torsdag, maj 03, 2012

Djupt besviken på Sörmlands Nyheter - jag resonerar "brunfläckat"
Min originalreplik till Sörmlands Nyheter (innan halvering):


Jag skrev en debattartikel i Dagens Nyheter om de ensamkommande flyktingbarnen till Sverige. Jag redovisade att Sverige tar emot över 25 procent av de ensamkommande under 18 år som kommer till EU, flest i världen.

Eftersom så många av de ensamkommande väljer att ta sig till Sverige, vanligen genom kanske 7–8 länder, har Sveriges kostnader för mottagningen ökat kraftigt och uppgår nu till cirka 1.500 miljoner kronor per år Detta är hela 40 procent av de totala kostnaderna för alla som söker asyl trots att de ensamkommande under 18 år "endast" utgör 10 procent av totalantalet.

Införda ålderstester från våra nordiska grannländer visar att ett en hel del är betydligt över 18 år. Borde inte även Sverige använda sig av mer precisa ålderstester, så att vi behandlar vuxna personer lika och så att inte vuxna personer placeras tillsammans med barn under 18 år.


Min artikel har kritiserats från bl a Sörmlands Nyheter som menar att min argumentation ”är bristfällig och skrämmande”. Man menar att ”Danielsson är ute och tassar på bruna jaktmarker”. Dvs jag är nästan rasist och nazist, vilket är en fruktansvärd och helt sanslös anklagelse.

Och Sörmlands Nyheter menar att Sverige borde ge plats åt ännu fler ensamkommande barn.

Svenska Dagbladets ledarsida menar att ”Staffan Danielsson skriver en alltigenom seriös och försiktig artikel” och man instämmer i behovet av ålderstester. Expressen instämmer också i en huvudledare och menar att ”Staffan Danielsson pekar på en debatt vi behöver”. Även Folkbladet och Norrköpings tidningar instämmer liksom flera ledande liberala- och s-märkta bloggar.

Jag hoppas att Sörmlands Nyheters ledare skrevs i hastigt mod, och att man kan nyansera sin uppfattning och be om ursäkt för att man stämplat mig som ”brunfläckad”.
Min övertygelse är att om inte relevanta frågor inom ramen för en fortsatt öppen och generös svensk invandrings- och flyktingpolitik kan diskuteras inom de etablerade partierna så riskerar på sikt endast ett parti att gagnas av detta, och t o m kan en frånvaro av debatt på sikt hota den breda uppslutningen bakom denna politik.
 Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)


Men Sörmlands Nyheter vidhåller sin syn, trots att man instämmer i min grundpoäng. Det upprör mig. Kontentan är att var och en som diskuterar någon enskildhet i invandrings- och flyktingpolitiken som i en bieffekt kan leda till att något färre t ex flyktingar söker sig till Sverige är rasist- och/eller nazistanstruken. (eller vad menas annars med beteckningen "bruna jaktmarker"?).

Myndiga ska behandlas som myndiga och omyndiga som omyndiga. Men Danielsson efterlyser åldersbestämningsmetoder som sakskäl för att Sverige ska ta emot färre personer med skyddsbehov. Det är kontentan av hans resone­mang som kommenterades i SN 27/4.

Att stänga ute unga med skyddsbehov andas främlingsfientlighet och hör hemma på så kallade bruna jaktmarker. Är det inte där Danielsson vill vara bör han uttrycka sig annorlunda.

Charlotte Boström

Läs även andra bloggares åsikter om
http://bloggar.se/om/centerpartiet" rel="tag">centerpartiet

4 kommentarer:

Anonym sa...

Ser att meningsmotståndarna direkt använder sig av ”godwins lag”. Man kan undra var stödet från centerledningen är för rätten att kunna debattera aspekter i olika frågor? Godtar Centrarna rakt av att Staffan anklagas för att nästan vara rasist? Varför finns inte debatterna länkade från centerns hemsida?

Peter sa...

Sörmlands Nyheters agerande är helt sanslöst och uppenbarligen har man inte tänkt efter innan man skrev. Tyvärr tror jag inte att Staffan kommer att få något stöd från centerledningen. Federley klargjorde ju på partiets hemsida vad som är den enda sanningen.

Linda sa...

Håller.helt med Sörmlands Nyheter. Hädanefter bör Staffan alltid tituleras Farbror Brun.

Anonym sa...

Staffan anser att man bör ålderstesta de "ensamkommande"som kan misstänks vara över 18 år. Barn skall inte placeras med vuxna är hans helt rimliga argument. Genast mobiliserar de som inte anser att vi skall vara ett demokratiskt land med fri debatt. Anser de som gapar om rasism att vuxna skall bo med barn?
Det handlar inte om förnuft Staffan det är en ideologi du utmanar.

/Bo