söndag, april 29, 2012

Staffan Danielsson´- frihetskämpe eller mörkerman?

Jag har skrivit en sansad debattartikel om vikten av att respektera åldersgränsen 18 år när ensamkommande kommer till Sverige, och att eftersträva en rimlig samsyn med t ex våra nordiska grannländer om hur åldern kan bestämmas i tveksamma fall.

Jag har fått betydande stöd men också kraftig kritik för att "tassa i de bruna jaktmarkerna" osv. Detta tar självfallet särskilt hårt om det kommer från tidningar och människor som jag respekterar.

En kritik som förts fram av några ledande centerpartister är att det handlar ju inte bara om denna artikel i sig, jag har ju "fiskat i grumliga vatten i andra frågor tidigare", ungefär.

Jag har ett brett samhällsintresse, inte minst om principiella etiska och andra frågor.

Visst är min uppfattning i en del av de frågorna i minoritet, och det är väl också därför jag diskuterat dem, att jag har en åsikt och vill påverka.

Jag har självfallet uppfattningen att min ståndpunkt i var och en av de här frågorna må ifrågasättas av andra men att ingen av dem har minsta koppling till att inte respektera andra människor eller grupper.

Döm själv och kommentera gärna för dialog, här kommer de frågor som några anser vara besvärande för mig:

* Motion om centrala riktlinjer i offentligt finansierad verksamhet som skola och barn- och äldreomsorg för att man inte ska dölja ansiktet för varandra (vare sig med t ex burka eller rånarluva, alltså).

I detta blogginlägg har jag motiverat mig och givit fler länkar. Upphovet till motionen var när 15 skolor i stockholmsområdet tillskrev någon central instans och ville ha centrala riktlinjer istället för att varje gång frågan kom upp behöva göra en prövning som ändå nog landade i att ansiktet inte ska döljas i dessa sammanhang. Detta menar jag egentligen är rätt okontroversiellt, jag tycker att det är rimligt att från statens sida vara tydlig i vad som ska gälla i denna fråga i dessa sammanhang.

Jag skrev också att "det bör utredas om dolda ansikten ska accepteras i t ex köpcentra och på offentliga kommunikationer." Här kan jag förstå kritik mot mig för att gå för långt, och här har jag också tagit till mig av kritiken och backat från detta utredningsförslag.

* Jag har motionerat om att pojkars integritet och rätt till att själv bestämma - vid myndig ålder - om man vill operera bort förhuden, s.k omskärelse.
Jag anser inte att "föräldrar äger sina barns kroppar" och jag anser inte heller att Gud (eller evolutionen) så har misslyckats med sin skapelse att könsorganet måste rättas till genom bortoperation av den skyddande förhuden. Här en länk.

* Jag stödde Kd när riksdagen gav homosexuella rätt att ingå äktenskap.

Mitt motiv var likt Kd att begreppet äktenskap sedan urminnes tid avsett relationen mellan man och kvinna. Vårt förslag var istället att homosexuella och heterosexuella ingår samma civilrättsliga giftermål, och att sedan begreppet äktenskap kan fortsätta att användas som tidgare av t ex de kyrkor som så önskar.

* Står jag bakom rätt till vård för "papperslösa" på samma villkor som för de med medborgarskap?

Sverige ska självfallet uppfylla alla internationella förpliktelser för människor som uppehåller sig illegalt i Sverige när de blir sjuka. Vi ska ge vård och då ska vi inte efterforska deras uppehållstillstånd, som ju inte finns. Ofta har de fått avslag och ska lämna landet men stannar ändå kvar.

Jag kan även här tycka att det är en likabehandlings- och rättvisefråga mellan de som respekterar ett avvisningsbeslut och lämnar landet, och de som inte gör det utan stannar kvar och gömmer sig.

Om de "papperslösa" ska ha tillgång till samma vård som "skattebetalarna" eller begränsat i vissa avseenden tycker jag att man kan diskutera. Nu har en uppgörelse träffats mellan alliansen och Miljöpartiet och jag kommer att stödja den.

* Rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede

Jag tycker att denna möjlighet under sträng kontroll borde utredas, och jag har motionerat och interpellerat till socialminister Göran Hägglund.

* Bedövning av djur vid religiös slakt med urgamla metoder (halal och kosher)

Idag får inom EU slakt utan bedövning ske genom att halsen skärs av utan bedövning, en urgammal metod som säkert var den bästa för flera tusen år sedan. Idag vet vi att djuren lider kort och intensivt om detta sker utan bedövning och jag vill att det införs ett krav på bedövning av djurskyddsskäl.

Ja, så här är mina uppfattningar i ett antal viktiga och svåra frågor.

Står jag för min uppfattning utifrån en humanistisk människosyn med respekt för människors integritet och självbestämmande?  Eller tassar jag i grumliga vatten där helhetsbilden är lite mörk.

Min bild är ju den första. Väldigt trist om några skulle landa i den andra.

Men OK, då behöver vi verkligen ha en fortsatt dialog, välkommen att kommentera!

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/etik"rel="tag">etik, http://bloggar.se/om/moral"rel="tag">moral, http://bloggar.se/om/staffan+danielsson"rel="tag">staffan danielsson, http://bloggar.se/om/politik"rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet"rel="tag">centerpartiet, http://bloggar.se/om/ensamkommande"rel="tag">ensamkommande, http://bloggar.se/om/burka" rel="tag">burka, http://bloggar.se/om/omsk%E4relse"rel="tag">omskärelse, http://bloggar.se/om/pappersl%F6sa"rel="tag">papperslösa, http://bloggar.se/om/d%F6dshj%E4lp"rel="tag">dödshjälp, http://bloggar.se/om/%E4ktenskap"rel="tag">äktenskap

25 kommentarer:

Anonym sa...

Hallå där!

Kan du utveckla varför du vill (som jag förstod det) se ett förbud mot att dölja sitt ansikte i skolan, men inte i köpcentrum och på allmänna kommunikationer (antar att du menar t.ex. bussen, tåget o.s.v.)?

Jag skulle som individ nog nästan tycka att det var värre om detta skedde i ett köpcentrum. Där finns ju butiker att råna. Men det är mer en spontan tanke.

Det är nog bra för demokratin att du lyfter fram dina personliga åsikter så att frågorna som kanske är svåra och jobbiga och därmed i viss mån kanske sopas under mattan för att de kan skrämma bort väljare från ett parti. Och bra att du är tydlig med var du står, så man vet att man inte ska personkryssa dig om man inte håller med dig.

Samtidigt så röstar man ju på partier och då vill man veta att riksdagsledamöterna röstar på partiets linje, så att ens röst i valet realiseras i riksdagens genomförda och omröstade politik och beslut. Så, röstar du på partiets linje trots att du har egna åsikter, eller röstar du efter egen övertygelse? Hur mycket svängrum får en politiker ha när det kommer till själva röstningsförfarandet (och inte endast den demokratiska öppna debatten)?

Anonym sa...

I Aftonbladet står det att etniska norrmän kommer vara i minoritet om 28 år i Oslo. http://www.aftonbladet.se/nyheter/terrordadetinorge/breivikrattegang/article14695061.ab
Och man kan ha olika åsikter om man tycker detta är bra eller kanske går lite för snabbt, en halv generation. Finns det idag någon riksdagsledarmot, förutom SD:arna, som vill att vi åtminstone anpassar invandringen till våra grannländer per capita? Hur är svängrummet för er politiker när det gäller åsikter i denna fråga idag, kan ni ha en annan åsikt än, ”den enda vägen”?

Anonym sa...

Hög tid att etablerade, sansade politiker tar tag i dessa frågor. För en person som - i bjär kontrast till många politiker och makthavare - rör sig ute i samhället utan skygglappar, står frågor inom invandringsspektrat ut som ett av vårat samhälles få tabubelagda ämnen. Varför? Har vi blivit ett indoktrinerat folk? Finns det belägg för att beskylla invandringskritiker för att vara emot mänskliga rättigheter? Är det motiverat att sjukdomsförklara debattörer som framlägger att man inte kan ha en okontrollerad invandring i ett välfärdssamhälle? Är den genomsnittlige medborgaren villig att betala tusentals kronor per dygn för att utländska män i tjugoårsåldern ska få ensamkommande flyktingbarnstatus?

Stefan Andersson sa...

Staffan verkar mera känslig och intresserad av vad media och höjdarna i Stockholm tycker än vad väljarna tycker. Väljarna som aldrig får göra sin röst hörd i dessa frågor.Men det är väl så i en demokratur.

gruelse sa...

Du kommer nog snart inse att ett hederligt gammalt fiskafänge i grumligt vatten är mer tilltalande och sannare än den multikulticocktail som man mentalt sondmatas med på den politiska korrektionsanstalten.

Den insikten har Merkel, Cameron och Sarkozy gjort när de kommit utanför anstaltsmuren.

Anonym sa...

http://vattentemperatur.blogspot.se/2012/04/mork-barbari-i-syrien.html

Anonym sa...

Ganska enkelt, det går inte att respektera dessa som tar till nazi argumenten så fort någonting som har med invandring, integration och segregation diskuteras.
De faller platt under Godwins law och förtjänar inget svar, inte en blick, inga vidare kommentarer eller genmäle.

De representerar ett demukraturiskt mörker och ett vidrigt samhälle där hela makten de facto blir förskjuten till vänster journalister och proffstyckare. Politiker blir marionetter och alla såsom nu anpassar sig efter risken att bli träffad av den demokraturiska vänsterbilan.

Håkan

Anonym sa...

Välkommen till demokraturen, Staffan. Kom det som en överraskning att etablissemanget skulle stämpla dig som rasist och jämföra dig med Breivik?

Det gjorde det nog eftersom du av allt att döma hade goda avsikter med din artikel och nu är förstummad över reaktionerna.

Men så är debattklimatet i Sverige i vissa frågor och den som beträder detta minfält får räkna med att löpa gatlopp.

Får det dig att tvivla på den svenska yttrandefriheten som närmast kan beskrivas som: visst du får yttra dig fritt, men också räkna med konsekvenser. Ibland får man räkna med en spottloska i ansiktet, bli utfryst eller bli utsatt för fysiskt angrepp.

Hur som helst, som dissident behöver du allt stöd. Stå på dig och ge inte upp!

Rikard Linde sa...

Om du med debatt menar dialog så är ju det bra. Men i tidigare sammanhang -> nätfrågor, så har du inte klarat av att föra en dialog. Du har tagit upp frågor för debatt och låtit dina läsare lufta sina åsikter. Men jag har inte sett något exempel på där du har ändrat grundsyn på en nätfråga. Ge mig ett exempel på där du faktiskt tagit till dig av argument och ändrat uppfattning.
I nätsammanhang har du till exempel hållit fast vid idén att vi behöver signalspaning och sen handlar debatten om hur den ska införas. Du är beredd att föra ett samtal men inte om grundkonceptet. Och du ser hela tiden på signalspaning som grundkonceptet, inte till exempel människors självbestämmande.

Anonym sa...

Det Centern bör jobba för är följande:

1)Yttrandefrihet, även vi i Sverige skall kunna debattera olika aspekter gällande invandring utan att utmålas som rasister eller att den som har lite olika åsikt förlorar uppdrag.

2)Opinionsundersökningar på detta område. Den politik sju partier för nu har inget stöd hos svenska folket.

Johan Grå sa...

Du vågar ta upp ett känsligt ämne och du vågar stå för en åsikt som i all sin återhållsamhet ändå är medialt impopulär. Om fler politiker var som du skulle politikerföraktet vara mindre.

Jag vet inte vad dina kollegor tänker. Antingen är de så intellektuellt begränsade att de inte klara av att reflektera för och emot flera perspektiv, eller så är de så opportuna att de offrar viktiga frågor för några billiga mediapoänger.

Det är modigt av dig att våga stå för något. Modiga politiker är det enda som kan rädda demokratin.

Lars B sa...

Du har gjort dig förtjänt av kritiken. Visst fiskar du hela tiden i grumliga vatten. Det är du ju också själv högst medveten om.

Här har partiet gjort sitt yttersta för att tvätta bort alla konservativa drag och gammalt inskränkt "bondförnuft". Men så klampar Staffan in i debatten och vrider klockan tillbaka med besked. Suck! Du är för bedrövlig och jag fattar inte varför du smutsar ner centerrörelsen på det här sättet.

Gör oss alla en tjänst. Kandidera inte till nästa val - eller ännu hellre - lämna ögonaböj din riksdagsplats åt en äkta och modern centerpartist.

Jag ska i alla fall göra allt som står i min makt för att du i fortsättningen får så lite inflytande som möjligt. Nu är vårt tålamod slut. Från och med nu är du enbart en belastning och en börda för Centern.

gruelse sa...

@Lars B maj 01 2012

Jag förutsätter att din kommentar är allvarligt menad och skriven utan ironi. I kommentaren säger du till Staffan Danielsson:

”Jag ska i alla fall göra allt som står i min makt för att du i fortsättningen får så lite inflytande som möjligt.”

Detta låter hotfullt.

Lars B, vill du vara vänlig och berätta för oss, utifrån Staffan Danielsson inledande debattartikel i Dagens Nyheter om de ensamkommande flyktingbarnen, vilka avsnitt (som för stringensens skull ska citeras) som du anser vara ”fiske i grumligt vatten”, tillbakaställning av tiden, nedsmutsande av centerrörelsen e.d., och varför.

Lars B sa...

@ gruelse:

Det finns absolut inget hotfullt i min kommentar. Sånt ägnar jag mig verkligen inte åt. Det många med mig känner är bara sorg och uppgivenhet.

Staffans punktlista talar för sig själv. Han har mer gemensamt med mörkermännen i KD än oss verkliga centerpartister.

I övrigt har redan en lång rad andra kommentatorer och ledarskribenter på ett förtjänstfullt sett bemött både detta och andra utspel på ett förtjänstfullt sätt. Det finns ingen anledning att upprepa dem.

Staffan Danielsson sa...

Lars B, du hänvisar till ledarskribenter, och jag vet vad Sörmlands Nyheter har skrivit. Oerhört trist.

Men SvD anser att min artikel är alltigenom försiktig och seriös, Expressen ger den full stöd i en huvudledare och även Folkbladet (Widar Andersson) och Norrköpings Tidningar resonerar i samma riktning.

Smutsar de också ned Sverige, och centerrörelsen..?

Eller är det du som, oklart på vilket uppdrag eller helt på egen hand, gör allt för att smutsa ner mig?

Staffan Danielsson sa...

Och, Lars B, KD krtiserar mig på DN debatt. Så jag är väl alltså långt uslare - liksom SvD, Expressen m fl - än t o m mörkermännen i KD?

Lars B sa...

Med tanke på från vilket håll du fått störst stöd i kommentatorsfälten de senaste dagarna, är det inte svårt att se i vilka slags vatten du fiskar. Självklart skadar detta centerrörelsen. Det borde du faktiskt inse. Så försök att tona ner det egna egot och längtan efter uppmärksamhet några pinnhål.

Staffan Danielsson sa...

Jag anser att du har fel, Lars B. Jag menar ju att om inte politiker i etablerade partier kan tillåtas att diskutera delpunkter inom ramen för en generös invandrings- och flyktingpolitik som är relevanta att granska och kanske förändra något, så gagnas på sikt endast SD och t o m kan uppslutningen på sikt bakom en fortsatt generös politik riskera att undergrävas.

Du menar att ingenting får framföras som antyder att något kan behöva förändras på någon enda punkt på detta politikområde.

Eftersom givetvis då man från SD-håll kommer att instämma och säga "vad var det vi sa".

Jag menar att det är en avgrund mellan att stå upp för en fortsatt öppen och generös invandringspolitik och utifrån den grunden diskutera vissa delpunkter som behöver granskas, eller att göra det utifrån SDs horisont med drastiska nedskärningar osv.

Anonym sa...

Lars B pratar precis som en indoktrinerad politiker. Jag förstår ärligt talat inte vilka väljare centern vänder sig mot nuförtiden om man förbjuder debatt. Kanske extremvänstern? Ska bli intressant om denna debatt kan fortsätta eller om försöket att lyfta frågan tystas ner.

Förövrigt vore väl ett bra att bjuda in några av de norska, danska och finska läkarna som sysslar med åldersbestämning till Stockholm för att ta del av hur de tycker att det fungerar.

gruelse sa...

@Lars B

Utan ens en tillstymmelse till sakliga argument i dina tre kommentar under detta blogginlägg, tar du heder och ära av riksdagsman Staffan Danielsson. Det enda du kommer med är "guilt by association" och grumliga hänvisningar till odefinierade kommentarer och ledarskribenter.

Lars B, du kan inte vara någon stor vän av demokratin, eftersom du motsätter dig sakliga debatter av viktiga samhällsfrågor, där många sidor får komma till tals. Din hållning till den grundlagsskyddade yttrandefriheten i viktiga samhällsfrågor, synes vara en ”locket på”-strategi, som hör hemma i diktaturer och i stater styrda av en klick överstepräster vars ideologiska överbyggnad är en dogmatisk allenarådande statsreligion.

Om man inte vill ha sakliga debatter är man heller inte mottaglig för konstruktiv kritik, och har därmed små chanser att rätta till avarter och felaktiga beslut. Riksdagsmännens främsta uppgift i en parlamentarisk demokrati är att vara representerar för det svenska folket. Med en ”locket på”-strategi och en motargumentering som går ut på ”guilt by association” i viktiga samhällsfrågor som drabbar folket hårdare än riksdagsmännen, är sannolikheten stor att riksdagsmännen sviker sin främsta uppgift – att vara representanter för folkets vilja.

Om Sverige framgent ska vara en framgångsrik nation måste rationellt tänkande prioriteras och hyllas - även i Riksdagen. Därför är det viktigt att de folkkvalda riksdagsmännen tillåts föra konstruktiva resonemang med bäring på framtida beslut.

Eftersom jag själv är en stor demokrativän, är din inställning, i mina ögon, obegriplig. Rätta mig om jag har fel, men jag börjar misstänka att du eller någon i din närhet har en lukrativ inkomstkälla i ”flyktinggeschäftet”, baserat på ett stort inflöde av invandrare. Därför får absolut inget störa eller minska inflödet av invandrarna, eftersom det är dåligt för affärerna.

Anonym sa...

När det gäller ålderstesterna så är Socialstyrelsens riktlinjer 19 år gamla. Man kan tänka sig att vetenskapen tagit något litet kliv sedan dess, även inom detta område. Varken Norge, Danmark eller Finland ses väl som några underutvecklade länder eller rättosäkra stater. Om de klarar av det och inte vi, vad beror det i såna fall på? Har de helt enkelt skickligare läkare och forskare?

Lars B sa...

Jomenvisst, Staffan. Du kan ju fortsätta att plocka punkter från SD:s och KD:s partiprogram eller hämta inspiration från Avpixlat om invandrares brottsbenägenhet och avvikande klädsel. Det är säkert väldigt bra - för SD.

Fortsätt med att låta ett annat parti styra agendan för dina utspel. Strunta också i hur dina partivänner motivilligt tvingas ta dig i försvar för att inte skada C.

Linda Fredriksson sa...

Alliansen företräds ju redan av Tant Gredelin på juridikens område. Nu har alltså Farbror Brun anslutit vad gäller migrationsfrågor och familjepolitik.

Anders sa...

Staffan, den 11 april röstade du MOT SDs yrkanden om åldersbestämning, när ensamkommande kommer till Sverige.

Två veckor senare (26 april) publicerar DN Debatt en artikel av dig, som pläderar just för åldersbestämning, när ensamkommande kommer till Sverige.

Varför röstade du mot din egen uppfattning?

Anonym sa...

Angående Barnläkarnas artikel är det noterbart att vänster-aktivisten Henry Ascher har undertecknat. På dennes meritlista står: Kommunistiska Partiet, Ship to Gaza, Aktivism för vård åt "papperslösa" och vildsint försvar för diagnosen "apatiska barn". Jag tror Aschers oerhört inflytelserika ställning i den svenska barnläkarföreningen och i Läkarförbundet är svaret på frågan varför Sverige har tagit en avvikande och extremistisk väg i dessa frågor. Ascher och hans vänner överdriver starkt bristerna med åldersbestämningsmetoderna för att det ligger i deras politiska intresse. Kräv en oberoende medicinsk utredning Staffan! Man bör då diskvalicera politiska vänsteraktivister från deltagande i utredningen. Erfarenheter från Finland och Norge bör tas in och granskas. Om man öppet går ut med obligatoriska åldertester så tycks antalet ensamkommande sjunka drastiskt. Vad beror detta på?

/Distriktsläkare