torsdag, maj 03, 2012

Slutreplik till DN debatt om ensamkommandes ålder

Efter att ha redovisat att Sörmlands Nyheter inte viker en tum, diskuterar man någon del i invandrings- och flyktingpolitiken och den förändringen kan leda till en ev. någon minskning i den andel ensamkommande som söker sig till Sverige, då "tassar man i de bruna jaktmarkerna",

Min uppfattning är tvärtom att om inte något inom denna politik kan diskuteras om risk finns för stöd från SD-håll, även om sakfrågorna är relevanta att granska, då gagnas på sikt endast SD och t o m kan uppslutningen bakom en fortsatt öppen och generös politik riskera att undergrävas.

Två repliker på min DN-artikel har publicerats, och jag har en slutreplik idag.

Jag har också skrivit på Newsmill om hur tabubelagt det är att diskutera inom detta område.

Tillagt: Oppositionsrådet i Gävle, Per-Åke Fredriksson (FP), tillför egna erfarenheter.


Skicka en kommentar