fråga av mycket stor vikt visar att man befrämjar det demokratiska öppna samtalet.
(Här min replik:

05:00 | 2019-09-14 INSÄNDARE 


När jag kring 2013 menade att Sverige måste anpassa sin migrationspolitik i EU-riktning kritiserades jag av Correns ledarsida för att vara närmast främlingsfientlig. Detta tog mig oerhört hårt, jag är en varm humanist.
Sedan har Corren åsett migrationspolitiken bli mer restriktiv än vad jag förde fram.

Sedan har Corren åsett migrationspolitiken bli mer restriktiv än vad jag förde fram.

I Christian Dahlgrens ledare den 4 september tar åter Corren entydig ställning för att Sverige ska återgå till en mer generös migrationspolitik än övriga EU-länder. Ledaren medger att vårt ”socialstatssystem må vara illa anpassat för för en omfattande invandring, särskilt när det handlar om grupper från utomeuropeiska länder med risig utbildning, låga arbetsmarknadskvalifikationer och andra kulturella normer”.

Men, menar Corren, ”hellre att människan sätts före det ängsliga systembevarandet än tvärtom”.

Och: ”En migrationspolitik dominerad av S, M och SD för oss tillbaka i ett obarmhärtigare och självtillräckligare Sverige, inte det humanistiska, välkomnade Sverige jag vill tillhöra och känna patriotisk stolthet att vara medborgare i”, skriver Christian Dahlgren.

Jag vill fråga Corren, vars ledarsida ju för fram tidningens borgerliga linje.

1. En bred folkmajoritet vill enligt opinionsundersökningar sedan länge anpassa vår migrationspolitik i EU-riktning. Vilka partier kommer att tillväxa om riksdagen återgår till en ensidig mer generös svensk migrationspolitik?

2. Om riksdagen skulle prioritera patriotisk stolthet före ”ett ängsligt systembevarande” av våra välfärdssystem, och välfärden fortsätter att urholkas, vilka politiska konsekvenser kan detta föranleda?

Staffan Danielsson
tidigare riksdagsledamot

Svar.Ledarartikeln, som Staffan Danielsson polemiserar mot, var alltså en principiell plädering för en liberal flyktingpolitik i Raoul Wallenbergs humanistiska anda. Just nu blåser det politiskt snålt för de civilisatoriska, universella värden som Wallenberg representerade. Precis därför är det särskilt angeläget att fortsätta hävda dem. Det var själva poängen. För övrigt borde Staffan Danielsson veta att Corren upprepade gånger genom åren kritiserat de höjda murarna och försvarat asylrätten, vilket väl en i hjärtat ”varm humanist” torde uppskatta – eller?


Christian Dahlgren